«

»

HIDROCONSTRUCTIA: Constructori vechi in… conditii noi!

Share

Societatea comerciala HIDROCONSTRUCTIA SA a fost infiintata la 30.11.1950 ca unic constructor al barajului de la Bicaz. Din anul 1995, in urma privatizarii, intreprinderea devine SC HIDROCONSTRUCTIA SA, cu capital privat.

In prezent compania are sediul central in Bucuresti si 11 sucursale teritoriale, cu larga autonomie, care executa lucrari in 39 din cele 41 de judete.

Desi, in ultima perioada, investitiile in amenajarile hidroenergetice s-au redus, din pacate, in tara noastra, in ciuda potentialului inca ridicat pe care il au cursurile de apa, SC HIDROCONSTRUCTIA SA ramane o prezenta activa pe piata constructiilor din Romania.

Diversificandu-si mult activitatea, compania s-a implicat in ultimii ani in numeroase lucrari de infrastructura, lucrari la care se refera in continuare dl. ing. Mihaita Petrus Fundeanu, director pentru calitatea productiei.

 

Suntem, de acum, in trimestrul 4 al acestui an. Care sunt con­struc­­­tiile continuate sau incepute pana acum si care este stadiul lor?

In primul semestru al anului 2011 compania noastra a continuat executia a 82 de investitii incepute in anii anteriori si a castigat, participand la licitatii, alte 30 de contracte.

Dintre acestea, enumar cateva contracte noi: construirea Centrului de Management Integrat al Deseu­rilor (CMID), a Statiei de sortare si Statiei de compostare de la Fratesti, jud. Giurgiu, modernizarea siste­melor de alimentare cu apa in Iasi, campul de puturi Floresti, canalizare in Alba Iulia, alimentare cu apa si canalizare la Panciu, Bigar, Focsani, Golesti, Holboca, statie de epurare la Brasov, consolidare conducta distributie Dealul Targului din municipiul Targu Jiu, modernizare de strazi in orasul Cugir, in municipiul Sebes si in comuna Ciugud, judetul Alba, infiin­tare si dotare centru de zi pentru batrani Bigar etc.

Dintre contrac­tele incepute in anii anteriori, a caror exe­cutie continua, mentionez: amenajarile hidro­ener­getice de la Sebes – Sugag – Galceag, Bistra Poiana Marului, Ruieni, Poiana Rus­ca, Surduc – Siriu, Strei pe sectorul Subcetate – Simeria, Cerna – Belareca – Herculane, Cornetu – Avrig, Runcu – Firiza, Cosmesti – Movileni, Rastolita, Valea Sadului – Vadeni, Fagaras – Hoghiz, Dambovita – Clabucet.

De asemenea, executam lucrari de regularizare, recalibrare si amenajari de rau la: Iod – Rastolita – Borzia, Blidari – Firiza, intre Hartiesti si orasul Mioveni, raul Sasar la Baia Mare, Ulmeni Apateu etc.

Lucrari de alimentari cu apa si cana­lizari la: Botosani, Resita, Deva si Hunedoara, Targu Carbunesti si Ticleni, Bumbesti-Jiu, Motru, Agnita si Dum­braveni, Medias, Alba Iulia, Rusca Montana, Dragasani etc.

Drumuri la: Ciucea-Crasna-Varsolt, Dealul Jurcii comuna Moisei, strazi in Sebes, Cugir, Resita.

Constructii civile: ansamblu de birouri la parcul eolian Slatina Timis, Centrul de ingrijire pentru scolari in comuna Prundeni, Gradinita si cresa pentru 160 copii la Baile Herculane.

Raspundeti in cadrul companiei de calitatea lucrarilor executate. Ce argumen­te tehnico-economice pot sustine, in fata be­ne­fi­ciarilor dumnea­voastra, ca o colaborare cu Hidroconstructia este bene­fica si eficienta pe parcursul execu­tiei dar si a exploatarii investi­tiilor puse in opera?

Privatizarea companiei a constituit momentul de cotitura efectiva a activitatii, Managementul performant pe care l-a promovat compania noastra ne-a permis sa devenim cea mai mare firma romaneasca de constructii a carei valoare a fost pe deplin confirmata de piata.

In aceasta noua situatie a fost de la sine inteleasa adoptarea unei noi politici in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii muncii, res­pon­sabilitate sociala si securitatea informatiei care are, ca obiective generale, mentinerea reputatiei companiei pe piata constructiilor, sa­tisfacerea deplina a tuturor cerintelor exprimate de clienti, la preturi competitive si avantajoase, castigarea increde­rii clientilor, dar si satisfa­cerea motivatiilor personalului angajat al companiei.

Pentru realiza­rea acestei politici, s-a trecut la implementarea, certifica­rea si mentinerea unui sistem de ma­nagement in conformitate cu cerin­tele standardelor internationale, avand ca referential standardele SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, BS OHSAS 18001:2007, SA 8000:2008 si SR ISO/CEI 27001:2006.

In virtutea acestei hotarari, fiecare salariat si fiecare conducator, de la orice nivel ierarhic, raspunde direct de realizarea obiectivelor ce ii revin si de calitatea lucrarilor executate, in functie de atributiile, competentele si respon­sa­bilitatea stabilite prin Regulamentul de Organizare si Functionare al Companiei.

SC Hidroconstructia SA are in vedere, in mod deosebit:

Satisfacerea cerintelor si asteptarilor clientilor prin oferirea de produse de calitate;

• Imbunatatirea tehnicilor, metode­lor, dotarilor de realizare a proceselor / produselor, in conformitate cu prevede­rile legale in vigoare, in vede­rea cresterii performantelor sistemelor de management;

• Monitorizarea activitatilor si a zo­nelor cu risc ridicat si specific, preve­nirea producerii de pagube proprii­lor salariati sau / si altor parti interesate;

• Controlul furnizorilor de produse / servicii si a persoanelor care lu­creaza, pentru sau in numele nostru, cu privire la respectarea cerin­telor legale si contractuale referi­toare la calitate, protectia mediului, securitatea si sanata­tea muncii, securitatea informatiei, precum si cerin­tele standardului SA 8000:2008.

In toate actiunile pe care le intreprindem respectam reglementarile / cerintele legale in vigoare.

Prin cadrul organizatoric creat, asiguram comunicarea permanenta cu cli­entii, cu furnizorii, cu toate persoa­nele care lucreaza pentru sau in numele nostru, cu opinia publica si cu alte parti interesate.

Pentru a atrage potentiali bene­­ficiari, mentionati, va rog, ce ofera Hidroconstructia ca gen de lucrari si servicii?

In cei peste 60 de ani de activitate SC Hidroconstructia SA a reali­zat amenajarea hidroenergetica a principalelor bazine hidrografice ale tarii, respectiv Somes, Runcu Firiza, Crisuri, Mures, Timis, Barzava, Nera, Cerna, Motru, Tismana, Bistrita Gorjeana, Jiu, Olt, Arges, Dambovita, Ialomita, Buzau, Bistrita, Siret, Prut si Dunare.

Dupa 1990, din cauza conjuncturii economice, investitiile in domeniul hidro s-au restrans simtitor si compania a fost nevoita sa se restructureze, adaptandu-se noilor conditii si cerintelor economiei de piata, fapt usurat de experienta acumulata in executia tuturor categoriilor de constructii. In spiritul acestei strategii, firma a participat la licitatii si a castigat dreptul de a realiza contracte pentru lucrari din toata gama de constructii, dand dovada de o mare mobi­litate si realism in decizie.

Compania executa lucrari hidro­energetice, constructii civile si industriale de marimi, complexitati si destinatii diferite, alimentari cu apa si canalizari, statii de pompare, statii de epurare, statii de tratare, gropi de gunoi ecologice, amenajari zone industriale, sisteme de irigatii, drumuri noi sau reabilitate cu supra­structura din beton, asfalt sau macadam, pentru trafic greu si foarte greu; suprastructuri din beton armat monolit sau prefabricate precomprimate si metalice, inchideri mine etc.

SC Hidroconstructia SA a derulat contracte in tara, cu finantare de la bugetul de stat si bugetele locale sau cu fonduri externe prin programe BERD, PHARE, ISPA, FEADR etc., si in strainatate (Algeria, Iran, Germania etc.). De asemenea, a executat lucrari in colaborare cu firme din Germania, Italia, Austria, Suedia, Franta, Anglia, Turcia, Olanda.

La nivelul economiei nationale romanesti mai exista interes pentru lucrari hidroenergetice, si care ar fi cateva dintre ele care ar putea fi atacate in perioada urmatoare?

Centralele hidroelectrice, inclusiv microhidrocentralele, sunt conside­rate, in prezent, cele mai convenabile surse regenerabile si tehnologii de produ­cere a energiei electrice, ti­nand cont de costurile de utilizare si volumul de resurse.

Cele mai recente estimari arata ca potentialul hidroenergetic tehnic amenajabil al Romaniei este de aproximativ 32.000 GWh/an. La sfarsitul anului 2010, puterea instalata in centralele hidroelectrice era de 6.450 MW.

Potrivit proiectului de Strategie energetica a Romaniei pentru peri­oada 2011-2035, autoritatile vor conti­nua programul de realizare de cen­trale hidroelectrice cu pune­rea in functiune pana in 2035 a circa 1.400 MW, cres­cand, astfel, gradul de utilizare a poten­tia­lului hidroenergetic al tarii la 67%.

Dintre proiectele de investitii stra­tegice, de interes national, menti­onate in „Proiectul de Strategie energetica a Romaniei pentru peri­oada 2011-2035“ as mentiona: Centrala Hidroelectrica cu Acumulare prin Pompaj (CHEAP) Tarnita-Lapustesti, proiect amplasat pe raul Somesul Cald – putere instalata 1.000 MW – proiect a carui rea­lizare va conduce la cresterea gradu­lui de siguranta si la exploa­tarea SEN in conditii tehnice si economice superioare si AHE a raului Olt pe sectorul Izbiceni-Dunare. De asemenea, CHE Islaz – putere instalata 28,8 MW prin a carei rea­lizare se va face racordul cu Dunarea din punct de vedere hidro­energetic, asiguran­du-se pompajul din Dunare spre amonte si valorifi­candu-se, astfel, oportunitatile tehnice oferite de retehnologizarea grupurilor bulb rever­sibile ale centralelor de pe sectorul Ipotesti – Dunare.

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 75 – octombrie 2011, pag. 4

 

Autor:
Ciprian EnacheDaca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2011/10/18/hidroconstructia-constructori-vechi-in-conditii-noi/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.