«

»

Protectia si conservarea durabila a lemnului: Cerinte eco-toxicologice de limitare a utilizarii produselor chimice periculoase

Share

Conditiile esentiale de ecologie si toxicitate, aplicate in protectia patrimoniului national natural si construit pe baza de lemn au rezultat din cerintele regulamentelor interne si internationale privind produsele si metodele de protectie si conservare a lemnului. Pentru respectarea acestor cerinte si pentru protectia ecosistemelor terestre si forestiere, se iau masuri de limitare sau chiar de restrictionare a utilizarii unor produse biocide, compusi chimici volatili, substante si preparate chimice periculoase, precursori de droguri, gaze cu efect de sera, metale grele etc.

Cea mai importanta etapa in elaborarea unei strategii de dezvoltare durabila este cunoasterea consecintelor eco-toxicologice ale metodelor si produselor de conservare si protectie bazate pe gestionarea durabila a fondului forestier. Importanta respectarii cerintelor de eco-toxicitate se inscrie in noile orientari din domeniul tehnic, in cercetarea de specialitate, exploatari forestiere, industrie, constructii si conservare-restaurare a obiectelor culturale, istorice si muzeale din lemn.

 

Directii si orientari privind aplicatiile compuSilor chimici folositi pentru protectia lemnului impotriva agentilor biodistructivi

In aceasta perioada, pe plan international, in domeniul prezervarii lemnului pus in opera, se disting urmatoarele directii importante:

a) conceperea si realizarea de noi produse, procedee si tehnologii, cu ajutorul carora sa se realizeze o protectie efectiva (de 100%);

b) elaborarea unor directive si standarde, prin intermediul carora sa se stabileasca norme riguros stiintifice, privind utilizarea produselor pesticide pentru protectia lemnului;

c) realizarea, la nivel interna­tional, a unui schimb permanent de informatii intre cercetatorii stiintifici din domeniul prezervarii lemnului;

d) continuarea cercetarilor stiintifice in domeniul ecologiei agentilor biologici xilofagi;

e) realizarea unei colaborari intre toate categoriile de specialisti care participa la cercetarile stiintifice din domeniul protectiei si conservarii lemnului.

Din cercetarea datelor difuzate prin literatura de specialitate, privind pesticidele folosite pe plan mondial, pentru protectia lemnului impotriva insectelor xilofage, rezulta ca se utilizeaza o gama larga de produse din diferite clase chimice.

Un criteriu care permite o siste­matizare, cu un anumit grad de utilitate este cel al solubilitatii produselor utilizate in scopul mentionat, in apa si solventi organici.

 

Reglementari Si Directive internationale implementate in Romania

pentru protectia lemnului

In vederea reducerii riscurilor de poluare a mediului au fost elabo­rate, atat pe plan national cat si la nivel european, o serie de masuri tehnice si legislative care prevad controlul sever al calitatii produselor forestiere, din punct de vedere fitosanitar si toxicologic. In acest sens, pornind de la lemnul brut, proaspat debitat, utilizat pentru confectionarea ambalajelor din lemn pentru coletarea marfurilor de import-export, a fost implementa:

• Reglementarea Fitosanitara ISPM 15 din martie 2002 „Ghid de reglementare a ambalajelor din lemn pentru transporturi internationale“ (Guidelines for Regulating Wood Packaging Material in International Trade) – standard international pentru masuri fitosanitare elaborat prin conventia internationala pentru protectia plantelor – IPPC de la Roma in 2002, de catre secretariatul organizatiei pentru alimentatie si agricultura – fao din cadrul Natiunilor Unite – UN (Secretariat of the International Plant Protection Convention Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2002”), la care tara noastra a aderat, prin ela­borarea unui ordin al MAPDR din 2005, adresat pentru ducere la indeplinire catre:

– Directiile Fitosanitare, care atesteaza in urma unui audit (pentru constatarea indeplinirii conditiilor de dotare si functionare a instalatiilor solicitantilor), firmele producatoare de ambalaje din lemn brut, neprocesat, pentru efectuarea tratamentelor termice necesare sterilizarii lemnului, cu scopul reducerii riscului de import-export de agenti biologici, de la o tara sau de la o regiune la alta.

Atestatul de producator de amba­laje din lemn pentru export contine indicatii precise privind producatorul, judetul, tara si tipul de tratament aplicat si acceptat prin ISPM 15, date care sunt simbolizate si aplicate, la vedere, de agentul economic, cu o stampila, pe ambalaje. De asemenea, marfurile coletate cu ambalaje din lemn tratate conform ISPM 15 sunt insotite de o declaratie de conformitate elaborata de acesta.

– Directiile Vamale, care verifica la intrare sau la iesire din tara daca ambalajele din lemn sunt inscrip­tionate si sunt insotite de declaratia de conformitate pentru aplicarea tratamentului.

In privinta produselor chimice pentru protectia lemnului expus in clasele 4-5 de risc de atac biologic (stalpi Electrica si Romtelecom si traverse cai ferate) aplicate numai prin procedeul cu vid-presiune, sunt cunoscute preparatele din gama Romalit NTB, Evinit, Celgure, Wolmanit, Basilit, Tanatith (produse care de-a lungul timpului s-au realizat din amestecuri de saruri minerale pe baza de cupru-crom-arsen, cupru-crom-bor, cupru-crom etc.).

pana in prezent, in tara noastra s-a folosit produsul Tanalith C 3310, import Anglia, pe baza de cupru-crom-arsen (oxid de cupru, pentoxid de arsen, trioxid de crom). la baza suspendarii Avizului Sanitar pentru produsul Tanalith C 3310 sta argumentul conform caruia doua din componentele chimice continute de produs au fost interzise in baza Hotararii Guvernului nr. 956/2005 (care transpune prevederile Directivei Consiliului Uniunii Europene nr. 98/8/CE privind plasarea pe piata a produselor biocide):

• substanta activa Chromium trioxide (nr. CE 215-607-8, nr. CAS 1333-82-0);

• substanta activa Diarsenic penta­oxide (nr. CE 215-116-9, nr. CAS 1303-28-2).

In prezent, instalatiile de tratare cu vid-presiune au la dispozitie varianta ecologica de produs, destinat acelorasi domenii de utilizare (stalpi Electrica si Romtelecom si traverse cai ferate), care contine un amestec de substante active organice (propiconazol si tebuconazol) si anorga­nice pe baza de cupru si bor. Produsul se comercializeaza sub denumirea de Tanalith E. Practic, pe piata romaneasca de produse chi­mice destinate protectiei lemnului in instalatiile cu vid-presiune, Tanalith E este singurul produs agrementat tehnic (AT 003-04 / 176), avizat sa­nitar (AS nr. 334/2004), care se incadreaza in prevederile Directivei UE nr. 98/8/CE privind plasarea pe piata a produselor biocide si Hotararii Guvernului nr. 956/2005.

Principalii furnizori de material lemnos tratat in instalatii cu vid – presiune:

• producatorii autohtoni;

• importatorii de stalpi tratati, din Federatia Rusa.

 

Tendinte Si orientari privind protectia lemnului

Cresterea durabilitatii naturale a lemnului a constituit un obiectiv major pentru discipline stiintifice sectoriale inrudite din agronomie, silvicultura, industria lemnului, constructii si cultura. Scopul protectiei si conservarii lemnului este de reducere a riscurilor de contaminare interregionala sau internationala, cu agenti biologici proveniti din lemnul atacat de insecte si ciuperci xilofage, de localizare, diminuare si eliminare a riscurilor de poluare cu compusi chimici a apei, aerului si solului.

Domeniul de utilizare a lemnului este clasificat conform SR EN 335-1: 2007 (tabelul 1).

In stadiul de bustean, arbore proaspat doborat, se aplica masuri de conservare in vederea diminuarii pierderilor masive de apa constituenta, care poate provoca atacuri biologice si fenomene de uscare nedorite.

Dupa o perioada de 6 luni de la expunere, se observa o stare de conservare foarte buna prin procedeul cu pasta hidrofuga. Pastrarea integritatii materialului lemnos se datoreaza peliculei polimerice de parafina formata in zonele pe unde lemnul pierde apa din constitutie, reducandu-si functia de protectie naturala.

……………………………………

 

Tehnici Si produse moderne de protectie a lemnului cu bio Si eco produse Si tehnologii

Tendintele actuale in protectia lemnului sunt de aplicare a bio si eco produselor si bio si eco tehnolo­giilor, cu riscuri minime de poluare a mediului, prin:

• metode fizice prin tratamente termice, cu radiatii gamma, IR, UV si microunde;

• protectie chimica cu produse biodegradabile, fara metale, cu toxicitate redusa;

• tratamente cu bioproduse pe baza de extracte naturale si compusi biochimici de sinteza biologice cu organisme de cultura cu actiune distructiva asupra agentilor biologici xilofagi.

Din punct de vedere al produselor chimice exista o mare deschidere actuala pentru compusii cu bor datorita complexei si beneficei actiuni asupra lemnului, mediului si sanatatii omului, ca insecticid, fungicid, ignifug pentru lemn, dezinfectant de uz veterinar, agro-alimentar si produs farmaceutic.

Astfel, sunt cunoscute formulari multiple de produse care se utilizeaza cu succes pe plan mondial:

• Bora-Care – produs insecto-fun­gicid si termicid pe baza de Na2B8O13 4H2O, octaborat de disodiu tetrahidratat, produs de Nisus Corporation – S.U.A;

• CobraTM Inc. – produs fungicid pe baza de octaborat de disodiu anhidru, cupru si acid boric, produs de Genics Inc. – Canada;

• Boron – procedeu de impregnare in autoclava cu trimetil borat, care se descompune in prezenta apei in acid boric si metanol dupa urmatorul mecanism:

B(OCH3)3 + 3H2O à

àB(OH)3 + 3CH3OH

• Acidul boric si derivati ai acestuia in combinatie cu polifosfatul de amoniu produc efecte de intarziere a arderii prin reducerea combustibilitatii lemnului si a clasei de propagare a flacarii.

• Tanalith E – produs chimic pentru protectia lemnului expus in clasele 4-5 de risc de atac biologic (stalpi de electricitate si telecomunicatii, traverse de cai ferate, sindrila, constructii miniere, poduri si pontoane), realizat de Arch Timber Ltd. Anglia. Se aplica prin procedeul cu vid-presiune si este un amestec de substante active organice (propiconazol si tebuconazol) si anorga­nice pe baza de cupru si bor, care se incadreaza in prevederile Directivei UE nr. 98/8/CE privind plasarea pe piata a produselor biocide si Hotararii Guvernului nr. 956/2005.

Institutul National al Lemnului – INL Bucuresti a fost permanent implicat, prin specialistii si laboratorul de Protectia Lemnului, in amplul proces de cercetare a meto­delor, produselor si cauzelor degra­darii lemnului proaspat doborat, functional aflat in exploatare sau din constructiile muzeistice in aer liber. In acest context doresc sa precizez ca, in prezent, exista in derulare, in calitate de partener la proiectul condus de IFIN-HH, Ctr. 92086/2008, Planul National – PN II, Programul Parteneriate, Directia 9, “Conservarea patrimoniului cultural prin tratamente care necesita interventie de salvare la volume mari. Studiu cu orientare speciala asupra decontaminarii prin iradiere gamma a patrimoniului alcatuit din lemn policrom“. Rezultatele obtinute aduc argumente pozitive, fundamentate stiintific asupra meto­dei de sterilizare prin iradiere, ca metoda accesibila specialistilor din domeniul conservarii monumentelor istorice si a bunurilor culturale.

 

Bibliografie

1. Reglementari fitosanitare si de protectia mediului pentru conservarea si protectia lemnului brut, Mariana Pruna – Institutul National al Lemnului Bucuresti;

2. Metode moderne de protectie a lemnului proaspat doborat si in diverse etape de prelucrare in scopul prelungirii durabilitatii naturale si redu­cerii riscurilor de poluare si infestare a mediului, Eugen Beldean – Universitatea Transilvania Brasov, Facultatea de Silvicultura, Mariana Pruna – Institutul National al Lemnului Bucuresti;

3. Masuri de conservare a bus­tenilor si cherestelei, Octavia Zeleniuc – Universitatea Transilvania Brasov, Mariana Pruna – Institutul National al Lemnului Bucuresti.

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 73 – august 2011, pag. 40

 

Autor:
drd. chim. Mariana Pruna – Institutul National al Lemnului BucurestiDaca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2011/08/18/protectia-si-conservarea-durabila-a-lemnului-cerinte-eco-toxicologice-de-limitare-a-utilizarii-produselor-chimice-periculoase/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.