«

»

ARACO: Evolutia sectorului de constructii in 2010 si prognoza pentru 2011

Share

La doua decenii de la infiintare, ARACO propune dezbaterii publice si solicita celor in drept solutii politice, legislative, economice si sociale pentru promovarea urmatoarelor masuri structurate astfel:

• Masuri generale de interes economico-social;

• Masuri specifice de ordin legislativ;

• Masuri specifice in planul dezvoltarii programelor de infrastructura;

• Masuri specifice parteneriatului social;

• Masuri specifice generate de statutul de membru al FIEC.

 

Sinteza evolutiei sectorului de constructii in 2010 Si prognoza pentru 2011

1. Contractia valorii sectorului de cca. 17% fata de 2009 si de 37% de la inceputul crizei;

2. Reducere a numarului mediu de personal de la 415.600 in 2008 la 317.200 in 2010, respectiv, cu 24%;

3. Productivitatea medie a sectorului de constructii a scazut continuu, avand o valoare cumulata de -17%, in timp ce dinamica salariului mediu realizat a fost relativ pozitiva!

4. Reducerea investitiilor, in 2010 fata de 2009, a fost de 13,5%;

5. Reducerea investitiilor publice in ianuarie 2011 fata de ianuarie 2010 a fost de 31%!

6. Investitiile straine directe au fost in 2010 de 2,6 miliarde euro, in scadere cu 25,5% fata de anul precedent;

7. CNCS a admis, in 2010, contestatii cu o valoare estimata de 40 mili­arde lei (cca. 47 % din valoa­rea pro­iectelor lansate pe SEAP) ;

8. Din valoarea admisa de CNSC, operatiunile anulate au fost de 11,4 miliarde lei (mai mult de o patrime!) iar pentru 28,4 miliarde lei s-au dispus masuri de remediere!

 

Masurile generale de interes economico-social solicitate de ARACO autoritATilor de stat

1. Plata cu celeritate, de catre entitatile achizitoare cu capital de stat si autoritatile locale alaturi de societatile cu capital de stat, a creantelor aferente perioadei 2008- 2010, estimate la inceputul anului in curs  la cca. 750 milioane euro;

2. Promovarea, de catre Guvern, in regim de urgenta, a unei proceduri de reesalonare la plata a datoriilor, in conditii rezonabile si echili­brate care sa puna mediul economic in postura de a utiliza acest instrument;

3. MFP, ministerele care gestioneaza programe de investitii si ANRMAP sa elaboreze si sa faca public un site cu registrul creantelor de la entitatile achizitoare cu capital de stat, cu precizarea datei estimate a platii, permitand, astfel, societatilor sa sconteze, eventual, creantele;

4. Implementarea in regim de urgenta a prevederilor Directivei CE privind platile intarziate;

5. Promovarea si sustinerea continua, de catre Guvern si ministerele aferente, a investitiilor in continuare si a celor noi, in domeniile infrastructurii rutiere, a infrastructurii CF, a infrastructurii de mediu, a infrastructurii energetice, a infrastructurii edi­litare, a infrastructurii din domeniul sanatatii, a infrastructurii agricole si din turism, a constructiilor de locuinte noi (inclusiv locuinte sociale), a programelor de reabilitare energetica a cladirilor vechi si noi, private sau publice;

6. Contractarea lucrarilor noi sa se efectueze cu conditia existentei sursei de finantare garantata de autoritatea contractanta si numai dupa achitarea de catre aceasta a creantelor contractuale;

7. Eficientizarea sistemului de control si urmarire a investitiilor pentru  inlaturarea progresiva, dar ferma, a activitatilor „la negru“, practicate, pe scara larga, de o serie de societati si investitori din afara zonei UE in Romania;

8. Comunicarea publica, de catre ministerele de profil, a programelor de investitii pentru 2011-2012 si precizarea disponibilitatii resurselor finan­ciare aferente;

9. Finalizarea, de catre Guvern si autoritatile publice locale si prezen­tarea publica a proiectelor pentru care se intentioneaza dezvol­ta­rea in sistem PPP.

 

Masuri specifice de ordin legislativ

1. Imbunatatirea urgenta a legislatiei achizitiilor publice, in baza urma­toarelor propuneri:

• Reintroducerea, prin act normativ, a obligativitatii utilizarii normelor FIDIC de contractare si obligare a autoritatilor contractante la respec­tarea spiritului, formei si fondului acestor norme, ca fiind cele mai echilibrate in partajarea drepturilor, obligatiilor si riscurilor intre Contractant si Antreprenor;

• Impunerea termenelor de garan­tie de buna executie, de catre autori­tatile contractante, prin caietul de sarcini, astfel incat acestea sa nu mai poata fi exagerate si punctate in consecinta;

• In cazul in care entitatea achi­zitoare mentine drept criteriu de eva­luare a ofertei termenul de garan­tie de buna executie, si aceasta depa­seste durata normata de viata a obiectivului de constructii, conform Legii calitatii, sa fie solicitata conex scrisoarea de garantie bancara pentru acea perioada;

• Stabilirea unor criterii rezona­bile si general aplicabile, cu ponderi procentuale intre valori limita (minim/maxim) astfel incat sa nu mai existe favorizarea unui anumit ofertant sau o categorie restransa de ofertanti;

• Nominalizarea obligatorie a subcontractorilor, in documentatia de preselectie;

• Modificarea HG 264 / 2003 privind conditiile si limitele de acordare a avansurilor si aplicarea nor­melor FIDIC referitoare la avansuri;

• Obligarea autoritatilor contractante de a solicita ofertantilor prezen­tarea certificatelor de calificare tehnico-profesionala, pe categorii de lucrari;

• Obligarea autoritatilor contractante de a accepta, pentru garantiile de buna executie, scrisori de garantie bancara dar si retineri succesive din facturile intocmite lunar, conform conditiilor FIDIC;

• Stabilirea unei proceduri de elaborare a caietului de sarcini in care sa nu se mai faca trimitere directa la anumiti prestatori de servicii si in care sa se elimine cerintele discriminatorii legate de experienta tehnica similara exagerate;

Modificarile solicitate la legislatia aferenta achizitiilor publice tin cont de necesitatea eliminarii unor vulne­rabilitati ale actualelor proceduri in ceea ce priveste:

• modul defectuos de formulare a prevederilor documentatiei de atribuire;

• raspunsurile contradictorii la intrebarile de clarificare;

• promovarea unor criterii de cali­ficare disproportionate, in raport cu obiectul contractului;

• excesul de formalism;

• interpretarea rigida a prevede­rilor legislative (autoritatile contractante refuza sa discute clauzele modelelor de contracte);

• exacerbarea efectelor „erorilor minore“;

• anularea procedurii, ca masura de prudenta, chiar daca nu este evidenta incalcarea unui interes public;

2. Legiferarea urgenta a unui sistem de compensare a TVA sau a altor datorii ale societatilor, cu datoriile pe care le are statul din rambursarea TVA ori plata taxelor, in conditiile in care platile statului catre creditorii sai se fac cu mari intarzieri;

3. Modificarea Codului Fiscal astfel incat plata TVA sa se faca in mod corelat cu momentul incasarii crean­telor;

4. Eficientizarea sistemului de colectare a taxelor si impozitelor pentru asigurarea resurselor necesare administratiei publice pentru functionarea si realizarea investi­tiilor, inclusiv cofinantarea fondurilor structurale, dar si pentru asigurarea unui climat economic nediscriminatoriu;

5. Instituirea urgenta a simetriei in tratamentul obligatiilor bugetare ale agentilor economici si ale MFP, alaturi de entitatile achizitoare cu capital de stat;

6. Imbunatatirea urgenta a procedurilor de lucru cu autoritatile de management, pe diversele progra­me cu finantare UE.

 

Masuri specifice in planul dezvoltarii programelor de infrastructura

In fapt, ARACO isi mentine  propu­nerea lansata Guvernului in 2010 care prezinta solutii prin care, cu banii alocati de la buget si alte sume programate a fi atrase, sa se dubleze numarul de km de drumuri modernizate cu 4 benzi de circulatie, acolo unde traficul impune, cu 3 benzi (solutia suedeza) si acolo unde se circula inca multumitor, chiar pe 2 benzi.

Sinteza programului propus de ARACO Guvernului este definita de urmatoarele repere:

• Perioda de desfasurare: 2011 – 2017;

• Valoare estimata a investi­tiilor: 11 miliarde euro;

• Structura programului:

– 545 km de autostrada la profil complet = 5.450 mil euro;

– 394 km de autostrada numai calea I, bidirectionala = 2.167 mil euro;

– 1.342 km de drum expres (in mare parte cu 3 benzi dupa modelul Sibiu – Brasov) = 3.355 mil euro.

Propunerea ARACO tine cont si de interpretarea tehnico–economica a ultimului recensamant al traficului rutier din Romania.

Propunerile ARACO de lucrari rutiere, care sa fie promovate in acest program multianual, au fost transmise guvernului si publicate pe site-ul asociatiei.

 

Masuri specifice parteneriatului social

Principalele directii de actiune strategica ale ARACO, in partene­riatul sau social la nivelul sectorului de constructii in 2011, sunt urmatoarele:

• Mentinerea prevederilor Contrac­tului Colectiv de Munca in vigoare, completat cu prevederile Actului aditional semnat in decembrie 2010, prin care salariul minim in sectorul de constructii a fost negociat la 700 lei/luna;

• Reluarea negocierilor pe continuarea Acordului social sectorial, semnat in 2006;

• Reevaluarea necesitatii promo­varii Codului de dialog social;

• Promovarea, odata cu discu­tiile pe proiectul de Cod al Muncii si a unui Program de relansare econo­mica la nivel national!

• Continuarea dezvoltarii de pro­iecte strategice, cofinantate din FSE pentru DRU.

 

Masuri specifice generate de statutul de membru al FIEC

In calitate de membru al Federa­tiei Industriilor Europene de Constructii (FIEC), ARACO sustine si pro­moveaza urmatoarele masuri, convenite in Consiliul presedintilor FIEC din decembrie 2010:

1. Excluderea explicita din pro­iectul Directivei privind detasarea muncitorilor migranti din tarile terte a sectorului de constructii;

2. Facilitarea accesului la granturi UE si imprumuturi BEI pentru pro­iectele de constructii si, in special, pentru infrastructura, in conditii imbu­­natatite de control si transparenta;

3. Sprijinirea investitiilor in „energia verde“, care este o prioritate comu­nitara, dar si o oportunitate pentru sectorul de constructii (eficienta energetica a cladirilor, retelele trans­europene de transport si energie).

 

CONCLUZII

I. Toate elementele prezentate anterior genereaza premise care nu permit estimari de iesire din recesiune in 2011 a sectorului de constructii. In cea mai favorabila abor­dare, valoa­rea sectorului, in 2011, va ajunge intre 9,5 si 10 miliarde de euro, la nivelul celei realizate in 2010.

II. Rolul finantarilor publice, comu­nitare sau nationale, va ramane in continuare esential iar mixarea cu PPP este absolut necesara!

III. Clasa politica, prin diversii sai exponenti, trebuie sa inteleaga ca iesirea din recesiune in 2011 este o optiune esentiala, in conditiile in care spectrul unor crize petroliere si alimentare se accentueaza.

IV. ANRMAP trebuie sa isi asume si exercite rolul de monitor al achizi­tiilor publice!

V. ARACO atrage atentia asupra afluxului de companii straine care vin sa lucreze in Romania in proiecte publice si care actioneaza  in conditii de calitate precara, incercand, de multe ori, sa compenseze esecurile de pe pietele din tarile de origine. Ne vom asuma rolul de a prezenta periodic, entitatilor achizi­toare si mass media, profilurile acestor companii!

VI. ARACO atentioneaza asupra unui demers periculos prin care se incearca preluarea sau controlarea, prin exponenti politici, a unor entitati patronale sau profesionale!

VII. ARACO pledeaza pentru compromis rezonabil si colaborare politica in asumarea acelor proiecte nationale sau regionale care sa fie promovate si licitate conform procedurilor legale, cu atat mai mult cu cat proximitatea unui an electoral predispune la derapaje in desfa­surarea procedurilor de achizitii publice!

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 69 – aprilie 2011, pag. 4

 

Autor:
Laurentiu Plosceanu – presedinte ARACODaca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2011/04/11/araco-evolutia-sectorului-de-constructii-in-2010-si-prognoza-pentru-2011/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.