«

»

QUALITY CERT: Standarde in domeniul calitatii. Necesitatea ISO si EN

Share

Existenta cadrului general de norme si principii legale cu privire la stabilirea competentei operatorilor economici si aplicarea de reguli similare la nivel mondial, european si national, au condus la necesitatea emiterii standardelor ISO si EN.

Standardele din domeniul calitatii au drept scop sa completeze si sa consolideze dispozitiile existente in legislatiile tarilor in care desi exista dispozitii specifice cu acelasi obiectiv, nu asigura rezolvare in aceeasi masura, sau cu aceleasi efecte a problemelor din domeniul calitatii. În acest context, prevederile legislatiei nationale si ale standardelor EN si ISO trebuie intregite cu norme si/sau prevederi legislative pertinente, care sa permita realizarea unui cadru unitar de tratare a problemelor privind calitatea.

La nivel international, in domeniul certificarii sistemelor de management, se aplica prevederile seriei de standarde „ISO 9001“, iar la nivel European, pentru certificarea produselor, seria de standarde europene armonizate „EN“.

Activitatea de certificare se deruleaza de organisme de certificare, acreditate la randul lor de organisme desemnate la nivel national, considerate ca realizeaza acte de autoritate publica.

În vederea consolidarii recunoasterii increderii reciproce la nivel european, a eliminarii necesitatii unei multiple acreditari, precum si pentru consolidarea increderii la nivel European a competentei organismelor de evaluare, a conformitatii si implicit a recunoasterii certificatelor emise de acestea, precum si a rapoartelor de incercare emise de laboratoarele de incercari, s-a instituit sistemul de recunoastere reciproca a organismelor de acreditare din tarile Uniunii Europene, evaluate si ele la randul lor, la nivel european.

În Romania, tara cu vechi traditii in domeniul calitatii in constructii si in industria materialelor de constructii, functioneaza sistemele de certificare, conform standardelor stabilite drept referential la nivel mondial/ european.

Organismul national de acreditare, RENAR, este semnatar al MLA cu organismele similare din Uniunea Europeana, acreditarea de catre RENAR asigurand organismelor de certificare recunoasterea valabilitatii certificatelor emise de catre acestea in toate tarile comunitatii europene.

Obtinerea certificarii sistemelor de management confera operatorilor economici dreptul de participare la lici­tatiile publice, iar certificarea produselor sau a controlului productiei in fabrica da dreptul de a se aplica marcajul CE si de libera circulatie pe piata tarilor din Uniunea Europeana pentru produsele din domeniul reglementat.

 

QUALITY CERT S.A. este un organism de certificare, acreditat de RENAR si ESYD (organisme recunoscute la nivel european) pentru sistemele de management si este acreditat conform standardelor SR EN ISO/CEI 17021:2007 si SR EN 45011:2005 pentru certificarea produselor din domeniul reglementat, constructii si din domeniul voluntar, fapt ce confera plus valoare sistemelor de management, respectiv produselor realizate de operatorii economici certificati.

QUALITY CERT este notificat la nivel european pentru certificarea produselor din domeniul reglementat, sistemele de atestare a conformitatii 1+, 1 si 2+, 2, acoperind, practic, aproape toata gama de produse realizate pentru constructii.

În derularea activitatii de certificare QUALITY CERT utilizeaza metode moderne de eva­luare, la nivelul celor practicate de cele mai prestigioase organisme de certificare din Uniunea Europeana.

QUALITY CERT face parte din grupul de organisme EUROCERT BUILDING, organism european care reuneste organisme din 14 tari. Prin presedintele sau (dl. Ioan Burtea), QUALITY CERT este membru al COBATY International si colaboreaza cu organismele din tarile Uniunii Europene in cadrul relatiilor stabilite cu organismele notificate si/sau care fac parte din organizatiile in care QUALITY CERT este membru.

QUALITY CERT este, de asemenea, membru al Patronatului Societa­tilor din Constructii si are in structurile sale personalitati, care detin functii de presedinti sau membri in comitetele tehnice ASRO. În activitatea sa, participa la actiunile de avizare a norme­lor din constructii, este membru in Colegiul organismelor de certificare al RENAR si este prezent in organizarea de actiuni la nivel national direct si/ sau prin Patronatul Societatilor din Constructii. Împreuna cu organismele profesionale, din care mentionam reu­­niunile SELC, presedintele QUALITY CERT S.A., in calitatea sa de Pre­sedinte al Retelei Nationale a Laboratoarelor din Constructii este si orga­nizatorul SELC-urilor.

La nivelul organismului este constituit un grup de 106 specialisti din domeniul constructiilor si al materialelor de constructii, dar si din domeniul industriilor producatoare de materiale de constructii (industria chimica, metalurgica, industria lemnului, industria materialelor de constructii etc.), precum si din domeniul energetic, transporturilor, service, recuperari/ reciclari deseuri, turism, admi­nistratie publica etc. Acest grup de profesionisti asigura o gama larga de servicii pentru toate sistemele de management, inclusiv pentru sisteme de management integrat.

În momentul de fata, politica QUALITY CERT S.A. este de aducere a unei plusvalori pentru sistemele de management si/sau a produselor supuse certificarii. Este o actiune derulata cu succes, care a condus la obti­nerea unei recunoasteri a competentei in toate domeniile de certificare, precum si o crestere a numarului de operatori economici interesati in cresterea eficacitatii sistemelor de management adoptate si in tinerea sub control a performantelor proceselor si a realizarii de produse la parametri constanti.

Prin metodele utilizate pentru identificarea punctelor critice din procesele adoptate se asigura o crestere a eficientei activitatii operatorilor economici, reducerea riscurilor privind neasigurarea nivelului calitativ, o mai buna responsabilizare a personalului, repartizarea echilibrata a competentelor si responsabilitatilor pe nivele de competenta. Se asigura, in acelasi timp, o degrevare a managementului de coordonare directa a unor activitati, fapt ce permite participarea managementului la actiuni de cunoastere a directiilor de orientare a cerintelor pietei, a evolutiei tehnologiilor, precum si a identificarii actiunilor prioritare, in vederea menti­nerii si/sau penetrarii de noi piete.

QUALITY CERT asigura, prin procedurile utilizate, obtinerea de rezultate favorabile imediate si pe termen indelungat efecte care nu se pot obtine prin apelarea la principiul de selectare privind pretul minim si timpul cel mai scurt. Efectele obtinute, in cazul apelarii la acest principiu conduc la un grad redus de implicare in procesele de certificare.

În afara acti­vitatilor de certificare in regim de organism acreditat pentru sisteme de management si in regim de organism acreditat si notificat la nivel european pentru certificarea produselor si a controlului productiei in fabrica, QUALITY CERT are organizat un laborator notificat la nivel european. Rezultatele din rapoartele de incercare emise sunt recunoscute la nivel european, atat in fundamentarea certificarii produselor cat si pentru atestarea calitatii noilor investitii de interes national, cu capital de stat sau garantate de stat, precum si a celor finantate de investitori straini, care doresc o confirmare a calitatii de catre un organism competent care detine o recunoastere la nivel european.

În domeniul Constructiilor si al Materialelor de constructii in Romania functioneaza numai trei organisme acreditate strict specia­lizate. În aceasta situatie, operatorii economici din construc­tii si din industria materialelor de constructii trebuie sa manifeste o exigenta sporita pentru alegerea organismelor in vederea derularii activitatii de certificare. Se recomanda o analizare a competentei acestora, prin prisma experientei si aportului la nivel national adus de specialistii acestora pentru modernizarea proceselor, pentru adoptarea de reglementari si standarde nationale si/sau preluarea de standarde europene, precum si pentru crearea unui cadru legislativ adecvat.

Mentionam ca, managementul QUALITY CERT participa activ la actiunile de modernizare a cadrului legis­lativ si de reglementare, la adoptarea de standarde europene. Este, de asemenea, promotorul introducerii in legislatia din Romania, a recunoas­terii competentei operatorilor economici din constructii, prin practicarea „Certificarii calificarii profesionale a ope­ratorilor economici din constructii“. Aceasta va permite penetrarea si menti­nerea pe piata a operatorilor economici performanti, prin utilizarea unor metode stiintifice, care elimina sistemul aleator de selectare la licita­tiile publice si de atribuire neconforma de contracte de lucrari.

Se mai inregistreaza situatii in care se produc erori, deoarece comi­siile de lici­tatie nu au, in unele cazuri, specia­listii si/sau timpul necesar pentru efectuarea unor ana­lize de detaliu care sa evalueze competentele parti­cipan­tilor la licitatii, pe baza de analize temeinice.

Prezentarea cadrului general privind acreditarea, certificarea precum si a organismului de certificare QUALITY CERT are drept scop stabilirea unui minim de criterii care trebuie avute in vedere la alegerea unui organism de certificare, in vederea evitarii aplicarii principiului pretului minim si a unei facile obtineri a documentelor. Pentru alegerea unui orga­nism de certificare, criteriile sunt multiple, dintre acestea impunandu-se, cu prioritate, cele referitoare la impar­tialitate, confidentialitate si nu in ultimul rand competenta confirmata prin plusvaloarea adaugata sistemelor de management si/sau performan­telor produselor rea­lizate in regim de certificare.

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 53 – octombrie 2009

Autor:
Ioan Burtea – director general Quality CertDaca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2009/10/05/quality-cert-standarde-in-domeniul-calitatii-necesitatea-iso-si-en/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.