«

»

Managementul activitatii de constructii-instalatii montaj

Share

Spre finalul anului 2010 in domeniul constructiilor s-au derulat doua evenimente notabile: Conferinta organizata de MEDIAFAX pe teme de actualitate in constructii-montaj si Conferinta RIFF organizata de Ordinul Arhitectilor din Romania pe o problematica si ea de actualitate: reabilitarea termica a fatadelor, ferestrelor si instalatiilor din cladiri. Din diversele contacte avute cu specialisti din domeniu, la aceste manifestari tehnice, am constatat un interes deosebit si pentru problemele privind folosirea normelor de deviz in activitatea de constructii. Aparitia pe piata a numeroase materiale de constructii-instalatii noi si folosirea unor tehnologii alternative la cele traditionale fac ca actualizarea permanenta a normelor de deviz, cu consumuri aferente de resurse: materiale, manopera si utilaje, sa devina deosebit de importanta, specialistii in domeniu sprijinind un astfel de demers.

 

Pornind de la aceste premise, ne permitem o revenire la unele precizari strict necesare:

• Actualele norme de deviz, cuprinse in 47 indicatoare de norme de deviz, au fost elaborate in perioada 1981/1982 de specia­listi-tehnologi in domeniu din unitati de executie, institute de proiectare si cercetare din intrega tara.

C.O.C.C., ca unitate de specialitate, a primit din partea Ministerului Constructiilor Industriale, la acea vreme, sarcina de a coordona intreaga activitate, prin centralizarea tuturor tehnologiilor folosite in normele de deviz pri­mite si stabilirea resurselor necesare: materiale, mano­pera si utilaje; iar pentru a exista o gandire unitara, la C.O.C.C. s-a rea­lizat codificarea resurselor cu 7 caractere.

Aceasta actiune a dus la crearea unei baze de date normative de o exceptionala valoare, care a putut fi stocata informatic pentru a putea fi procesata ulterior. Editarea si difuza­rea in teritoriu a revenit, de drept, tot C.O.C.C., unde s-au centralizat, apoi, si toate observatiile primite din teritoriu, pentru a le putea valorifica, dupa analiza lor, in editari ulterioare.

• Dupa anul 1990, prin interventii succesive, cu acordul ministerului de specialitate, s-a ajuns sa se reali­zeze o noua codificare unitara a resurselor din indicatoare, o codificare de 13 caractere, in concordanta cu prevederile cuprinse in normele U.E., iar incepand cu anul 1999 – prin nota nr. 1143/24.03.1999 a M.L.P.A.T. – C.O.C.C. a primit sarcina editarii in noua forma a tuturor indicatoarelor de norme de deviz. Precizam, spre exemplu, ca C.O.C.C. a avut un protocol, din data de 03.04.2000, cu INCERC, actualmente URBAN-INCERC, prin care C.O.C.C., in schimbul unei cola­borari reciproc avantajoase, realiza codificarea unitara a resurselor, editarea si difuzarea a trei dintre indicatoare: „C“, „S“, „RpS“. O intelegere similara a existat si cu DAFI Bucuresti – Directia de Admi­nistrare a Fondului Imobiliar Bucu­resti – pentru o alta categorie de indicatoare de norme de deviz.

Actualizarea indicatoarelor de norme de deviz, cu materiale si tehnologii noi, s-a realizat la C.O.C.C. incepand cu anul 2000, iar legislatia succesiva in domeniul achizitiilor publice a admis in cursul anilor 1998, 2001, 2004 „… folosirea orientativa a indicatoarelor de norme de deviz seria 1981, precum si noile norme revizuite si completate, aprobate de Ministerul Lucrarilor Publice Transportului si Locuintei atat de proiectanti cat si de antreprenori“.

A fost corecta preci­zarea folosirii orientative a nor­melor de deviz din doua considerente: existenta activi­tatii concurentiale pe piata constructiilor, conform regulilor economiei de piata, cat si posibilitatea folosirii unor norme de deviz proprii. Evident ca de baza sunt normele de deviz, grupate in cele 47 de indicatoare, care pleaca de la premise tehno­logice atent analizate de catre specialisti si care, ulterior, pot fi com­pletate cu tehnologii si materiale noi.

In sprjinul tuturor celor afirmate mai sus, dupa anul 2000 au aparut indicatoare de norme de deviz revizuite si completate, iar editarea si difuzarea s-a facut de catre C.O.C.C.

Indicatorul de norme de deviz „C“ a fost revizuit si completat in anul 2000, iar o alta revizuire si completare s-a realizat la C.O.C.C. in anul 2007.

In articolele prezentate anterior am precizat ca indicatorul „C“, aparut in anul 2007, este conceptual diferit de editiile 1981 si 2000 deoarece:

• tinand cont ca, in prezent, prepararea betoanelor si mortarelor se realizeaza centralizat, industria­lizat, in statii specializate, dotate adecvat, s-a renuntat la o serie de articole de deviz in care se prezenta varianta tehnologica a prepararii acestora pe santier. Tinand cont de unele situatii de exceptie s-a mentinut si o norma de preparare locala, pe care o consideram reala;

• aceeasi situatie si in cazul armaturilor din otel;

• s-a renuntat la unele articole de deviz, privind folosirea unor tipuri vechi de cofraje, inlocuindu-se cu norme de deviz pentru cofraje mo­derne tip DOKA, PERI, MEVA etc.;

• compartimentarile interioare si exterioare sunt tratate special, cu unele tehnologii noi si cu alte tipuri de materiale decat cele traditionale;

• forta de munca necesara punerii in opera a unei activitati definite de norma este prezentata global, defalcarea pe diverse categorii de calificare realizandu-se optional la nivel de santier in conformitate cu regulile economiei de piata;

• volumul IV – Liste de materiale cuprinse in norme, este restructurata cuprinzand actualmente 75 de grupe de materiale si o lista de utilaje, codificate, in conformitate cu standardele europene.

Intr-o situatie similara este si indicatorul de norme de deviz de izolatii in Constructii si instalatii “IZ “care a fost actualizat in anul 2005, iar in momentul de fata este in lucru pentru o noua actualizare, aparitia noii editii fiind prevazuta in trimestrul I 2011.

Am apreciat util ca, la o perioada de 5 – 7 ani, sa se incerce o noua revizuire a unei serii importante de indicatoare de norme de deviz, care sunt cerute pe piata constructiilor din Romania.

Incercarea unor societati de a scoate pe piata constructiilor unele tipuri de indicatoare de norme de deviz nu poate fi utila pentru ca ar crea confuzii si ar fi, evident, incomplete, dat fiind faptul ca baza de date normativa este centralizata la C.O.C.C.

Sigur, activam intr-o economie de piata, in care concurenta este admisa, dar consideram ca se poate realiza o colaborare utila, reciproc avantajoasa, cu toti cei interesati de acest domeniu, iar C.O.C.C. este deschis la orice fel de discutii in acest sens.

Cei peste 5.000 de beneficiari ai produselor si serviciilor C.O.C.C. ne confera garantia ca, in acest domeniu, putem continua o activitate pe care o desfasuram de peste 40 ani.

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 67 – februarie 2011, pag. 36

 

Autor:
ing. Mihai-Dan Popescu – director COCC Soft ConstructDaca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2011/02/11/managementul-activitatii-de-constructii-instalatii-montaj/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.