«

»

ARACO: Noi reglementari pentru reabilitarea termica a locuintelor din fonduri publice

Share

In sedinta din 30 octombrie a.c. Guvernul a aprobat proiectul Ordonantei de Urgenta, propus de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, pentru modificarea Ordonantei de Guvern nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte.

Reglementarea permite ca reabilitarea sa se poata face cu contributie financiara europeana, completata de o cota ce le revine primariilor, precum si de o contributie minima a proprietarilor.

Schema de finantare, care se refera atat la lucrarile de interventie, cat si la realizarea auditului energetic si a expertizei tehnice, este urmatoarea:

• 60% din finantare este asigurata din fonduri structurale si de coeziune ale Uniunii Europene si din alocatii de la bugetul de stat;

• 40% reprezinta contributia insumata a consiliilor locale si a asociatiilor de proprietari, astfel: contributia proprie a autoritatilor administratiei publice locale se stabileste pe baza unor criterii socio-economice, in limita a maxim 30% din valoarea lucrarilor, cota care se aproba prin hotarare a consiliilor locale/Consiliului General al Municipiului Bucuresti si, in completare, din fondul de reparatii al asociatiei de proprietari constituit in acest sens. Cota de contributie a proprietarilor nu poate fi mai mica de 10% din valoarea activitatilor/lucrarilor.

Noul act normativ prevede posibilitatea primariilor de a prelua si sarcina financiara a asociatiilor de proprietari, dar cu recuperarea ulterioara a sumelor, in termen de maxim 10 ani.

Ordonanta excepteaza de la recuperarea acestor sume anumite categorii de persoane:

a) persoane cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate in intretinere;

b) persoane singure/ familii care, in ultimele trei luni anterioare efectuarii anchetei sociale de catre autoritatea administratiei publice locale, au realizat venituri medii nete lunare pe persoana singura / membru de familie, sub castigul salarial mediu net pe economie;

c) veterani de razboi si soti/sotii supravietuitori / supra­vietuitoare ai acestora;

d) pensionari, indiferent de statutul acestora, ale caror venituri medii nete lunare pe persoana singura / membru de familie este sub castigul salarial mediu net pe economie.

In cazul acestora, cheltuielile sunt considerate cheltuieli de natura sociala.

De asemenea, Ordonanta stabileste ca blocurile care urmeaza a fi supuse reabilitarii termice sa fie prioritizate in functie de nivelul de performanta energetica (incepand cu blocurile de locuinte cele mai ineficiente din acest punct de vedere); numar de apartamente (incepand cu blocurile de locuinte cu cel mai mare numar de apartamente) si anul construirii (incepand cu blocurile de locuinte cu vechimea cea mai mare).

Ca element de noutate, a fost introdusa in Ordonanta posibilitatea finantarii reabilitarii termice si pentru locuintele unifamiliale (adica pentru case), dar si pentru locuinte sociale si celelalte unitati locative, aflate in proprietatea/administrarea consiliului local, indiferent daca sunt amplasate in blocuri de locuinte sau sunt locuinte unifamiliale.

Actuala forma a OG 18 cuprinde si un capitol de sanctiuni si amenzi, aplicabile atat executantilor care nu respecta anumite standarde ale lucrarilor si materialelor, cat si autoritatilor locale (coordonatori locali), care nu respecta anumite obligatii prevazute de actul normativ. Amenzile pot varia de la 5.000 la 50.000 de lei.

O alta prevedere importanta se refera la faptul ca, pentru protejarea valorii arhitecturale a cladirilor declarate monument istoric sau a celor amplasate in centrele istorice, in zonele de protectie a monumentelor istorice si/sau in zonele construite protejate ale loca­litatilor, acestea nu vor mai putea intra in program.

Totodata, pentru asigurarea unei solutii tehnice unitare din punct de vedere al aspectului si cromaticii, in cazul blocurilor cu mai multe scari, s-a impus ca programele locale si solutiile de interventie sa fie avizate, din punct de vedere urbanistic, de catre comisiile tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism.

Prevederile noii ordonante nu se aplica obiectivelor de investitii, pentru care, pana la data intrarii in vigoare a acesteia, a fost emis ordinul Ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru includerea in programul national si alocarea de fonduri de la bugetul de stat. Acestora le sunt aplicabile, in continuare, prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare, aflata in vigoare la data emiterii ordinului, respectiv la data semnarii contractelor de executie.

In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta, consiliile locale au obligatia sa finalizeze identificarea si inventarierea blocurilor de locuinte, precum si a locuintelor unifamiliale aflate in proprietatea persoanelor fizice, realizate dupa proiecte elaborate in perioada 1950-1990.

Incepand cu 1 noiembrie 2012, a fost pusa la dispo­zitia celor interesati varianta finala a Ghidului solicitan­tului pentru proiectele din cadrul subdomeniului 1.2 „Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte“. Potentialii beneficiari pot consulta ghidul publicat pe www.inforegio.ro, sectiunea Ghidul Solicitantului.

Depunerea cererilor de finantare se poate face incepand cu data de 15 noiembrie 2012.

Alocarea financiara (FEDR+Buget de stat, reprezentand 60% din valoarea eligibila) pentru domeniul major de interventie 1.2 este in perioada 2007-2013 de 182,40 de milioane de euro, fiind repartizata pe cele 8 regiuni de dezvoltare in mod egal.

Alocarea financiara ce revine fiecarei regiuni este de 22,80 de milioane de euro (FEDR + Buget de stat, reprezentand 60% din valoarea eligibila).

Sunt eligibile urmatoarele categorii de lucrari de reabilitare termica a blocului:

• lucrari de reabilitare termica a anvelopei;

• lucrari de reabilitare a sistemului de incalzire;

• sunt vizate, in special, blocurile de locuinte construite dupa proiecte elaborate in perioada 1950-1990, in care locuiesc categorii sociale vulnerabile si familii cu venituri reduse (peste 50% dintre familiile-proprietari din cladire au un venit net lunar pe membru de familie de maxim 500 Euro).

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 88 – decembrie 2012, pag. 34Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2012/12/03/araco-noi-reglementari-pentru-reabilitarea-termica-a-locuintelor-din-fonduri-publice/

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa de email nu va fi publicata.