«

»

SRAC: Certificarea EN 16001

Share

In contextul epuizarii resurselor naturale neregenerabile, precum si al incalzirii globale cauzate de gazele cu efect de sera, tarile industrializate au aderat la Protocolul de la Kyoto, acord international ratificat si de Romania, care are drept obiectiv reducerea emisiilor poluante cu 5,2% in perioada 2008 – 2012 in comparatie cu cele din 1990.

Pentru realizarea obiectivelor convenite la nivel international, sunt necesare actiuni concrete pentru fiecare tara, Romania angajandu-se sa eficientizeze industria din punct de vedere al consumului de energie, prin trecerea de la utilizarea combustibililor fosili bogati in carbon (carbune), la combustibili saraci in carbon (gaze naturale) sau la combustibili alternativi, sa restructureze industria energetica, de la extractie pana la consum, sa orienteze transportul spre mijloace mai putin poluante si cu consumuri reduse.

 

Standardul european EN 16001 pentru sistemele de management al energiei este proiectat pentru a optimiza consumul intern, in orice organizatie, prin evitarea pierderilor sau utilizarea mai eficienta a energiei, fara a reduce nivelurile productiei si fara a afecta calitatea produselor, securitatea activitatilor si mediul inconjurator.

Obiectivul general al standardului EN 16001 este de a sprijini organizatiile care doresc sa implementeze un sistem de management al energiei pentru a-si imbu­natati continuu performanta energetica, cu scopul redu­cerii costurilor si a emisiilor gazelor cu efect de sera, indiferent de tipul de energie utilizata, fara a stabili, insa, cerinte absolute referitoare la performanta energetica.

Standardul specifica cerintele pentru un sistem de management al energiei astfel incat orice organizatie sa-si poata dezvolta si implementa o politica si obiectivele care iau in considerare informatiile si cerintele legale referitoare la elementele activitatilor desfasurate, bunurile produse sau serviciile furnizate si care pot afecta utilizarea sau consumul de energie.

Implementarea unui sistem eficient de management al energiei in cadrul unei organizatii conduce la:

• reducerea costurilor energetice printr-o abordare structurata pentru identificarea, masurarea si gestio­narea consumului de energie;

• utilizarea eficienta a energiei prin reducerea pierderilor de energie in fiecare stadiu al transportului, distributiei si utilizarii acesteia;

• economia de energie si, prin urmare, scaderea emisiilor de gaze cu efect de sera;

Sistemul de management al energiei este structurat procesual, avand la baza ciclul PDCA: planifica, executa, verifica si actioneaza:

• planifica – stabilirea obiectivelor si a proceselor necesare obtinerii rezultatelor in concordanta cu politica organizatiei;

• executa – implementarea proceselor;

• verifica – monitorizarea si masurarea proceselor fata de politica, obiectivele, tintele, cerintele legale si alte cerinte si raportarea rezultatelor;

• actioneaza – intreprinde actiuni pentru imbuna­tatirea continua a performantei sistemului de management al energiei.

Un astfel de sistem permite unei organizatii sa-si dezvolte o politica privind energia, pentru a stabili obiective si modalitati de lucru care sa conduca la indeplinirea angajamentelor asumate, sa intreprinda actiuni, atunci cand este necesar, pentru a imbunatati performantele si pentru a demonstra conformitatea cu cerintele standardului.

Standardul EN 16001 urmeaza indeaproape structura standardului ISO 14001, fapt ce faciliteaza utilizarea si implementarea acestuia precum si integrarea celor doua referentiale.

Deoarece standardul ISO 14001 este mult mai cunos­cut, fiind implementat si certificat in multe organizatii, in cele ce urmeaza este interesant a evidentia cele mai importante diferente fata de standardul EN 16001.

Astfel, standardul pentru sistemele de management al energiei:

• nu are nicio cerinta in cadrul careia sa fie solicitata vreo procedura documentata;

• este solicitata o analiza initiala a aspectelor privind energia; analiza aspectelor privind energia trebuie actualizata la intervale predefinite si trebuie sa se finalizeze prin ierarhizarea celor semnificative; aceste analize reprezinta, in mod obligatoriu, date de intrare in stabilirea obiectivelor si in analiza efectuata de management;

• obiectivele, tintele si programele trebuie documentate si actualizate la intervale predeterminate;

• reprezentantul managementului trebuie sa aiba com­petente si calificari corespunzatoare in domeniul energiei si al eficientei energetice.

Cu toate acestea, in timp ce standardul ISO 14001 se concentreaza pe protectia mediului, prevenirea poluarii si managementul deseurilor, standardul EN 16001 vizeaza eficienta si performanta energetica precum si conservarea resurselor de energie. Totusi, avand in vedere ca ISO 14001 vizeaza, in mod direct, protectia mediului, implicit si reducerea consumului de materii prime si resurse naturale, precum si reducerea consumului de energie si a emisiilor poluante, inclusiv a gazelor cu efect de sera, se poate considera ca, practic, EN 16001 detaliaza si aprofundeaza aceste elemente din standardul ISO 14001.

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 64 – octombrie 2010, pag. 22

 

Autor:
Delia STROE, auditor SRAC CERT

 Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2010/10/28/srac-certificarea-en-16001/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.