«

»

AEROQ: Implementarea si certificarea unui sistem integrat de management impreuna cu certificarea „CE“ faciliteaza cresterea increderii intre partenerii de afaceri

Share

AEROQ, ca organism de certificare acreditat pentru certificarea sistemelor de management si a conformitatii produselor si organism notificat pe Directiva Produse pentru Constructii se alatura, prin intermediul Revistei Constructiilor, demersului de a promova schimburile economice, sociale si culturale dintre Romania si alte tari. În acest numar al revistei propunem cititorilor un subiect foarte actual: „implementarea si certificarea unui Sistem Integrat de Management impreuna cu certificarea CE“, subiect care a fost, este si va fi in continuare o provocare.

 

Organizatiile care doresc sa se integreze in efortul general de promovare a unui parteneriat intre oamenii de afaceri din tari diferite au multe interese comune, printre care si acelea de a:

• imbunatati competitivitatea si dezvoltarea durabila pe plan regional si european prin promovarea unei politici europene a calitatii;

• facilita schimbul de informatii, cunostinte si experiente, inclusiv cele legate de sistemele de management;

• considera calitatea, ca fiind in serviciul societatii in ansamblul ei, ca element de baza al unei politici de imbunatatire a performantei economice, pentru a face fata noilor provocari ale globalizarii.

Oamenii de afaceri pot contribui la dezvoltarea schimburilor economice, sociale, culturale si prin promovarea tehnicilor si conceptelor legate de sistemele integrate de management impreuna cu certificarea CE, operand cu obiective comune legate de progresul si dezvoltarea relatiilor dintre ele.

 

AFACERILE Si SISTEMELE DE MANAGEMENT

În majoritatea cazurilor, oamenii de afaceri reprezinta managementul la cel mai inalt nivel al unei organizatii, care o orienteaza si o controleaza. Aceasta trebuie sa se bazeze pe un sistem de management prin care se stabilesc: politica, obiectivele si actiunile de indeplinire a acestora.

Un Sistem de Management al Calitatii impreuna cu certificarea CE presupune activitati coordonate pentru a orienta si controla organizatia, in ceea ce priveste calitatea si conformitatea produsului fata de un standard armonizat. Acesta este instrumentul principal al mana­gementului la cel mai inalt nivel, prin care se urmareste imbunatatirea continua a activitatilor pentru a furniza increderea necesara in interiorul organizatiei si clientilor sai ca produsele si serviciile furnizate indeplinesc in mod consecvent cerintele, inclusiv cele reglementate ca aplicabile.

În relatiile de afaceri, este necesar sa demonstram ca organizatiile sunt conduse si functioneaza cu „succes“, ca acestea sunt coordonate si controlate intr-un mod sistematic si transparent. Putem demonstra acest „succes“ mai ales prin implementarea, mentinerea si certificarea, de catre o terta parte (organismul de certificare acreditat), a conformitatii produselor (certificat CE) si a unui Sistem Integrat de Management (ca parte a managementului) proiectat pentru imbunatatirea continua a performantei, luand in considerare necesitatile tuturor partilor interesate, partenerii de afaceri fiind una dintre ele.

Certificarea sistemelor integrate de management, a conformitatii produselor si/sau serviciilor a devenit o necesitate pentru organizatiile care furnizeaza produse si servicii, intr-un mediu concurential, in concordanta cu cerintele pietei. Conformitatea produselor/serviciilor reprezinta gradul de utilitate a acestora si masura prin care, prin ansamblul performantelor lor tehnice si economice, satisfac nevoia pentru care au fost create fara a fi afectate mediul inconjurator, sanatatea si securitatea ocupationala.

Aprecierea conformitatii produselor/serviciilor are in vedere ansamblul caracteristicilor definitorii cum sunt performantele tehnice, economice, ergonomice, este­tice, de disponibilitate si este confirmata prin Certificate de conformitate CE, Declaratii de conformitate CE si/sau buletine cu rezultatele analizelor. Pe masura ce productia de produse si servicii s-a diversificat foarte mult, a aparut necesitatea unei noi practici privind confirmarea conformitatii si anume certificarea de catre o terta parte, independenta de furnizor si utilizator, fapt care gene­reaza o mai mare incredere in performantele asteptate ale produselor/serviciilor.

În fapt, certificarea conformitatii CE este un proces (cu date de intrare si iesire, cu actiuni de monitorizare, planificate etc.) prin care o terta parte (organismul de certificare notificat) emite un certificat de conformitate pe baza regulilor unui sistem de certificare, certificat care confirma cu un grad suficient de incredere ca un sistem de management are ca referinta un standard din seria ISO, iar un produs corespunzator identificat este conform cu un standard armonizat.

Certificarea conformitatii produselor poate fi un act voluntar (deci nereglementat) sau obligatoriu in dome­niile reglementate prin Legea 608/2001 care nomina­lizeaza domeniile reglementate prin Directive la nivel European. Pentru domeniul voluntar certificarea conformitatii este efectuata de catre organisme acreditate la nivel national si/sau la nivel European/International. Pentru domeniul reglementat este necesar ca organismele acreditate sa fie recunoscute si desemnate, conform unei proceduri stabilita prin lege la nivel national si european.

Certificarea conformitatii unui sistem integrat de management este in general un act voluntar care are ca referinta un standard emis de Organizatia Internationala de Standardizare (ISO) sau alte standarde recunoscute si acceptate de partile implicate.

Indiferent de tip, certificarea conformitatii genereaza incredere atat in sistemul de management aplicat cat si in calitatea produselor/serviciilor in cauza, situatie in care se asigura un avantaj comercial contribuind la: promovarea produselor/serviciilor, eliminarea incercarilor multiple si costisitoare, inlaturarea barierelor tehnice din calea comercializarii libere a produselor si serviciilor in conditiile armonizarii procedurilor de certificare si utilizarii de referentiale identice sau comparabile.

Organizatiile care doresc sa-si certifice numai conformitatea produselor sunt obligate sa documenteze, aplice si sa mentina cel putin acele elemente ale unui sistem de management aplicabile ciclului de viata al produsului. Prin urmare, certificarea unui sistem integrat de mana­ge­ment are principalul atu, si anume cresterea increderii clientilor in calitatea produselor/serviciilor.

Aceasta incredere este generata si asigurata prin faptul ca organizatiile care au un Sistem de Management certificat intreprind actiuni cu un impact deosebit asupra calitatii produselor/serviciilor, si anume:

1. Stabilesc, documenteaza si aplica o politica a cali­tatii si planifica realizarea unor obiective ale calitatii cu tinte si scopuri pe care trebuie sa le realizeze in diferite domenii: tehnic, economic, resurse, protectia mediului, responsabilitate sociala etc.

2. Documentarea, implementarea si mentinerea SM necesita o serie de documente (Manualul SM, proceduri, alte documente de planificare, operare, control, diagrame de proces, diagrame de flux, planuri ale calitatii, inregistrari) prin care este monitorizat si tinut sub control sistemul.

3. Principiul „Abordarea bazata pe proces“ este o parte componenta a SM care implica identificarea, intelegerea si conducerea sistemului de procese din organizatie, care contribuie la eficacitatea si eficienta acestora in indeplinirea obiectivelor legate de calitate. Aceasta abordare conduce la realizarea calitatii dorite prin actiuni cum ar fi:

• definirea procesului pentru a ajunge la rezultatul dorit;

• identificarea si masurarea datelor de intrare si a datelor de iesire ale procesului;

• identificarea interfetelor procesului cu functiile organizatiei;

• evaluarea riscurilor posibile, a consecintelor si impactului procesului asupra clientilor, furnizorilor si a altor parti implicate in proces;

• stabilirea clara a responsabilitatilor, autoritatii si abilitatii pentru conducerea procesului;

• identificarea clientilor, furnizorilor si a altor parti implicate, interne si externe;

• proiectarea proceselor, luand in considerare etapele procesului, activitatile, fluxul, masurile de control, necesitatile de pregatire, echipamente, metode, informatii si alte resurse.

4. Stabilirea de masuri pentru a demonstra aplicarea unui principiu al managementului calitatii, si anume orientarea catre client, care implica:

• cunoasterea si intelegerea cerintelor si asteptarilor clientilor;

• cunoasterea nivelului satisfactiei acestora;

• identificarea si rezolvarea problemelor pentru a mari nivelul satisfactiei clientilor.

5. Actiuni de instruire si constientizare a personalului pe linia calitatii produselor/serviciilor.

6. Aplicarea principiului imbunatatirii continue care implica activitati repetate pentru a creste abilitatea organizatiei de a indeplini cerinte. Aplicarea acestui principiu conduce la urmatoarele actiuni:

• efectuarea imbunatatirilor continue asupra produselor, proceselor si sistemelor, care sa constituie un obiectiv pentru fiecare individ din organizatie;

• aplicarea conceptelor de baza ale imbunatatirii continue, pentru a asigura imbunatatiri substantiale;

• folosirea evaluarilor continue ale criteriilor de excelenta stabilite, pentru a identifica zonele pentru imbuna­tatirea potentiala;

• imbunatatirea continua a eficientei si efectivitatii tuturor proceselor;

• promovarea activitatilor bazate pe prevenire;

• asigurarea fiecarui membru al organizatiei cu edu­catie si pregatire corespunzatoare, asupra metodelor si instrumentelor pentru imbunatatirea continua, cum ar fi:

– ciclul Planifica-Efectueaza-Verifica-Actioneaza (PDCA);

– rezolvarea problemelor;

– reengineering-ul procesului;

– inovarea procesului;

• stabilirea masurilor si telurilor pentru a dirija imbunatatirile;

• recunoasterea imbunatatirilor obtinute.

În afara de cresterea increderii clientilor in calitatea produselor/serviciilor, certificarea conformitatii de catre o terta parte conduce si la: confirmarea aplicarii diferitelor reglementari, alinierea la directivele si normele specifice, asigurarea repetabilitatii realizarii produselor la nivelul specificat, imbunatatirea imaginii organizatiei, imbunatatirea culturii calitatii in organizatie etc.

Si, nu in ultimul rand, pentru a accesa „banul public“, este o conditie absolut obligatorie certificarea sistemului integrat de Management-Calitate-Mediu-Sanatate si Securitate Ocupationala impreuna cu certificarea CE a produselor care intra sub incidenta Directivei Europene „Produse pentru Constructii“.

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 48 – mai 2009

 

Autor:
drd. chim. Magdalena DIMIAN – director executiv AEROQDaca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2009/05/04/aeroq-implementarea-si-certificarea-unui-sistem-integrat-de-management-impreuna-cu-certificarea-ce-faciliteaza-cresterea-increderii-intre-partenerii-de-afaceri/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.