«

»

ARACO: Reabilitarea termica a cladirilor

Share

Cresterea performantei energetice a cladirilor face obiectul Legii nr. 372/2005 care stabileste conditii cu privire la:

• metodologia de calcul;

• cerintele minime de performanta energetica la cladirile noi si la cele existente;

• certificarea energetica a cladirilor;

• verificarea tehnica periodica a instalatiilor de climatizare si incalzire.

Metodologia de calcul a performantei energetice a cladirilor a fost elaborata si aprobata de MTCT.

 

Cerintele minime de performanta energetica a cladirilor se aplica dife­rentiat pentru diferite categorii de cladiri – locuinte, birouri, scoli, spitale, hoteluri si restaurante.

Pentru cladiri noi, cu suprafete utile de peste 1.000 mp, certificatele de urbanism solicita intocmirea unui studiu de fezabilitate privind utilizarea de surse alternative de energie. La cladirile existente, performanta energetica trebuie imbu­natatita cu ocazia unor lucrari de renovare.

Certificatul de performanta energetica a cladirilor cuprinde evaluarea cladirii din punctul de vedere al performantei energetice si recomandari de reducere a costurilor si se elibereaza proprietarului.

Lucrarile de reabilitare termica vor constitui o activitate distincta, de mare anvergura, pentru intreprinde­rile de constructii, vor necesita o dotare si materiale specifice pentru realizarea anvelopei cladirii – schele, tamplarie cu termopane, izolarea peretilor cu polistiren expandat si tencuieli subtiri tip Baumit. Sunt necesare revizuiri ale instalatiilor si ale izolatiilor conductelor de transport al agentului termic.

In Romania, circa 58% din blocurile existente (2,4 milioane apartamente), construite inainte de anul 1985, ar necesita in prezent interventii de reabilitare si moder­nizare termotehnica. Sectoarele cladirilor rezidentiale si tertiare (birouri, spatii comerciale, hoteluri, restaurante, scoli, spitale, sali de sport, piscine interioare, dar nu cladiri industriale) sunt cele mai mari consumatoare de energie, in special pentru incalzire, iluminat, aparatura electrocasnica si echipamente. Numeroase studii, precum si experienta practica au aratat ca in aceste sectoare exista un mare potential de economisire de energie.

Directivele europene cer statelor membre „sa elaboreze programe referitoare la eficienta energetica in sectorul constructiilor, sa le puna in aplicare si sa le raporteze“.

Directiva 2002/91/EC privind Performanta Energetica a Cladirilor creeaza un cadru comun pentru promovarea imbunatatirii performantei energetice a cladirilor si face parte din cadrul initiativelor actuale ale Comunitatii Europene privind modificarile climatice (acordurile Protocolului Kyoto – la care Romania este parte semnatara) si securitatii alimentarii cu energie (Cartea Verde „Spre o strategie europeana privind siguranta alimentarii cu energie“). Directiva vizeaza sectoarele rezidential si tertiar care acopera cea mai mare parte a fondului de cladiri din Uniunea Europeana.

Directiva 91/2002/CE privind performanta energetica a cladirilor a fost transpusa in legislatia romana prin Legea nr. 372/2005. Ordinul de aprobare a reglementarii tehnice „Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor“ a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 126/21.02.2007.

Conform Strategiei nationale in domeniul eficientei energetice 2004-2015, aprobata prin HG nr. 163/2004, MTCT raspunde de realizarea Programului national de reabilitare termica a cladirilor de locuit.

Programul de reabilitare termica a cladirilor are foarte multe implicatii, care conduc la:

• scaderea efortului valutar pentru importul de energie;

• reducerea costurilor aferente investitiilor pentru cresterea capa­citatilor de productie agent termic – dimensionarea sistemelor noi de producere a energiei termice se va realiza luand in calcul necesarul termic al cladirii reabilitate;

• crearea de noi locuri de munca prin realizarea activitatilor de reabi­litare a cladirilor;

• imbunatatirea conditiilor de viata pentru parti importante din populatie;

• reducerea sumelor care vor trebui alocate de la bugetul de stat si de la bugetele locale ca ajutoare financiare pentru incalzirea locuintei, acordate persoanelor cu venituri reduse;

• imbunatatirea aspectului estetic al cladirilor si al localitatilor.

MTCT a finalizat un Program pilot finantat integral din venituri proprii care a avut ca obiectiv reabilitarea termica a doua blocuri de locuinte sociale amplasate in municipiul Piatra-Neamt si are in derulare un Program pilot de reabilitare termica a 32 de cladiri din domeniul public, cu functiunea de locuinte, asistenta sociala si/sau ocrotirea sanatatii, aflate in administrarea autoritatilor administratiei publice locale, aprobat prin HG nr. 964/2003 si HG nr. 1868/2005, co-finantat de Guvernul elvetian.

Programul de reabilitare termica a cladirilor de locuit, conform OUG nr. 174/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, a luat amploare in anul 2006, in contextul noilor prevederi privind finantarea lucrarilor de executie incluse in modificarile legislative ale anilor 2005 si 2006 si a lansarii campaniei de informare publica (27.03.2006). Prin Ordonanta de Urgenta nr. 187/2005, aprobata prin Legea nr. 260/2006, Guvernul pune la dispozitie, prin Programul anual de reabilitare termica a cladirilor, resurse financiare importante pentru investitii. Auditul energetic si proiectarea lucrarilor de reabilitare sunt finantate din alocatii de la bugetul de stat. Fondurile necesare pentru finantarea cheltuielilor privind executarea lucrarilor pentru reabilitarea termica a cla­dirilor se asigura astfel: 34% alocatii de la bugetul de stat, 33% alocatii de la bugetele locale si 33% din fondul de reparatii al asociatiei de proprietari.

Pentru informarea populatiei privind economia de energie, confortul in cladiri si reducerea efectelor negative asupra mediului inconjurator, ministerul a realizat postere, pliante si o brosura adresata asociatiilor de proprietari.

Avem specialisti, auditori energetici pentru cladiri, atestati conform ordinului MTCT 550/2003. Lista auditorilor energetici atestati poate fi consultata pe site-ul www.mt.ro/domenii/atestari/audi-tori energetici.

Programul de actiuni pentru reabilitarea termica a unor cladiri de locuit realizate in perioada 1950-1990 se aproba prin Ordin al minis­trului Transporturilor, Constructiilor si Turismului (afisat pe site-ul www.mt.ro, la capitolul Strategie, punctul 7).

Anul 2006 a insemnat realizarea auditului energetic la 614 cladiri de locuit multietajate, din 24 de judete si finalizarea executiei lucrarilor de reabilitare la 9 cladiri. In anul 2007, intr-o prima etapa, se va finaliza reabilitarea termica la 2 cladiri situate in municipiile Ploiesti si Buzau si se va realiza etapa a II-a a programului – proiectarea pentru cladirile auditate in anul anterior.

In acest moment, avem peste 1.000 de solicitari noi de includere in program.

Impreuna cu Asociatia Auditorilor Energetici pentru Cladiri, MTCT isi propune realizarea unui Program Demonstrativ, care are ca scop reabilitarea Caminului studentesc nr. 2 de la Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti. Programul urmareste, de asemenea, sa familia­rizeze viitorii ingineri cu materialele si solutiile de reabilitare termica a cladirilor. Programul Demonstrativ va reabilita si corpurile cladirilor A, B si H care apartin Colegiului National Sportiv „Cetate Deva“. In aceste cladiri se afla Lotul National de Gimnastica al Romaniei. In momentul de fata, in aceste cladiri se pregatesc  640 de elevi. Orice firma care doreste sa se implice prin autofinantarea serviciilor oferite este binevenita, lista fiind deschisa.

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 26 – mai 2007

 Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2007/05/07/araco-reabilitarea-termica-a-cladirilor/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.