«

»

Personalitati romanesti in constructii – Ioan Petru CIONGRADI

Share

ioan petru ciongradiS-a nascut la 19 noiembrie 1936 in orasul Roman din judetul Neamt.

Dupa absolvirea Liceului Roman Voda din orasul natal, a urmat Facultatea de Constructii, Sectia Constructii Civile, Industriale si Agricole din Institutul Politehnic Iasi, deve­nind inginer in anul 1959.

Intre anii 1959 – 1962, a activat la Trustul Regional de Constructii Iasi, contribuind la realizarea unor obiective civile si industriale.

 

Activitatea didactica si-a inceput-o in anul 1962 ca asistent la Facultatea de Constructii Iasi – disciplinele: Rezistenta materialelor si Statica constructiilor.

In anul 1968, a devenit sef de lucrari, in 1972, confe­rentiar, iar in 1978, profesor, predand cursurile: Statica, Dinamica si Stabilitatea constructiilor, Ingineria seismica, Proiec­tare asistata de calculator. A con­tribuit la organizarea laboratoarelor din catedra si a infiintat Centrul de calcul al institutului, al carui director a fost intre anii 1976 – 1984.

Mentionam ca a fost seful Catedrei de Mecanica constructiilor intre anii 1982 – 1999 iar intre anii 1990 – 1992, a detinut functia de prorector al Universitatii Tehnice Gh. Asachi, raspunzand de activitatea de cerce­tare-dezvoltare.

In anul universitar 1968 – 1969, a efectuat un stagiu de specializare la Universitatea din Liege, in domeniul utilizarii calculatoarelor la calculul structurilor.

Doctor inginer a devenit in anul 1971, cu teza Contributii pri­vind determinarea raspunsului seismic neliniar al structurilor in cadre.

 

Activitatea stiintifica. Amintim domeniile importante de cercetare:

• studiul efectului interactiunii dintre constructie si terenul de fundare si dintre structura si peretii de umplutura sau compartimente (care au dus la intocmirea si modificarea unor acte normative);

• analiza comportarii la actiuni seismice a unor obiective precum centralele termoelectrice de la Rovi­nari, Chiscani, Palas, Bucuresti Sud, statiile si galeriile metroului Bucuresti, cosurile de fum de mare inaltime;

• initierea si organizarea cercetarii stiintifice complexe – analitica si experimentala – privind conformarea si calificarea seismica a unor echipamente, instalatii, utilaje si structuri ale Centralei Nuclearoelectrice Cernavoda;

• elaborarea de modele de calcul liniar si neliniar pentru diverse tipuri de structuri, aplicarea identificarii dinamice a structurii la validarea acestor modele.

De asemenea, a colaborat la con­ceptia, proiectarea si executia unui set de platforme seismice de diverse capacitati al caror principiu de functionare a fost brevetat si care functioneaza la Filiala INCERC Iasi. Mentionam ca Statia de cercetari seismice, infiintata in scopul exploa­tarii acestor platforme de cercetari, a fost inregistrata la UNESCO, ca unitate pentru acordarea de asistenta tehnica, colaborand la realizari comune cu instalatii similare din strainatate, precum Italia, Iugoslavia, Venezuela, Algeria, Turcia, Grecia, Germania. Realizarea acestor platforme a constituit o activitate de pionierat pe plan mondial, deoarece, dupa executarea platformelor seismice de la Iasi, multe institutii de cercetare din lume au fost dotate cu asemenea echipamente.

Prof. loan Petru Ciongradi a contribuit si la realizarea unui stand modern de incercare a modelelor, elementelor si subansamblelor de structuri ale unor utilaje la actiuni statice si dinamice de tip seismic, prelucrarea datelor experimentale realizandu-se cu sisteme automate de captare, inregistrare si analiza computerizata. S-a realizat baza materiala – calculatoare si programe – si metodologia de calcul automat al oricarui tip de structura la actiuni statice, termice, dinamice si seismice. Mentionam ca Statia de cercetari seismice a catedrei pe care o conduce prof. loan Petru Ciongradi este auto­rizata sa desfasoare astfel de activitati stiintifice si in domeniul nuclear.

Prof. loan Petru Ciongradi a colaborat la elaborarea diferitelor studii, analize, expertize si proiecte referitoare la raspunsul dinamic si seismic al structurilor si la utilizarea calculatoarelor in cercetarea si proiectarea constructiilor.

Din preocuparile stiintifice actuale, mentionam:

• dezvoltarea unor sisteme de protectie antiseismica (pasive, active, semi-active) adaptate conditiilor din Romania; identificarea dinamica a constructiilor, in scopul reducerii efectelor actiunilor seismice;

• modernizarea standului Facul­tatii de Constructii pentru incercarea modelelor, elementelor si subansam­blurilor de structuri si a unor echipamente si utilaje la actiuni statice, dinamice si seismice, inclusiv la platforma seismica cu program.

Prof. loan Petru Ciongradi a activat si la diferite proiecte internationale de cercetare (TEMPUS, PECO), efectuand, in acest scop, deplasari in Franta, Grecia, Belgia, Algeria, Israel.

 

Activitatea publicistica. Se ca­racterizeaza prin faptul ca a conceput peste 120 de lucrari pe care le-a publicat in diverse reviste sau le-a prezentat la numeroase ma­nifestari stiintifice din tara si strainatate.

De asemenea, a publicat, in calitate de autor sau coautor, 14 manu­ale didactice dintre care inseram: Principii si aplicatii in calculul automat al structurilor termodefor­mabile, Ed. Gh. Asachi, 2000, Iasi; Reabili­tarea constructiilor, Ed. Vesper, 2001, Iasi; Metode numerice utilizate in programele de calcul auto­mat al structurilor, Ed. Societatii Academice Matei-Teiu Botez, 2003, Iasi; Building Rehabilitation, Ed. Societatii Academice Matei-Teiu Botez, 2003, Iasi.

A contribuit direct si la cresterea gradului de profesionalizare a nume­rosi specialisti din domeniu fiind conducator de doctorat – din anul 1990 – in specialitatea Inginerie civila, unde, sub coordonarea sa, 18 doctoranzi au devenit doctori ingineri.

Intre anii 1983 – 1984 a acordat asistenta tehnica Organismului de control in constructii al Algeriei in pro­bleme de inginerie seismica.

Este expert tehnic si verificator de proiecte atestat MLPAT, colabo­rand la elaborarea de proiecte la unele unitati de proiectare.

Prof. loan Petru Ciongradi a fost membru al mai multor comisii nationale de specialitate la INCERC si IPCT, precum: Comisia de inginerie seismica, Comisia de structuri, Comisia pentru calculul automat al constructiilor, iar in prezent este membru al mai multor asociatii de specialitate din tara si strainatate. De asemenea, este membru al Academiei de Stiinte Tehnice din Romania.

A depus nemijlocit o activitate prodigioasa de dascal si cercetator stiintific ale carui rezultate l-au impus in tara si in strainatate.

De mentionat contributia sa la conceptia si proiectarea de platforme seismice, care au fost brevetate (activitate de pionierat pe plan mondial), cat si la realizarea unui stand modern de incercare a mode­lelor, elementelor si subansamblelor de structuri la actiuni seismice.

De-a lungul intregii sale activitati, prof. Ioan Petru Ciongradi s-a remarcat printr-un deosebit talent pedagogic in predarea cursurilor, perseverenta in cautarea ineditului in cercetare, capacitate de sinteza, onestitate, obiectivitate, dragoste pentru cola­boratori. Acesta este prof. loan Petru Ciongradi, care se inscrie printre cele mai de seama personalitati ale stiintei si tehnicii romanesti in constructii.

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 98 – noiembrie 2013, pag. 56

(Din vol. Personalitati romanesti in constructii – autor Hristache Popescu)

 Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2013/11/02/personalitati-romanesti-in-constructii-ioan-petru-ciongradi/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.