«

»

Obtinerea certificatului de urbanism. Consultanta juridica

Share

Ce este certificatul de urbanism?

Certificatul de urbanism este actul de informare emis de admi­nistratia publica locala (presedintii consiliilor judetene, primarul general al municipiului Bucuresti, primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, ai oraselor sau comunelor).

Procedura de obtinere

Pentru emiterea certificatului de urbanism, solicitantul, orice persoana fizica sau juridica, trebuie sa depuna o documentatie cuprinzand:

a) cerere-tip (formularul-model F.1 – „Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism“) completata in conformitate cu precizarile privind completarea acesteia, cu elementele de identificare ale solicitantului si imobilului, precum si cu precizarea scopului solicitarii actului;

b) planuri topografice sau cadastrale la scarile 1:500, 1:2.000 sau 1:10.000, dupa caz, – vizate de Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara al judetului sau al municipiului Bucuresti, dupa caz – cu indicarea imobilului – teren si/sau constructii (2 exemplare); planurile se obtin contra-cost de la unitatea teritoriala specializata care le gestioneaza;

c) documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (in copie).

Cu toate ca normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii specifica faptul ca nu este necesara prezentarea titlului asupra imobilului sau a altui act care sa ateste dreptul de proprietate, in practica, autoritatea emitenta a Certificatului de urbanism poate cere completarea documentatiei cu acest act.

Certificatul de urbanism se intoc­meste in conformitate cu prevederile documentatiilor de urbanism (PUG, PUZ, PUD si RGU), iar pentru inves­titiile care depasesc limita unei unitati administrativ-teritoriale se poate intocmi si pe baza planurilor de amenajare a teritoriului (PATN, PATZ, PATJ), aprobate potrivit legii.

Certificatul de urbanism se emite in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii, mentio­nandu-se, in mod obligatoriu, scopul emiterii acestuia.

In situatia in care scopul emiterii certificatului de urbanism este obtinerea autorizatiei de construire/ desfiintare, acesta va fi insotit de formularele fiselor tehnice strict necesare in vederea emiterii acordului unic.

In documentele anexa la certificatul de urbanism emitentul are obligatia de a incunostiinta solici­tantul cu privire la taxele legale necesare avizarii documentatiei in vederea autorizarii.

In acest scop, societatile furnizoare de utilitati au obligatia ca, pe baza de protocol incheiat cu autoritatea administratiei publice locale, sa comunice cuantumul taxelor pentru avize (pe tipuri de lucrari si capacitati – conform reglementarilor proprii), modalitatea de plata si conturile in care acestea trebuie achitate.

Certificatul de urbanism este valabil pentru un interval de timp cuprins intre 6 si 24 luni de la data emiterii, in functie de:

a) scopul pentru care a fost solicitat;

b) complexitatea investitiei si carac­­teristicile urbanistice ale zonei in care se afla imobilul;

c) mentinerea valabilitatii preve­derilor documentatiilor urbanistice si a planurilor de amenajare a teritoriului aprobate, pentru imobilul solicitat.

Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism se poate face numai de catre emitent, la cererea titularului formulata cu cel putin 15 zile inaintea expirarii acestuia, pentru o perioada de timp de maximum 12 luni, dupa care, in mod obligatoriu, se emite un nou certificat de urbanism.

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 35 – martie 2008

 

Autor:
avocat Marius Vicentiu COLTUCDaca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2008/03/29/obtinerea-certificatului-de-urbanism-consultanta-juridica/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.