«

»

Proiect imobil de birouri „UNICREDIT TIRIAC BANK” (III)

Share

unicredit fig 26Parametrii de calcul pentru elementele sistemului de fundare si ale incintei de pereti mulati

Perete de incinta

• Rigiditatea la incarcari axiale a peretelui de incinta alcatuit din piloti secanti cu diametrul d = 0,90 m si lungime 17,0 metri, fundat pana la cota -18,00 (69,00 RNM):

– in regim static de solicitare: Kv = 25.000 kN/m/m;

– in regim dinamic de solicitare (seis­mic): K’v = 3xKv = 75.000 kN/m/m;

• Rigiditatea la incarcari orizontale a segmentului de perete de in­cinta cuprins intre talpa radierului si cota de fundare a peretelui de incinta:

– in regim static de solicitare: Kh = 84.000 kN/m/m;

– in regim dinamic de solicitare (se­ismic): K’h = 3xKh = 252.000 kN/m/m;

• Pe peretele de incinta, interactiunea cu terenul se poate modela considerand un coeficient de pat pe directie orizontala, ale carui valori sunt dupa cum urmeaza:

– in regim static de solicitare:

kh = 2.030 kN/m3 pentru adan­cimea h = 0,00 m – 3,80 m;

kh = 4.370 kN/m3 pentru adanci­mea h = 3,80 m – 9,50 m;

– in regim dinamic de solicitare (seismic):

k’h = 3xKh = 6.090 kN/m3 pentru adancimea h = 0,00 m – 3,80 m;

k’h = 3xKh = 13.110 kN/m3 pentru adancimea h = 3,80 m – 9,50 m.

Pilotii de fundare d = 1,20 m, l = 23,00 m

Sumarizand calculele facute pe modelele geotehnice, capacitatile portante estimate ale pilotilor au fost considerate astfel:

• Capacitate portanta la compresiune: Rcd = 7.600 kN;

• Capacitate portanta la smulgere (inclusiv greutatea pilotului): Rt = 2.000 kN;

• Rigiditatea la incarcari axiale pentru pilotii de sub nuclee:

– in regim static de solicitare: Kv = 210 MN/m;

– in regim dinamic de solicitare (seismic): K’v = 3xKv = 630 MN/m;

• Rigiditatea la incarcari axiale pentru pilotii exteriori nucleelor:

– in regim static de solicitare: Kv = 175 MN/m;

– in regim dinamic de solicitare (seismic): K’v = 3xKv = 525 MN/m;

• Rigiditatea la incarcari orizontale (pentru toti pilotii):

– in regim static de solicitare: Kh = 17,5 MN/m;

– in regim dinamic de solicitare (seismic): K’h = 3xKv = 52,5 MN/m;

• Rigiditatea la incovoiere (pentru toti pilotii):

– in regim static de solicitare: K = 150 MNm/rad;

– in regim dinamic de solicitare (seismic): K’ = 3xKv = 450 MNm/rad.

 

Radier

• Rigiditatea la incarcari axiale pentru zona de sub nuclee:

– in regim static de solicitare: kv = 15 MN/m3;

– in regim dinamic de solicitare (seismic): k’v = 3xKv = 45 MN/m3;

• Rigiditatea la incarcari axiale pentru zona exterioara nucleelor:

– in regim static de solicitare: kv = 10 MN/m3;

– in regim dinamic de solicitare (seismic): k’v = 3xKv = 30 MN/m3;

• Rigiditatea la incarcari orizontale (pentru tot radierul):

– in regim static de solicitare: kh = 5 MN/m3;

– in regim dinamic de solicitare (seismic): k’h = 3xKh = 15 MN/m3.

 

Lucrari de epuizment Si drenaj

Avand in vedere ca pe amplasamentul constructiei, conform studiului geotehnic, nivelul apei subterane este situat la o adancime de aproximativ -7,50 m sub cota terenului na­tural, deci cu aproximativ 2,00 metri peste cota finala a excavatiei, a fost necesara realizarea unui epuizment, in vederea coborarii nivelului hidrostatic in interiorul incintei etanse executata din piloti secanti.

Epuizmentul si monitorizarea apei subterane au fost necesare pe peri­oada executiei lucrarilor de excavatie si a infrastructurii (subsolul -2), puturile de epuizment fiind executate in Etapa a 3-a de realizare a infrastructurii de la cota -5,70. Au fost executate 6 puturi de epuizment, cu o lungime de 12,30 m, penetrand intreaga adancime a acviferului si fiind incastrate in pachetul argilelor intermediare (pe o adancime de aproximativ 2,0 m) la cota -18,00.

Pe parcursul executiei, nivelul apei subterane a fost mentinut la aproximativ 1.00 m sub nivelul fundului excavatiei. Datorita geometriei fundului excavatiei, nivelul apei subterane in interiorul incintei a fost, mai intai, scazut general si apoi local in vecinatatea baselor.

Pentru monitorizarea nivelului apei subterane in afara excavatiei, pe durata lucrarilor de epuizment, au fost instalate, in afara incintei, patru piezometre cu un diametru de 20 cm si o adancime de 16,00 m.

 

Monitorizarea deplasarilor peretelui ingropat Si a tasarilor constructiei

Pentru monitorizarea deplasarilor peretelui de incinta pe perioada executiei lucrarilor de infrastructura, s-au instalat patru coloane inclinome­tri­ce I1, I2, I3, I4 de 17.00 m lungime. Asa cum se poate observa din figura 24, deplasarea orizontala maxima inre­­gistrata a pere­telui mulat, pentru diferite faze de executie, este de 12 mm.

Pentru monitorizarea tasarilor con­structiei (conform STAS 2745-1990), pentru clasa de precizie B, s-au instalat 3 repere de referinta in terenul stabil si 12 de marci de tasare in structura cladirii.

Pentru faza de exploatare a noii constructii s-au determinat tasarea radierului acesteia precum si deplasarea terenului in exteriorul incintei (importanta pentru determinarea zonei de influenta a constructiei).

Pe zona nucleelor a fost aplicata o incarcare de 430 kPa (rezultata prin distribuirea incarcarii aferente nucleelor 296.260 kN) iar pe zona exterioara nucleelor a fost aplicata o incarcare de 123 kPa (rezultata prin distribuirea incarcarii aferente zonei exterioare nucleelor 339.500 kN).

Tasarea maxima a radierului esti­mata prin calcul este de 32,42 mm (fig. 25).

Diagrama deplasarilor verticale ale suprafetei terenului in exteriorul incintei este redata in figura 27. Valoarea tasarii maxime este de 15,12 mm inregistrata la 1,40 m fata de peretele de incinta.

Diagrama deplasarilor orizontale ale terenului la extradosul peretelui incintei este redata in figura 28. Valoarea deplasarii orizontale maxime este de 6,14 mm, inregistrata la 1,20 m adancime fata de suprafata terenului.

(Va urma)

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 90 – martie 2013, pag. 24

Autori:
ing. Ionel BADEA,
ing. Ionel BONTEA,
ing. Mihaela DUMITRASCU,
ing. Dragos MARCU,
ing. Madalin COMAN – SC Popp & Asociatii SRL
ing. Tudor SAIDEL – SC Popp & Asociatii – Inginerie Geotehnica SRL
dr. ing. Mircea GALER – verificator tehnic, colaborator SC Popp & Asociatii – Inginerie Geotehnica SRL
prof. dr. ing. Anatolie MARCU – UTCB

 

 Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2013/03/04/proiect-imobil-de-birouri-unicredit-tiriac-bank-iii/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.