«

»

SRAC: Certificarea sistemelor de management al responsabilitatii sociale

Share

Treptat organizatiile si societatea in ansamblul sau realizeaza ca, desi considerentele economice si ambientale sunt esentiale, acestea nu sunt suficiente pentru a asigura o performanta sustenabila. Exista riscuri comerciale precum reputatia organizationala afectata, perceptii negative ale clientilor sau investitorilor, conflicte de munca, actiuni in instanta sau amenzi din partea organelor competente, care intra sub incidenta eticii sociale, generate, in principal, din modul in care angajatorul isi trateaza angajatii si le respecta drepturile. În acest mod, performanta organizationala poate fi sustinuta numai printr-o abordare manageriala sistematica a acestor aspecte etice la nivelul intregului personal angajat.

Desigur ca o organizatie poate considera ca respecta in mod corespunzator drepturile omului si ale angaja­tului la locul de munca. Cu toate acestea, evaluarea externa, obiectiva si credibila a unei astfel de conformari, in baza unui reper recunoscut la nivel international, devine un instrument mult mai eficient, care ofera posibilitati de identificare a potentialului de imbunatatire.

 

SA8000:2008 – standard recunoscut pentru certificarea sistemelor de management al responsabilitatii sociale

Cel mai cunoscut standard pentru responsabilitate sociala, SA8000, a luat nastere acum un deceniu, fiind elaborat de catre organizatia Social Accountability International (SAI) cu sediul in Statele Unite.

SA8000:2008 repre­zinta cea de-a treia editie a refe­rentialului pentru certificarea de terta parte a sistemelor de management al responsabilitatii sociale si stabileste cerin­tele voluntare care trebuie indeplinite de angajatori, cu privire la locul de munca, incluzand drepturile angajatilor, conditiile de munca si sistemul de management. Elementele normative ale acestui standard au in vedere respectarea conventiilor internationale cu privire la drepturile omului si conventiile OIM (Organizatia Internationala a Muncii), precum si respec­tarea legislatiei nationale.

În esenta, SA8000 este un standard pentru imbu­nata­tirea conditiilor de lucru, promovarea tratamentului etic si corect in relatiile de munca si este structurat pe noua capitole, dupa cum urmeaza:

1. Munca copilului: Fara angajati cu varsta sub 15 ani; recuperarea oricarui copil gasit muncind.

2. Munca fortata: Fara munca fortata, incluzand munca pentru plata datoriilor; fara retinerea de garantii sau acte de identitate in original de catre angajatori sau agentii de recrutare si plasament.

3. Sanatate si securitate: Furnizarea unui mediu de lucru sigur si sanatos; luarea de masuri pentru prevenirea accidentarilor; instruiri periodice ale angajatilor privind sana­tatea si securitatea; sistem de identificare a riscurilor pentru sanatate si securitate; acces la apa potabila, grupuri sani­tare si spatiu pentru servirea mesei in conditii corespunzatoare de igiena.

4. Libertate de asociere si dreptul la negocieri colective: Respectarea dreptului de formare si afiliere la uniuni sindicale si la negociere colectiva.

5. Discriminare: Fara discriminare pe criterii de rasa, casta, origine, religie, dizabilitati, sex, orientare sexuala, afili­ere sindicala sau politica sau varsta; fara hartuire sexuala.

6. Disciplina: Fara pedepse corporale, constrangeri mentale sau fizice sau abuzuri verbale.

7. Program de lucru: Conformarea la legislatia aplicabila dar, in orice caz, nu mai mult de 48 ore normale de lucru pe saptamana, cu cel putin o zi libera la fiecare interval de sapte zile; orele suplimentare trebuie sa fie voluntare si platite cu un procent majorat si nu trebuie sa depa­seasca, in mod normal, 12 ore pe saptamana; orele suplimentare pot fi obligatorii doar daca este precizat intr-un acord negociat colectiv.

8. Remunerare: Remuneratiile platite pentru saptamana standard de lucru trebuie sa indeplineasca reglementarile legale si la nivel de ramura si sa fie suficiente pentru a satis­face nevoile de baza ale angajatilor si familiilor acestora; fara deduceri pe motive disciplinare.

9. Sisteme de management: Organizatiile care inten­tioneaza obtinerea si mentinerea certificarii trebuie sa treaca dincolo de simpla conformare prin integrarea cerin­telor standardului in sistemul de management si practicile proprii.

 

Certificarea acreditata SA8000

Certificarea sistemelor de management al responsabi­litatii sociale conform SA8000 se realizeaza numai de catre organizatii acreditate si supravegheate de Social Accountability Accreditation Services (SAAS) – divizie a SAI, singurul organism de acreditare la nivel mondial pentru standardul SA8000. Orice alte certificari neacreditate nu sunt valabile.

Pentru asigurarea unei transparente totale a tuturor organizatiilor etice la nivel mondial, SAAS pune la dispo­zitie public, pe pagina sa de Internet, baza de date care include toate organismele de certificare acreditate sa ofere astfel de servicii si toate organizatiile din lume care au certificate acreditate valide.

În prezent, la nivel mondial exista numai 18 organisme acreditate pentru SA8000 – printre care si IQNet Ltd. Conform datelor statistice publicate de SAAS, acestea au certificat, pana la sfarsitul lunii septembrie a anului 2008, 1.835 organizatii din 68 tari, in Romania numarandu-se in prezent circa 12 organizatii certificate.

Pe piata romaneasca, SRAC este reprezentantul IQNet Ltd, furnizand servicii de evaluare in vederea certificarii SA8000 IQNet Ltd.

În cadrul procesului de certificare se utilizeaza diverse modalitati de evaluare a nivelului de conformare prin analiza dovezilor obiective, reprezentate de documentele si inre­gistrarile mentinute de organizatie (politici, proceduri, documente de salarizare si de inregistrare a timpului de lucru etc.), precum si prin comunicare directa, prin interviuri cu angajatii (exclusiv cadre de conducere), pentru a putea obtine informatii cu privire la perceptia factorului uman cu privire la conditiile de munca asigurate, a modului in care sunt tratati si li se respecta drepturile la locurile de munca.

 

Certificarea SA8000 in domeniul constructiilor

Certificarea SA8000 reprezinta o provocare pentru organizatiile din ramura constructiilor, avand in vedere particularitatile sectorului, precum si o serie de situatii negative mediatizate la nivel mondial in decursul timpului. Din acest motiv, companiile cu un management performant, care doresc sa demonstreze abordarea etica in ceea ce priveste angajatii si relatiile la locul de munca, pot utiliza acest instrument ca o confirmare a respectarii cerintelor de responsabilitate sociala prevazute de SA8000 si implicit a cerintelor legale pe care acestea se fundamenteaza.

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 46 – martie 2009Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2009/03/04/srac-certificarea-sistemelor-de-management-al-responsabilitatii-sociale/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.