«

»

Impartirea bunurilor unor firme intre asociati

Share

In cazul in care o societate comerciala nu este profitabila, asociatii acesteia au posibilitatea de a opta fie pentru dizolvare-radiere, fie pentru suspendarea temporara a activitatii.

 

Societatea are un patrimoniu propriu, distinct de cel al asociatilor. De la acest aspect important porneste rezol­varea multor spete legate de impartirea bunurilor societatii intre asociati.

Inainte de a aborda aceasta pro­blema, trebuie facute anumite preci­zari legate de cateva notiuni cu care opereaza dreptul societatilor comerciale. Este vorba de patrimoniul societatii, de aporturile asociatilor si de capitalul social. Aceste notiuni nu sunt sinonime si au un regim juridic diferit. Patrimoniul cuprinde activul si pasivul social al societatii. Activul social cuprinde bunurile aduse ca aport, cele dobandite ulterior constituirii, precum si bene­fi­ciile nedistribuite. Pasivul social cuprinde obligatiile contractuale sau extracontractuale ale societatii.

In lipsa de stipulatie contrara, bunurile constituite ca aport in societate devin proprietatea acesteia din momentul inmatricularii ei in Registrul Comertului“, potrivit Legii societatilor comerciale. Deci, firma are un patrimoniu propriu, distinct de acela al asociatilor. De aici decurg mai multe consecinte. Asociatul nu are niciun drept asupra bunurilor din patrimoniul societatii, chiar daca acestea au fost aduse ca aport propriu. Drepturile sale reale (de proprietate) se transforma in drept la dividende.

In cazul decesului asociatului (actionarului), mostenitorii acestuia nu pot pretinde niciun drept asupra bunurilor din patrimoniul societatii, care nu vor intra in masa succesorala. De asemenea, bunurile din patrimoniul societatii nu pot fi supuse partajului in cazul divortului dintre soti.

Capitalul social este expresia valo­rica a aporturilor si, in functie de valoa­rea acestora, adusa de fiecare, este impartit in parti sociale (la SRL). Aportul asociatilor consta in contribu­tiile cu care acestia vin la constituirea firmei si care, la societatile cu raspundere limitata, pot fi in bani sau in natura. In cazul aportului in natura, acestea pot fi bunuri mobile sau imobile si se pot transmite societatii atat proprietatea, cat si numai folosinta, cum ar fi o inchiriere. Atat aportul in bani, cat si cel in natura intra in patrimoniul societatii, cu toate consecintele ce decurg din aceasta.

Deoarece capitalul social este gajul general (garantia) al creditorilor societatii, acesta este fix pe toata durata societatii, putand fi micsorat sau marit numai in anumite conditii prevazute de lege. Spre deosebire de capitalul so­cial care este fix, patrimoniul societatii se modifica in functie de rezultatele obti­nute de firma pe parcursul derularii activitatii.

Impartirea in cazul dizolvarii voluntare

Desfiintarea unei firme parcurge, in principiu, doua etape: dizolvarea si radierea. In situatia in care asociatii nu se inteleg cu privire la impartirea bu­nurilor, apare si o etapa intermediara, si anume lichidarea firmei. In cazul dizolvarii voluntare, cand toata lumea este de acord cu impartirea bunurilor societatii, nu este nevoie de lichidator.

Asociatii pot hotari, odata cu dizolvarea, si modul de lichidare a societatii, atunci cand sunt de acord cu privire la repartizarea si lichidarea pa­trimoniului societatii si cand asigura stingerea pasivului sau regularizarea lui in acord cu creditorii.

Radierea din oficiu

In anumite cazuri prevazute de lege, radierea societatii poate avea loc din oficiu. De exemplu, daca socie­tatea nu a depus in termen situatiile financiare anuale sau daca si-a suspendat temporar activitatea si nu a mai reluat-o timp de 3 ani, Ministerul Finantelor sau orice persoana interesata pot face, la tribunal, cerere de dizolvare a societatii. Daca judecatorul nu a primit nicio cerere de lichidare a societatii din partea vreunei persoane interesate, instanta va trimite hota­rarea de dizolvare la ONRC, care va radia din oficiu societatea.

Conform art. 237, punctul 10 din Legea 31/1990 a societatilor comerciale, bunurile ramase din patrimoniul persoanei juridice radiate din oficiu din Registrul Comertului revin actionarilor. Aceste dispozitii se aplica deopotriva si societatilor cu raspundere limitata, deci asociatilor.

SRL-urile cu mai multi asociati

In situatia in care respectivul SRL are mai multi asociati, procedura de desfiintare va avea loc in doua etape: dizolvare si radiere.

Pentru dizolvare se intocmeste o cerere de inregistrare in original, hota­rarea asociatilor de efectuare conco­mitenta a dizolvarii si lichidarii societatii prin acordul unanim al asociatilor de impartire intre asociati a activelor ramase, dupa plata creditorilor, si a taxelor legale mentionate mai sus. La cerere, se mai adauga tariful de publicare a anuntului de dizolvare in Monitorul Oficial, partea a IV-a. O pagina de manuscris costa la MO 100 de lei.

Dosarul pentru radiere cuprinde cererea de radiere in original, certificatul de inregistrare si anexele acestuia, toate originale, situatia financiara de lichidare, hotararea de repartizare a activelor, certificatul de la Fisc legat de datorii si dovada platii taxelor si tari­felor legale.

Cererea de radiere se va depune dupa trecerea a 30 de zile de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial.

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 64 – octombrie 2010, pag. 38

 

Autor:
av. Marius Vicentiu COLTUC – fondator Casa de avocatura Coltuc

 Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2010/10/28/impartirea-bunurilor-unor-firme-intre-asociati/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.