«

»

Cartea Tehnica a Constructiei. Criterii si metode pentru determinarea prin masuratori a tasarii constructiilor

Share

Asa cum aminteam in numerele 55 (decembrie 2009) si 56 (ianuarie-februarie 2010) ale Revistei Constructiilor, continutul Cartii Tehnice a Constructiei, impus de prevederile H.G. nr. 273/14.06.1994 – Anexa 6 la Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cuprinde sase piese care alcatuiesc centralizatorul si anume: 1. Fisa de date sintetice; 2. Capitolul A: Documentatia privind proiectarea; 3. Capitolul B: Documentatia privind executia; 4. Capitolul C: Documentatia privind receptia; 5. Capitolul D: Documentatia privind exploatarea, repararea, intretinerea si urmarirea comportarii in timp; 6. Jurnalul evenimentelor.

Toate acestea compun ansamblul de documente care se pregatesc de-a lungul desfasurarii lucrarilor de investitii si se definitiveaza inainte de receptia finala. Investitorul poarta raspunderea legala in legatura cu intocmirea Cartii Tehnice a Constructiei pentru toate obiectele de constructii definitive supuse regimului de autorizare, indiferent de natura fondurilor din care sunt finantate sau de natura proprietatii asupra lor.

 

Sunt dese situatiile in care beneficiarii investitiilor scapa din vedere, la intocmirea si semnarea contractelor pentru proiectarea inves­titiei si pentru executarea lucrarilor proiectate, sa prevada distinct in contract obli­gativitatea ca proiectantul obiectului de constructie sa intocmeasca si sa predea investitorului documentatia (pe masura elaborarii) prevazuta la nr. crt. 2 si nr. crt. 5, iar comisiile de receptie sa predea, la terminarea lucrarilor de constructii si de receptie finala a obiectului de constructie, documentatia tehnica privind executia (nr. crt. 3).

Investitorul, in situatia in care nu are un compartiment juridic incadrat cu juristi cu experienta si consultanti de calitate in domeniul tehnic respectiv, cade usor in cealalta latura – cea a incalcarii prevederilor legale (Legea nr. 10/18.01.1995, reactualizata la 24.05.2001; Legea nr. 307/12.07.2006 privind apararea impotriva incen­diilor; H.G. nr. 273/14.06.1994; Legea nr. 13/2007 a energiei electrice; Legea nr. 50/1991 reactualizata privind autorizarea executarii constructiilor; H.G. nr. 272/14.06.1994 privind aprobarea regulamentului pentru controlul de stat al calitatii in constructii si exemplele nu se opresc aici) suportand consecinte care atrag raspunderea disciplinara, contraventionala, materiala, civila sau penala, dupa caz.

 

Determinarea deformatiilor terenului

Experienta a dovedit ca, in timp, pot sa apara deformatii ale terenului de fundare a constructiilor, generate de tensiuni provocate de incarcarile transmise de constructie, materia­lizate neplacut pentru beneficiarul investitiei prin: deplasari verticale – tasari si ridicari; deplasari orizontale (lunecari); rotiri; incovoiere relativa exprimata prin raportul intre sageata si lungimea partii de constructie care se incovoaie.

Activitatea de masurare a deformatiilor terenului de fundare a constructiilor face parte din capitolul „D“ al Cartii Tehnice a Constructiei (urmarirea comportarii in timp) si trebuie efectuata pe intreaga durata a perioadei de executie si continuand pe parcursul exploatarii, pana la atingerea conditiei de stabilizare a deformatiilor, prevazuta in proiectul de executie sau in Caietul de Sarcini intocmit.

Din acest moment se impun masuratori in cazul aparitiei de fisuri, crapaturi, deplasari, denivelari, inclinari etc.

Dupa anumite calamitati naturale (seisme, inundatii alunecari de teren) si in cazul in care apar modificari importante ale conditiilor de exploatare sunt, de asemenea, iminente masuratorile.

Deplasarile pe verticala ale terenului de fundare (tasari), precum si tasarile fundatiilor, pot sa produca in elementele de rezistenta a suprastructurii deformatii insotite de solicitari de compresiune, intindere, incovoiere, torsiune si forfecare cand acestea sunt sisteme stati­­c-nedeterminate (tabelul 1).

 

Executia masuratorilor

Instrumentarea constructiei si terenului de fundare se va stabili in functie de tipul si alcatuirea structurii de rezistenta, natura si distributia incarcarilor si de conditiile geoteh­nice ale amplasamentului.

In cazul deplasarilor verticale, determinarea prin masuratori topometrice foloseste: repere de refe­rinta (fixe) amplasate in afara zonei de influenta a constructiilor (de suprafata, de adancime); marci de tasare (repere mobile) fixate pe constructii (cu conditia de a asigura conservarea lor in timp pe toata durata observatiilor si in acest caz se fixea­za la colturile constructiei).

Desigur ca sunt o serie de proceduri tehnice privind alcatuirea si dispunerea marcilor de tasare execu­tate de firma care efectueaza masuratorile.

 

Efectuarea masuratorilor

a) Masurarea deformatiilor prin metode topografice consta in masurarea modificarilor cotelor unor puncte izolate, materializate prin marci de tasare fixate de constructie si prin raportarea la repere de refe­rinta din reteaua geodezica. Si aici sunt incluse o serie de proceduri care, ulterior obtinerii rezultatelor masuratorilor, dau posibilitatea pro­iec­tantului de a stabili eroarea admisibila de masurare si cerintele corespunzatoare privind precizia, in functie de tipurile de deplasari sau deformatii estimate, de precipitatii abundente, de inmuierea terenului de fundare la constructii fundate pe pamanturi sensibile la umezire sau la aparitia de fisuri.

b) metode pentru masurarea deplasarilor verticale:

• nivelment geometric (masoara deplasari verticale);

• nivelment trigonometric;

• nivelment hidrostatic;

• metode cu laser;

• fotogrametrie.

c) metode pentru masurarea deplasarilor orizontale:

• nivelmentul hidrostatic.

d) metode pentru masurarea rotirilor: rotirea fundatiilor se masoara prin urmatoarele metode:

• metoda proiectiilor;

• metoda coordonatelor;

• masurarea unghiurilor sau directiilor;

• metode mecanice de masurare cu folosirea clinometrelor, nivelelor drepte si inverse.

 

Inregistrarea, prelucrarea Si interpretarea observatiilor

Valorile masurate ale cotelor reperelor de referinta si ale marcilor de tasare se inregistreaza in Caietul de Nivelment.

Prelucrarea analitica a rezultatelor cuprinde: verificarea carne­telor de teren, verificarea stabilitatii reperelor de referinta; calculul depla­sarii marcilor de tasare; stabilirea preciziei masuratorilor intreprinse; compararea erorilor inregistrate cu cele admisibile pentru clasa conventionala de precizie impusa. Datele privind tasarile marcilor se trec intr-un formular „Fisa de Masurare a Tasarilor“.

Dupa aceea, are loc o prelucrare grafica a rezultatelor masuratorilor corelate cu dispozitia in plan a constructiilor, a reperelor de referinta si a marcilor de tasare si cu alte date.

Toate rezultatele masuratorilor de tasare se transmit proiectantului, care, la randu-i, avizeaza asupra mentinerii, modificarii sau sistarii programului de observatii.

 

Dosarul deplasarilor constructiilor

Proiectantul si reprezentantii firmei, care au intreprins masuratorile pentru fiecare obiect de constructie aflat sub urmarirea comportarii in timp, intocmesc un raport tehnic asupra tasarii constructiilor.

Beneficiarul va atasa la dosar fisele de masuratori ale tasarilor, diagramele cu variatia in timp a incarcarii si miscarii constructiei, fisele sintetice etc. In cazul aparitiei unor fisuri sau crapaturi datorate deformatiei terenului de fundare, acesta va anexa la dosar procesele-verbale de constatare a degradarilor, data aparitiei fisurilor si crapaturilor, forma si deschiderea lor, schite, fotografii, precum si evolutia lor in timp.

Beneficiarul va pastra, pe toata durata existentei constructiei, Dosarul Deplasarilor Constructiei, pentru a fi folosit, atunci cand este cazul, la expertizarea starii constructiei si, de ce nu, chiar pentru stabilirea vinova­tiei celor in cauza.

(Continuare in numarul viitor)

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 61 – iulie 2010, pag. 36

 

Autor:
ing. Traian Constantin RADAN

 Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2010/07/24/cartea-tehnica-a-constructiei-criterii-si-metode-pentru-determinarea-prin-masuratori-a-tasarii-constructiilor/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.