«

»

ARACO: Proiectul „Codului Constructiilor”

Share

„Revolutia“ si… evolutia in sectorul constructiilor dupa 1990 s-au bazat pe o adevarata „explozie“ furnizoare de materiale, tehnologii, servicii si management, care au schimbat profund optica celor chemati sa infaptuiasca actul investitional in Romania.

Impulsul a fost dat, in primul rand, de reconsiderarea dreptului de proprietate asupra terenurilor si a bunurilor imobiliare, ceea ce a starnit un interes real din partea celor in cauza.

Procesul este abia la inceput si, cu toate inerentele situatii parcurse pana acum, se poate spune ca viitorul va fi cel al investitiilor de orice fel, cu prioritate al celor din domeniul constructiilor.

Si pentru ca totul sa intre in normal, s-a simtit si se simte in mod acut necesitatea unor perfectionari pe linie legislativa, reglementari care sa asigure un cadru uniform, complex si complet al normelor care sa garanteze o dezvoltare sigura si eficienta a oricarui obiectiv de investitii.

S-au facut numeroase incercari in acest sens de catre specialisti si asociatii de profil pentru a impulsiona un asemenea demers absolut necesar.

A aparut deja un proiect de „Cod al Constructiilor“ si, odata cu el, s-au lansat si unele observatii si pro­puneri care vizeaza imbunatatirea si perfectionarea lui in asa fel ca, atunci cand se va adopta si aplica, sa asigure functionalitatea si eficienta constructiilor.

ARACO – cea mai mare breasla a constructorilor din tara noastra – are interventii pertinente, la obiect si cu aplicabilitate, pe care vi le supunem atentiei in urma convorbirii avute cu dl Laurentiu Plosceanu, presedinte interimar ARACO.

Promovarea unui Cod al Constructiilor apare ca o necesitate, in principal pentru asigurarea stabilitatii legislative in domeniu, solicitata permanent de mediul de afaceri.

Realizarea Codului Constructiilor este agreata de ARACO, dar aceasta initiativa legislativa trebuie sa faca obiectul mai multor runde de consultari cu patronatele si asocia­tiile profesionale de profil, deciziile urmand a fi adoptate in cadrul comisiilor de dialog social.

• Din informatiile ARACO, orga­nismul „Inspectie de Stat in Constructii” nu functioneaza in statele membre ale UE. In adaptarea contractului tip FIDIC ce se practica in Europa, in care sunt cuprinse responsabilitatile tuturor celor ce participa la realizarea unei constructii – de la proiectant, verificator de proiecte, diriginte, pana la responsabilul cu executia etc. – nu apare Inspectia in Constructii.

• Proiectul Codului Constructiilor abroga intreaga legislatie in domeniu, urmand sa prevaleze oricaror altor prevederi din actele normative. Sunt abrogate legi importante, precum Legea nr. 10/1995 a calitatii in constructii, Legea nr. 50/1991 a autorizarii constructiilor, Legea nr. 350/1991 privind amenajarea teri­toriului si urbanismul, ordonan­tele de urgenta privind reducerea riscului seismic la constructiile existente si reabilitarea termica a fondului construit, HG nr. 925/1995 privind verificarea si expertizarea tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor s.a., legi in curs de actualizare cu amendamente importante in curs de insu­sire, ce nu au putut fi avute in vedere in cod.

• Introducerea dreptului de semnatura, precum si infiintarea Camerei Federative a Inginerilor si a Regis­trului National al Inginerilor in Constructii reprezinta o reluarea a unui proiect de lege a inginerului constructor din 2003, discutata in cateva runde la MTCT, respinsa de majoritatea participantilor la comisiile de dialog social si avizata negativ de Ministerul Educatiei si Cercetarii.

• Codul acorda atributii noi, multiple, Inspectiei de Stat in Constructii, in contrast cu Directivele europene si Programul de guvernare care prevad descentralizarea si/sau externalizarea unor activitati ce pot fi indeplinite de catre asociatiile pro­fesionale si patronale de ramura, cum ar fi, de exemplu, atestarea tehnico-profesionala a specialistilor in constructii.

• Codul trateaza insuficient proble­matica procesului de executie a lucrarilor, atributiile inginerilor sefi de santier, ale antreprenorilor generali si ale antreprenorilor de specialitate.

• In Cod nu se face nicio referire la Legea nr. 215/1997 privind protectia sociala a muncitorilor din constructii care-si intrerup activitatea pe timp friguros si infiintarea in acest scop a Casei Sociale a Constructorilor, la actele normative care urmaresc formarea profesionala initiala si continua a personalului din constructii, precum si eradicarea muncii la negru.

• Nu s-au cuprins capitolele refe­ritoare la certificarea calitatii produselor pentru constructii, respectiv activitatile de certificare a conformitatii produselor cu standardele europene armonizate si aplicarea marcajului CE, elaborarea agrementelor tehnice care permit circulatia libera pe piata comunitara a produselor pentru constructii si constituie atributii ale CTPC, organism special creat in acest scop dupa modelul european.

• Nu s-a cuprins un capitol cu privire la „certificarea calificarii profesionale a firmelor de constructii“, cel mai important pilon al asigurarii cali­tatii, desi Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in cola­borare cu ARACO, lucreaza la o HG in acest sens.

• In concluzie, este necesara o stransa colaborare a colectivului care elaboreaza Codul nu numai cu asociatiile profesionale si patronale, dar si cu alte organisme ale administratiei centrale – MTCT, MFP, Ministerul Educatiei si Invatamantului.

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 23 – ianuarie-februarie 2007

 Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2007/02/22/araco-proiectul-codului-constructiilor/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.