«

»

HIDROCONSTRUCTIA SA: Transformarea integrala a UHE Racova in centrala pe derivatie, fara acumulare proprie

Share

Obiectul proiectului l-a constituit transformarea integrala a Uzinei Hidroelectrice Racova in centrala pe derivatie, in conditiile dezafectarii lacului de acumulare Racova. Dezafectarea a fost cauzata de dizolvarea sarii si gipsului din roca de fundatie din ampriza lacului de acumulare si barajului deversor, care au generat aparitia unor tasari inegale ale uvrajelor principale: baraj deversor, blocul golirii de fund mal drept, digul mal drept – tronsonul de racord cu blocul golirii de fund.

 

Solutia de principiu a constat in preluarea debitelor uzinate de CHE Buhusi din amonte si condu­cerea lor, gravitational, spre canalul de aductiune al UHE Racova, printr-un canal de derivatie executat pe malul stang al acumularii, folosindu-se digul mal stang al acumularii ca dig mal drept al canalului de derivatie.

S-au executat radierul canalului, digul mal stang si contracanalul de la baza lui, asigu­randu-se legatura intre canalul de fuga UHE Buhusi din amonte (zona de debusare in actualul lac Racova) si canalul de aductiune al UHE Racova (tronsonul din aval de priza existenta). S-a eliminat, astfel, lacul de acumulare cu proble­me dificile din zona barajului deversor, blocul golirilor de fund mal drept si zona de racord cu digul mal drept.

Prin aceasta solutie s-a modificat schema de amenajare a sectorului Buhusi-Racova-Garleni, precum si regimul de functionare al hidrocentralei Racova.

Canalul de derivatie are o lungime de 3.107 m, impartit in 5 tronsoane si este dimensionat pentru tranzitarea a 90 mc/s.

Protectia canalului s-a realizat printr-un pereu de beton simplu de 15 cm grosime pe radier si taluze, cu exceptia zonei de variatie de nivel a apei, in care s-a folo­sit beton armat cu plasa sudata.

Contracanalul are rolul de a colecta apele provenite din infiltratiile din canalul de derivatie si a celor din terenurile limitrofe, inclusiv din canalul colector Buhusi. Acesta a fost desecat, pe zona din vecinatatea canalului energetic, obtinandu-se, in acest fel, si ecolo­gizarea zonei.

Contracanalul, cu latimea cuprinsa intre 1 si 3 m, taluzele cu panta 1:1,5 si radierul sunt protejate cu pereu din beton simplu de 10 cm grosime, cu rosturi neetansate la 3 m distanta.

Contracanalul are o lungime de 3.160 m si evacueaza in subtraversarea de sub canalul de aductiune al UHE Racova.

Drumul tehnologic s-a executat numai cu material tip II, el constituind prismul de drenaj de la baza taluzului aval de DMS.

 

Protectiile la rau

Raul Bistrita – s-au executat pro­tectii numai pe zona tronsonului II; tronsonul I de debusare a cana­lului de fuga in lac are protectii spre rau, cu pereu din beton si epiuri transversale din blocaje de piatra si beton, aflate in stare buna; tronsoanele III si IV au protectia de pereu din beton. Pentru asigurarea drenarii talu­zului aval s-a perforat peretele actual, la baza lui, cu gauri Ø100, la distanta de 5 m, umplute cu material filtrant: pietris 2 sorturi.

Parau Orbicu – protectia talu­zurilor s-a facut cu pereu din beton simplu, de 10 cm grosime, pe o lun­gime de 130 m si respectiv, 160 m pe tot tronsonul II.

Traversare parau Orbicu – trecerea paraului Orbicu peste canalul de derivatie catre raul Bistrita s-a facut in zona tronso­nului II, unde canalul energetic sub­traverseaza paraul Orbicu, intr-o caseta cu 5 deschideri (2,7 x 4,1 + 3 x 2,7 x 4,05 = 44 mp) aflata sub presiune. Racordarea casetei de subtraversare, in sectiunea trapezoidala a canalului de derivatie, s-a facut cu ziduri de sprijin racord pe o lungime amonte si aval de 24 m.

Circulatia pe digul mal drept, peste traversare, s-a asigurat cu un pod cu 4 deschideri a 10 m, cu latimea caii de 4 m.

Ziduri de sprijin din zona statiei de epurare – sunt de tipul beton slab armat, cu inaltimea variabila pe lungime. Lungimea lor insumeaza 99 m. In aceasta zona, contracanalul s-a executat in ca­sete din beton aco­perite, drumul tehnologic trecand de-a lungul lui.

Descarcatorul lateral la rau – calculul descarcatorului a fost facut luandu-se in considerare si descarcatorul de gheturi din ca­mera de incarcare a UHE Racova. Deschiderea activa pe prag rezultata este de 40 m, cu sarcina pe prag de 1,08 m la debitul de 84 mc/s. Descarcatorul lateral este un dever­sor cu prag lat cu disiparea energiei prin saltea de apa. Prin aceasta solutie s-au modificat: schema de amenajare a sectorului Buhusi – Racova – Garleni, precum si regi­mul de functionare al hidrocentralei Racova.

CHE Racova are un debit instalat de 84 mc/sec, o putere instalata de 23 Mw si o productie de energie de 60 Gw/an.

Colectivul de specialisti si mun­citori de la SC Hidroconstructia SA, coordonati de dl inginer Viorel Grosu, director al sucursalei Hidroconstructia Moldova, folosind toata experienta acumulata de-a lungul anilor, a executat aceasta investitie incadrandu-se in comple­xitatea proiectului si cerintelor ridicate de calitate ale beneficiarului S.H. Bistrita.

Cu o experienta de peste 60 de ani in domeniul constructiilor, SC Hidroconstructia SA are in acest moment capacitatea si pregatirea de a executa orice tip de lucrare din domeniul constructiilor hidroenerge­tice, edili­tare, drumuri si poduri, civile, industriale, ecologizari etc.

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 71 – iunie 2011, pag. 16

 

Autor:
ing. Maria OanceaDaca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2011/06/11/hidroconstructia-transformarea-integrala-a-uhe-racova-in-centrala-pe-derivatie-fara-acumulare-proprie/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.