«

»

Standarde si reglementari tehnice privind protectia lemnului pentru constructii

Share

In prezent, in domeniul protectiei lemnului se folosesc standarde si reglementari tehnice care definesc notiunile speciale, clasifica performantele lemnului si produselor din lemn si stabilesc metodele de aplicare sau de determinare a calitatii protectiei aplicate.

Pentru pregatirea personalului de executie, proiectare si inspectie in domeniul protectiei lemnului din constructii s-a avut in vedere instituirea la nivel international si national a unui program permanent de instrumente de lucru pentru toti specialistii: ingineri, arhitecti, fizicieni, chimisti, biologi etc. In acest sens, au fost elaborate, pe plan national, doua reglementari tehnice privind cerinte, criterii de performanta si masuri de prevenire si combatere a agentilor agresivi, care, in prezent, trec printr-un proces de revizuire tehnica intr-o ancheta publica a Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.

 

S-a inceput cu revizuirea Specificatiei tehnice – Indicativ ST 049-2006, care vizeaza produsele si procedeele de protectie preventiva la atacul agentilor biologici si climatici asupra lemnului din constructii. Aceasta specificatie tehnica a fost elaborata in anul 2006, cu scopul introducerii pe piata a unor produse pentru constructii care sa cores­punda, la acea data, unor standarde romanesti si europene adoptate ca standarde nationale. A urmat revi­zuirea reglementarii Instructiuni tehnice – Indicativ C 46-1986, care vizeaza metodele si produsele de protectie preventiva si de combatere  a biodegradarii lemnului din constructii.

In prezent, elaborarea unei reglementari tehnice complete are in vedere o analiza a continutului celor doua acte normative impunand introducerea unor cunostinte minime si necesare fabricantului produselor de protectie, executantului protectiilor si beneficiarului final.

Se vor aduce completari cu informatii privind durabilitatea lemnului, factorii biodistructivi, metode si produse de protectia lemnului, verificarea calitatii acestuia. Se va rea­liza, astfel, Comasarea reglemen­tarii tehnice Indicativ ST 049-2006 cu reglementarea tehnica Indicativ C 46-1986, in cadrul lucrarii “Reglementare tehnica – Specificatie tehnica privind protectia elementelor de constructii din lemn impotriva agentilor agresivi“.

Corelarea noii reglementari teh­nice cu cerintele UE (legislatie si standardizare privind protectia mediului si dezvoltarea durabila in constructii, in vederea asigurarii cerin­telor si criteriilor de performanta pentru suportul din lemn si pentru produsele de protectia lemnului) este o consecinta a aderarii Romaniei  in anul 2007 la UE. In noua reglementare s-au preluat terminologia, metodele de incercari si sistemele de clasificare pentru durabilitate, clasele de exploatare, de impregnabilitate, de retentie si adancime de penetrare, precum si eficacitatea protectiei. Protectia lemnului din constructii se verifica in conformitate cu standardele europene pentru testarea  produselor biocide (insecticide si fungicide), hidrofuge si ignifuge.

Introducerea instructiunilor de prevenire si combatere a agentilor de biodegradare a elementelor de constructii  din lemn (insecte, ciuperci xilofage, inclusiv buretele de casa) va contribui la informarea corecta si eficienta a beneficiarilor acestei lucrari, privind posibilitatile tehnice actuale, limitele si consecintele in domeniul metodelor si produselor de protectie.

Actualizarea, dupa caz, a crite­riilor si nivelurilor de performanta, atat pentru stratul suport din lemn cat si pentru sistemele de protectie, in conformitate cu noile prevederi ale standardelor europene se va face cu preluarea ultimelor prevederi care fac obiectul adoptarii si actuali­zarii unor standarde noi pentru produse din lemn. De asemenea, se vor introduce, ca element de noutate, toate cerintele de performanta ale suportului din lemn si pentru sistemele de protectie prevazute in euronormele de proiectare a constructiilor din lemn. Un alt element de noutate consta in prezentarea cerintelor si criteriilor de performanta cerute la introducerea pe piata la certificarea conformitatii produselor si serviciilor. 

Lucrarea se adreseaza proiec­tantilor si verificatorilor de proiecte, constructorilor, executantilor lucrarilor de protectie, producatorilor de materiale din lemn si de produse pentru protectia lemnului impotriva biodegradarii, pentru constructiile cu elemente din lemn noi si pentru cele aflate in exploatare. In plus, se adreseaza tuturor factorilor cu competente in testarea, agrementarea, certificarea si controlul produselor pentru constructii.

Pentru alte informatii adresati-va drd. chim. Mariana Pruna, Mobil: 0743 066 555, 0721 298 921; Tel.: 021 202 55 00/121, 021 202 55 61; e-mail: mariana.pruna@icecon.ro

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 97 – octombrie 2013, pag. 42

Autor:
drd. chim. Mariana Pruna – cercetator stiintific ICECON SA

 Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2013/10/03/standarde-si-reglementari-tehnice-privind-protectia-lemnului-pentru-constructii/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.