«

»

ARACO: Directii de actiune strategica 2007-2008

Share

Faptul ca sectorului constructiilor ii revin inca din 2007 proiecte cu totul si cu totul noi si complexe a determinat cea mai mare si mai puternica breasla din domeniu – ARACO – sa-si analizeze posibilitatile si sa-si fixeze strategii si tactici privind alinierea cat mai rapida la exigentele europene, calea care poate prefigura o integrare eficienta in familia europeana.

Concret, este vorba de cateva directii in care ARACO va actiona in perioada 2007-2008.

1. Consolidarea statutului ARACO de confederatie patronala reprezentativa la nivel national, prin:

•  semnarea unor protocoale de asociere, fuziune sau colaborare cu celelalte entitati profesionale sau patronale din ramura de constructii, precum Asociatia Constructorilor Forestieri, Patronatul Societatilor de Constructii, Asociatia Profesionala de Drumuri si Poduri;

•  extinderea consistenta a numarului de membri ai asociatiei;

•  reprezentarea corespunzatoare a intereselor patronale si profesionale in cadrul CES si prin Comisiile de dialog social de la nivelul ministerelor;

•  jucarea unui rol de ampla recunoastere in cadrul Aliantei Confederatiilor Patronale din Romania (ACPR).

2. Imbunatatirea profilului european si international al ARACO, prin:

•  consolidarea pozitiei obtinute de ARACO incepand cu 2007 in Comitetul Economico-Social European (CESE);

•  negocierea unei solutii rezonabile cu FIEC pentru mentinerea pozitiei de membru;

•  dezvoltarea parteneriatelor semnate cu asociatiile de profil din Germania, Belgia, China, Ungaria, Austria, Bosnia si Hertegovina;

•  convenirea unor parteneriate noi cu asociatii de profil din Bulgaria, Italia, Franta, Irlanda si Anglia.

3. Protejarea intereselor patronale si profesionale ale membrilor ARACO, prin:

•  implicarea directa in negocierea solutiilor legislative cu impact asupra activitatilor din constructii (Codul Constructiilor, Legea patronatelor, Ghidul pentru procedurile de ajustare a preturilor, armonizarea clauzelor tip FIDIC, Legea modificata a societatilor comerciale, modificarea Codului fiscal, gestionarea deseurilor din constructii si demolari, neimpozitarea profitului reinvestit, TVA redus in constructii, reducerea contributiilor la Fondul de somaj pentru o ramura care nu produce someri etc.), iar atunci cand nu se ajunge la o formula acceptabila pentru ARACO, sa se aiba in vedere actionarea in contencios administrativ, prin intermediul unei case de avocati de renume;

•  dezvoltarea unor parteneriate cu autoritatile statului (MTCT, ISC, Inspectia Muncii, ANRMAP etc.) pentru convenirea solutiilor de externalizare controlata a unor activitati in planul reglementarilor, atestarilor si certificarilor specifice cum ar fi: certificarea calificarii societatilor pe categorii de lucrari si atestarea tehni­­co- profe­sionala a specialistilor ca diriginti-inspectori de santier si ca responsabili tehnici cu executia.

4. Asistarea dinamica a membrilor ARACO in perioada de postaderare la UE, prin:

•  organizarea de clustere pe criteriul complementa­ritatii competentelor pe tipuri de lucrari (infrastructura, mediu, edilitare etc.) sau pe regiuni geografice;

•  furnizarea informatiilor calificate despre proiectele ce vor fi licitate si concertarea eventuala a activitatii clusterelor;

•  diseminarea prealabila a modificarilor legislative la nivel comunitar cu impact asupra industriei constructiilor;

•  furnizarea de solutii directe membrilor ARACO, pentru accesarea fondurilor de coeziune puse la dispo­zitie de UE, prin intermediul ARACO sau al Casei de Meserii a Constructorilor.

5. Consolidarea in continuare a parteneriatului social din constructii, prin:

•  promovarea si aplicarea practica a Acordului social sectorial in constructii 2007-2009, semnat cu partenerii sindicali in decembrie 2006;

•  promovarea unor politici de salarizare care sa diminueze fluxul migrant de muncitori pe relatia vest si generarea unor elemente de atractivitate pentru revenirea in Romania a muncitorilor plecati;

•  dezvoltarea in continuare a CSC (Casa Sociala a Constructorilor) si a structurii acesteia prin infiintarea unor filiale regionale;

•  promovarea proiectului CSC in Moldova, Bulgaria si Ungaria la initiativa Organizatiei Internationale a Muncii;

•  dezvoltarea progresiva a programelor de formare profesionala, desfasurate in comun de membrii ARACO cu Casa de Meserii a Constructorilor;

•  lansarea proiectului Casei de Sanatate si Securitate in Mediul de Munca conform directivelor comunitare in vigoare;

•  continuarea negocierii periodice a CCM la nivel de ramura si la nivel national.

6. Imbunatatirea calitatii serviciilor oferite membrilor, prin:

•  redefinirea politicii de personal a asociatiei la nivel central si local;

•  redefinirea zonelor de incidenta teritoriala a filialelor asociatiei;

•  amplificarea frecventei intalnirilor la nivel de filiale, cercuri judetene etc;

•  furnizarea directa a unor servicii de consultanta in domeniul juridic, fiscal, asigurari, antreprenoriat social, PR etc;

•  actualizarea statutului ARACO in functie de modificarile legislative si de interesele pe termen mediu si lung ale asociatiei.

7. Imbunatatirea vizibilitatii publice si a puterii de influentare ale ARACO, prin:

•  gestionarea dinamica a site-ului ARACO;

•  organizarea trimestriala a unor conferinte de presa ARACO pe teme de actualitate, selectate inteligent;

•  organizarea de evenimente regionale (Ardeal, Moldova, Dobrogea, Muntenia), cu participarea reprezentantilor autoritatilor locale, ai clasei politice, ai mediului bancar, ai mediului universitar, ai mass-media si ai industriei constructiilor pentru promovarea directa a solutiilor si serviciilor oferite de ARACO;

•  organizarea anuala a Conferintei Constructorilor in cadrul parteneriatului convenit cu ABplus pentru organizarea targurilor de constructii CAMEX;

•  continuarea promovarii anuale a brandului „Trofeul Calitatii ARACO“;

•  pregatirea investitiei privind realizarea in partene­riat a cladirii de birouri cu spatii de lucru si pentru ARACO.

8. Cresterea calitatii si sigurantei constructiilor prin:

•  instituirea si consolidarea treptata a unui sistem specific constructiilor, de pregatire-formare profesionala a muncitorilor si maistrilor prin Casa de Meserii a Constructorilor, in acord si parteneriat cu Ministerul Educatiei si Cercetarii si societatile de constructii, pe baza unui studiu (cu CMC);

•  consolidarea sistemelor proprii de asigurare a cali­tatii produselor si constructiilor, de catre toate societatile de constructii, si crearea sistemului propriu de management al calitatii mediului in procesul de realizare a constructiilor;

•  informarea si punerea la dispozitia societatilor de constructii prin Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii a datelor privind produsele pentru constructii cu atestare a conformitatii si a eventualelor disfunctio­nalitati privind circulatia acestora pe piata industriei constructiilor;

•  sustinerea adoptarii de catre autoritatea de stat in domeniu – MTCT si Guvern – a obligativitatii certificarii calificarii profesionale a societatilor de constructii, pe categorii de lucrari;

•  studierea si definirea unor solutii de constituire-asociere a unor puternice organisme de proiectare (pregatire a investitiilor, proiectare, executie si urmarirea pe perioadele de garantie), capabile sa dezvolte proiecte complexe, bine coordonate, pe categorii de lucrari si cu tehnologii de executie la un nivel calitativ superior.

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 25 – aprilie 2007

 Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2007/04/22/araco-directii-de-actiune-strategica-2007-2008/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.