«

»

ARACO: EUROCODURI

Share

30 ianuarie 2010 reprezinta data limita stabilita de catre Comitetul European de Stan­dardizare (CEN), pentru anularea tuturor standardelor nationale conflictuale cu Eurocodurile de catre fiecare tara membra CEN.

 

Avand in vedere Recomandarea Comisie Europene din 11 decembrie 2003 cu privire la implementarea si utilizarea Eurocodurilor pentru lucrari de constructii si produse structurale de con­structii, cu relevanta in spatiul economic european, in conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in con­structii, cu modificarile ulterioare, Ministerul Tran­spor­turilor, Constructiilor si Turismului a emis Ordinul nr. 620/2005 din 29.04.2005, care precizeaza la:

Art. 4. – (1) Eurocodurile si anexele nationale, aprobate ca standarde nationale, se utilizeaza ca documente normative de referinta in reglementarile tehnice in constructii.

(2)  in perioada 2005-2010 fondul national de reglementari tehnice in constructii va fi revizuit pentru asigurarea prevederilor alin. (1).

(3)  in perioada de implementare a Eurocodurilor acestea pot fi utilizate daca trateaza aspecte pentru care nu exista alte prevederi nationale.

Istoricul programului de eurocoduri

In 1975, Comisia Comunitatilor Europene decidea demararea, in baza articolului 95 al Trata­tului, a unui program de actiune in domeniul constructiilor. Obiectivul programului era eliminarea barierelor tehnice in schimburile comerciale si armonizarea specificatiilor tehnice.

In cadrul acestui program de actiune, comisia a luat initiativa stabilirii unui ansamblu de reguli tehnice armonizate pentru proiectarea constructiilor; in prezent, aceste reguli sunt utilizate in statele membre ca o alternativa, intr-o prima etapa, la reglementarile nationale in vigoare pe care urmeaza sa le inlocuiasca ulterior.

Timp de cincisprezece ani, comisia a coordonat, cu ajutorul unui Comitet Director alcatuit din reprezentantii statelor membre, dezvoltarea programului Eurocodurilor, fapt ce a condus la aparitia primei generatii de coduri europene in anii 1980.

In 1989, Comisia si statele membre ale Uniunii Europene si ale Asociatiei Europene a Liberu­lui Schimb – AELS – au decis, pe baza unui acord intre Comisie si CEN, sa transfere la CEN, printr-o serie de mandate, pregatirea si publicarea eurocodurilor, cu scopul de a le atribui in viitor statutul de standard european (EN).

In acest mod, se stabileste, de facto, o legatura intre Eurocoduri si totalitatea directivelor Con­siliului si/sau deciziile Comisiei privind standardele europene (de exemplu Directiva Consiliului 89/106/EEC privind produsele pentru constructii – DPC – si Directivele Consiliului 93/37/CEE, 92/50/EEC si 89/440/EEC privind lucrarile si serviciile publice, ca si directivele echivalente ale AELS, destinate revigorarii pietei interne).

Programul Eurocodurilor pentru structuri cuprinde standardele urmatoare, alcatuite fiecare, in general, din mai multe parti:

• EN 1990 Eurocod: Bazele proiectarii structurilor;

• EN 1991 Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor;

• EN 1992 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton;

• EN 1993 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel;

• EN 1994 Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de otel si beton;

• EN 1995 Eurocod 5: Proiectare structurilor de lemn;

• EN 1996 Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidarie;

• EN 1997 Eurocod 7: Proiectarea geotehnica;

• EN 1998 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremur;

• EN 1999 Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu.

Standardele Eurocod recunosc responsabilitatea autoritatilor de reglementare din fiecare stat membru si stipuleaza dreptul acestora de a stabili, la nivel national, valori ale unor parametri de cal­cul, care sa fie incluse in reglementarile privind siguranta constructiilor, in cazul in care aceste va­lori continua sa fie diferite de la o tara la alta.

Standardele Eurocoduri furnizeaza reguli comune de proiectare structurala pentru calculul intregii structuri si al produselor componente, de natura traditionala sau inovatoare. Formele neobis­nuite constructive sau de conceptie nu sunt acoperite in mod specific si in asemenea cazuri proiec­tantul apeleaza la experti pentru conside­ratii aditionale.

 

Standarde nationale care adopta eurocoduri

Standardele nationale care adopta eurocoduri trebuie sa cuprinda textul integral al Eurocodului (inclusiv anexele) asa cum a fost publicat de CEN; textul Eurocodului poate fi precedat de o pagina nationala de titluri si un preambul national si poate fi urmat de o anexa nationala.

Standardele nationale romanesti, valabile la data de 07.07.2009, care adopta Eurocoduri se regasesc pe site-ul MDRL, la sectiunea Directia Generala Tehnica.

Anexa nationala poate sa contina numai informatii si date privind parametrii din Eurocod definiti drept parametrii care se determina la nivel national; informatiile si datele care fac obiectul optiunii autoritatilor nationale sunt utilizate pentru proiectarea constructiilor si a lucrarilor ingineresti din tara respectiva si se refera la:

• valori si/sau clase pentru care Eurocodul prevede alternative nationale;

• valori care se pot utiliza in cazul in care Eurocodul nu furnizeaza valoarea parametrului si indica numai simbolul acestuia;

• date specifice tarii respective (geografice, climatice etc.), ca de exemplu harta de zonare pentru incarcarea data de zapada;

• procedura care trebuie utilizata atunci cand Eurocodul prezinta proceduri alternative. Anexa natio­nala poate sa contina, de asemenea, si:

• decizii de aplicare a anexelor informative ale Eurocodului;

• referiri la informatii si date complementare, care sa nu contravina textului standardului, cu scopul de a asista utilizatorul la aplicarea Eurocodului.

 

Legatura dintre eurocoduri si specificatiile tehnice armonizate (EN si ATE) pentru produse

Este necesar sa existe o coerenta in ceea ce priveste specificatiile tehnice armonizate pen­tru produsele de constructii si regulile tehnice pentru lucrarile de constructii. Pe langa acesta, orice informatie referitoare la Eurocoduri, care insoteste marcajul CE pentru produsele de constructii, tre­buie sa mentina clar parametrii determinati la nivel national care au fost luati in considerare.

Implementarea si utilizarea Eurocodurilor pentru constructii se face in conformitate cu Ordinul MTCT 620 din 29.04.2005 care are in vedere Recomandarea Comisiei Europene din 11 decem­brie 2003 si Ghidul de aplicare si utilizare Eurocoduri din 27 noiembrie 2003.

Informatii specifice EN 1990

EN 1990 descrie principiile si cerintele de securitate, aptitudinile in exploatare si durabilitate ale structurilor; se bazeaza pe conceptul de stare limita, utilizat impreuna cu metoda coeficientilor partiali.

Pentru proiectarea structurilor noi, EN 1990 se utilizeaza, pentru aplicare directa, impreuna cu Eurocodurile de la EN 1991 pana la 1999.

EN 1990 furnizeaza de asemenea indicatii referitoare la aspectele de fiabilitate structurala legate de securitate, aptitudine in exploatare si durabilitate:

• pentru cazurile de proiectare care nu fac obiectul de la EN 1991 pana la 1999 (alte sectiu­ni, tipuri de structuri neluate in considerare, alte materiale);

• pentru a servi ca document de referinta pentru alte TC ale CEN in ceea ce priveste aspectele structurale.

EN 1990 este destinat sa fie utilizat de catre:

• comitetele care se ocupa de redactarea proiectelor standardelor de proiectare structurala si standardelor corespunzatoare de produse, incercari si executie;

• clienti (de exemplu pentru a formula cerintele specifice ale acestora in privinta nivelurilor de fiabilitate si durabilitate);

• proiectanti si constructori;

• autoritati competente in domeniu.

EN 1990 poate sa fie utilizat, atunci cand este relevant, ca un document ghid pentru proiectarea structurilor care nu fac obiectul Eurocodurilor de la EN 1991 pana la 1999, pentru:

• a evalua alte actiuni si modul de a se grupa;

• a modela comportarea materialului si structurile;

• a evalua valorile numerice ale formatului de fiabi­litate.

Valorile numerice pentru coeficientii partiali si alti parametri de fiabilitate sunt recomandati ca valori de baza care asigura un anumit nivel de fiabilitate acceptat. Acestea au fost selectate pre­supunand un nivel cores­punzator al calitatii manoperei si managementului.

Cand se utilizeaza EN 1990 ca document de baza de catre alte CEN/TC trebuie sa se uti­lizeze aceleasi valori.

Nota:

ARACO intentioneaza ca in perioada semestrului I 2010 sa organizeze cursuri de instruire cu societatile membre interesate, cursuri avand ca lectori personalul care a contribuit la elaborarea reglementarilor bazate pe Eurocoduri.

Aceste cursuri au drept scop clarificarea modului in care cerintele Eurocodurilor pot fi influ­entate in activitatea de proiectare a structurilor pentru constructii.

(Buletin ARACO nr. 23/2009)

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 56 – februarie 2010, pag. 74

 Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2010/02/24/araco-eurocoduri/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.