«

»

Elaborarea documentatiei de evaluare a fabricatiei echipamentelor tehnologice autohtone pentru prelucrarea agregatelor de balastiera

Share

badiu - agregate fig 4Desi nu este semnificativa, productia autohtona de echipamente tehnologice pentru constructii isi face, modest, simtita prezenta pe o piata in care concurenta straina este din ce in ce mai dura. De remarcat ca domeniul proiectarii si fabricarii echipamentelor tehnologice pentru constructii, detinut de firme cu traditie (care produceau dupa licente), a fost atacat de firme noi, private. Noile firme autohtone, bine orientate, cu manageri curajosi si vizionari, corecti, iscusiti si dedicati, constientizand particularitatile competitiei si promovand un spirit inovativ, au identificat oportunitati de afaceri in fabricarea echipamentelor tehnolo­gice pentru prelucrarea agregatelor de balastiera.

 

OBLIGATIILE FABRICANTILOR

Introducerea pe piata a echipamentelor tehnologice autohtone ii determina pe producatori sa-si certifice activitatea, astfel incat produsele realizate sa indeplineasca cerintele directivelor Parlamentului European si ale Consiliului Europei, privind siguranta generala a produselor.

Pentru a putea furniza informatii complete, producatorii trebuie sa cunoasca riscurile inerente ale produsului in timpul utilizarii sale normale si riscurile rezonabil previzibile atunci cand nu sunt imediat perceptibile fara un avertisment adecvat. De asemenea, se impune luarea masu­rilor pentru a asigura trasabilitatea produselor (in acest mod, este posibila cunoasterea alcatuirii exacte si a regulilor respectate in cursul fabricatiei).

 

PROCEDURI DE EVALUARE A CONFORMITATII

Un produs este considerat a fi sigur daca respecta dispozitiile privind siguranta, dispozitii prevazute in legislatia europeana sau in reglementarile nationale. Astfel, au fost elaborate proceduri de evaluare a conformitatii prin care se identifica daca echipamentul este proiectat in conformitate cu standardele armonizate si indeplineste cerintele directivei privind masinile de constructii. Producatorul primeste raportul de audit (raportul de evaluare finala si decizia de certificare si acordarea Certificatului de conformitate).

METODA DOCUMENTATA PRIVIND CERTIFICAREA ECHIPAMENTELOR TEHNOLOGICE PENTRU CONSTRUCTII

Pentru a ilustra modul de certificare a echipamentelor in domeniul reglementat de Directiva Europeana Masini 2006/42/CE si HG 1029/2008 – Hotarare privind conditiile introdu­cerii pe piata a masinilor, prezentam activitatile de evaluare a conformitatii produselor din domeniu nereglementat, efectuate de ICECON CERT pentru unele echipamente realizate de societatea comerciala MECANICA POIANA RUSCA SRL, si anume:

Echipa de audit verifica toate etapele procesului de fabricatie, echipamentele utilizate in procesul de fabricatie si in cel de masurare si monitorizare a produsului, competenta personalului implicat, inre­gistrari privind incercarile si verificarile pe fluxul de fabricatie si ale produsului final, conditiile de manipulare, depozitare si livrare.

Totodata, echipa de audit aduna dovezi obiective privind conformitatea procesului de fabricatie si a produsului, le evalueaza fata de criteriile de audit si genereaza constatarile auditului. Constatarile, clasi­ficate in observatii si neconformitati minore sau majore, vor fi aduse la cunostinta auditatului in cadrul sedintei de inchidere a audi­tului, pentru a fi intelese, insusite si pentru a se conveni asupra peri­oadei de timp in care acesta va prezenta un plan de actiuni corective si preventive.

 

Evaluatorul analizeaza dosarul tehnic, care cuprinde urmatoarele documente:

• cererea oficiala de certificare;

• lista documentelor;

• documentatia sistemului de mana­gement al firmei si cea afe­renta proiectarii, realizarii si verificarii produsului etc.;

• raportul de analiza a cererii;

• raportul de analiza a documentatiei;

• documente rezultate ca urmare a auditului (plan de audit, centralizator de neconformitati, raport, chestionar de audit, document de lucru pentru auditor si expert, raport de neconformitate, fisa de observatie, dovezile privind corectiile si actiunile corective/preventive intreprinse de client);

• rapoarte de incercari privind caracteristicile relevante ale produsului.

 

Pe baza datelor obtinute in urma acestei analize, evaluatorul completeaza, impreuna cu membrii echipei de audit, Raportul de evaluare finala, formular cod CERT FAC 52 si referatul tehnic si propune acordarea / neacordarea / mentinerea / suspendarea / retragerea certificarii. Propunerea de acordare si de men­tinere a certificarii se face numai daca produsul evaluat corespunde tuturor cerintelor relevante din documentele de referinta. Raportul de evaluare finala si Referatul tehnic se intocmesc atat la certificarea initiala cat si la etapele de supraveghere.

Intocmirea, aprobarea si difuza­rea raportului de audit se va face in maxim 10 zile de la efectuarea auditului.

Certificatul de conformitate se acorda daca toate cerintele specificate in standardul de produs si in reglementarile tehnice aplicabile sunt respectate de producator.

Echipamente realizate de societa­tea comerciala MECANICA POIANA RUSCA SRL:

• Concasor cu ciocane (fig. 1);

• Banda transportoare (fig. 2);

• Ciur vibrator (fig. 3);

• Spalator de nisip cu cupe (fig. 4).

In tabelele 1 – 6 sunt prezentate datele tehnice de functionare ale utilajelor prezentate in figurile 1 – 4.

 

CONCLUZII

Din lucrare se desprind urmatoarele avantaje ale certificarii:

• asigurarea increderii ca produsele certificate satisfac cerintele esentiale prevazute de directive;

• optimizarea raportului calitate/pret;

• stabilirea punctelor slabe pri­vind fabricatia;

• analiza caracteristicilor produse­lor, in ceea ce priveste securitatea, sanatatea, mediul, pe durata de viata a produsului.

 Normele in vigoare solicita producatorilor sa garanteze ca s-au luat toate masurile ca produsele lor sa nu aiba defecte de conceptie sau de fabricatie si ca utilizarea lor sa nu prezinte riscuri; prevederea legala focali­zeaza combaterea neglijen­tei, sanctionand orice producator despre care se poate dovedi ca a dat dovada, cu sau fara stiinta, de neglijenta in asigurarea protectiei utilizatorului.

 

Bibliografie

[1] HG nr. 1029/2008, Hotarare privind conditiile introducerii pe piata a masinilor, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 674 din 30.09.2008;

[2] HG 1756/2006 – Hotarare privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor, publicata in Monitorul Oficial nr. 48/22.01.2007 si care transpune in legislatia nationala Directiva 2000/14/CE, modificata prin Directiva 2005/88/CE;

[3] Directiva 2006/42/CE – Masini;

[4] Ghid de aplicare a Directivei 2006/42/CE;

[5] ICECON CERT – Procedura de evaluare a conformitatii produselor pentru constructii domeniu nereglementat cod PS CERT 01 E;

*** Standarde de produs;

*** Cartile tehnice ale utilajelor.

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 95 – august 2013, pag. 30  

Autori:
dr. ing. Marian Badiu – ICECON SA Bucuresti
conf. dr. ing. Doina Iofcea – Facultatea de utilaj tehnologic Bucuresti

 Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2013/08/01/elaborarea-documentatiei-de-evaluare-a-fabricatiei-echipamentelor-tehnologice-autohtone-pentru-prelucrarea-agregatelor-de-balastiera/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.