«

»

ARACO: Clauzele de revizuire a preturilor in contractele lucrarilor de constructii

Share

ARACO a semnalat prin mass-media si autoritatile competente in domeniu (MFP, ANRMAP), faptul ca in acest an au aparut o serie de dificultati in derularea unor contracte de executie la lucrari, generate de cresterea semnificativa a preturilor la anumite materiale de constructii, cum ar fi: otelul beton, teava de cupru, componente de tamplarie (Al., PVC, lemn), ciment, energie, combustibil, precum si la manopera si transporturi.

Dificultatea cu care se confrunta societatile de constructii consta in faptul ca Autoritatile contractante sunt acelea care decid cand un contract de lucrari se incheie cu preturi ferme sau revizuibile, existand tendinta acestora ca, prin documentatiile de participare la licitatii publice, in special pentru lucrari cu durate de pana la 12 luni, sa se impuna contractarea la pret ferm (Programe SAPARD, PHARE s.a.).

Prevederile legale romanesti care reglementeaza problema revizuirii preturilor pe parcursul derularii contractelor de achizitii publice sunt cuprinse in OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica si Ordinul comun 915/465/415 din aprilie 2008 al Ministerului Economiei si Finantelor, Ministerul Transporturilor si Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintei pentru aprobarea conditiilor contractuale generale si speciale la incheierea contractelor de lucrari (model FIDIC, editia 1999).

 

Cu toate ca nu exista nici o dispozitie legala care sa impuna autoritatilor contractante includerea in contracte a unor clauze de mentinere a pretului la un nivel neactualizat in primele 12 luni de derulare, Autoritatile contractate pot sa decida, inainte de initierea procedurii de atribuire, daca pretul contractului urmeaza sa fie revizuit sau nu.

De aceea, consideram oportuna pentru societatile de constructii, introducerea in contractele care urmeaza sa fie incheiate a unor clauze specifice, in care sa se prevada posibilitatea de revizuire a preturilor in functie de evolutia unor indici de pret relevanti. In acest scop, se poate aplica formula din Conditiile generale de contractare, model FIDIC – editia 1999, conditionat ca in contracte sa se prevada clauza de actualizare a preturilor si sa se anexeze contractului tabelul datelor de actualizare (resurse cu preturi revizuibile ca materiale semnificative, tarifele de manopera, pretul carburantilor si pretul energiei electrice).

Actualizarea care urmeaza a fi aplicata valorii platibile Antreprenorului, dupa cum este evaluata in conformitate cu Lista corespunzatoare si aprobata in Certificatele de Plata, va fi determinata, conform formulelor, pentru fiecare moneda in care se plateste Pretul Contractului. Nu se va aplica nici o actualizare la lucrarile evaluate pe baza Costului sau a preturilor curente.

Formularele vor fi de urmatorul tip:

Pn = a + b Ln/Lo + c En/Eo + d Mn/Mo + e Tn/To …

unde:

– „Pn“ – este coeficientul de actualizare care urmeaza a fi aplicat valorii de contract estimate in mo­neda relevanta pentru lucrarea realizata in perioada  „n“, aceasta perioada fiind o luna, in afara de cazul in care in Anexa la Oferta este prevazut altfel.

„a“ – este un coeficient fix, explicitat in tabelul datelor de actualizare, reprezentand ponderea profitului neactualizabila din platile contractuale;

„b“, „c“, „d“, „e“ – sunt coeficientii care reprezinta ponderea estimata a fiecarui element relevant de cost in executia Lucrarilor, asa cum este stabilit in tabelul datelor de actualizare; astfel de elemente de cost inscrise in tabel pot reprezenta resurse cum ar fi forta de munca, utilaje, materiale si transporturi:

Coeficientii „b“, „c“, „d“, „e“ se stabilesc pentru fiecare situatie de lucrari prin raportarea valorii materiale, manopera, utilaje si transport, la valoarea totala a situatiei de lucrari, majorati cu cota de cheltuieli indirecte.

Coeficientii de pondere se rotunjesc la doua zecimale si se verifica cu ecuatia de control: a+b+c+d+e=1.

Coeficientii de pondere sunt diferiti de la o situatie de lucrari la alta, chiar si pentru aceeasi categorie de lucrari.

„Ln“, „En“, „Mn“, „Tn“ – sunt indicii curenti de pret sau preturile de referinta pentru perioada „n“, exprimati in moneda relevanta de plata, care se aplica fiecarui element relevant de cost din tabel (n reprezinta luna in care s-au executat lucrarile transcrise in situatia de lucrari).

„Lo“, „Eo“, „Mo“, „To“ – sunt indicii de pret de baza sau preturile de referinta, exprimati in moneda rele­vanta de plata, care corespund fiecarui element relevant de cost, la Data de Baza (incheierea contractului sau depunerea ofertei).

Consideram ca in conjunctura economica actuala, influentata puternic de criza energetica, criza fortei de munca calificate, dinamica ascendenta a preturilor produselor pentru constructii, contractele de lucrari cu pret ferm nu mai pot fi acceptate de catre antreprizele de constructii, ceea ce impune promovarea unor solutii atat la nivel national, cat si la nivel comunitar.

Una din principalele solutii care se impune este aceea ca autoritatile contractante sa se alinieze la conjunctura pietei interne si europene a constructiilor, respectiv prin acte normative sa se prevada conditia de acceptare a revizuirii preturilor la contractele de lucrari, indiferent de durata acestora, pentru a nu se produce blocaje si/sau prejudicierea uneia dintre partile contractului.

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 42 – octombrie 2008

 Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2008/10/30/araco-clauzele-de-revizuire-a-preturilor-in-contractele-lucrarilor-de-constructii/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.