«

»

SRAC: Calitatea in constructii. O abordare sinergica

Share

In baza legislatiei nationale si a directivelor europene, conceptul de calitate in constructii este tratat, de cele mai multe ori, luand in considerare:

• atestarea conformitatii produ­selor pentru constructii;

• inspectia tehnica de terta parte a echipamentelor tehnologice de constructii aflate in exploatare.

Pentru punerea in aplicare a celor mentionate, pe baza standar­delor nationale, europene sau internationale, sunt implicate:

• organismele de certificare;

• organismele de inspectie;

• laboratoarele de incercari;

• autoritatile nationale competente.

Rolul organismelor de certificare produse este de atestare a conformitatii produselor pentru constructii, cu specificatiile tehnice aplicabile. Pentru aceasta, se aplica sistemele de atestare a conformitatii: 1+; 1; 2+; 2; 3 si 4. Pentru sistemele de atestare a conformitatii 1, 1+, 2+ si 2, se efectueaza controlul procesului de fabricatie corespunzator fiecarei familii si fiecarui standard specific de produs.

Organismele de inspectie de terta parte pentru produse si echipamente de constructii asigura, prin activitatea lor, punerea in opera a unor materiale sau produse si echipamente, incorporate in constructii (elemente care nu se supun procedurii de certificare). Organismele de inspectie evalueaza, de asemenea, capabilitatea echipamentelor tehnologice vechi, folosite la punerea in opera a materialelor de constructii, precum si capabilitatea instalatiilor de a procesa materiale de calitate.

Incercarile materialelor, tehnologiilor si echipamentelor sunt realizate de catre laboratoare de incercari care utilizeaza aparatura specia­lizata si personal calificat. Incercarile si verificarile realizate de aceste labo­ratoare au drept scop determinarea parametrilor de securitate, protectia sanatatii, a vietii si a mediului, pentru toate produsele din domeniul reglementat al materialelor, elementelor, instalatiilor, echipamentelor si tehno­logiilor din domeniul constructiilor, in conformitate cu prevederile standardelor aplicabile.

Prin impartialitatea lor, aceste laboratoare urmaresc cresterea gra­dului de incredere fata de clienti si fata de autoritatea statului, cu atributii in asigurarea calitatii si in supravegherea pietei materialelor de constructii.

Cand vorbim de calitate, organizatiile din domeniul constructiilor – pro­ducatori, dar si furnizori de servicii – nu trebuie sa neglijeze implementarea si certificarea unui sistem integrat de management:

• managementul calitatii, ceea ce presupune conformitatea cu cerin­tele standardului international ISO 9001:2000, sistem care ofera urmatoarele avantaje:

– satisfacerea cerintelor clientilor si ale partenerilor de afaceri, precum si a cerintelor legale;

– cresterea credibilitatii si a incre­derii in calitatea produselor/serviciilor;

– o mai mare intelegere a proceselor organizatiei, ceea ce implica angajamentul ferm al managementului, definirea clara a responsabili­tatilor si a autoritatilor, comunicarea interna si externa imbunatatita, utilizarea mai eficienta a resurselor si reducerea costurilor de neconformitate;

– crearea cadrului pentru imbu­natatirea continua;

• managementul mediului, in conformitate cu standardul ISO 14001:2004, cu avantaje in:

– castigarea si mentinerea cotei de piata prin promovarea unei imagini organizationale „verzi“;

– atingerea unor performante de mediu reale si demonstrarea acestora partilor interesate, printr-un management tehnic si economic al problemelor de mediu;

– atragerea unor investitii etice;

– reducerea riscurilor de asigurare;

– reducerea costurilor printr-o mai eficienta utilizare a resurselor si reducerea riscului producerii accidentelor de mediu;

• managementul sanatatii si securitatii ocupationale, conform referentialului OHSAS 18001:2007, un plus pentru:

– crearea unui sistem de munca cu riscuri scazute de accidentare si/sau imbolnavire profesionala;

– realizarea unui control mai eficient asupra factorilor de risc de accidentare si/sau imbolnavire profesionala;

– transparenta si eficacitatea mana­gementului sanatatii si securitatii ocupationale prin transpunerea rezul­tatelor evaluarilor de risc, auditurilor, inspectiilor etc. in planuri de actiuni pentru minimizarea riscurilor de accidente;

– obtinerea unor performante superioare din partea angajatilor, prin asigurarea „starii de bine“ la locul de munca;

– perceptia favorabila din partea furnizorilor, a beneficiarilor si a societatii, in ansamblu.

Toate aceste certificari isi ating scopul numai daca organismul de certificare a sistemelor de management detine toate acreditarile necesare, o larga recunoastere internationala si un prestigiu, care pot da un plus de imagine organizatiei certificate.

Numai o abordare sinergica a atestarii conformitatii produselor pentru constructii, a inspectiilor tehnice si a certificarii unui sistem integrat de management (calitate-mediu-sanatate si securitate ocu­pa­tionala) pot conferi cu adevarat unei organizatii din domeniul construc­tiilor avantajul competitiv de care are nevoie pe o piata globala concurentiala.

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 35 – martie 2008Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2008/03/29/srac-calitatea-in-constructii-o-abordare-sinergica/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.