«

»

Economisirea energiei termice. Utilizarea repartitoarelor de costuri la cladirile de locuit

Share

In conformitate cu legislatia in vigoare privind  masurile speciale de reabilitare termica a cladirilor de locuit multietajate, pentru cresterea eficientei energetice a instalatiilor interioare de incalzire s-au montat repartitoare de costuri si robinete termostatice la corpurile de incalzire din apartamente.

Repartitorul de costuri este un instrument care permite determinarea si contorizarea unei marimi proportionale cu consumul individual de energie termica dintr-o incapere. Senzorii sai masoara temperatura de la suprafata radiatorului, precum si temperatura aerului ambiant, valoarea aferenta fiind direct proportionala cu temperatura agentului termic intr-o perioada de timp (de regula citirea repartitoarelor se face la intervale de 30 zile cand se masoara de catre furnizori consumul de energie termica pe bloc). Indicarea repartitorului este obtinuta pe baza diferentei dintre cele doua temperaturi. Repartitorul evidentiaza doar caldura provenita de la calorifer.

 

Toate aspectele tehnice si economice legate de repartitoarele de costuri sunt conforme Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 si Legii serviciului public de alimentare cu energie termica nr. 325/2006. Regulamentul cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica se aplica la proiec­tarea, receptionarea, exploatarea si intretinerea instalatiilor din sistemele de alimentare cu energie termica. Serviciul de alimentare cu energie termica se infiinteaza si se organizeaza la nivelul tuturor localitatilor care dispun de o infrastructura tehnico-edilitara specifica.

Grup de masurare a energiei termice este definit ansamblul format din totalitatea instalatiilor supuse controlului metrologic legal, care masoara cantitatea de energie termica furnizata unui utilizator.

Conform articolului 276 din Regulament, furnizorul va preciza principalele activitati si durata acestora in vederea defalcarii consumului pe utilizator.

Relatia contractuala furnizor-utilizator se materializeaza la nivelul bransamentului, in punctul de deli­mitare a instalatiei; in cazul cladirilor tip condominiu avand bransamente si instalatii interiore comune, indife­rent de destinatie.

Deoarece indicatia citita de repartitor nu reprezinta o unitate de masura a caldurii, ci o marime adimensionala proportionala cu aceasta caldura, repartitoarele nu figureaza pe lista echipamentelor supuse controlului metrologic.

Repartitoarele au certificate de conformitate cu normele europene si standardele romane in vigoare EM 834 si EM 835.

Se monteaza pe orice tip de calorifer in pozitie bine stabilita conform standardelor in vigoare, fiind sigilate impotriva demolarii sau interventiei neautorizate.

La montaj, se masoara calorife­rele pentru a indica precis tipul si puterea lor termica. Datele de identificare ale caloriferului: tipul, mate­rialul, dimensiunile, numarul de elementi, seria repartitorului si diametrul robinetului termostatic sunt trecute in fisa de montaj cores­punzatoare fiecarui apartament.

Repartitorul poate asigura o buna masurare a can­titatii de energie termica pentru o perioada de 10-12 ani, in conditiile in care este exploatat corect si este insotit la montaj de robinetul termostatic.

Afisajul repartitorului de costuri arata indicele de consum inregistrat la ultima data programata, indicele de consum curent si seria repartitorului.

Robinetul termostatic regleaza cantitatea de caldura primita de calorifer, permite reglarea diferita a temperaturii in fiecare incapere si mentine constanta aceasta tempe­ratura, in mod automat, fara interventia locatarului.

Pentru a permite reglajul eficient si controlul individual al consumului de caldura din apartament, se monteaza un robinet termostatic pe fiecare calorifer.

Spre deosebire de robinetele obisnuite, asigura reducerea consumului de caldura prin inchiderea caloriferului la atingerea temperaturii dorite in incapere si redeschiderea acestuia cand temperatura scade sub valoarea aleasa. Mai mult, cresterea temperaturii interioare datorata altor surse de caldura (caldura emanata de soare, de aparate electrocasnice, de persoane etc.) este sesizata de robinetul termostatic, realizandu-se astfel economii insemnate de energie prin cresterea functionarii inutile a caloriferului. Montajul se face simplu, inlocuind vechiul robinet cu noul robinet termostat fara modificari ale instalatiei.

Robinetul este inscriptionat cu 5 trepte de reglaj de la 1 la 5, cores­punzatoare unor valori de temperatura.

Prin rotirea robinetului, se alege treapta de reglaj corespunzatoare temperaturii dorite in incapere.

Pozitia 3 corespunde unei temperaturi de aproximativ 20 0C, care este optima atat din punctul de vedere al confortului, cat si al eco­nomiei de caldura.

Inchiderea robinetului cores­punde pozitiei * – protectie la inghet si asigura o temperatura medie de 6-8 0C, pentru a evita inghetul instalatiei.

Consumul de caldura pe bloc continut in factura de energie termica a furnizorului, impreuna cu unitatile citite pe repartitoare, se introduce in programul de calcul.

Consumul de caldura al unui apartament se obtine ca parte din consumul total al imobilului prin impartirea acestuia fiecarui apartament, proportional cu numarul de unitati citite pe repartitor, prin scoaterea cotei comune (CC).

Cota comuna (CC) este definita ca raportul dintre suprafata echivalent termic pentru spatiile comune (SETSC) si suprafata echivalenta termic pentru suprafata totala (SETST).

Prin aplicarea acestei relatii, pentru un bloc de locuinte se obtine pentru cota comuna o valoare egala cu 6-12% (CC = 6-12%).

Recomandarile privind utilizarea robinetelor termostatului au in vedere urmatoarele situatii:

• in cazul plecarii de acasa pentru o perioada mai indelungata, se recomanda pozitia * numita si pozitia de protectie impotriva deteriorarii si inghetului. Aceasta pozitie este folosita si la aerisirea incaperii;

• in cazul in care se locuieste predominant intr-o anumita incapere, se recomanda totusi ca temperatura in camerele nelocuite sa nu fie reglata la valoarea apropiata de inchiderea completa pozitia *, ci la valori minime pozitia 1 (12 0C) sau pozitia 2;

• nu se acopera caloriferele si capetele termostatice cu draperii groase sau mobila. Pentru a asigura circulatia corecta a aerului in incapere, nu se asaza mobilier la distante mici de calorifere.

Valoarea redusa a cotei comune amplifica de regula diferenta valorica a platii dintre apartamentele incalzite la extreme (foarte putin si la maximum) prin actionarea ventilelor termostatate.

 

Analiza posibilitatilor de economisire a energiei termice dupa montarea repartitoarelor de costuri

Pentru analiza, s-a luat in consi­derare un bloc cu parter si 4 nivele si 8 scari cu apartamente cu 2, 3, 4 camere, la care, in toamna anului 2006, s-au montat la 79 apartamente repartitoare de costuri tip Techem, cu citire locala, dotate cu robinete termostatice tip Honeywell.

La montarea repartitoarelor, din cele 100 apartamente ale blocului, 13 erau debransate de la sistemul centralizat de incalzire si dotate cu centrale termice de apartament, iar 8 apartamente au refuzat montarea repartitoarelor de costuri.

Pana la montarea repartitoarelor de costuri, consumul de caldura pe fiecare apartament s-a stabilit dupa suprafata echivalenta termic (m2) a acestuia, evident apartamentele cu 4 camere avand cea mai mare suprafata echivalent termica. Apartamentele la care s-au montat centrale de apartament nu au mai participat la plata facturii de caldura.

Conform programului si meto­dologiei de calcul a firmei care a montat repartitoarele (program si metodologie insusite de asociatie), s-au stabilit urmatoarele aspecte:

• pentru apartamentele care au refuzat montarea repartitoarelor de costuri, consumul de caldura se calculeaza in functie de consumul maxim de unitate pe m2 al apartamentelor care au montat repartitoare, la care s-au adaugat 15% (s-a considerat ca dupa montarea repartitoarelor se vor realiza economii la toate apartamentele); se face men­tiunea ca, prin Ordinul 91 din 20.03.2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica, emitent Autoritatea Nationala de Reglementare pentru servicii publice de Gospodarie Comuna (ANRSC), aceste elemente de calcul sunt normate, asociatiile de proprietari trebuind sa aplice corect repartitia costurilor – a se vedea Sectiunea III art. 287;

• procentul luat in calcul la consumul comun aferent instalatiei de incalzire din afara apartamentelor (tevi, schimbatoare de caldura), dar si tevile verticale din interiorul apartamentelor (introducerea si iesirea apei din calorifer), a fost initial 20%, dupa care s-a redus la 15%. Acest procent s-a aplicat la toate apartamentele, inclusiv la cele care au montat centrale de apartament;

• pentru apartamentele defavo­rizate din punctul de vedere al asezarii in structura blocului (parter, ultim etaj etc.), s-au aplicat coeficientii de corectie (0,8-0,9) la valorile citite pe repartitoare.

Factura de plata privind consumul de caldura pentru perioada noiembrie 2005–martie 2006 (5 luni), cand s-a functionat fara repartitoare de costuri, a fost de 81.393 lei, repartizata astfel:

• apartamentele cu 4 camere – 1216 lei;

• apartamentele cu 3 camere – 985 lei;

• apartamentele cu 2 camere – 698 lei.

Factura de plata privind consumul de caldura pentru perioada noiembrie 2006–aprilie 2007 (6 luni), cand s-a functionat cu repartitoarele de costuri, a fost de 51.162 lei.

Functionarea cu repartitoare de costuri a condus la o economie de 30.231 lei, ceea ce a reprezentat o reducere a facturii de intretinere cu circa 37%.

Pentru perioada noiembrie 2006 – aprilie 2007, factura de 51.162 lei la func­tionarea cu repartitoare de costuri s-a repartizat pe apartamen­tele din bloc conform tabelului 1.

Pentru apartamentele la care nu s-au montat repartitoare de costuri, s-au calculat urmatoarele sume:

• apartamentele cu 4 camere – 2008 lei;

• apartamentele cu 3 camere – 1642 lei;

• apartamentele cu 2 camere – 1260 lei.

Costurile mari la apartamentele fara repartitoare s-au datorat, in principal, consumului de caldura foarte mare, inregistrat la un apartament cu doua camere (782 lei).

In general, cu mici exceptii, la toate apartamentele la care s-au montat repartitoare de costuri s-a redus costul facturii de incalzire raportat la perioada 2005-2006. In acest context, trebuie semnalate deficientele aparute la unele robinete termostatice care au ramas deschise in anumite pozitii, ca urmare a blocarii cu impuritati din circuitul apei. A fost necesara interventia personalului firmei (firma a asigurat garantie la echipamentele livrate si asistenta tehnica pentru o perioada de 36 luni) pentru deblocarea cursei tijei ventilului.

Un alt aspect semnalizat la robinetele termostatice care se gasesc pe pozitia * (inchis) arata ca, in sezonul rece, la deschiderea ferestrei pentru aerisire, in mod automat se deschide robinetul termostatic si se incalzeste caloriferul. Se inre­gistreaza astfel consum de caldura (intra in functiune repartitorul de costuri).

La pozitia * (inchis) a robinetului termostatic, cu toate ca mai trece o cantitate de apa prin calorifer pentru mentinerea temperaturii de 6-8 0C in acesta, nu s-a mai inregistrat consum de caldura la repartitorul de costuri. Aceasta situatie avantajeaza pe cei care economisesc caldura si dezavantajeaza pe cei care consuma caldura.

Cele aratate au dorit sa evidentieze aspectele legate de unele regimuri de functionare ale robinetului termostatic si repartitoarelor de costuri, care au dus la cresterea nejustificata a costurilor facturii de incalzire la unele apartamente.

Metodologia ANRSC de calcul la data analizei avea un caracter orientativ si nu s-a aplicat. Totusi, se remarca faptul ca firmele furnizoare de repartitoare prefera sa stabileasca, in intelegere cu asociatiile de proprietari, un procent cuprins intre 10 si 30% pentru consumul de caldura, aferent partilor comune. Aplicarea unui procent mic de caldura pentru partile comune dezavantajeaza acele apartamente care au un consum individual de caldura mai mare. Din statistica prezentata, s-a vazut ca cele mai avantajate apartamente de reducerea costului facturii de incalzire au fost apartamentele cu 4 camere. Daca s-ar fi aplicat un procent mai mare de consum de caldura al partilor comune, s-ar fi diminuat avantajul acestor apartamente.

Analiza regimurilor de functio­nare cu repartitoarele de costuri a pus in evidenta si necesitatea echilibrarii instalatiei de incalzire la toate sarcinile si in special la scara 3.

 

Concluzii

Dupa montarea repartitoarelor de costuri, s-a obtinut o reducere insem­nata a costului facturii de incalzire la majoritatea apartamentelor, dar mai ales la apartamentele cu suprafete mai mari, cum sunt cele cu 4 camere.

Investitia pentru montarea repartitoarelor de costuri (circa 100 lei/ calorifer) s-a amortizat din primul an, pentru majoritatea apartamentelor.

Ramane un mare semn de intrebare referitor la importanta cotei comune si la corecta sa calculare.

Problemele semnalate arata ca, pentru blocurile existente, solutia poate sa fie avantajoasa dar, pentru blocurile noi, solutia care ar trebui adoptata este alimentarea cu caldura pe orizontala si introducerea contoarelor de caldura cu utilizarea robinetelor termostatice si preve­derea in amonte de acesta a cate unui robinet de inchidere. Aceasta solutie rezolva si controversata problema legata de repartizarea consumurilor pe costurile comune si costurile individuale.

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 33 – decembrie 2007

 

Autori:
prof. dr. ing. L. MIHAESCU,
ing. R. POPESCU,
as. ing. C. CIOBANU

 Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2007/12/09/economisirea-energiei-termice-utilizarea-repartitoarelor-de-costuri-la-cladirile-de-locuit/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.