«

»

Atentie la sechestrul statului!

Share

De foarte multe ori ati auzit, atunci cand aveati datorii la stat, ca „va punem sechestru pe avere“.

Dar, ce inseamna acest lucru? Este motivul pentru care voi incerca sa dezvolt semnificatia sechestrului si care sunt conditiile pentru instituirea lui.

 

Potrivit Ordinului MFP si ANAF 2605/2010, organele de control pot dispune masuri asiguratorii ori de cate ori sunt indicii ca exista pericolul ca debitorul sa se sustraga, sa-si ascunda ori sa-si risipeasca patrimoniul, periclitand sau ingreunand, in mod considerabil, colec­tarea, in urmatoarele situatii:

A) In urma constatarii unor acte si fapte care pot constitui infractiuni de evaziune sau frauda fiscala, in cazul carora prejudiciul nu a fost stabilit prin acte administrative fiscale de impu­nere, potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Garzii Financiare;

B) In situatia in care au fost stabilite obligatii fiscale cu ocazia actiunii de control, prin acte administrative fiscale de impunere;

C) In situatia in care urmeaza sa fie stabilite obligatii fiscale cu ocazia actiunii de control prin acte administrative fiscale de impunere;

D) Daca sunt indeplinite conditiile pentru deschiderea procedurii de atragere a raspunderii solidare, dupa emiterea deciziei de atragere a raspunderii solidare;

E) In cazul in care sunt indepli­nite conditiile pentru deschiderea procedurii de atragere a raspunderii solidare, inainte de emiterea deciziei de atra­gere a raspunderii solidare. Organele de control la care face referire ordinul sunt nu numai Garda Financiara, ci si Directia Generala de Coordonare si Inspectie Fiscala, Autoritatea Nationala a Vamilor, Directiile Generale ale Finantelor Publi­ce judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, organele fiscale teritoriale subordonate acestora si Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili.

Masurile care pot fi luate:

• Sechestru asigurator pentru bunuri imobile;

• Sechestru asigurator pentru bunuri mobile, inclusiv titlurile de valoare si bunuri mobile necorporale;

• Poprirea asiguratorie asupra sumelor datorate debitorului de catre terti;

• Poprirea asiguratorie asupra disponibilitatilor banesti din conturile bancare.

Organul de executare poate dispune si duce la indeplinire masurile asiguratorii ori de cate ori sunt indicii ca exista pericolul ca debitorul sa se sustraga, sa isi ascunda ori sa-si risipeasca patrimoniul, periclitand sau ingreunand, in mod considerabil, colectarea, in urmatoarele situatii:

A) Inainte de existenta posibilitatii legale de aplicare a masurilor executorii;

B) In cazul in care creantele fiscale sunt individualizate si inregistrate in evidenta fiscala si fac obiectul unor inlesniri la plata, potrivit legii;

C) Dupa emiterea deciziei de atra­gere a raspunderii solidare;

D) Daca sunt indepli­nite conditiile pentru deschiderea procedurii de atragere a raspunderii solidare, inainte de emiterea deciziei de atragere a raspunderii solidare.
Organul de control si, respectiv, organul de executare nu va dispune masuri asiguratorii pentru debitorii aflati in insolventa sau atunci cand contri­buabilul nu detine active patrimoniale urmaribile.

 

Surse de informatii despre patrimoniul debitorului

In timpul derularii controlului/ antrenarii raspunderii solidare sau in fazele premergatoare acestor activi­tati (analiza, documentare, informare), daca nu sunt detinute suficiente informatii, organul de control/organul de executare, pentru stabilirea si instituirea masurilor asiguratorii, va desfasura, dupa caz, urmatoarele activitati de documentare si pregatire:

A) Identificarea conturilor de dispo­nibilitati si a depozitelor bancare ale debitorului/persoanelor la care s-a atras sau urmeaza sa se atraga raspunderea solidara, dupa caz, precum si a unitatilor bancare care le adminis­treaza, evidentiate in documentele contabile ale acestora, precum si consul­tarea aplicatiei informatice clienti-banci detinute de Agentia Natio­nala de Administrare Fiscala si utilizate de unitatile subordonate;

B) Identificarea, in declaratiile informative si/sau evidenta contabila, a sumelor datorate debitorului/persoanelor la care s-a atras sau urmeaza sa se atraga raspunderea solidara de catre terti;

C) Identificarea bunurilor proprietate a debitorului/persoanelor la care s-a atras sau urmeaza sa se atraga raspunderea solidara si a locatiilor unde acestea se gasesc.
In cazurile in care se impune, organul de control/organul de executare poate solicita informatii despre patrimoniul debitorului si de la alte institutii precum: Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, oficiile si birourile teritoriale ale acesteia; unitati administrativ-teritoriale, in cadrul carora sunt organizate directii / compartimente / structuri de impozite si taxe locale, Directia Regim Permise de Condu­cere si Inmatriculare a Vehiculelor; Oficiul National al Registrului Comer­tului; Depozitarul Central autorizat de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, cu privire la actiunile cotate pe piata bursiera detinute de catre debitor/persoanele la care s-a atras sau urmeaza sa se atraga raspunderea solidara la societati comerciale; orice alte institutii care detin informatii cu privire la bunurile si veniturile debitorului/persoanelor la care s-a atras sau urmeaza sa se atraga raspunderea solidara.

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 67 – februarie 2011, pag. 26

 

Autor:
av. Marius Vicentiu COLTUC – fondator
Casa de avocatura ColtucDaca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2011/02/11/atentie-la-sechestrul-statului/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.