«

»

Personalitati din constructii – Gheorghe MARMUREANU

Share

S-a  nascut  la  3  decembrie  1939,  in  satul  Gorghesti,  comuna  Oncesti,  judetul  Bacau.

Dupa  terminarea  Liceului  George  Bacovia  din  Bacau,  a  urmat  Facultatea  de  Constructii  –  Institutul  Politehnic  Iasi,  pe  care  a  absolvit-o  in  anul  1963.

Intre  anii  1963-1972,  a  fost  asistent  si  sef  de  lucrari  la  Facultatea  de  Constructii  –  Institutul  Politehnic  Iasi.  Pentru  pregatirea  sa  teoretica,  intre  anii  1963  –  1966,  in  paralel  cu  activitatea  didactica,  a  urmat  la  Facultatea  de  Matematica  –  Fizica  a  Universitatii  A.I.  Cuza  din  Iasi,  cursurile:  Mecanica  cuantica,  Reologie,  Teoria  elasticitatii,  Electrodinamica,  Matematici  speciale,  Algebra  convolutiei  etc.

Dupa  1972,  a  continuat  activitatea  ca  analist  principal  si  sef  al  Departamentului  de  programe  si  sisteme  de  programare  la  Centrul  Teritorial  de  Calcul  Iasi  (1972  –  1975);  cercetator  stiintific  gr.  III  la  Centrul  de  Mecanica  Solidelor  –  Academia  Romana  si  la  Institutul  de  Fizica  si  Tehnologia  Materialelor  (1975  –  1979);  Centrul  de  Fizica  Pamantului  si  Seismologie  (1979  –  1990);  Institutul  National  de  Cercetare-Dezvoltare  pentru  Fizica  Pamantului  din  anul  1990  (INCDFP),  ca  cercetator  stiintific  gr.  II  si  apoi  gr.  I.

Intre  anii  1993  –  1996  a  fost  secretar  stiintific  si  presedintele  Consiliului  stiintific  al  INCDFP,  iar  intre  1996  –  2000,  director  stiintific  al  aceluiasi  institut.

Din  anul  2000  pana  in  prezent,  este  director  general  al  INCDFP.

Titlul  de  doctor  inginer  l-a  obtinut  in  1970,  in  domeniul  Mecanicii  corpului  deformabil.  Amintim  ca  a  beneficiat  de  bursa  Fulbright,  la  Cornell  University,  N.Y.,  SUA,  realizand  intre  anii  1968  –  1970,  partea  experimentala  a  tezei  de  doctorat.

In  1978,  a  beneficiat  de  o  bursa  UNESCO  la  Institute  of  Earthquake  Engineering  and  Ingineering  Seismology  –  IZIIS,  la  Skopje.  Alte  stagii  le-a  efectuat  la  Facultatea  de  Fizica  –  Universitatea  Karlsruhe  (Germania)  si  la  Universitatea  Trieste  (Italia).

Activitatea  didactica:  A  sustinut  seminarii  de  Teoria  elasticitatii  la  Institutul  de  Constructii  Bucuresti  –  Facultatea  de  Constructii  Hidrotehnice  si  a  predat  cursul  Seismologie  inginereasca  (clasele  de  master)  la  aceeasi  facultate.  In  prezent,  ca  profesor,  preda  cursul  „Hazard  si  risc  seismic“  (singurul  curs  de  acest  gen  din  Romania)  la  Facultatea  de  Fizica  –  Universitatea  Bucuresti  (clasele  de  master).

Precizam  ca  este  conducator  de  doctorat  in  Fizica,  specialitatea  Fizica  pamantului,  la  Facultatea  de  Fizica  –  Universitatea  Bucuresti.

Activitatea  de  cercetare  stiintifica:  prof.  Gheorghe  Marmureanu  are  o  activitate  stiintifica  impresionanta,  de  importanta  majora,  pe  plan  national  si  international,  pe  care  o  inseram  in  rezumat:

●  Incepand  cu  anul  1968,  la  Cornell  University,  SUA,  a  introdus  conceptele  de  analiza  post-critica  si  de  rezistenta  postcritica  si  a  analizat,  pentru  prima  data,  in  literatura  stiintifica  si  tehnica  mondiala,  comportarea  postcritica  a  structurilor  cuasielastice  (din  industria  aeronautica  si  din  ingineria  civila)  cu  teoremele  Lyapunov  de  stabilitate  a  solutiilor  ecuatiilor  diferentiale  neliniare;  tot  in  premiera  mondiala,  a  evidentiat  bifurcatia  echilibrului  in  regim  postcritic,  inclusiv  comportarea  neliniara.  Cercetarile  au  fost  incluse  in  tratatul  stiintific  Rezistenta  postcritica,  autor:  Gheorghe  Marmureanu,  Ed.  Academiei  Romane,  1985;

●  Din  anul  1978,  a  initiat  si  dezvoltat  in  Romania  studiul  comportarii  pamanturilor  (rocilor  degradate)  la  sarcini  dinamice  (seismice)  cu  metoda  coloanelor  rezonante  Hardin  si  Drnevich  (patent  SUA),  noutate  absoluta  pentru  Romania  (intreaga  aparatura  a  sosit  pe  adresa  sa  de  acasa,  deoarece  era  interzis  exportul  ei  peste  oceanul  Atlantic).

Rezultatele  acestor  cercetari  au  fost  folosite  ca  baza  de  date  in  realizarea  spectrului  de  raspuns  si  de  proiectare  si  a  accelerogramelor  de  calcul  necesare  proiectului  Centralei  Nucleare  Ceranavoda.  Metoda  a  fost  aplicata  apoi  si  pentru  alte  amplasamente  seismice  de  centrale  nucleare:  Beelene  –  Bulgaria  si  la  studiul  proiectelor  altor  posibile  amplasamente  ale  centralor  nucleare  din  Romania:  Victoria,  Izvoarele,  Avrig,  Turnu-Rosu,  Cut,  Macin  etc.  Datele  obtinute  sunt  de  baza  in  studiile  de  microzonare  seismica  a  localitatilor  dens  populate,  in  realizarea  hartii  de  hazard  seismic  a  Romaniei.

●  Metodologia  elaborata,  in  urma  acestor  studii,  in  conformitate  cu  normele  IAEA  Viena  si  recomandarile  Comisiei  Atomice  USA,  a  fost  expusa  in  monografia  Introducere  in  mecanica  fenomenelor  seismice  si  inginerie  seismica  (coautor)  –  lucrare  pentru  care  a  obtinut  premiul  Traian  Vuia  al  Academiei  Romane  pe  anul  1990.

●  A  introdus  si  pus  in  evidenta  conceptul  de  neliniaritate  in  seismologie  folosind  inregistrarile  cutremurelor  puternice  vrancene;  aceste  rezultate  au  fost  publicate  la  Ed.  Kluwer  Academic  Press.  La  Ed.  Springer  Verlag,  Heidelberg,  Berlin,  2005  a  aparut  cartea  Perspective  in  Modern  Seismology  (coautor),  vol.  105,  Editor  –  Friedemann  Wenzel,  unde  a  publicat  si  capitolul:  Nonlinear  Seismology  –  The  Seismology  of  the  XXIst  Century,  2005.  Acest  capitol,  de  avangarda,  deschide  o  noua  perspectiva  in  domeniul  seismologiei  si  al  Fizicii  pamantului  in  secolul  XXI,  pentru  care  i  s-a  acordat  alt  premiu  Traian  Vuia  al  Academiei  Romane  pe  anul  2005;

●  A  initiat  si  condus  cercetarile  privind  realizarea  hartii  de  hazard  seismic  a  Romaniei,  a  hartilor  de  hazard  seismic  local  –  microzonare  seismica  a  oraselor  Bucuresti,  Iasi,  Bacau,  Buzau  si  Craiova,  a  hartii  miscarilor  seismice  in  timp  real  –  Shake  Map,  a  sistemului  de  avertizare  seismica  in  timp  real  pentru  unitati  industriale  cu  risc  major  la  cutremurele  vrancene  –  sistem  care  a  primit  The  2006  European  IST  Prize  –  European  Commission.  A  contribuit  sa  realizarea  tomografiei  seismice  a  barajelor,  o  noua  abordare,  cu  date  inregistrate  de  Reteaua  Seismica  Nationala,  a  conceptului  de  coliziune  continentala  in  zona  seismogena  Vrancea.  A  participat,  de  asemenea,  cu  date  reale  la  dezbaterile  care  au  loc  in  mass-media  si  in  presa  internationala  privind  ordonat  si  haotic  in  domeniul  Fizicii  pamantului  etc.

●  Cercetari  de  ultima  noutate,  pe  plan  mondial,  privind  realizarea  hartilor  Shake/Quake  Map  (a  desfasurarii,  in  timp  real,  a  cutremurului)  pentru  Bucuresti  si  pentru  intreaga  zona  extracarpatica,  dau  posibilitatea  factorilor  de  decizie,  la  nivel  central  sau  regional,  sa  ia  cele  mai  adecvate  masuri,  in  timpul  desfasurarii  si  dupa  terminarea  cutremurului,  pentru  salvarea  de  vieti  omenesti  si  de  bunuri  materiale,  respectiv  asigurarea  unui  management  eficient  al  riscului  seismic.

Activitatea  publicistica:  A  publicat  peste  130  de  articole  originale  in  reviste  din  tara  si  strainatate  si  a  prezentat  peste  80  de  comunicari  la  diferite  manifestari  stiintifice  internationale,  ceea  ce  reprezinta  un  record;  multe  dintre  articole  sunt  publicate  in  reviste  cotate  ISI  (Peer  –  reviewedpapers.  ISIjournals).

De  asemenea,  a  publicat  8  carti  de  reala  valoare  stiintifica,  dintre  care  amintim:  Postbuckling  Strength  (autor),  Romanian  Academy  of  Science  Publishing  House,  1985;  Introduction  to  the  mechanics  of  seismic  phenomena  and  earthquake  engineering  (coautor),  Romanian  Academy  of  Science  Publ.  House,  1987  Premiul  Traian  Vuia  al  Academiei  Romane  pe  1990;  Real-Time  Earthquake  Information  Systems  in  Disasters  and  Society  –  from  Hazard  Assessment  to  Risk  Reduction  (coautor),  Logos  Verlag,  Berlin,  2005;  Nonlinear  Seismology  –  The  Seismology  of  the  XXIst  Century  (coautor),  Lecture  Notes  of  Earth  Sciences,  Perspective  in  Modern  Seismology,  vol.  105,  Springer  Verlag,  Heidelberg  (2005);  Earthquake  Early  Warning  Systems  (coautor),  Springer  Verlag,  Heidelberg,  2007  etc.

Amintim  ca,  a  condus  mai  multe  seminarii  stiintifice  la  Universitatea  Trieste  –  Departamentul  Fizica  Globului  Pamantesc  si  la  Universitatea  Karlsruhe.

De  remarcat  prestigiul  international  de  care  se  bucura  prof.  Gheorghe  Marmureanu,  urmare  a  activitatii  sale  laborioase:  membru  American  Society  of  Mechanical  and  Structural  Division  –  ASCE,  1969,  (ca  recunoastere  a  cercetarilor  privind  rezistenta  postcritica  a  sistemelor,  dezvoltarea  conceptului  de  stabilitate  in  sens  Lyapunov,  a  teoriei  bifurcarii  echilibrului,  a  traiectoriilor  postcritice,  a  bifurcatiilor  secundare  postcritice);  membru  al  Societatii  Romane  de  Fizica;  membru  fondator  al  EUROSCIENCE  (European  Association  for  Promotion  of  Science  and  Technogy),  2000;  Premiul  Academiei  Romane  pe  anul  1990  (ca  recunoastere  a  cercetarilor  de  risc  seismic  pentru  CNE  Cernavoda,  a  altor  obiective  social-economice  si  militare  materializate  in  tratatul:  Introducere  in  mecanica  fenomenelor  seismice  si  inginerie  seismica  (singura  carte  din  Romania  care  trateaza  probleme  de  geofizica,  mecanica  rocilor,  seismologie  si  inginerie  seismica).

I  s-au  decernat  premiile  Traian  Vuia  si  IT  pe  anul  2005  ale  Academiei  Romane  (pentru  lucrarile  privind  seismologia  neliniara  si  sistemul  de  avertizare  seismica  in  timp  real  –  singurul  sistem  din  Europa  care  functioneaza  si  este  aplicat  unitatilor  nucleare  din  tara);  a  condus  cercetarile  in  cuprinsul  Proiectului  NATO  nr.  ENVIR.LG  960916  privind  Microzonarea  seismica  a  orasului  Bucuresti,  al  Proiectului  UNESCO-1GCP  414:  Realistic  Modelling  of  Seismic  Input  for  Megacities  and  Large  Urban  Area  (1997  –  2004)  si  a  participat  la  realizarea  Proiectului  NATO  SfP  972266:  Inpact  of  Vrancea  Earthquakes  and  the  Security  of  Bucharest  and  other  Adiacent  Urban  Areas  (1999  –  2004)  etc.;  a  condus  cercetarile  de  seismologie  inginereasca  in  Proiectul  Strong  eartquakes:  from  Geosciences  to  Civil  Engineering  de  colaborare  dintre  INCDFP  si  Facultatea  de  Fizica    –  Universitatea  Karlsruhe  (1996  –  2007);  promotor  al  cercetarilor  privind  seismologia  neliniara,  dezvoltand  conceptul:  Seismologia  neliniara  –  seismologia  secolului  XXI;  conduce  cercetarile  si  face  parte  din  Comitetul  executiv  al  Proiectului  SAFER  –  Seismic  Early  Warning  for  Europe;  FP6  –  2005  –  Global  –  4;  Sustainable  Development,  Global  Change  and  Ecosystem,  Priority  6.3.IV.2.1:  Reduction  of  seismic  risks  (2006-2008);  a  condus  cercetarile  privind  realizarea  Sistemului  de  avertizare  seismica  in  timp  real  (  EWS)  –  sistem  premiat  cu  premiul  IST  European  Prize  de  catre  European  Commission,  in  anul  2006.  (Romania  este  singura  tara  din  estul  Europei  care  obtine  un  astfel  de  premiu  in  domeniul  IST,  Information  Society  Technology).  Sistemul  a  fost  prezentat  de  catre  MEdC  la  Expozitia  Mondiala  de  la  Paris  in  perioada  8  –  11  iunie  2006  si  sta  la  baza  unui  proiect  obtinut  in  Programul  FP6  la  care  participa  si  alte  14  universitati  si  centre  de  cercetare  din  Europa,  Japonia  si  SUA.  (Sistemul  va  fi  implementat  in  toata  Europa);  referent  stiintific  permanent  pentru  Romanian  Journal  of  Physics,  Romanian  Reports  in  Physics  si  Reports  in  Physics,  Mathematical  Review  –  USA  etc.;  numeroase  citari  in  Mathematical  Review  si  alte  publicatii.  (Rezultate  ale  cercetarilor  sale  au  fost  preluate  si  aplicate  pe  plan  international,  ca  in  cazul  Centralei  Nucleare  Beelene  –  Bulgaria);  membru  al  World  Academy  of  Sciences,  International  Center  for  Theoretical  Physics  (ICTP)  –  Sectia  Earth  Physics,  Trieste,  Italia.

Activitatea  sa  de  exceptie  a  fost  recompensata  cu  diferite  ordine  si  medalii,  dintre  care  amintim:  Ordinul  National  Pentru  Merit  in  grad  de  ofiter,  2000,  pentru  rezultatele  obtinute  in  domeniul  cercetarii  stiintifice  pe  plan  national  si  international  si  a  fost  numit  membru  in  Consiliul  de  Onoare  al  Ordinului  National  pentru  Merit,  2005.

In  cele  ce  urmeaza,  inseram  din  realizarile  INCDPF,  sub  conducerea  prof.  Gheorghe  Marmureanu,  in  seismologia  moderna  (extrase  din  biblioteca  institutului  si  din  presa):

1.  Sistem  de  avertizare  seismica  in  timp  real  a  cutremurelor  adanci  vrancene  (EWS).

EWS  reprezinta  un  instrument  de  blocare  a  proceselor  industriale  periculoase,  inainte  ca  undele  distrugatoare  (undele  de  forfecare  S)  ale  cutremurelor  vrancene  puternice  sa  soseasca  –  un  sistem  european  de  suport  al  deciziilor.  EWS  reprezinta  primul  sistem  european  de  detectie  timpurie,  in  timp  real  si  de  alarmare  in  cazul  cutremurelor  puternice  (fig.  1).

EWS  foloseste  intervalul  de  timp  (28  –  32  secunde)  dintre  momentul  in  care  cutremurul  este  detectat  de  seismometrele  din  gaurile  de  sonda  situate  in  zona  epicentrala  (Vrancioia  –  Plostina,  fig.  2)  si  momentul  cand  unda  distrugatoare  ajunge  in  zona  de  protejat,  de  exemplu,  Bucuresti  si  toata  zona  extracarpatica  de  la  Iasi  la  Craiova.

Sistemul  EWS  produce:  a.)  blocarea  automata  a  obiectivelor  de  interes  national  cu  risc  major  la  cutremure  puternice:  gazul  metan  la  utilizatori,  CNE  Cernavoda,  instalatiile  electrice  de  inalta  tensiune,  calculatoarele  la  nivel  central,  unitatile  de  stocare  a  datelor  centrale,  lifturile  duse  intr-o  pozitie  de  siguranta,  conductele  de  petrol  si  de  apa,  trenurile  de  mare  viteza,  instalatiile  aeronautice,  rafinariile  etc.;  b.)  activarea  mijloacelor  de  salvare,  protectie  si  interventie:  protectia  civila,  personalul  si  grupurile  electrogene  din  salile  de  operatii  din  spitale  etc.

In  prezent,  este  folosit  pentru  iradiatorul  de  la  IFI-HH  Bucuresti,  la  Reactorul  Nuclear  de  la  Pitesti,  la  Fabrica  de  Apa  Grea  de  la  Turnu  Severin,  urmand  sa  fie  introdus  si  in  salile  de  operatii  ale  spitalelor  din  tara.

2.  Harti  de  microzonare  seismica  (hazard  seismic  local)  a  localitatilor  dens  populate.

O  alta  directie  extrem  de  importanta  in  Programul  National  de  Management  al  Riscului  Seismic  (HG  372/2004)  dezvoltata  de  grupul  de  cercetare  pe  care  prof.  Gheorghe  Marmureanu  il  conduce,  se  refera  la  realizarea  hartilor  de  hazard  seismic  local  (microzonare)  a  localitatilor  dens  populate  de  pe  teritoriul  Romaniei.

In  Bucuresti,  in  timpul  cutremurului  de  pamant  din  30  august  1986,  cutremur  cu  magnitudinea  pe  scara  Richter,  MGR  =  7,0,  inregistrarile  facute  in  diferite  puncte  ale  orasului  au  aratat  variatii  ale  acceleratiilor,  de  la  simplu  la  triplu.

Mai  mult,  exista  zone  din  Bucuresti  care  manifesta  perioade  fundamentale  de  vibratie  ale  terenului  si  structuri  geologice  foarte  diferite.  In  anul  2005  s-a  realizat  prima  harta  de  microzonare  seismica  a  orasului  Bucuresti,  in  urma  analizelor  de  evaluare  a  hazardului  seismic  local  (microzonare),  folosind  abordari  probabiliste  si  deterministe  (pentru  prima  data  in  tara  si  in  Europa).  Au  rezultat  14  zone  distincte  in  cuprinsul  orasului  Bucuresti  (fig.  3)  –  fiecare  fiind  caracterizata  prin  acceleratia  maxima  posibila  (amax),  intensitatea  seismica  (Imax)  si  perioda  fundamentala  (Tf)  de  rezonanta  dintre  teren  si  structura  pentru  cutremurul  maxim  posibil  in  Romania  cu  magintudinea,  MGR  =  7,5  pe  scara  Richter  (este  valoarea  pentru  care  s-a  proiectat  si  CNE  Cernavoda).  In  momentul  de  fata,  prof.  Gheorghe  Marmureanu  conduce  cercetarile  pentru  realizarea  hartilor  de  hazard  seismic  local  (microzonare),  pentru  orasele  Iasi,  Bacau,  Buzau  si  Craiova.

3.  Harta  de  hazard  seismic  a  Romaniei.

Construirea  hartii  de  hazard  seismic  al  Romaniei,  tinand  seama  de  inregistrarile  care  s-au  facut  in  ultimii  ani,  permite  o  proiectare  realista  si  o  predictie  pe  termen  lung,  in  sens  probabilistic  sau  determinist,  la  viitoarele  miscari  ale  terenului.

Prof.  Gheorghe  Marmureanu  conduce  proiectul  intitulat  Cercetari  complexe  de  Fizica  pamantului  pentru  realizarea  finala  a  hartii  de  hazard  seismic  a  Romaniei  prin  metode  probabiliste  si  deterministe,  liniare  si  neliniare  ce  va  avea  ca  rezultat  final  Harta  de  hazard  seismic  a  Romaniei  –  proiect  la  care  participa  Universitatea  Bucuresti  –  Facultatea  de  Geologie  si  Geofizica,  INCERC  Bucuresti,  Institutul  de  Mecanica  Solidelor  al  Academiei  Romane  si  Facultatea  de  Matematica  a  Universitatii  A.l.  Cuza  din  Iasi.  Metodele  si  tehnicile  folosite  in  analiza  determinista  a  propagarii  undelor  seismice  generate  in  focar  pe  traseul  focar  –  fundament  –  suprafata  libera  a  terenului,  sunt  combinate,  dupa  ce,  in  prealabil,  s-a  facut  o  calibrare  pentru  un  cutremur  inregistrat.  Aceasta  calibrare  va  ajuta  la  construirea  structurilor  pe  traseul  focar  –  fundament  –  suprafata  libera  a  terenului,  chiar  daca  efectele  neliniare  pentru  magnitudini  mari,  corespunzatoare  cutremurului  maxim  posibil  vor  fi  reevaluate  tinand  seama  de  relatiile  neliniare  dintre  factorii  de  amplificare  spectrala  si  magnitudinea  cutremurului,  determinate  de  prof.  Gheorghe  Marmureanu  si  publicate  de  Springer  Verlag.

INCDFP  este  initiatorul  cercetarilor  privind  seismologia  neliniara,  Romania  fiind  printre  primele  tari  cu  rezultate  calitative  si  cantitative  in  acest  domeniu.

In  cartea:  Perspective  in  Modern  Seismology,  vol.  105,  Springer  Verlag,  Heidelberg,  prof.  Gheorghe  Marmureanu  a  publicat  articolul:  Nonlinear  Seismology  –  The  Seismology  of  the  XXIst  Century,  2005.

4.  Harta  desfasurarii  in  timp  real  a  cutremurului  –  Shake/Quake  Map.

Realizarea  hartii  seismice  a  desfasurarii  cutremurului  in  timp  real  –  Shake/Quake  Map  este  o  noutate  pe  plan  mondial,  care  ofera  posibilitatea  factorilor  de  decizie,  la  nivel  central  sau  regional,  sa  ia  cele  mai  potrivite  masuri  in  timpul  desfasurarii  si  dupa  terminarea  cutremurului.  Pe  aceasta  harta  apar,  in  diferite  culori,  in  timp  real,  zonele  cele  mai  afectate  in  functie  de  intensitatile  inregistrate.  Asemenea  harti  se  vor  realiza  si  la  nivel  de  judet,  creandu-se  un  sistem  integrat  (un  sistem  de  sisteme)  la  nivel  national  si  regional.

Un  exemplu  este  prezentat  in  harta  din  figura  4,  pentru  cutremurul  din  27.10.2004  cu  magnitudinea  MGR  =    5,8.  In  figura  4  se  vede  locul  acestei  harti  in  managementul  situatiilor  de  risc,  la  cutremure  puternice,  de  la  timpul  t  =  0  secunde,  pana  la  Disater  Map,  informatie  extrem  de  importanta  pentru  autoritatile  guvernamentale  si  pentru  oameni.

Harta  desfasurarii  cutremurului  in  timp  real  (Shake/Quake  Map)  este  o  continuare  a  sistemului  de  avertizare  seismica  in  timp  real  (EWS),  un  nou  produs  in  lucru  la  INCDFP.

Autoritatile  implicate  vor  fi  capabile  sa  reactioneze  imediat,  chiar  in  timpul  cutremurului  sau  la  cateva  secunde  dupa  terminarea  lui,  luand  masuri  pentru  salvarea  vietii  oamenilor  si  a  bunurilor  materiale.  Comandamentul  seismic  national  din  noua  cladire  a  INCDFP,  a  fost  proiectat  si  executat  in  asa  fel  incat  permite  afisarea  in  timp  real  a  hartii  desfasurarii,  pe  un  ecran  imens  si  pe  alte  4  ecrane  LCD.  In  fiecare  secunda,  pe  aceste  ecrane  vor  aparea,  in  diferite  culori,  de  la  alb  (intensitate  I  =  II  –  III  pe  scara  MSK)  la  negru  (intensitate  I  =  IX  –  X1/2),  tot  ce  se  intampla  pe  teritoriul  tarii.

5.  Cercetari  in  sustinerea  conceptului  de  „coliziune  continentala“  in  Vrancea,  in  cele  privind  „ordonat”  si  „haotic”  in  Fizica  pamantului,  de  predictie  a  cutremurelor  vrancene.

Romania  este  afectata  periodic  de  cutremure  a  caror  sursa  principala  este  zona  epicentrala  Vrancea.  Aici  se  produc  seisme  la  adancime  de  70  Km  –  200  Km  (subcrustale),  cu  energie  mare,  resimtite  pe  arii  intinse:  2  –  3  asemenea  evenimente  pe  secol,  ultimele  doua  producandu-se  la  10  noiembrie  1940  (MGR  =  7,4  pe  scara  Richter)  si  la  4  martie  1977  (MGR  =  7,2).  Majoritatea  acestor  seisme  din  zona  seismogena  Vrancea,  dar  mai  ales  cele  foarte  mari,  sunt  produse  prin  forfecari  determinate  de  compresiune,  ca  urmare  a  coliziunii  continent-continent  din  zona  Carpatilor.

Aceasta  teorie  este  acceptata  si  a  fost  dezvoltata  de  echipa  de  cercetatori  din  care  face  parte  prof.  Gheorghe  Marmureanu,  in  tratatul  Introducere  in  mecanica  fenomenelor  seismice  si  inginerie  seismica,  Ed.  Academiei  Romane,  1987.

Cutremurele  vrancene  sunt  periculoase  atunci  cand  magnitudinea  lor,  pe  scara  Richter,  este  strict  mai  mare  de  7,00:  valoare  critica  a  magnitudinii,  extrem  de  importanta  in  studiile  de  hazard  seismic,  mai  ales  in  reevaluarea  catalogului  de  cutremure  istorice.

De  asemenea,  dupa  anul  2005,  pentru  Romania  si  alte  zone,  influenta  blocului  indo-australian  este  mai  puternica  decat  cea  a  blocului  tectonic  african  si,  astfel,  cele  mai  puternice  cutremure  care  au  aparut  in  Romania  in  ultimii  200  de  ani  au  avut  loc  in  aceasta  situatie  (1802,  1838,  1940,  1977,  1886).  Nu  s-a  intamplat,  insa,  intotdeauna  acest  lucru.  Au  fost  perioade  cand,  chiar  daca  Vrancea  era  sub  influenta  acestui  bloc  indo-australian,  nu  au  avut  loc  cutremure  catastrofale.

Cutremurele  mari,  care  au  loc  in  ultima  perioada  in  Asia,  din  cauza  actiunii  acestui  bloc  tectonic  indo-australian  confirma  ipotezele  sustinute  de  prof.  Gheorghe  Marmureanu  ca  dezvoltarea  proceselor  de  degajare  a  energiilor  acumulate  care  au  loc  in  aceasta  parte  a  lumii  face  sa  fim,  oarecum,  la  adapost  pentru  cativa  ani,  de  acum  inainte.

O  preocupare  a  fost  si  este  realizarea  unui  sistem  performant  de  monitorizare  a  cutremurelor.  In  acest  sens,  in  anul  2000  s-a  semnat  la  Baza  Aeriana  Militara  Patrick,  Florida,  USA,  acordul  intre  Guvernul  Romaniei  si  Guvernul  Statelor  Unite  ale  Americii,  prin  Air  Force  Technical  Application  Center  (AFTAC),  privind  infiintarea,  functionarea  si  exploatarea  in  Romania  a  unei  statii  tip  ARRAY  de  monitorizare  a  seismelor  generate  de  orice  sursa,  in  sprijinul  Tratatului  de  Interzicere  a  Experientelor  Nucleare  (CTBT  –  Comprehensive  Nuclear  Test  Ban  Treaty)    –  Viena.

Reteaua  seismica  de  tip  ARRAY  (retea  pe  o  arie  restransa,  formata  din  9  statii  seismice  introduse  in  pamant  la  adancimi  cuprinse  intre  50  m  si  80  m),  construita  in  localitatea  Moldovita  –  Sulita,  judetul  Suceava,  reprezinta  instrumentul  seismologic  cel  mai  avansat  din  punct  de  vedere  tehnologic  folosit  in  lume  pentru  studiul  miscarilor  seismice  generate  de  orice  sursa.

Explozia  nucleara  produsa  de  Coreea  de  Nord  a  fost  inregistrata  de  aceasta  Statie  Seismica  tip  ARRAY  din  Bucovina  si  de  Observatorul  de  Seismologie  Muntele  Rosu  (Cheia).

Ce  se  mai  poate  spune,  in  plus,  despre  aceste  realizari  de  valoare  internationala,  mai  ales  dupa  vizita  Comisarului  european  pentru  stiinta  si  cercetare  Janek  Potocnik,  la  Institutul  National  de  Cercetare  –  Dezvoltare  pentru  Fizica  Pamantului,  din  septembrie  2006,  care  concluziona:  prin  anvergura  rezultatelor,  INCDFP  este  de  talie  europeana.

La  anvergura  rezultatelor  s-a  ajuns  datorita  conducatorului  institutului,  prof.  Gheorghe  Marmureanu,  dar  si  contributiei  sale  stiintifice,  care  –  prin  natura  realizarilor  –  s-a  intrecut  pe  sine.

M-am  bucurat  sa  scriu  despre  acest  profesor,  trudnic  cercetator,  adevarat  om  de  stiinta,  capabil  de  decizii  majore,  novator,  intreprinzator,  luptator,  invingator  –  cuvantu-i  nelipsit  de  fapta.

Acesta  este  Gheorghe  Marmureanu,  cel  care  aduce  onoare  Romaniei,  intrand,  inca  de  pe  acum,  in  istoria  stiintei  si  tehnicii  romanesti  si  internationale  cu  fapte  sortite  sa  dainuie.

(Din vol. „Personalitati romanesti in constructii – autor Hristache Popescu)Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2012/01/05/personalitati-din-constructii-gheorghe-marmureanu/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.