«

»

Personalitati din constructii – Emil-Sever GEORGESCU

Share

S-a  nascut  la  6  iulie  1949  in  comuna  Salcia,  judetul  Teleorman.

A  urmat  cursurile  Facultatii  de  Constructii  Civile,  Agricole  si  Industriale  –  Institutul  de  Constructii  Bucuresti,  pe  care  le-a  absolvit  in  anul  1972.

Activitatea  de  cercetare  a  inceput-o,  in  acelasi  an,  la  Institutul  de  Cercetari  in  Constructii  si  Economia  Constructiilor  –  Sectia  de  beton  armat.  Din  anul  1981,  a  trecut  la  Sectia  Inginerie  Seismica,  devenind  seful  Diviziei  inginerie  seismica  (1993)  iar,  ulterior,  seful  Laboratorului  evaluarea  riscului  seismic  si  prevenirea  dezastrelor  (2001).

Din  anul  2002,  are  contract  (cu  durata  limitata)  ca  sef  al  Diviziei  de  Diseminare  a  cunostintelor  de  inginerie  seismica  si  pregatire  a  locuitorilor  pentru  prevenirea  dezastrelor,  la  Centrul  National  pentru  Reducerea  Riscului  Seismic,  Proiectul  romano-japonez  pentru  reducerea  riscului  seismic  la  cladiri  si  structuri.

La  INCERC,  dr.  ing.  Emil-Sever  Georgescu  a  abordat,  cu  rezultate  semnificative,  urmatoarele  domenii  de  cercetare  din  ingineria  seismica:  cercetarea  elementelor  din  beton  la  scara  mare;  investigatii  si  consolidari  post-seismice;  determinari  de  caracteristici  structurale  si  dinamice;  vulnerabilitatea  seismica  structurala  a  populatiei;  normative  si  regulamente  privind  protectia  si  pregatirea  antiseismica;  strategii  impotriva  dezastrelor  seismice;  tehnici  interdisciplinare  de  Baliza  a  comportarii  si  vulnerabilitatii  cladirilor,  localitatilor  si  patrimoniului  cultural;  evaluari  de  pierderi  si  scenarii  de  cutremur;  asigurari  pentru  riscuri  catastrofale;  educarea  antiseismica  a  populatiei.

Amintim  din  cercetarile  efectuate  in  domeniul  structurilor  de  beton  armat:  structuri  din  prefabricate  de  beton  armat  (sarpante,  fasii  cu  goluri),  pentru  constructii  diferite,  precum  si  boltari  prefabricati,  pentru  tunelurile  de  metrou  din  Bucuresti;  cercetarea,  la  scara  naturala,  a  unui  element  de  beton  armat  tip  roata  H  10  metri  diametru,  prin  incarcarea  pana  la  rupere,  studiu  complex  prin  tensometri  electrica  rezistiva,  deformetrie  si  inregistrari  de  caracteristici  dinamice  de  incarcare,  cu  analiza  multiparametrica;  cercetari  in  domeniul  ingineriei  seismice,  prevenirii  si  reducerii  dezastrelor  seismice:  evaluarea  starii  constructiilor  avariate  de  cutremurul  din  anul  1977  si  experimentarea  unor  metode  de  consolidare  propuse  de  INCERC;  studiul  comparativ  al  efectelor  cutremurelor  puternice  in  Romania  si  Bulgaria;  studiul  efectelor  cutremurului  de  la  Tulcea  din  13  noiembrie  1981  studiul  unor  coeficienti  dinamici  si  seismici  din  noile  normative  de  proiectare  antiseismica  (U.R.S.S.,  Japonia  si  Bulgaria  in  corelatie  cu  cei  din  normativul  omolog  romanesc);  cercetari  privind  metodologia  de  evaluare  a  capacitatilor  portante  ale  cladirilor  din  fondul  locativ  existent,  instructiuni  tehnice  preluate  ulterior  ca  orientare  si  principii  in  normativul  de  proiectare  antiseismica;

●  analiza  datelor  de  teren  si  a  incarcarilor  din  standarde  pentru  sali  de  sport,  spre  a  fundamenta  evaluarea  corecta  si  marimea  acestor  incarcari  interioare,  cu  considerarea  efectelor  dinamice  deosebite;  studiul  comportarii  unor  cladiri  de  locuit  la  actiunea  exploziilor  de  gaze  interioare;

●  studiul  metodologiei  de  caracterizare  a  vulnerabilitatii  seismice  a  structurilor  si  locatarilor;  studiul  unor  cazuri  de  prognozare  a  unor  cutremure  pe  baze  stiintifice  sau  zvonuri  si  efectul  acestora  asupra  societatii,  implicatii  asupra  masurilor  ingineresti  de  interventie  pe  termen  scurt,  mediu  si  lung;  studiul  evacuabilitatii  apartamentelor  din  cladiri  multietajate  in  caz  de  cutremur  sau  incendiu  post-seismic,  cu  o  metoda  proprie  (Datele  fiind  citate  si  utilizate  in  studiile  de  la  Universitatea  Cambridge  si  in  studiile  japoneze  privind  reducerea  morbiditatii  in  caz  de  seisme);  studiul  programelor  de  pregatire  pentru  raspunsul  la  cutremur  in  cazul  orasului  Bucuresti  si  pentru  Romania;  cercetari  privind  noua  strategie  de  protectie  antiseismica  de  dupa  1990;  Programul  national  de  educare  a  populatiei  pentru  pregatirea  antiseismica,  incredintat  de  MLPAT  (MLPTL/MTCT)  in  responsabilitate  stiintifica  directa  pentru  coordonare  tematica  (afise,  brosuri,  scenarii  pentru  filmele  video  si  emisiunile  de  televiziune  destinate  unitatilor  din  sistemul  de  invatamant,  cadrelor  didactice,  elevilor  si  studentilor,  altor  categorii  de  populatie  etc.).  In  colaborare  cu  expertii  Agentiei  Japoneze  de  Cooperare  Internationala  (JICA),  a  dezvoltat  noi  forme  de  constientizare  a  cetatenilor  si  mai  ales  a  elevilor,  cu  privire  la  modalitatile  de  protectie  in  caz  de  cutremur;  cercetari  efectuate  in  Japonia  (1991  –  1992),  ce  au  avut  ca  tema  Reducerea  dezastrelor  seismice  si  pregatirea  anticipata  pentru  cutremur,  analiza  si  rezistivitatea  seismica  a  centrelor  urbane  si  rurale  dens  populate;  studiul  dezastrelor  seismice  urbane,  la  Universitatea  Metropolitana  Tokyo  (1992);  evaluarea  teritoriala  si  sectoriala  a  riscului  seismic  in  Romania  si  a  strategiilor  de  reducere,  pornind  de  la  analiza  potentialelor  de  hazarduri  si  dezastre  combinate  (naturale  si  tehnologice)  din  teritoriu,  studii  asupra  dezvoltarii  unor  reglementari  privind  protectia  antiseismica  urbana,  in  corelatie  cu  cerintele  dezvoltarii  durabile,  studiul  incendiilor  post-seismice  urbane;  utilizarea  scenariilor  pe  tipuri  de  dezastre,  elaborarea  de  scenarii  cu  primele  evaluari  de  efecte  pentru  Romania  si  Bucuresti;  analiza  formelor  de  parteneriat  institutional  si/sau  neformal  intre  sectorul  public  si  privat  pentru  prevenirea  si  reducerea  dezastrelor  seismice;  integrarea  sistemelor  de  aparare  impotriva  dezastrelor,  asigurarea  pentru  pagube  seismice,  actiuni  preventive  si  de  reabilitare  in  conceptul  de  dezvoltare  durabila.

Mentionam  si  alte  studii  efectuate  de  dr.  ing.  Emil-Sever  Georgescu:  studiul  culturii  seismice  locale,  in  care  a  sintetizat  observatii  proprii,  ce  permit  sa  fie  apreciata,  ca  favorabila,  comportarea  la  cutremur  a  cladirilor  rurale,  care  prezinta  o  conformare  arhitecturala-structurala  intuitiva  la  scara  mare,  efect  al  adaptarii  la  mediul  seismic  –  studiul  fiind  continuat  intr-o  grupa  de  lucru  a  EAEE  si  prezentat  la  diferite  conferinte.  De  asemenea,  a  efectuat  un  studiu  al  caracteristicilor  culturii  seismice  locale  din  teritoriul  romanesc,  la  marile  seisme  din  Vrancea  (1802,  1838),  participand  ca  lector  la  cursurile  organizate  de  Centrul  European  Universitar  pentru  Patrimoniul  Cultural,  Ravello,  Italia.

A  studiat  caracteristicile  seismicitatii  istorice  al  efectelor  marilor  cutremure  de  pamant  din  tara  in  teritoriile  afectate  de  seisme  intermediare  si  de  suprafata.  A  analizat  si  revelat  interdisciplinar  efectele  cutremurului  din  14/26  octombrie  1802,  asupra  Turnului  Coltei  (cea  mai  inalta  structura  din  Bucuresti  in  acele  vremuri),  in  scopul  recuperarii  informatiei  stiintifice  si  memoriei  cultural-istorice  a  orasului  si  eventuala  reconstructie  a  turnului.  (Comportarea  sa  este  o  dovada  de  cultura  seismica  locala,  in  care  partea  sensibila  –  cea  superioara  –  a  fost  tocmai  cea  importata  din  zone  cu  caracteristici  seismice  diferite  de  cele  vrancene  sau  din  zone  neseismice  –  germanice.  Demersul  a  fost  important,  deoarece,  in  anul  1977,  a  fost  remarcata  prezenta  perioadelor  predominante  de  oscilatie  lungi,  care  afecteaza  in  mod  special  cladirile  zvelte).

Investigatii  asupra  patrimoniului  cultural-istoric  construit:  a  elaborat  reglementari  privind  apararea  impotriva  dezastrelor  seismice,  pentru  cladiri  din  domeniul  culturii  (muzee,  biblioteci,  sali  de  expozitie).  A  efectuat  studiul  caracteristicilor  dinamice  si  situatiei  structurii  metalice  a  Coloanei  Infinitului  de  la  Targu  Jiu  (in  anul  1984,  dupa  47  de  ani  de  la  executie),  evidentiindu-se  starea  corespunzatoare,  in  context,  a  efectuat  studii  referitoare  si  la  Biserica  Sf.  Nicolae  din  Densus,  Biserica  Sf.  Gheorghe  a  Manastirii  Voronet,  bisericutele  rupestre  de  la  Basarabi,  inclusiv  cu  tehnica  termografiei  in  infrarosu.

Titlul  de  doctor  inginer  l-a  obtinut  in  anul  1999,  cu  teza:  Modele  analitice  si  abordari  integrate  de  evaluare  si  reducere  a  riscului  seismic  cu  aplicatii  in  managementul  prevenirii  dezastrelor,  in  care  au  fost  prezentate  propuneri  de  criterii  si  indici  de  caracterizare  globala  si  detaliata  a  situatiilor  de  dezastru,  ca  si  sugestii  privind  o  scara  a  dezastrelor  seismice,  aplicabila  in  evaluari  comparative  de  pierderi  si  impact,  cu  estimari  privind  efectul  unor  cutremure  distrugatoare  din  tara  noastra,  in  raport  cu  cele  din  alte  tari.

Amintim  ca  dr.  ing.  Emil-Sever  Georgescu  a  participat  la  trei  burse  de  specializare  in  ingineria  seismica  in  Japonia  si  la  cursuri  de  specializare,  privind  vulnerabilitatea  seismica  a  patrimoniului  istoric  din  materiale  traditionale  in  Italia  si  Franta,  la  colaborare  bilaterala  in  strainatate  si  proiecte  PNUD,  UNESCO,  UNDRO.  De  asemenea,  a  conferentiat  la  cursurile  universitare  Gas  Vortrag,  Karlsruhe  University,  Germania,  in  anul  2002.

Activitatea  sa  stiintifica  cuprinde  130  de  articole  si  lucrari  publicate  in  reviste  din  tara  si  strainatate.  De  asemenea,  a  publicat  lucrari  in  volumele  conferintelor  europene  EAEE  si  mondiale  IAEE.  A  publicat  cartile  Managementul  riscului  seismic.  Specific,  perceptie  si  comunicare,  Ed.  Fundatiei  Culturale  LIBRA,  2005;  Brancusi  si  ingineria  capodoperei,  Ed.  Fundatiei  Culturale  LIBRA,  2006.  A  elaborat  peste  100  de  referate  de  cercetare  si  reglementari  INCERC  (autor  si  coautor).

Este  membru  al  mai  multor  asociatii  profesionale  interne  si  internationale,  dintre  care  amintim:  Asociatia  Europeana  de  Inginerie  Seismica  (grupe  de  lucru  din  anul  1985,  delegat  national  din  anul  2002);  Asociatia  Internationala  de  Inginerie  Seismica  (grupe  de  lucru  din  anul  1992,  delegat  national  intre  anii  2000  –  2004).

Pentru  laborioasa  sa  activitate,  a  obtinut  diferite  premii  si  diplome.

Cercetarile  stiintifice  efectuate  l-au  impus  ca  initiator  de  noi  preocupari  in  domeniu.

Cu  puterea  de  munca  a  omului  vrednic  si  dorinta  lucrului  bine  facut,  dr.  ing.  Emil-Sever  Georgescu  a  obtinut  rezultate  la  nivelul  celor  mai  apreciate  cercetari  pe  plan  mondial,  elaborand  si  reglementari.

Din  lucrarile  publicate  in  revistele  straine  sau  in  volumele  unor  manifestari  stiintifice,  numele  sau  a  devenit  cunoscut  specialistilor  in  domeniu.

Activ,  perseverent,  pasionat  cercetator  si  doritor  de  a  darui  semenilor  din  rodul  muncii  sale…  Acesta  este  dr.  ing.  Emil-Sever  Georgescu  care  –  prin  realizarile  de  pana  acum  –  se  inscrie  cu  o  pagina  frumoasa  in  randul  celor  mai  de  seama  personalitati  ale  stiintei  si  tehnicii  romanesti  in  constructii.

(Din vol. „Personalitati romanesti in constructii – autor Hristache Popescu)Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2011/04/20/personalitati-din-constructii-emil-sever-georgescu/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.