«

»

Personalitati din constructii – Iacint MANOLIU

Share

S-a  nascut  la  5  aprilie  1934  in  Botosani.

Dupa  absolvirea  Liceului  Gheorghe  Lazar  din  Bucuresti,  a  urmat  Facultatea  de  Constructii  Civile  si  Industriale  din  cadrul  Institutului  de  Constructii  Bucuresti,  devenind  inginer  in  anul  1957.

Activitatea  didactica  a  inceput-o  in  anul  1959,  ca  sef  de  laborator,  la  Catedra  de  geotehnica  si  fundatii  a  Institutului  de  Constructii,  devenind,  in  acelasi  an,  asistent.  Ulterior,  a  fost  numit  sef  de  lucrari  (1966),  predand  cursul  de  Geotehnica  si  fundatii  la  Facultatea  de  Constructii  Civile  si  Industriale;  conferentiar  (1975);  profesor  (1982  –  2004,  anul  pensionarii).  Din  anul  2004,  este  profesor  consultant  la  Universitatea  Tehnica  de  Constructii  Bucuresti.

Activitatea  de  cercetare.  Principalul  domeniu  de  cercetare  a  fost  cel  al  fundatiilor  de  adancime.  In  teza  de  doctorat  (sustinuta  in  anul  1974),  a  propus  o  metoda  originala  pentru  calculul  pilotilor  solicitati  de  forte  orizontale,  pe  baza  rezultatelor  a  sute  de  incercari  la  scara  naturala,  inclusiv  a  rezultatelor  obtinute  intr-un  poligon  experimental  situat  pe  malul  Dunarii,  la  Galati.  Studiile  au  avut  ca  obiect  comportarea  pilotilor  la  forte  axiale  (cu  precadere  a  pilotilor  forati  de  diametru  mare),  evidentiindu-se,  in  special,  natura  terenului  si  procedeele  de  executie.

Sub  conducerea  sa,  au  fost  efectuate  (pentru  prima  data  in  tara)  incercari  la  scara  naturala  pe  piloti  instrumentati,  incercari  care  au  permis  separarea  cotelor  –  parti  din  capacitatea  portanta  revenind  frecarii  pe  suprafata  laterala  si  presiunilor  pe  baza  –  si  definirea  unor  legi  de  transfer  catre  teren  a  fortei  axiale  aplicata  pilotului.

Cercetarile  prof.  lacint  Manoliu  au  fost  extinse  si  asupra  grupei  de  piloti,  pentru  elucidarea  unor  aspecte  ale  conlucrarii  intre  radier,  piloti  si  teren,  proiectand  si  conducand  primele  incercari  din  tara,  la  scara  naturala,  asupra  unor  grupe  de  piloti.

Rezultatele  cercetarilor  in  domeniul  pilotilor  au  fost  completate  cu  cele  inregistrate  (intre  anii  1976  –  1986),  ca  cercetator  principal  al  partii  romane  intr-un  proiect  comun  al  Department  of  Civil  Engineering,  University  of  Texas  at  Austin  IPCUP  Bucuresti,  privind  fundatiile  pe  piloti  ale  platformelor  offshore.  In  context,  amintim  si  contributiile  sale  la  introducerea,  in  practica  din  tara  noastra,  a  baretelor  si  fundatiilor  pe  barele.

Cercetarile  efectuate  si  valoarea  lor  au  stat  la  baza  elaborarii,  de  catre  autor,  a  primului  standard  romanesc  privitor  la  pilotii  forati  de  diametru  mare  (STAS  2561/4  –  74)  –  fiind  si  primul  standard  de  acest  fel  pe  plan  mondial.  De  asemenea,  a  elaborat  si  primul  normativ  romanesc  privind  proiectarea  si  executarea  baretelor  pentru  fundarea  constructiilor  (P  106  –  79).

Alt  domeniul  de  cercetare  l-a  reprezentat  conlucrarea  intre  fundatii  si  teren,  elaborand  o  metodologie  de  estimare  a  caracteristicilor  de  deformabilitate  ale  terenului,  rezultate  din  lasarile  constructiilor,  ceea  ce  a  condus  la  elaborarea,  sub  conducerea  sa,  a  prescriptiilor  romanesti  privind  calculul  la  stari  limita  ale  terenului  de  fundare.

Un  rol  important  in  orientarea  activitatii  de  cercetare  l-a  avut  –  recunoaste  prof.  lacint  Manoliu  –  stagiul  de  perfectionare,  ca  bursier  Fullbright,  la  Universitatea  Texas  din  Austin,  Texas,  SUA  (1967  –  1968).

Prof.  lacint  Manoliu  a  infiintat  Centrul  de  Inginerie  Geotehnica  –  al  carui  director  este  –  recunoscut  drept  centru  de  cercetare,  de  Consiliul  National  al  Cercetarii  Stiintifice  din  invatamantul  Superior.

Activitatea  tehnica  a  prof.  lacint  Manoliu  a  fost  constanta,  asemenea  inaintasilor  din  domeniu:  profesorii  Emil  Botea  si  Ion  Stanculescu.

incepand  din  anul  1959  (angajat  cu  jumatate  de  norma),  la  Institutul  de  Proiectari  in  Transporturi  si  Auto  Navale  si  Aeriene,  s-a  implicat  la  proiectarea  si  realizarea  unor  importante  lucrari  in  Portul  Constanta  si  in  porturile  dunarene,  dintre  care  amintim:  program  de  studii  asupra  cauzelor  fenomenelor  de  instabilitate  a  malului  stang  al  Dunarii  in  bazinul  de  lemnarie  al  Portului  Galati  si  solutiile  de  adoptat  la  proiectarea  cheilor  fundate  pe  piloti  in  zona  respectiva;  promovarea  unor  metode  avansate  de  calcul,  precum  si  a  unor  solutii  constructive  moderne.  Ilustrarea  acestei  preocupari  este  patentul  nr.  49907-1968  de  la  OSIM,  pentru  inventia  Metode  si  procedee  pentru  executarea  unui  zid  de  chei  pe  chesoane  plutitoare.

Dintre  lucrarile  importante  la  care  a  participat,  in  primii  ani  la  catedra,  prof.  lacint  Manoliu  remarca  Studiile  privitoare  la  conditiile  si  solutiile  de  fundare  pentru  silozurile  de  cereale  (sub  conducerea  prof.  Emil  Botea)  si  numeroasele  studii  asupra  fundarii  in  conditii  speciale  in  Bucuresti,  Iasi,  Constanta,  Braila,  Galati  (sub  conducerea  prof.  Ion  Stanculescu).

La  platformele  fixe  de  foraj  marin,  din  platoul  continental  romanesc  al  Marii  Negre,  a  condus  proiectarea  fundatiilor  pe  piloti  pentru  toate  platformele  offshore  romanesti,  executate  si  date  in  exploatare  (piloti  tubulari  cu  diametru  de  1,00  m  si  lungimi  totale  de  100  m  –  120  m,  dintre  care  fisa  de  60  m  –  unicate  in  tehnica  romaneasca  a  fundatiilor).

Amintim  si  alte  lucrari  importante  ale  prof.  lacint  Manoliu:  fundatia  presei  de  10.000  tf  si  incinta  din  pereti  mulati  aferenta  de  la  IMGB;  incinta  din  pereti  mulati  pentru  un  ciclon  decantor  la  Uzinele  Republica;  fundatia  pe  barete  si  incinta  din  pereti  mulati  pentru  turnul  de  105  m  de  la  Intreprinderea  de  Fabricatie  si  Montaj  Ascensoare  Bucuresti;  fundatiile  pe  barete  de  la  cosuri  de  fum  din  Bucuresti,  Copsa  Mica,  Baia  Mare;  fundatiile  pe  piloti  forati  de  diametru  mare  ale  podurilor  suspendate  peste  Siret  la  Sendreni  si  Cosmesti  etc.

Intre  anii  1976  –  1989,  a  facut  parte  din  Comisia  de  fundatii  a  ICCPDC,  iar  dupa  anul  1990,  ca  verificator  si  expert  atestat  MLPTL,  a  participat  la  verificarea  si  expertizarea  numeroaselor  lucrari  de  fundatii.

O  alta  activitate  a  sa  se  refera  la  elaborarea  de  prescriptii  tehnice  –  o  preocupare  de  peste  40  de  ani.  Sub  conducerea  prof.  lacint  Manoliu  au  fost  elaborate  cele  doua  pachete  de  baza  ale  standardelor  din  domeniul  terenului  de  fundare:  standardele  seria  3300,  privind  calculul  terenului  de  fundare  si  standardul  din  seria  2561,  privind  pilotii  si  fundatiile  pe  piloti.

Din  anul  2000,  a  condus  elaborarea  unor  prescriptii  in  premiera:  Ghidul  privind  modul  de  intocmire  si  verificare  a  documentatiilor  geotehnice  pentru  constructii;  Normativul  privind  cerintele  de  proiectare  si  executie  a  excavatiilor  adanci  in  zone  urbane;  Normativul  privind  proiectarea,  executia,  monitorizarea  si  receptia  peretilor  ingropati  si  a  contribuit  la  Normativul  privind  proiectarea  structurilor  de  fundare  directa.

Intre  anii  2002  –  2003,  a  condus  elaborarea  (la  comanda  MTCT)  Auditului  reglementarilor  tehnice  din  domeniul  ingineriei  geotehnice,  fundatiilor  si  alunecarilor  de  teren.

Din  anul  2004,  este  presedintele  Comitetului  tehnic  de  specialitate  CT  –  S6  Inginerie  geotehnica,  fundatii  si  alunecari  de  teren  MTCT.

Activitatea  publicistica.  Prof.  lacint  Manoliu  a  redactat  mai  multe  cursuri  (litografiate)  pentru  studenti.  Inseram  cartile  tiparite:  Fundatii  si  procedee  de  fundare,  Ed.  Didactica  si  Pedagogica,  1979;  Fundatii  si  procedee  de  fundare,  Ed.  Didactica  si  Pedagogica,  1983  –  cu  continut  si  structura  diferite  de  editia  prima;  Metode  noi  in  proiectarea  si  executarea  fundatiilor  –  capitolul  Fundatii  pe  piloti,  Ed.  Tehnica,  1963;  Manualul  inginerului  hidrotehnician,  Ed.  Tehnica,  1969  si  incercarea  materialelor,  Ed.  Tehnica,  1982,  capitolul  incercarea  pamanturilor  si  rocilor  si  a  publicat  80  de  articole  in  diferite  reviste.

In  anul  1997,  a  editat  volumul  Calculul  fundatiilor  si  inginerie  geotehnica  –  Eurocode  7.  Exemple  de  calcul  si  lucrarile  Primei  Conferinte  mondiale  privind  invatamantul  de  Geotehnica,  Sinaia,  2000.  De  asemenea,  a  tiparit  si  comunicarile  nationale  si  internationale  de  la  cel  de  al  VI-lea  congres  mondial  (Montreal,  1965)  pana  la  cel  de  al  XIII-lea  congres  mondial  (Praga,  2003).  Mentionam  ca,  a  elaborat  peste  150  de  studii  si  rapoarte  tehnice  rezultate  din  contractele  de  cercetare  stiintifica  ale  Catedrei  de  Geotehnica  si  fundatii  si  Centrului  de  Inginerie  Geotehnica.

Prof.  lacint  Manoliu  a  avut  si  functii  de  conducere  in  invatamant:  prodecan  la  Facultatea  de  Constructii  Civile,  Industriale  si  Agricole  (1972  –  1976);  decan  (1976  –  1984);  prorector  la  Universitatea  Tehnica  de  Constructii  Bucuresti  (1996  –  2000);  presedintele  Consiliului  pentru  cooperare,  relatii  si  integrare  europeana  din  UTCB,  dupa  anul  2000.  Intre  anii  1990  –  1996  a  fost  sef  al  Catedrei  de  geotehnica  si  fundatii.

Ca  prodecan,  decan  si  sef  de  catedra,  a  contribuit  la  dezvoltarea  unui  invatamant  care  sa  corespunda  cerintelor  variate  de  pregatire  in  profesie  a  studentilor.  Ca  prorector,  a  promovat  consolidarea  pozitiei  si  diversificarii  disciplinelor  optionale  din  planurile  de  invatamant,  facand  posibila  definirea  unor  directii  de  aprofundare  si  mentionarea  acestora  in  diploma,  alaturi  de  specializare.

Prof.  lacint  Manoliu  a  elaborat,  in  anul  1990,  un  Studiu  asupra  invatamantului  superior  de  constructii  din  Romania  si  din  alte  tari  –  evolutie,  perspective,  optiuni,  ca  baza  pentru  discutiile  privind  dezvoltarea  invatamantului  superior  de  constructii  in  contextul  noilor  schimbari  din  tara.  Studiul  asupra  strategiei  dezvoltarii  in  perioada  urmatoare  a  invatamantului  tehnic  superior  de  constructii  in  Institutul  de  Constructii  Bucuresti,  a  condus  la  doua  specializari,  in  domeniile  inginerie  economica  si  inginerie  urbana,  la  Facultatea  de  Constructii  Civile,  Industriale  si  Agricole.

De  mentionat  ca,  prof.  lacint  Manoliu  a  depus  si  o  intensa  activitate  pentru  promovarea  cooperarii  internationale  interuniversitare,  precum  si  in  organizatiile  profesionale,  interne  si  internationale,  ale  inginerilor  constructori.

Dupa  infiintarea  Societatii  Romane  de  Geotehnica  si  Fundatii  in  anul  1990,  membra  a  Societatii  Internationale  de  Mecanica  Pamanturilor  si  Inginerie  Geotehnica  (ISSMGE),  a  fost  ales,  in  anul  1996,  presedintele  SRGF  –  functie  pe  care  o  detine  si  in  prezent,  prin  realegerea  sa  in  anii  2000  si  2004.  Ca  reprezentant  al  SRGF,  a  luat  parte  la  toate  sedintele  Consiliului  ISSMGE,  cu  incepere  din  anul  1991.  In  anul  1995,  a  functionat  ca  presedinte  al  Comitetului  de  organizare  al  celei  de  a  X-a  Conferinte  American  –  Europene  de  Geotehnica  si  Fundatii  (sept.,  Mamaia).  De  asemenea,  ca  membru  al  Comitetului  Tehnic  31  al  ISSMGE,  a  initiat  si  organizat  la  Sinaia  (iunie  2000)  Prima  Conferinta  Mondiala  privind  invatamantul  Geotehnic.  Intre  anii  1994  –  1995,  a  participat,  ca  observator,  la  reuniunile  European  Council  of  Civil  Engineers  (ECCE),  cu  sediul  la  Londra,  care  grupeaza  asociatii  profesionale  ale  inginerilor  constructori  din  tarile  Europei.  A  propus  (cu  sprijinul  prof.  Panaite  Mazilu)  infiintarea  Uniunii  Asociatiilor  Inginerilor  Constructori  din  Romania  (UAICR)  care,  in  anul  1996,  a  devenit  membru  al  ECCE.  Din  anul  1998,  prof.  lacint  Manoliu  este  vicepresedinte  al  UAICR.  Subliniem  ca,  intre  anii  1999  –  2005,  a  fost  vicepresedinte  al  ECCE.  In  anul  2003,  a  fost  desemnat  presedinte  al  Comitetului  Permanent  privind  invatamantul  al  ECCE.  Din  anul  1993,  prof.  lacint  Manoliu  a  devenit,  ca  si  UTCB,  membru  al  Societe  Europenne  pour  la  Formations  des  Ingenieurs  (SEFI),  iar  intre  anii  1999  –  2006,  a  fost  membru  al  Consiliului  de  conducere  al  SEFI.  Din  anul  1998  face  parte  din  Biroul  Executiv  al  Association  of  European  Civil  Engineering  Faculties.

Prof.  lacint  Manoliu  si-a  pretuit  timpul,  pentru  a  se  realiza  in  profesie.

Inteligent,  cult,  obiectiv,  educat,  onest,  modest  –  virtuti  care-l  definesc  si  ca  om.

Demn  urmas  al  profesorilor  Emil  Botea  si  Ion  Stanculescu,  prof.  lacint  Manoliu,  personalitate  de  seama  in  invatamantul  universitar,  a  scris  o  pagina  frumoasa  in  istoria  stiintei  si  tehnicii  romanesti  in  constructii.

(Din vol. „Personalitati romanesti in constructii – autor Hristache Popescu)Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2011/09/06/personalitati-din-constructii-iacint-manoliu/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.