«

»

Proiectarea structurilor pentru constructii si recunoasterea calificarilor profesionale in acest domeniu

Share

Proiectarea structurilor pentru constructii este un domeniu important al profesiunii de inginer, avand in vedere siguranta constructiilor.

Fara o practica profesionala corespunzatoare, proiectarea structurilor pentru constructii implica riscuri mari. Noua legislatie in domeniul calificarilor profesionale si recunoasterea acestora in spatiul U.E. acorda o importanta deosebita calificarii si experientei in domeniu. Din acest motiv, certificarile profesionale pe trepte de competente si pe specialitati revin asociatiilor profesionale.

 

Exercitarea profesiunii de inginer constructor proiectant de structuri se rasfrange direct asupra sigurantei vietii oamenilor si a protectiei bunu­rilor societatii.

Dreptul de a proiecta structuri pentru constructii este precizat in Legea nr. 50/1991, conform preve­de­rilor art. 9, coroborate cu dispozi­tiile art. 24, al. (1), lit. c), care prevede:

„Este interzisa, sub actiunea legii penale, semnarea proiectelor pentru executia lucrarilor, precum si a proiectelor pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, de catre persoane care nu au absolvit, cu diploma recunoscuta de Statul roman, institutii de invatamant superior de specialitate, in domeniul arhitecturii, constructiilor, instalatiilor“.

Detinerea unei diplome de inginer absolvent al Facultatii de Constructii Civile este necesara, dar nu sufici­enta, pentru proiectarea structurilor pentru constructii.

Obtinerea unei experiente profesionale in acest domeniu de activitate este obligatorie. Experienta se obtine lucrand cativa ani in pro­iec­tarea structurilor pentru constructii sub indrumarea unui inginer proiectant de structuri de calificare superioara si cu experienta in domeniu.

Directiva 2005/36/CE a Parlamen­tului European si a Consiliului din 07. Sept. 2005, privind recunoasterea calificarilor profesionale, precum si Legea nr. 200/2004, privind recunoasterea calificarilor profesi­onale pentru profesiile reglementate din Romania, prevad, suplimentar diplomelor de formare intr-un institut  de invatamant superior si detinerea unui certificat de atestare profesi­onala care sa ateste experienta in domeniu.

La art. 2 pct. 3) din Legea nr. 200/2004 se precizeaza:

„Sunt considerate, de asemenea, activitati profesionale reglementate activitatile desfasurate de membrii unei organizatii profesionale, daca organizatia respectiva:

a) are ca obiectiv fundamental promovarea si mentinerea unui nivel ridicat intr-un anumit domeniu profesional;

b) este recunoscuta prin legea romana in vederea realizarii acestui obiectiv;

c) elibereaza membrilor sai un document care atesta nivelul de formare profesionala;

d) impune membrilor sai respec­tarea unor reguli de conduita profesionala elaborate de aceasta;

e) confera membrilor sai dreptul de a folosi un titlu profesional sau abrevierea acestuia si de a beneficia de un statut corespunzator nivelului de formare profesionala.“

Asociatia Inginerilor Constructori Proiectanti de Structuri (A.I.C.P.S.), fondata in anul 1990, avand 20 de ani de activitate, este formata din aproape 2.000 de membri – profesori universitari, doctori ingineri, experti, verificatori de proiecte si ingineri proiectanti cu experienta, indepli­nind, astfel, toate conditiile precizate la art. 2, pct. 3) din Legea nr. 200/2004.

Ca urmare a reglementarilor din spatiul U.E. si a legislatiei din Romania este necesar sa se actioneze pentru:

• Inscrierea profesiunii de inginer constructor proiectant de structuri, ca profesiune reglementata;

• Recunoasterea, de catre Admi­nistratia Statului, a drepturilor asociatiilor profesionale legal constituite privind:

– instruirea continua profesionala a membrilor;

– atestarea, pe trepte de competente profesionale si pe specialitati, a membrilor, pe baza documentelor de instruire continua, a examenelor de atestare si a demonstrarii experi­entei in domeniul de  atestare;

– eliberarea certificatelor de ates­tare profesionala pe trepte de competente si specialitati;

– impunerea si controlul Asociatii­lor asupra respectarii codurilor deontologice proprii.

Privitor la acest gen de atestare profesionala, Legea nr. 200/2004, la art. 33, al. (2), prevede:

„In cazul in care profesia este reglementata in Romania de catre o organizatie profesionala, care acorda membrilor sai un titlu profesional, solicitantul, cetatean al unui stat membru, nu poate folosi acest titlu decat daca probeaza apartenenta la respectiva organizatie profesionala.“

Autoritatea competenta in Romania cu privire la domeniul constructiilor este Ministerul  Dezvoltarii Regionale si Turismului (M.D.R.T.) – Directia Tehnica in Constructii pentru: verificator de proiect atestat, expert tehnic atestat si responsabil tehnic cu executia.

A.I.C.P.S. a propus, inca din anul 1999, propriul sau regulament de atestare pe trepte de competente profesionale si o propunere de Ordin, din partea Ministerului Dezvol­tarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, care pana in prezent nu a fost aprobat.

In aceasta perioada, reluam propunerea noastra catre M.D.R.T. compusa din:

• Nota de fundamentare privind atestarea pe trepte de competente profesionale a Inginerilor Constructori Proiectanti de Structuri;

• Propunerea de Ordin al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, privind aprobarea regulamen­tului de atestare pe trepte de competente profesionale a Inginerilor Constructori Proiectanti de Structuri pentru constructii;

• Regulament privind atestarea inginerilor constructori proiectanti de structuri, pe trepte de competente profesionale.

In prezent, inginerii romani nu isi pot exercita profesiunea in spatiul U.E. deoarece nu  sunt reglementate toate profesiunile inginerilor constructori, asociatiile profesionale nu sunt recunoscute si, deci, nu pot emite documentele de atestare cores­punzatoare, necesare practi­carii profesiunii in U.E.

In schimb, in Romania sunt exemple de practicare a profesiunii de catre ingineri din U.E. sau din spatiul non U.E., fara drept, ca: ingineri proiectanti de structuri, sefi de santiere, manageri de proiect, consultanti etc. Din aceasta cauza, unele investitii au fost oprite, ca urmare a greselilor facute de acesti ingineri straini, in primul rand din necu­noasterea practicii si reglementarilor romanesti.

Consideram necesar ca, in peri­oada imediata, sa se actioneze prin emiterea unui Ordin al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului (M.D.R.T.),  prin care sa se acorde dreptul de atestare, pe trepte de competente, asociatiilor profesio­nale in constructii, precum si inscrierea in Legea Nr. 200/2004 a profesiunii de inginer constructor proiectant de structuri ca o profesiune reglementata, pentru ca pre­vederile legilor mentionate in domeniu sa functioneze.

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 69 – aprilie 2011, pag. 68

 

Autor:
Ing. Petre IonitaDaca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2011/04/11/proiectarea-structurilor-pentru-constructii-si-recunoasterea-calificarilor-profesionale-in-acest-domeniu/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.