«

»

PHOENIX SLAG SERVICES: Management performant

Share

SC Phoenix Slag Services SRL este o firma moderna, care isi desfasoara intreaga activitate pe baza unui management adecvat si eficace. In conformitate cu principiile acestei viziuni, s-a ela­borat o strategie de afaceri performanta, realizabila printr-un sistem de mana­gement integrat al calitatii, mediului, sanatatii si securitatii muncii.

Politica societatii este adecvata complexitatii proceselor desfa­surate, impactului asupra mediului datorat activitatilor sale, naturii si nivelului riscurilor profesionale (identificate, evaluate si controlate).

Societatea stie ca rentabilitatea afacerii este conditionata de calitatea produsului si a serviciilor, facand din satisfactia clientului un obiectiv prioritar, alaturi de imbu­natatirea continua a performantei in domeniul calitatii si sigurantei produselor si proceselor.

Organizatia se angajeaza sa respecte legislatia refe­ritoare la calitatea si siguranta produselor, protectia mediului si sanatatea si securitatea muncii, precum si orice alte cerinte aplicabile si sa actioneze, permanent, in concordanta cu nor­mele legislative europene.

SC Phoenix Slag Services SRL intelege ca toate activitatile si produsele pot determina impacturi asupra mediului si subscrie la ansamblul de valori comune ale societatii, angajandu-se sa protejeze mediul, sa economiseasca resursele naturale si sa previna poluarea prin generare de deseuri si emisii. Organizatia urmareste diminuarea impacturilor daunatoare, prin proiectarea unor produse si tehnologii de fabricatie in concordanta cu cerintele prevederilor legale aplicabile.

Personalul a fost instruit referitor la politica organizatiei si este constientizat ca, solidar cu managementul, este responsabil de implementarera politicii si a obiectivelor stabilite.

Top managementul doreste sa implice intregul personal in implementarea sistemului integrat si sa-l constientizeze fata de responsabilitatile ce-i revin.

Imbunatatirea performantei mana­geriale este conditionata de imbu­natatirea managementului calitatii, al performantei de mediu si al performantei in domeniul securitatii si sanatatii angajatilor. De aceea, ea constituie un obiectiv principal si declarat al top managementului.

Politica adoptata de top management este comunicata tuturor angajatilor si colaboratorilor si este dispo­nibila publicului si partilor interesate.

Periodic, este analizat sistemul de management integrat, in vederea determinarii gradului de eficacitate si adecvanta fata de cerintele standar­delor referentiale.

Administratorul firmei analizeaza periodic (cel putin o data pe an) sistemul de management integrat si asi­gura resursele (umane, financiare, materiale) necesare indeplinirii obiectivelor stabilite conform programelor specifice.

Obiectivul principal: marca firmei sa fie asimilata cu certitudinea calitatii totale.

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 83 – iulie 2012, pag. 39Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2012/07/02/phoenix-slag-services-management-performant/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.