«

»

DIRIGINTELE DE SANTIER – reprezentant al investitorului in realizarea investitiilor (II)

Share

(Urmare din numarul anterior)

Responsabilitatile dirigintilor de Santier in perioada de pregatire a lucrarilor

Inainte de detalierea domeniului respectiv, trebuie retinut un aspect de ordin general si obligatoriu cu ajutorul caruia este identificat dirigintele de santier, reglementat, de altfel, in Ordinul pentru aprobarea procedurii de auto­rizare a dirigintilor de santier nr. 1496/13.05.2011, al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului. Persoanele autori­zate si domeniul/subdomeniul autorizat sunt inscrise in Registrul dirigintilor de santier autorizati, gestionat de Inspectoratul de Stat in Constructii, actualizat periodic si publicat pe pagina web a acestora.

Fiecare diriginte de specialitate se identifica prin intermediul catorva instrumente care trebuie sa corespunda unui anumit model impus in Procedura amintita, avand ca document probatoriu Autorizatia detinuta, al carui model este, de asemenea, situat in amintita Procedura. Pe toate docu­mentele specifice acestei etape, si pe care dirigintele are obli­gatia sa le intocmeasca alaturi de semnatura, se aplica stampila mentionata, aceasta nefiind transmisibila.

Specialistii autorizati au dreptul sa desfasoare activitatea de diriginte de santier in domeniul/subdomeniul autorizat si sa presteze aceasta activitate pentru persoane fizice/juridice sau societati de consultanta specializate care pot avea calitatea de investitori sau de beneficiari, asa cum este stipulat acest drept in ORDINUL nr. 1496/2011. In cadrul obligatiilor si raspunderilor ce le revin, titularii de Autorizatii isi exercita activitatea in domeniul respectiv in scopul executarii corecte a lucrarilor de constructii, parcurgand etapizat o multitudine de activitati strict legate de existenta autorizatiei de construire care concorda cu conditiile legale prevazute de Legea nr. 50/1991, actualizata. De subliniat ca, la aceasta etapa, investitorul are obligatia de a obtine toate acordurile si avizele indicate in CERTIFICATUL DE URBANISM.

Toate concura la faza urmatoare: eliberarea AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE. Desigur, dirigintele de santier verifica, ulterior, datele din aceasta autorizatie, date care trebuie sa coincida cu cele din proiect. Procedurile standard impun constatarea existentei reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori de proiecte atestati si insusirea documentatiei de catre expertul tehnic atestat, numai dupa incheierea, in prea­labil, a unui contract distinct intre acesta si proprietari, investitori sau administratorii constructiilor.

O alta etapa importanta este aceea a intocmirii contractului intre investitor si executantul lucrarii. Termenii contractuali trebuie sa exprime, in capitolele definitorii, clauzele referitoare la nivelul de calitate a constructiilor, corespunzator categoriei de importanta, precum si garantiile materiale si alte prevederi care sa conduca la realizarea acestor clauze. Sunt dese situa­tiile cand contractele sunt semnate de ambele parti fara a se pune accentul pe aceasta specificatie care, mai tarziu, din lipsa, aduce prejudicii uneia sau alteia dintre partile contractante. In contractul de antrepriza nu se pot inscrie niveluri si cerinte de calitate inferioare celor prevazute de reglementarile in vigoare. Astfel de situatii, reciproc acceptate, creeaza premisele aparitiei unor factori de risc.

Dirigintele de specialitate trebuie sa se asi­gure ca proiectul cuprinde si procedurile de urmarire speciala a comportarii in exploatare a constructiilor, daca aceasta va fi instituita.

De asemenea, premergator inceperii lucrarilor, diri­gin­tele parcurge o alta etapa esentiala si preia de la investitor amplasamentul si reperele de nivelment si le preda executantului libere de orice sarcina.

Momentul este marcat de prezenta investitorului, executantului, proiectantului si dupa caz, a furnizorilor de uti­litati (electricitate, gaze, apa/canal, telefonie etc.). Trasarea constructiei, stabilirea bornelor de reper, a cailor de acces, a limitelor terenului, sunt obligatii exprese ale dirigintelui de santier, proiectantului si constructorului. Existenta „Pla­nului calitatii“ si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea respectiva sunt alaturi de anuntul de incepere a lucrarilor la emitentul autorizatiei si la Inspectoratul Judetean de Constructii (Inspectoratul de Constructii Bucuresti), obligatii firesti ale dirigintelui de santier.

Inainte de inceperea lucrarilor de constructii, dirigintele se preocupa de existenta si amplasarea la loc vizibil a panoului de identificare a investitiei. Nu trebuie neglijata aceasta responsabilitate deoarece, in reversul situatiei, intervine sanctionarea cu sistarea imediata a lucrarilor pana la intrarea in legalitate. Actul de disciplina in constructii nu permite niciun rabat de la prevederile actelor normative in vigoare, conditie obligatorie pentru toti factorii de raspundere implicati in activitatea de realizare a investitiilor.

(Va urma)

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 82 – iunie 2012, pag. 10

Autor:
ing. Constantin Traian RadanDaca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2012/06/01/dirigintele-de-santier-reprezentant-al-investitorului-in-realizarea-investitiilor-ii/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.