«

»

Hidroconstructia SA: Amenajarea hidroenergetica a raului Siret pe sectorul Cosmesti-Movileni – C.H. Movileni

Share

Raul Siret, in aval de localitatea Bacau, cuprinde urmatoarele amenajari hidroenergetice aflate in functiune: CHE Galbeni, CHE Racaciuni, CHE Beresti, CHE Calimanesti-Vrancea si CHE Movileni.

Pe sectorul cuprins intre afluentul Trotus (in aval de localitatea Adjud) si confluenta cu raul Prut, se mai poate valorifica potentialul hidroenergetic al raului Siret, prin amenajarea urmatoarelor lucrari hidroenergetice de specialitate: CHE Adjud, CHE Cosmesti, CHE Suraia si CHE Vadu Rosca.

 

„CENTRALA HIDROELECTRICA MOVILENI“ face parte din „Amenajarea hidroenergetica a raului Siret pe sectorul Cosmesti-Movileni“ fiind fina­lizata si pusa in functiune in anul 2008.

In 2010 au reinceput lucrarile la CHE Cosmesti, prin finalizarea careia se intregeste amenajarea raului Siret pe sectorul Cosmesti-Movileni.

AMENAJAREA MOVILENI valo­ri­fica potentialul hidroenergetic al raului Siret in zona localitatii Movi­leni, cu o cadere bruta la NNR de 12,00 m, care s-a realizat prin executarea in ampla­samentul Movileni a unui baraj prevazut cu stavile. Barajul asigura o acumulare de 59 mil. mc de apa si un debit de 380 mc/s. Puterea instalata a centralei este de 36,8 MW iar productia de energie electrica care se obtine intr-un an hidrologic mediu este de 75,5 GWh/an, contribuind si la atenuarea debitelor de viitura.

CHE MOVILENI a fost preva­zuta, ca amenajare, cu lac propriu, cu centrala in frontul de retentie. Centrala este amplasata spre malul drept iar barajul in stinga centralei.

Amenajarea Movileni este ampla­sata in albia minora si majora, pe terasa inferioara a raului Siret. Pe malul stang al raului se ridica o terasa a carei diferenta de nivel la Movileni este de 20 m iar pe malul drept se desfasoara lunca si terasele in trepte pe o latime de 3-4 km.

ACUMULAREA amenajarii CHE MOVILENI este amplasata pe raul Siret intre satele Cosmesti Vale in amonte si Ciuslea pe malul drept (satul Movileni pe malul stang). Acumu­larea  este constituita din barajul deversor, digul mal drept de limitare a lacului si digul mal sting de inchidere a frontului de retentie in versant.

Pentru executia la uscat a uvrajelor de beton ale nodului hidrotehnic a fost necesara realizarea unei incinte etanse, protejata cu un batardou de deviere a apelor (deviere ape faza I). Dupa executarea lucrarilor in incinta, batardoul s-a demolat, permitind trecerea apei prin barajul dever­sor si prin centrala (deviere ape faza II).

BARAJUL DEVERSOR este de tip „deversor cu prag lat“, cu 7 campuri deversoare. Deversorul este echipat astfel: patru campuri cu stavile segment 16 x 10 m2 si trei campuri cu stavile segment cu clapeta 16 x (8, +2,00) m2. Doua deschideri au stavi­lele complet incalzite, iar alte doua des­chideri au incalzite numai clapetele.

Solutia constructiva pentru barajul deversor este cu ploturi independente, partea deversoare fiind un radier din beton cu lungimea de 48 m. In campu­rile deversoare rosturile permanente se afla la 4 m de fata pilelor (cate doua pe camp). Pilele au grosimea de 4,00 m si servesc pentru sustinerea stavilelor, fixarea batar­dourilor, adapostirea meca­nis­melor de actionare a stavilelor, sustinerea grinzilor pentru macaraua portal si a podului care face legatura intre cele doua maluri. Debitul evacuat prin deversor este trecut prin disipatorul de energie care are lungimea de 57,0 m, continuat cu o risberma fixa si una mobila de 40,0 m.

DIGURILE ACUMULARII reali­zeaza inchiderea in versantul mal stang al frontului de retentie, limi­tarea lacului pe malul drept si apararea unor localitati la coada lacului Movileni.

Digurile sunt de tip omogen, cu masca de etansare din pereu de beton armat si etansate in profun­zime cu ecran din beton (tip Kelly) acolo unde inaltimea coloanei de apa este mai mare de 5,00 m; in zona cu coloana de apa mai mica de 5,00 m s-a executat un pinten din beton pe care sprijina pereul din beton armat.

Materialul de umplutura pentru diguri este „balastul“ extras din cuveta lacului. Prezenta in fundatia digurilor a nisi­pu­rilor fine, potential lichefiabile la seismicitate ridicata a amplasamentului, a facut necesara inlocuirea acestui strat de nisip cu balast (in cazul stratului de nisip subtire) si executarea de bretele in ampriza  care fac legatura cu pintenii drenanti din balast executati la piciorul taluzelor amonte-aval ale digurilor (in cazul straturilor de nisip groase).

Lungimea totala a digurilor – 13.180 m cu un volum de 1.962.200 mc exca­vatii, 4.115.000 mc umpluturi, 325.000 mc prism drenant, 85.565 mc beton, 103.860 mp etansare, 20.500 mc argila, 135.520 mp peree beton,  23.450 mp amenajare si inierbare taluze exteri­oare, 115.438 ml etan­sare rosturi.

Racordul digurilor cu constructiile din beton din frontul de retentie s-a facut cu ziduri laterale din beton armat.

Pentru colectarea debitelor apelor de infiltratie prin diguri, a debitelor din precipitatii, a celor subterane din panza freatica si a debitelor din afluentii Siretului (care in conditiile amenajarii acumularii nu au putut fi colectati in lac) s-au executat canale de drenaj si colectare a torentilor situati pe partea exterioara lucrarilor (contracanal dig).

Intre canalul de colectare-drenaj si baza digurilor s-a pastrat o berma de 6,00 m latime, necesara pentru interventii, intreti­nere si circulatie. Contraca­nalul debuseaza in aval de baraj-uzina.

Centrala este amplasata in frontul de retentie, adiacent barajului, in par­tea dreapta a acestuia. Din conside­rente tehnologice (conditii impuse de echipamente) s-a ales solutia de ali­niere cu barajul (aceeasi aliniere pentru pod si macaraua capra). Totodata, s-a tinut cont de conditiile dificile de fundare (argila) si de seismicitatea ridicata a amplasamentului (zona Focsani fiind recunoscuta pentru manifestari seismice).

Centrala s-a proiectat si executat monobloc, cu lungimea de 76,47 m si latimea de 40,80 m. Accesul se face de pe platforma exterioara de montaj, dimensionata astfel incat sa permita mane­vrele trailerului.

Principalele parti ale centralei sunt: blocul centrala, blocul montaj (cu o lungime de 18,60 m, permitand folo­sinta comuna cu barajul a urmatoa­relor utilitati: caile de rulare ale macaralei capra la cota prizei; soseaua peste nodul hidrotehnic, ecranul definitiv amonte), bazinul de linistire, statia de 110 kV.

Lucrari organizare de santier (tehnologice si colonii muncitoresti), cu caracter provizoriu, sunt amplasate in raza localitatii Ciuslea.

Linii electrice de racordare la sistem. Transportul energiei se face printr-o LEA 110 kV de 9,00 km pana la statia de transformare 110/20 kV Tecuci (existenta).

LEA 20 kV pentru alimentarea servi­ciilor proprii se racordeaza la LEA 20 kV existenta Tecuci-Movileni.

Drumuri de legatura. Drumul de acces la barajul Movileni s-a racordat la DJ 204 G Garoafa-Rachitosu-Ciuslea, printr-un drum existent dar modernizat de 3,8 km (prin localitatea Ciuslea) si unul nou de 3,0 km intre satul Ciuslea si Barajul Movileni.

Drumul de legatura la malul stang face racordul intre barajul Movileni si DJ 252. Se asigura, astfel, legatura intre DJ 204 G si DJ 204 E de pe malul drept, cu DJ 252 de pe malul stang. Lungimea drumului este de 2,1 km.

Pe intreaga durata de executie a investitiei „AMENAJARE HIDRO­ENERGETICA A RAULUI SIRET PE SECTORUL COSMESTI-MOVILENI – CH MOVILENI” executantul SC Hidroconstructia SA Bucuresti, prin Sucursala „Moldova“ Bacau, a bene­ficiat de asistenta tehnica permanenta si competenta a investito­rului SC Hidroelectrica SA Bucu­resti, prin Sucursala Hidrocentrale „Bistrita“ Piatra Neamt.

 

Impreuna cu dumneavoastra, viitorii nostri parteneri, putem executa  amenajari hidroenergetice complexe de tipul celei prezentate mai sus, sau de oricare alt tip, folosind toata experienta acumulata de-a lungul celor 60 de ani de activitate. Vom putea, astfel, valorifica mai bine potentialul hidroenergetic al Romaniei, si vom crea noi surse de energie ieftina, regularizand rauri si preluand debitele de viitura, construind drumuri, alimentari cu apa, canalizari etc.

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 68 – martie 2011, pag. 4

 

Autor:
ing. Maria OANCEADaca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2011/03/11/hidroconstructia-sa-amenajarea-hidroenergetica-a-raului-siret-pe-sectorul-cosmesti-movileni-c-h-movileni/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.