«

»

Conferinta Nationala ARACO. Raport de activitate Martie 2005 – Martie 2007

Share

Desfasurat in prezenta unui mare numar de participanti (membri  ARACO, reprezentanti ai ministerelor si sindicatelor, cadre didactice universitare, specialisti in domeniu, presa etc.), evenimentul a pus in valoare hotararea constructorilor romani pentru gasirea si aplicarea celor mai eficiente masuri care sa situeze pe mai departe acest vast sector de activitate in centrul economiei romanesti. Liniile strategiei sunt conturate sistematic in documentul pe care il punem la dispozitie, in special, celor care nu au participat la conferinta de la Sinaia.

 

Conjunctura economica in constructii

Evolutia pozitiva in ultimii ani a economiei nationale, concretizata in cresteri anuale care au atins cca 8% in 2006, a influentat in mod favorabil si domeniul constructiilor. Astfel, in perioada celor doi ani de la Conferinta Nationala a ARACO din 2005, activitatea de constructii a cunoscut un trend ascendent, cu ritmuri accelerate de crestere de la un an la altul. Daca in 2005 constructiile au inregistrat o crestere de cca. 10% fata de 2004, la finele anului 2006 constructiile au marcat o crestere de 19,3% fata de anul 2005, crestere inregistrata la cele trei categorii mari de lucrari: de constructii noi (+18%), de reparatii capitale (+13,5%), de intretinere si reparatii curente (+26,7%).

Pe tipuri de constructii, cresteri s-au inregistrat la toate categoriile astfel: constructiile ingineresti +21,8%, cladiri nerezidentiale +16,5% si cladiri rezidentiale +16,2%.

Evidentiem ca factori cu influente favorabile asupra activitatii de constructii:

•  volumul sporit al investitiilor straine;

•  fonduri substantiale din programele de preaderare si creditele importante de la organisme internationale (BM, BERD, BEI s.a.);

•  alocatii bugetare sporite;

•  cresterea fondurilor private in investitii.

Au existat si factori cu influente negative asupra mediului de afaceri din constructii, dintre care mentionam:

•  alinierea greoaie a legislatiei privind achizitiile pu­blice la directivele europene, care a fost discriminatorie, favorizand firmele straine prin eliminarea „preferintei interne“;

•  criza fortei de munca, in special a celei calificate, amplificata prin plecarile la lucru in exterior, dar mai ales prin slabirea invatamantului profesional si a interesului pentru ingineri;

•  ponderea mare a economiei subterane;

•  impozitarea excesiva in general si, in special, a fortei de munca cu consecinte in amplificarea muncii la negru;

•  lipsa tot mai accentuata a terenurilor viabilizate in intravilanul oraselor mari, pentru realizarea in special a constructiilor rezidentiale.

 

Dificultati intampinate de antreprenorii romani in domeniul economic si sprijinul acordat de ARACO

Achizitii de lucrari publice

Atribuirea lucrarilor de constructii prin licitatii a creat numeroase nemultumiri ca urmare a aplicarii defectuoase a legislatiei (Ordonanta nr. 60/2001) in perioada 2001 – 2006. Principiile care stau la baza legislatiei au fost incalcate in nenumarate cazuri de autoritatile contractante, generand fenomene de coruptie in procesul de acordare a contractelor finantate din fonduri publice. Sistemul de rezolvare a contestatiilor de insusi autoritatea contractanta (jucator si arbitru) a fost complet ineficient. Lipsa transparentei in procedurile de licitatii a condus la suspiciunea generalizata de coruptie.

ARACO a sustinut cu tenacitate si a fundamentat demersuri, inclusiv la conducerea Guvernului, pentru amendarea legislatiei, influentand si determinand:

•  amendarea Ordonantei nr. 60/2001 aprobata prin Legea nr. 212/2002, art. 41 care prevedea pretul ferm exprimat in euro, cu Ordonanta nr. 75/2004 care permite ajustarea pretului in lei in situatiile de crestere a preturilor la resurse, precum si in alte situatii neprevazute la data intocmirii ofertei, renuntandu-se astfel la pretul ferm exprimat in euro;

•  adoptarea unei legislatii noi a achizitiilor publice nediscriminatorii, care sa si solutioneze operativ si transparent contestatiile materializate in Ordonanta nr. 34/2006 si infiintarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, in subordinea Primului Ministru, orga­nism cu activitate administrativ-functionala.

Prin noua lege a fost infiintata Autoritatea Nationala de Reglementare si Monitorizare a Achizitiilor Publice, organism independent de autoritatile contractante subordonat direct Primului Ministru si a fost asigurat dreptul antreprenorilor participanti la licitatii de a prezenta certificate de calificare profesionala pentru a demonstra indeplinirea unor criterii de calificare si selectie. Prin normele de aplicare a Legii achizitiilor publice, aprobata cu Hotararea nr. 925/2006, ca urmare a insistentelor noastre au fost reglementate printre altele:

•  forma de constituire si restituire a garantiei de buna executie, avantajoasa pentru constructori;

•  regula generala de ajustare a pretului in lei pe parcursul derularii contractului.

• a interventia ARACO, au fost preluate sub forma de recomandare in Ghidul pentru atribuirea contractului de achizitii publice, aprobat cu Ordinul Presedintelui ANRMAP, reguli care sa evite impunerea unor cerinte de calificare disproportionate sau nerelevante in raport cu natura, volumul si complexitatea lucrarii ce urmeaza a fi contractata, precum si a unor cerinte exagerate privind situatia financiara si capacitatea financiara a candidatilor.

De asemenea, aplicarea criteriului „oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic“ se face in mod exceptional numai pe baza unor factori de evaluare a ofertei tehnice, fiind interzisa utilizarea criteriilor de cali­ficare si selectie ca factori de evaluare a ofertei.

Restrangerea sau chiar eliminarea cazurilor de discriminare, de licitatii trucate sau adjudecari gresite se bazeaza pe aplicarea principiului transparentei depline si pe utilizarea instrumentului „CONTESTATIE“ la orga­nismul independent creat de catre antreprenori –  parti­cipanti in calitate de ofertanti. Contestatia trebuie depusa inainte de deschiderea licitatiei, pentru a elimina cerintele discriminatorii sau exagerate introduse de catre autoritatea contractanta in documentatia de licitatie, caiete de sarcini.

ARACO are in vedere imbunatatirea in anul 2007 a legislatiei prin contributia la elaborarea unui ghid cu exemple practice de calcul al procedurii de ajustare a preturilor pe timpul derularii contractelor de lucrari, precum si amendarea actualelor reglementari privind acordarea avansurilor pentru lucrari avand in vedere perioadele lungi de executie si de procurare a unor furnituri si utilaje.

Modele de contracte de lucrari

In scopul armonizarii clauzelor contractuale pentru proiectele finantate din fondurile europene de restructurare, dezvoltare si coeziune, ARACO a prezentat si sustinut propuneri concrete, elaborandu-se mai multe variante imbunatatite pentru modele de contract (clauze speciale):

•  Cartea rosie pentru executarea lucrarilor;

•  Cartea galbena pentru echipamente, proiectare si executie;

•  Cartea verde pentru forma scurta a contractului de proiectare si executie a lucrarilor.

Ultima varianta este in curs de definitivare, urmand sa fie aprobata prin Ordin comun al MFP, MTCT, ANRMAP si ISC.

Aplicarea T.V.A. in constructii conform Codului fiscal

Codul fiscal a fost actualizat si aprobat prin Legea nr. 343/2006 si a intrat in vigoare incepand cu 01.01.2007.

Conform articolului 160 (masuri de simplificare) la alineatul 2 litera c) au fost introduse „lucrarile de constructii-montaj“ suplimentar fata de cele existente cum sunt: deseurile industriale reciclabile, terenurile si cladirile, materialul lemnos.

Masuri de simplificare se aplica atunci cand furnizorul si beneficiarul sunt ambii platitori de TVA (art. 81.1 si 153) – facturarea facandu-se cu mentiunea „TAXARE INVERSA“.

Concret, antreprenorii care executa lucrari de constructii-montaj, definite astfel conform clasificarii CAEN – grupa 45, factureaza valoarea lucrarilor executate cu taxare inversa a TVA-ului – deci nu incaseaza TVA de la beneficiar.

Motivatia prezentata de reprezentantii MFP pentru aceasta modificare a Codului fiscal este reducerea sau chiar eliminarea evaziunii fiscale prin neplata TVA-ului de catre furnizorii de materiale si prestatorii de servicii care sunt implicati in activitatea de constructii.

Practic, in loc ca ANAF sa urmareasca evazionistii fiscali, pun in spatele antreprenorilor toate consecintele negative rezultate din neplata TVA-ului incasat de furnizorii de materiale si prestatorii de servicii.

Efectiv, lunar peste 15% din costurile de productie sunt nerambursabile. Cumularea luna de luna a acestor valori platite si nerecuperate conduce la incapacitatea de plata si a subantreprenorilor care executa parti distincte sau de specialitate din constructii-montaj. Efortul de suportare a valorilor rezultate din neincasarea TVA se distribuie astfel tuturor societatilor cu activitate in constructii (pe clase CAEN) si nu numai antreprenorilor generali.

Ordinul nr. 155/31.01.2007 privind aplicarea masurilor simplificate pentru lucrarile de constructii-montaj nu rezolva problema.

Este necesar a se actiona imediat si bine fundamentat pentru modificarea Codului fiscal cel mai tarziu pana la 30.06.2007 pentru a putea intra in vigoare de la 01.01.2008, in sensul eliminarii lucrarilor de constructii-montaj din categoria masurilor de simplificare (art. 160, alin. 2, lit. c).

De asemenea, este necesar ca pentru anul 2007 sa fie modificat Codul de procedura fiscala ca urmare a imposibilitatii practice de aplicare a prevederilor articolului 681, alin. 1 si 2 si sa se ramburseze TVA-ul in maxim 30 zile de la inregistrarea cererii motivata pe propria raspundere a antreprenorului, urmand ca verificarile incrucisate sa se efectueze ulterior. Pentru neregulile constatate, vinovatii trebuie sa suporte rigorile legii –  pentru evaziune fiscala.

Modificarea Legii societatilor comerciale nr. 31/1990

a finele anului 2006 a aparut Legea nr. 441/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu aplicabilitate de la data de 1 decembrie 2006.

Dintre principalele amendamente aduse Legii nr. 31/1990 mentionam majorarea plafoanelor minime ale capitalului social al firmelor la un cuantum echivalent cu suma de 25.000 Euro pentru societatile pe actiuni si de 200 RON pentru SRL-uri, restrictii pentru actionari de a alege Consiliul de administratie si directorii dintre angajati, ceea ce in mod practic face ca salariatii si actionarii sa nu mai aiba acces la functii de conducere s.a.

ARACO considera ca actuala lege reprezinta o forma de imixtiune a statului in administrarea afacerilor private si ca atare a intervenit si va sustine in continuare modificarea Legii nr. 441/2006.

Criza fortei de munca pentru constructii

Diminuarea fortei de munca amplificata si de plecarile in strainatate s-a simtit din plin si poate influenta hotarator si in viitorul apropiat capacitatile de executie ale constructorilor si, implicit, dezvoltarea procesului de investitii-constructii.

A slabit, o perioada, preocuparea si interesul pentru pregatirea profesionala a muncitorilor si maistrilor pe de o parte si, pe de alta parte, chiar pentru ingineri, care acum se resimte din plin.

Avem doua solutii practice-reale de rezolvare, pe care trebuie sa le materializam – reluarea si dezvoltarea pregatirii scolare-profesionale, formarea profesionala pentru muncitori si maistri si adoptarea unui sistem de salarizare de cointeresare pentru meseria de constructor.

In domeniul tehnic, obiectivul principal urmarit in aceasta perioada l-a constituit pregatirea societatilor de constructii-montaj si instalatii in perspectiva aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, care s-a concretizat in urmatoarele actiuni mai importante:

n Elaborarea unui studiu de caz privind santierele de constructii in intravilan, balastierele si statiile de betoane care sa raspunda la ce corectii si imbunatatiri trebuie aduse proceselor, produselor si tehnologiilor, utilajelor si serviciilor proprii pentru lucrul in conditii de mediu impuse de directivele U.E.

Studiul de caz si-a dovedit utilitatea, bucurandu-se de aprecierea societatilor membre, fapt ilustrat si de numarul mare de solicitari ale manualului editat de ICIM in colaborare cu ARACO.

n Asigurarea liberei circulatii a produselor pentru constructii:

Reprezentantii ARACO in Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii (CTPC) din cadrul MTCT, au contribuit la implementarea Directivei produse pentru constructii 89/106/CEE, care a fost preluata de Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor si HG nr. 622/2004 privind conditiile de introducere pe piata a produselor pentru constructii.

Introducerea pe piata a produselor pentru constructii dupa data aderarii Romaniei la UE – 01.01.2007, se face numai pe baza agrementelor tehnice in constructii pentru produse noi sau fara standarde nationale si/sau a certificatelor de conformitate pentru produsele cu standarde armonizate, purtatoare a marcajului CE, acordate atat de organisme romanesti de certificare notificate la CE, cat si de organisme din celelalte state membre.

S-au creat astfel conditiile ca, in ofertele de lucrari publice, participantii la licitatii sa prevada numai produse agrementate sau purtatoare ale marcajelor CE.

n Certificarea Calificarii profesionale a intreprinderilor de constructii, actiune inceputa cu succes de ARACO inca din anul 2001, s-a desfasurat in continuare, ajungandu-se la un numar de 144 certificate emise, 11 documentatii in analiza si alte 12 in pregatire.

Ca urmare a colaborarii permanente a ARACO cu reprezentantii Agentiei Nationale Romane de Monito­rizare a Achizitiilor Publice, in OG nr. 34/2006 se prevede:

•  art. 177 (1) „operatorii economici au dreptul de a prezenta la licitatii publice certificate emise de catre organisme de drept public sau privat care respecta standardele europene de demonstrare a indeplinirii unor criterii de calificare si selectie;

•  art. 177 (3) Guvernul are dreptul de a stabili, prin hotarare, modalitati de certificare sau includere pe liste oficiale la nivel national, a operatorilor economici care opteaza pentru un astfel de sistem de certificare.

In conformitate cu aceste prevederi, ARACO a transmis si sustinut la MTCT un proiect de HG privind certificarea calificarii intreprinderilor de constructii si a reusit sa se stipuleze in proiectul Legii patronatelor, ca atributie a organismelor patronale: atestarea capabilitatii societatilor membre, insistand ca certificarea sa se execute de organizatiile patronale si/sau profesionale, in cazul nostru ARACO.

n ARACO a analizat si transmis la ISC observatii pertinente la proiectul Codului Constructiilor, care cumuleaza o serie de legi importante, fara a se face o comparatie detaliata intre textele din aceste legi si noile redactari din Cod.

Principiile pe care le consideram ca trebuie sa stea la baza unui astfel de cod care isi propune sa fie in fond un ghid si o culegere de acte normative ale industriei constructiilor sunt:

•  actele normative existente si care se anuleaza prin cod sa fie dezbatute, modificate, completate si armonizate intre ele;

•  dezbaterea distincta a prevederilor noi care prin cod vor capata putere de lege;

•  descentralizarea si externalizarea activitatilor domeniului, ce fac parte din atributiile organismelor guvernamentale si trecerea lor in competenta asociatiilor patronale si/sau profesionale de profil si a altor organisme (laboratoare) specializate;

•  aprofundarea unor masuri de genul celor din „Titlul V, Capitolul II – Exercitarea profesiei de inginer in constructii“, masuri care ataca drepturile de exercitare a profesiei obtinute prin diploma de absolvire a unui institut de invatamant superior, printr-o analiza de fond cu cadre didactice si corpul ingineresc din industria constructiilor.

Oricum, ideea crearii unui astfel de Cod trebuie analizata cu toti factorii interesati si, daca se va conveni, sa se dea o forma si un continut functionale si utile.

n Toate aceste preocupari de natura tehnica au constituit suportul cresterii calitatii si sigurantei lucrarilor de constructii executate.

In paralel, este necesar sa gasim si solutiile tehnico-economice si de management pentru constituirea unor puternice unitati de proiectare, capabile sa dezvolte proiecte complexe, bine coordonate intre categoriile de lucrari, dar si cu tehnologii de executie de inalt nivel cali­tativ, productivitate si eficienta economica.

Constructorii trebuie sa devina si investitori.

Incepand din a doua jumatate a anului 2005, ARACO a inceput o documentare intensa in legatura cu posibi­litatile de participare a firmelor romanesti de constructii la licitatiile de valori mari, din fonduri publice sau private, in conditiile aderarii la Uniunea Europeana si a competitiei cu marile firme occidentale.

Cu ocazia unor actiuni specifice organizate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, documentarea noastra a continuat prin participarea la cele 5 reuniuni organizate in mai multe orase din tara cu participarea specialistilor maghiari. Avand aceste informatii de baza precum si datorita aparitiei legii achizitiilor publice, documentarea noastra s-a finalizat prin organizarea primei asocieri de tip cluster cuprinzand urmatoarele 10 societati de constructii: SC Aedificia Carpati SA, SC Baduc SA, SC Constructii Hidrotehnice SA, SC Energoconstructia SA, SC Inspet SA, SC Metroul SA, SC Scit Impex SRL, SC Stizo SA, SCTiab SA, SC Tungal Metrou SA.

Dorinta de organizare si exemplul dat de filiala Bucuresti a facut ca organizarea de clustere sa continue si in alte filiale ale ARACO. Recent filiala Oltenia a dat nastere la un cluster compus din 20 firme, iar la Cluj, Timisoara si Iasi se pregatesc altele.

ARACO este partener social reprezentativ la nivel national in comisiile de dialog social de la nivel de ministere si prefecturi si admisa ca observator in Consiliul Economic si Social. Din semestrul II 2006, ARACO face parte ca membru cu drepturi depline din noua configuratie a CES, iar din luna decembrie 2006 ARACO, alaturi de alte patru patronate (din cele 12 reprezentative la nivel national), reprezinta interesele patronale in Consi­liul Economico-Social European.

Impreuna cu sindicatele reprezentative din constructii a fost demarata actiunea de negociere si incheiere a unui „Acord social“ pentru sectorul de constructii-montaj.

In data de 27 decembrie 2006, Acordul social a fost finalizat si semnat.

La sfarsitul anului 2006, activele financiare disponibile pentru perioada de protectie sociala curenta tota­lizau 70 milioane RON (19,8 milioane euro).

Pe ansamblu, in perioada 1998-2006 (fara perioada curenta), au beneficiat de protectia sociala oferita de CSC aproape 166.000 de lucratori in constructii, valoa­rea indemnizatiilor platite acestora ridicandu-se la peste 54 milioane RON (cca 16 milioane euro).

Un alt serviciu apreciat de societatile membre – acordarea de scrisori de garantie pentru participarea la licitatii in limita fondurilor depuse la CSC, s-a materializat in emiterea, in cursul anului 2006, a 26 de scrisori de garantie, in valoare totala de 909 mii RON.

 

Activitati de informare a membrilor si de promovare a imaginii ARACO

Pentru o buna informare a membrilor ARACO, cat si pentru a comunica pozitia asociatiei fata de problemele care preocupa agentii economici din domeniul constructiilor, s-au utilizat: Buletinul ARACO, posta electro­nica, dar si Revista Constructiilor.

Prin parteneriatul media cu Revista Constructiilor, ARACO a transmis catre cca 6.000 societati de constructii, producatoare de materiale si utilaje pentru constructii –, membre si nemembre ale asociatiei noastre, luarile sale de pozitie in legatura cu unele probleme importante pentru ramura constructii-montaj: legislatia privind achizitiile publice, punctele de vedere ale Fede­ratiei Industriei Europene a Constructiilor – FIEC, privind directivele europene in vigoare si modificarile acestora, aspecte importante din activitatea patronatelor.

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 25 – aprilie 2007

 Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2007/04/22/conferinta-nationala-araco-raport-de-activitate-martie-2005-martie-2007/

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa de email nu va fi publicata.