«

»

Certificarea de conformitate a instalatiilor si echipamentelor romanesti pentru constructii

Share

Elaborarea standardelor internationale poate creste calitatea produselor si serviciilor; de asemenea, promoveaza importanta unei organizatii care este preocupata de calitate daca are la baza cerintele esentiale privind calitatea produselor pentru constructii prevazute de Directiva 89/106/ CEE – denumita DPC si Legea 10/1995, precum si cerintele esentiale privind securitatea si sanatatea persoanelor prevazute de Directiva Europeana Masini 2006/42/CE si HG 1029/2008 – Hotarare privind conditiile introducerii pe piata a masinilor.

 

Etapele si actiunile desfasurate in activitatea de Certificare a echipamentelor din domeniul constructiilor sunt reglementate si trebuie sa ras­punda cerintelor Directivei 2006/42/CE – Masini.

 

DOCUMENTE DE REFERINTA

• SR EN 45011:2001 – Cerinte generale pentru organismele care aplica sisteme de certificare ale produselor;

• Directiva 2006/42/CE – Masini;

• HG 1029/2008 – Hotarare pri­vind conditiile introducerii pe piata a masinilor;

– Ghid de aplicare a Directivei 2006/42/CE;

– SR EN 500-1:2007. Masini mobile pentru constructia drumurilor. Securitate.

 

DEFINITII

Masina – un ansamblu de parti sau componente legate intre ele, dintre care cel putin una este in miscare, care sunt reunite, de o maniera solidara, in vederea unui scop, montat ori destinat montarii cu un sistem de actionare, altul decat forta umana sau animala aplicata direct.

Componenta de securitate – componenta care este introdusa separat pe piata si este destinata sa asigure o functie de securitate, a carei defectare sau functionare necorespunzatoare pericliteaza secu­ritatea si/sau sanatatea persoanelor expuse si care nu este necesara pentru functionarea masinii ori care poate fi inlocuita cu alte componente ce permit functionarea normala a masinii.

Cvasimasina – masina partial fina­lizata; un ansamblu care se constituie ca o masina, dar care nu poate sa asigure el insusi un scop definit. Un sistem de actionare este o cvasimasina. Cvasimasina este destinata a fi incorporata sau asamblata cu alte masini ori alte cvasimasini sau echipamente in vederea constituirii unei masini careia i se aplica Directiva  2006/42/CE.

Atestarea conformitatii echipamentelor pentru constructii (conform HG 1029/2008 – Hotarare privind conditiile introducerii pe piata a masinilor) – sistem procedural prin care este evaluata si stabilita con­formitatea echipamentelor pentru constructii cu cerintele esentiale prevazute in specificatiile tehnice apli­cabile (standarde armonizate sau agremente tehnice europene), in ve­derea aplicarii marcajului european de conformitate CE.

Pentru certificarea echipamen­telor in domeniul reglementat de Directiva 2006/42/ CE, se aplica urmatoarele proceduri de certificare:

 

Procedura EXAMINARE EC DE TIP,  care include urmatoarele acti­vitati: evaluarea documentatiei teh­nice a echipamentului, incercari pe echipament, evaluarea rapoar­telor de incercari, a masurilor luate de producator in procesul de fabricatie pentru constanta conformitatii echi­pamentului; decizia de certificare si acordarea certificatului EC de tip.

Procedura ASIGURAREA TOTA­LA A CALITATII, care include urmatoarele activitati: evaluarea dosarului tehnic; evaluarea documentelor sistemului calitatii; verificarea procesului de productie, control si incercari al echipamentului, prin audit la producator; decizia de certificare si acordarea certificatului pentru asi­gurarea calitatii totale; suprave­gherea periodica a producatorului.

Standardele din seria SR EN 500 cuprind si cerinte privind manualul de utilizare a masinii, inclusiv mentenanta, cerinte privind placa de identificare a produsului, precum si o serie de anexe.

Cerintele standardelor din seria SR EN 500 sunt prezentate sche­matic in figura 1.

In functie de procedura de certificare aplicabila, solicitantii trebuie sa anexeze documentatia tehnica a echipamentului si/sau documentatia sistemului de asigurare a calitatii. In procedurile specifice, sunt detaliate informatiile privind documentele necesare a fi anexate la cerere,  precum si etapele de certificare, in vede­rea evaluarii conformitatii.

Documentatia necesara include dosarul tehnic si documentatia pri­vind sistemul calitatii.

Controlul productiei in fabrica este controlul intern permanent exercitat de producator. Acesta trebuie sa contina toate elementele, cerintele si dispozitiile adoptate de producator, documentate in mod sistematic sub forma unor politici si proceduri scrise.

 

CONCLUZII

S-a demonstrat, prin experienta multor firme din intreaga lume, ca supravietuirea organizatiei industriale in societatea moderna este conditionata, in mod hotarator, de concentrarea eforturilor sale asupra calitatii. Este, de asemenea, un fapt cunoscut ca realizarea, in mod sistematic si eficient, a obiectivelor cali­tatii in toate ariile functionale ale organizatiei industriale este posibila doar in conditiile in care procesele managementului calitatii se desfa­soara in mod corespunzator.

 

BIBLIOGRAFIE

•SR EN ISO/CEI 17000 – Evaluarea conformitatii. Vocabular si principii generale;

•SR EN 45011:2001 – Cerinte generale pentru organismele care aplica sisteme de certificare produse;

•Directiva 2006/42/CE – Masini;

•HG 1029/2008 – Hotarare pri­vind conditiile introducerii pe piata a masinilor;

•Ghid de aplicare a Directivei 2006/42/CE;

•SR EN 500-1:2007. Masini mobile pentru constructia drumurilor. Securitate;

•Proceduri de certificare ICECON CERT.

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 85 – septembrie 2012, pag. 52

 

Autori:
dr. ing. Marian BADIU – ICECON SA Braila
conf. dr. ing. Doina IOFCEA – Facultatea de Utilaj Tehnologic pentru ConstructiiDaca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2012/09/11/certificarea-de-conformitate-a-instalatiilor-si-echipamentelor-romanesti-pentru-constructii/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.