«

»

ARACO: Legislatia achizitiilor publice la sfarsitul anului 2011

Share

In contextul actual definit de extinderea crizei financiare si economice, ARACO a facut apel in repetate randuri la reprezentantii puterii din Romania, la partenerii sociali reprezentativi la nivel national si la nivelul ramurii de constructii, angajatori si angajati sa actioneze concertat pentru imbunatatirea mediului de afaceri si adaptarea legislatiei la conditiile actuale, pentru a contribui semnificativ la dezvoltarea economica a tarii, la mentinerea locurilor de munca, la diminuarea ratei somajului.

 

Demersurile din ultimii ani au fost directionate, in mod prioritar, in zona adoptarii unor masuri urgente pentru perfectionarea si flexibilizarea sistemului de achizitii publice, pentru diminuarea cheltuielilor nejustificate a fondurilor publice alocate si a fondurilor comunitare.

Consecinta, cea mai grava in aceasta perioada, o reprezinta sca­derea, fara explicatii, a gradului de absorbtie a fondurilor puse la dispo­zitie si implementarea, cu intarziere, a unor proiecte de investitii deo­sebite, cu un impact major social si economic, la nivel national sau local.

Legislatia achizitiilor publice a suferit foarte multe modificari in ultima perioada, iar ARACO a facut nenumarate propuneri reale, pentru limitarea si eliminarea ne­conformi­tatilor existente, insistand pentru introducerea unor criterii restrictive in stabilirea castigatorului unei licitatii, propuneri care au fost in buna parte „omise“.

Pentru a generaliza neregulile ce se afla in HG 34/2006 (cu modificarile ulterioare), se vor regasi si in modificarea Legii 178/2010 – prin posibilitatea suplimentarii valorii contractelor in parteneriat public privat cu pana la 50% din valoarea initiala a contractului.

Obiceiurile dobandite in acesti ani, de catre cei care intocmesc caietele de sarcini cu dedicatie, a negocierilor simulate pentru suplimentarea valorii contractului, pentru stabilirea cu larghete a tarifelor unor materiale si servicii, comisioane la semnarea contractelor si dupa semnarea contractelor, au facut sa existe o legatura directa intre numarul licitatiilor si lucrarile in derulare.

Acceptarea unor astfel de practici de catre autoritatea guvernamentala a facut un mare deserviciu economiei romanesti. De cateva luni de zile, expertii din Comunitatea Europeana au blocat fondurile europene pentru Romania, dupa ce au gasit nereguli grave la licitatiile organizate de Consiliile Judetene. Blocarea fondurilor, pentru o peri­oada nedefinita, pune sub semnul intrebarii cheltuirea a 700 mil. de euro.

Pentru a nu ruina aplicantii cinstiti ca urmare a licitatiilor incorecte, Guvernul Romaniei a aprobat finan­tarea lor de la bugetul statului, cu cca. 600 mil. Euro. In aceasta situatie, in loc sa fie finantata de Uniunea Europeana, Romania a ajuns sa se finanteze ea insasi. Asemenea nereguli au fost semnalate de ARACO de ani de zile si aduse la cunostinta ANRMAP, Guvernului, partidelor politice, Parlamentului, in cadrul intalnirilor organizate sau direct, din dorinta de a limita coruptia in acest domeniu.

In acest context trebuie recunoscut ca se mentine inca numarul ridicat de contestatii (dosare) formulate in anul 2011.

Comparand contestatiile formulate de operatorii economici si inre­gistrate la CNSC, privind atribuirea contractelor de achizitii publice in sem. I – 2010 si sem. I – 2011, cons­tatam ca OUG 34/2006 cu OUG 76/2010 nu a influentat cu mult acest „sport national” aceasta deoarece in legislatia achizitiilor se mentin, inca, vechile reglementari abuzive si netran­sparente.

In urma auditului facut de expertii Comunitatii Europene, in domeniul gestionarii contractelor cu finantare europeana, s-au constatat o serie de nereguli la achizitiile publice privind modul cum sunt acordate contractele, cum sunt aplicate procedurile de negociere, cum sunt aprobate cererile de lucrari suplimentare etc.

Ministerul Afacerilor Europene a facut cunoscute primele rezultate ale reverificarilor efectuate asupra achi­zitiilor publice pentru cheltuielile declarate la Comisia Europeana.

Din 466 contracte verificate, 130 (adica 27,8%) prezinta suspiciuni de nereguli, fiind aplicate corectii financiare de 53,1 mil. lei, suma care trebuie restituita de beneficiari, pentru nereguli si aplicarea legislatiei.

Nici la capitolul „documentatie depusa pentru verificare“ nu se constata in ultima perioada o tratare, cu seriozitate, a procedurilor. Astfel, din 1552 de documentatii transmise pentru verificare si aprobare au fost acceptate 49 de documentatii.

Ignoranta, lipsa de experienta, confuziile care sunt, inca, datorate legislatiei actuale, facilitarea unor avantaje din cauza neutilizarii unor standarde severe pentru intocmirea caietelor de sarcini si nestabilirea unor criterii de calificare si selectii restrictive ne-a determinat, in luna octombrie a.c., sa ne adresam in scris urmatoarelor institutii:

– Ministerul Afacerilor Europene – domnului ministru Leonard ORBAN,

– Sefului Reprezentantei Comisiei Europene din Romania – domnul Nicolae IDU,

– Reprezentantului FMI pentru Romania – Domnul Tony LIBEK,

cu un set de propuneri menit sa aduca clarificari legislative, sa simplifice regulile si sa asigure proceduri mai flexibile pentru utilizarea mai rationala a fondurilor financiare:

• Eliminarea atitudinilor abuzive ale multor entitati achizitoare din Romania;

• Asigurarea unui cadru competi­tional transparent si predictibil pentru ofertanti;

• Partajarea echilibrata a drepturilor si obligatiilor intre partenerii contractuali;

• Eliminarea multiplelor neconformitati inregistrate in procedurile de achizitii publice (practicarea preturilor de dumping, garantii de buna executie impuse pentru perioade de zeci sau sute de ani, trimitere la anumiti furnizori de produse sau servicii etc.);

• Reducerea semnificativa a nivelului foarte ridicat al creantelor inregistrate de entitatile achizitoare in contul societatilor de constructii prestatoare de lucrari;

• Amplificarea semnificativa a accesarilor de fonduri structurale disponibile de la CE pe diversele programe gestionate la nivelul autoritatilor centrale si locale.

Aceste propuneri se refera, in principal, la:

• Reintroducerea prin act normativ a obligativitatii  utilizarii  nor­melor  de contractare in constructii FIDIC   (Federatia Internationala a Ingine­rilor Consultanti), ca fiind cele mai echilibrate in partajarea drepturilor, obli­gatiilor si riscurilor intre Contractant si Antreprenor;

• Implementarea unor caiete de sarcini standardizate pe tipuri de constructii, general aplicabile;

• Limitarea drastica a efectului de dumping in stabilirea valorii ofertelor, prin precizarea explicita a conditiilor in care se permit majorari de preturi fata de cele prezentate in oferta;

• Criteriul de baza pentru acceptarea castigatorului de lucrari sa nu mai fie pretul cel mai mic, ci oferta tehnico-economica cea mai avantajoasa;

• Modificarea HG 264/2003 pri­vind conditiile si limitele de acordare a avansurilor, prin aplicarea nor­melor FIDIC referitoare la avansuri. Pe aceasta cale se elimina si discriminarea existenta intre antrepre­norii straini si cei romani;

• Organizarea licitatiilor sa fie conditionata de:

– asigurarea resurselor partii contractante pana la finalizarea lucrarilor;

– lichidarea creantelor detinute de partea contractanta fata de toti contractorii pe proiectele finalizate;

• Reglementarea bugetarii multianuale a proiectelor de investitii din domeniile de importanta capitala (infrastructura, energie, inclusiv in cea regenerabila, sanatate, educatie si mediu);

• Simplificarea si fluidizarea procedurilor de lucru ale autoritatilor de management pe diversele programe cu finantare UE.

Recuperarea creantelor detinute de societatile din constructii fata de autoritatile administratiei publice centrale si locale, pe baza:

– inventarierii arieratelor acestora din urma;

– stabilirea unui calendar de esa­lonare a platilor pentru stingerea arieratelor, o alta tema generata de aplicarea incorecta a legislatiei de achizitii publice.

Ar fi un semn bun de normalizare a situatiei din acest domeniu si respectarea angajamentelor asumate de autoritatile romane.

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 78 – februarie 2012, pag. 20

 

Autor:
Adrian Florescu, director general ARACODaca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2012/02/18/araco-legislatia-achizitiilor-publice-la-sfarsitul-anului-2011/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.