«

»

HIDROCONSTRUCTIA SA: Valorificarea potentialului hidroenergetic romanesc

Share

Societatea Comerciala HIDROCONSTRUCTIA S.A. a fost infiintata la 30.11.1950 ca unic constructor al barajului de la Bicaz. Din anul 1995, in urma privatizarii, intreprinderea devine SC HIDROCONSTRUCTIA SA, cu capital privat. In prezent Societatea are un sediu central in Bucuresti si 11 sucursale teritoriale, cu larga autonomie, care executa lucrari in 39 din cele 41 de judete.

 

Ciprian Enache: Stimate domnule director general, Romania, ca si alte tari din lume, traverseaza o perioada de criza care influen­tea­za mersul normal si la costuri supor­tabile al tuturor sectoarelor vietii economico-sociale. Domeniul energetic este printre primele care influenteaza aceasta derulare a activitatilor amintite mai inainte. Prin centralele executate, Hidro­­con­structia pune in circuitul economic si privat energia electrica, la costurile cele mai mici. Exista in aceasta perioada si pentru viitor un program concret de continuare a unor astfel de constructii?

Emil Timofti: Problema energiei este de o importanta vitala pentru orice economie a lumii. In conformitate cu Noua Politica Energetica a Uniunii Europene (UE), energia este un element esential al dezvoltarii la nivelul Uniunii. Astfel, pe fondul evolutiilor si al complexitatii din ce in ce mai mari a problemelor cu care se confrunta sectorul energetic mondial, statele si-au stabilit obiective si au fundamentat masuri prin care sa se gestioneze eficient aceste transformari.

Obiectivul general al Strategiei sectorului energetic din Romania il constituie asigurarea conditiilor pentru satisfacerea necesarului de energie, pe termen mediu si lung, la un pret accesibil, adecvat unei economii moderne de piata si a unui standard de viata civilizat, in conditii de calitate si siguranta in alimentare, cu respectarea principiilor dezvoltarii durabile si corelarea cu politica „energie-mediu“ a Uniunii Europene.

Utilizarea potentialului hidroenergetic amenajabil reprezinta una din directiile principale de actiune ale Strategiei Energetice a Romaniei, con­vergente cu cele ale politicii energe­tice a Uniunii Europene.

Cele mai recente estimari arata ca potentialul hidroenergetic, tehnic amenajabil, al Romaniei este de aproximativ 32.000 GWh/an.

Potrivit Proiectului de Strategie Energetica a Romaniei, pentru peri­oada 2011-2035, autoritatile romane vor continua programul de realizare a centralelor hidroelectrice, cu pune­rea in functiune a circa 1.400 MW pana in 2035. Prin aceste investitii va creste gradul de utilizare a potentialului hidroenergetic al tarii la 67%. Pentru atingerea unui asemenea obiectiv s-au intocmit mai multe programe de executie privind acest domeniu.

C.E.: Ce zone din tara se pre­teaza pentru a fi valorificate din punct de vedere energetic, in viitorul apropiat?

E.T.: In principiu, exista intocmite scheme de amenajare pentru toate marile bazine hidrografice ale tarii. Se are in vedere finali­zarea obiectivelor deja incepute care, pe langa producerea de energie electrica, asigura si regularizarea cursului de apa respectiv in vederea diminuarii efectelor inundatiilor ce apar in diferite perioade ale anului.

Dintre proiectele de investitii stra­tegice, de interes national, cuprinse in „Proiectul de Strategie Energetica a Romaniei pentru perioada 2011-2035” mentionez:

Centrala Hidroelectrica cu Acumulare prin Pompaj (CHEAP) Tarnita – Lapustesti, ampla­sata pe raul Somesul Cald, cu o putere instalata de 1.000 MW, proiect a carui realizare va conduce la cresterea gradului de siguranta si la exploa­tarea SEN in conditii tehnice si economice superioare;

AHE a raului Olt pe sectorul Izbiceni – Dunare;

CHE Islaz – cu o putere instalata de 28,8 MW prin a carei realizare se va face racordul cu Dunarea din punct de vedere hidroenergetic, asigu­randu-se pompajul din Dunare spre amonte si valorificarea opor­tuni­tatilor tehnice oferite de retehno­logizarea grupurilor bulb reversibile ale centralelor de pe sectorul Ipotesti – Dunare.

C.E.: Comparativ cu perioada dinainte de 1990, cat din poten­tialul tehnic si uman il mai folositi in prezent pentru lucrarile de amenajari hidroenergetice si in ce au constat masurile de reorganizare a societatii, pentru a face fata noilor conditii de dezvoltare economica din Romania?

E.T.: In prezent, Compania a diminuat numarul de personal si a adaptat baza materiala la noile conditii ale pietei constructiilor. Mentionez ca reducerea numarului de personal s-a facut fara convulsii sociale deosebite, externalizand unele activitati conexe.

Privatizarea Societatii, in 1995, a constituit momentul de cotitura efectiva in activitatea Companiei.

S-a promovat un management performant, care a contribuit la mentinerea pentru societatea noastra a statutului de firma de top in domeniul constructiilor.

SC HIDROCONSTRUCTIA SA a devenit astfel o Companie moder­na, a carei valoare a fost pe deplin confirmata de piata. S-a adop­tat o noua politica in domeniul cali­tatii, mediului, sanatatii si securitatii muncii, a responsabilitatii sociale si securitatii informatiei, politica ce are ca obiective generale mentinerea reputatiei Companiei pe piata constructiilor, satisfacerea deplina a tuturor cerintelor exprimate de clienti, la preturi competitive si avantajoase, castigarea increderii clientilor si acti­onarilor, dar si a personalului salariat. Pentru realizarea acestei politici s-a trecut la implementarea, certificarea si mentinerea unui sistem de mana­gement in conformitate cu cerintele standardelor internationale, avand ca referential standardele SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, BS OHSAS 18001:2007, SA 8000:2008 si SR ISO/CEI27001:2006.

C.E.: Pentru a valorifica eficient dotarea de care dispuneti, ce domenii noi a abordat societatea pe care o conduceti?

E.T.: Dupa anul 1990, din cauza conjuncturii economice, investitiile in domeniul hidro s-au restrans simtitor. In aceste conditii noi am fost nevoiti sa restructuram baza materiala si umana, in conformitate cu cerintele economiei de piata, fapt usurat si de experienta acumulata de-a lungul timpului in executia tuturor categoriilor de lucrari. In spiritul acestei strategii, firma a participat la licitatii si a castigat dreptul de a realiza contracte pentru toata gama de constructii, dand dovada de o mare mobilitate si realism in decizie.

Societatea executa in pre­zent, pe langa lucrari hidroenerge­tice, constructii civile si industriale de marimi, complexitati si destinatii diferite, alimentari cu apa si cana­li­zari, statii de pompare, statii de epurare, statii de tratare a apei, depo­zite ecologice pentru colectarea deseu­rilor, amenajari de zone industriale, sisteme de irigatii, drumuri noi sau reabilitate, suprastructuri din beton armat monolit sau prefabricate precomprimate si metalice.

C.E.: Lucrarile pe care le executati va apartin in totalitate de la proiectare pana la exploatarea obiectivelor construite?

E.T.: Executam toate tipurile de lucrari din domeniul constructiilor. In functie de cerintele clientilor aceste lucrari pot fi executate de Compania noastra in totalitate, respectiv proiectare si executie pana la exploatare, sau numai executia, acolo unde beneficiarul ofera propriul proiect. In acest sens, dispunem de un departament de proiectare care are atat personal cu o vasta experienta in domeniul proiectarii cat si tineri in formare. In anumite cazuri colaboram si cu alte firme specia­lizate in proiectare.

C.E.: Executati constructii si in strainatate? Si unde?

E.T.: SC HIDROCONSTRUCTIA SA a derulat contracte in strainatate in Algeria, Iran, Germania, Israel etc. De asemenea, a executat lucrari in colaborare cu firme din strainatate: Germania, Italia, Austria, Suedia, Franta, Anglia, Turcia, Olanda.

Pana la sfarsitul acestui an vom termina toate formalitatile pentru deschi­derea a doua sucursale in strainatate, in Germania si in Irak. Aceste doua noi sucursale se alatura celor 11 existente in Romania.

C.E.: Cum priviti dumneavoastra anul 2012 si urmatorii din punct de vedere al dezvoltarii sistemului hidroenergetic?

E.T.: Cu incredere, desi suntem constienti ca vor fi ani grei, in care ne vom confrunta cu multe probleme. Va trebui sa avem un management dinamic si flexibil precum si o mare capacitate de adaptare la cerin­tele pietei interne si internationale. Vom participa la licitatii si vom executa lucrarile castigate res­pectand standar­dele de calitate si cerintele beneficia­rilor. Ne preocu­pam in perma­nenta pentru inde­plinirea obiectivelor gene­rale inscrise in declaratia de politica in domeniul calitatii, protectiei mediului, sana­tatii si securitatii muncii, res­ponsa­bilitatii sociale si securitatii informatiei a Companiei.

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 76 – decembrie 2011, pag. 4Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2011/12/18/hidroconstructia-sa-valorificarea-potentialului-hidroenergetic-romanesc/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.