«

»

Conferinta Nationala ARACO

Share

sigla ARACOIn luna noiembrie a avut loc si Conferinta Nationala a Asociatiei Romane a Antreprenorilor din Constructii (ARACO). La eveniment au participat antreprenori de constructii din Romania si Comunitatea Europeana, autoritati cu atributii in sectorul constructiilor, beneficiari ai acestor activitati, firme de proiectare, cer­cetare si consultanta, societati de productie si comercializare a materialelor de constructii, reprezentanti ai clasei politice si partenerilor sociali sindicali, ai mediului universitar, precum si ai mass-media.

Momentul cel mai important al Conferintei l-a reprezentat Raportul de activitate, pe ultimii doi ani, al Asociatiei, raport prezentat de dl Laurentiu Plosceanu, presedintele ARACO. Iata in continuare cateva dintre aspectele din Raport, care se refera la activitatea desfasurata de Asociatie in sprijinul membrilor ei.

 

Implementarea masurilor de aus­te­ri­tate in intreaga Europa si implicit, in Romania, s-a facut simtita prin reduce­rea semnificativa a portofoliului de proiecte, finantate atat de la bugetul de stat cat si din surse private. In aceste conditii, numeroase societati au intrat in insolventa sau faliment.

Agravarea semnificativa a situatiei economico-sociale a sectorului de constructii este reflectata si de urmatorii indicatori aferenti anului 2012:

• Rata medie a profitabilitatii ne­gativa: -10%;

• Durata medie de recuperare a creantelor: cca. 9 luni;

• Gradul mediu de indatorare a companiilor la nivelul a cca. 85% din activele detinute.

Principalele dificultati pe care sectorul constructiilor a fost nevoit sa le infrunte in perioada 2011-2013 au fost:

• Absenta unei viziuni guver­namentale in materie de investitii publice;

• Incapacitatea guvernului si autori­tatilor locale de a aloca si a sustine, cu fonduri, principalele pro­iecte anuntate;

• Perpetuarea problemelor legate de recuperarea creantelor, atat la nivel central cat si local;

• Mentinerea influentei politice in alo­carea lucrarilor publice;

• Problematica generata de cadrul legislativ sau de modul de aplicare a acestuia (achizitii publice, FIDIC, TVA, insolventa, PPP);

• Atitudinea, deseori abuziva, a orga­nismelor de control ale statului (Curtea de conturi, ITM etc.);

• Anuntata reorganizare admi­nistrativa a statului;

• Competitia directa cu societa­tile de profil din statele membre ale UE, pe proiectele finantate din fondurile europene;

• Efectele procedurilor de insol­­venta / faliment declansate;

• Calitatea in declin a proiectarii tehnice;

• Intarzierea reluarii creditarii in eco­nomia reala, in general, si in sectorul de constructii, in particular;

• Atragerea unui volum redus de fonduri europene pe programele sectoriale (15% la finalul anului 2012).

 

ACTIVITATEA ARACO IN SPRIJINUL MEMBRILOR, IN PLANUL RELATIILOR CU AUTORITATILE DE STAT

ARACO s-a implicat, direct, in modificarea si completarea cadrului national de reglementare a legislatiei din domeniul constructiilor – inves­titiilor, prin interventii la nivel guvernamental, ministerial, ANRMAP, FMI, CE si Banca Mondiala.

La nivel comunitar pot fi precizate urmatoarele acte normative sau rapoarte, cu impact asupra sectorului de constructii:

• Directiva privind combaterea platilor intarziate din 2011;

• Directiva privind eficienta energetica din 2012;

• Strategia privind competitivitatea durabila a sectorului de constructii si a intreprinderilor sale din 2012;

• Proiectul de Directiva privind achi­zitiile publice, cu finalizare estimata pentru finalul lui 2013;

• Raportul OLAF pe tema – Cat costa coruptia in achizitiile publice?

Principalele concluzii pentru acti­vitatea desfasurata de ARACO, in contextul economico – social marcat de extinderea crizei in perioada 2011-2013, sunt urmatoarele:

• A fost continuata deprofesio­nalizarea si decredibilizarea institu­tiilor de stat;

• In lipsa unei viziuni strategice in materie de investitii publice si cu schimbari repetate de componenta a Guvernului, Statul a ramas principalul investitor strategic;

• Investitiile private s-au prabusit, practic, in intervalul analizat;

• Disponibilitatea fondurilor struc­turale comunitare a ramas limitata, in conditiile suspendarii a mai multe programe operationale sectoriale;

• Problemele generate de legislatia achizitiilor publice, de modul in care aceasta este implementata sau respectata, modul in care se intocmesc caietele de sarcini, activitatea CNSC si chiar activitatea de monitorizare, care ar trebui desfa­surata de ANRMAP sunt tot atatea probleme care necesita identificarea si promovarea unor noi solutii inte­ligente;

• Problemele legate de intar­zie­rea recuperarii creantelor au ramas pe agenda, desi in 2013 a fost promulgata Legea privind combaterea platilor intarziate;

• Problemele generate de insolventa sau falimentul unor societati au creat reactii negative in lant. Codul Insolventei adoptat de Guvern in octombrie 2013 nu este cores­punzator;

• Problema presiunii fiscale ridicate precum si modificarea continua a Codului fiscal raman o amenintare pentru sectorul de constructii;

• Efectele intrarii in vigoare a Legii 62/2011 a dialogului social vor restructura miscarea patronala din Romania;

• Guvernul nu a acceptat promo­varea obligativitatii certificarii ope­ra­torilor din constructii;

• A devenit din ce in ce mai greu sa obtinem sprijinul de specialitate din partea membrilor, pe diver­sele probleme legislative cu impact in sector;

• ARACO si-a mentinut echidis­tanta „politica“ fata de partidele parlamentare;

• Consolidarea parteneriatului social la nivel de ramura, la nivel national si la nivel comunitar a fost o constanta a perioadei analizate;

• Consolidarea pozitiei ARACO in mediul patronal romanesc si, in special, in cadrul ACPR precum si in FIEC, a fost confirmata si in ultimii trei ani.

In noua conjunctura geopolitica este necesar, si mai ales oportun, sa dezvoltam actiuni de colaborare si cooperare cu un inalt spirit de parteneriat si pragmatism, pentru a face posibila folosirea celor mai fiabile, adaptive si inteligente solutii, prin schimburi de idei si know-how pentru continuarea activitatii de constructii, in mod profitabil, in Romania. In aceste vremuri aliantele sunt evident mult mai rezonabile decat izolarile sau renuntarile.

Sectorul de constructii trebuie readus in atentia autoritatilor ca sector de importanta nationala strategica!

 

Cateva dintre obiectivele pe care si le propune ARACO pentru perioada viitoare

Tendinte strategice executive pentru 2013 – 2015

Peisajul geopolitic, economic si social, care se prefigureaza pentru urmatorii ani, este amprentat de urmatoarele tendinte:

• modificarea dinamicilor globali­zarii, urmand ca regiunile sa devina mai egocentrice;

• actori economici nestatali vor putea detine mai multa putere decat cei statali;

• revolutia gazelor de sist;

• liberalizarea energetica;

• reactii adverse la normele UE si cresterea euroscepticismului;

• amplificarea sentimentului de alie­nare fata de elitele de la Bruxelles si institutiile comunitare, precum si un antimondialism populist;

• respingerea partidelor politice clasice;

• extinderea miscarilor antisistem, deja declansate in Polonia, Bulgaria, Turcia, Spania, Romania;

• imbatranirea populatiei active si modificarea structurii etnice.

In acest context, marcat de modificari semnificative, principalele ten­dinte strategice executive, propuse pentru perioada 2013-2015 de ARACO, se pot defini dupa cum urmeaza:

• Lobby regional, national si international pentru generare de fluxuri financiare aferente proiectelor de con­structii (finantari publice nati­o­nale si comunitare precum si finan­tari in PPP sau concesiune);

• Continuarea si consolidarea dia­logului cu autoritatile nationale centrale si locale, precum si cu FMI, CE si Banca Mondiala.

• Promovarea amendamentelor, necesare sectorului de constructii, la legislatia achizitiilor publice (inclusiv reintroducerea conditiilor contractuale FIDIC) si la legislatia fiscala (revenirea TVA la 19%, plata TVA la incasare si reducerea CAS) din Romania;

• Promovarea reglementarilor pri­vind obligativitatea certificarii capa­bilitatii societatilor de constructii care activeaza in Romania;

• Promovarea unui Program National pentru Constructii, incepand cu 2014, care sa fie asumat de Guvern (inclusiv programul de reabi­litare termica, programul de reabi­litare a structurilor inalte critice, programul de consolidare la risc seismic etc.);

• Promovarea unui act normativ privind gestionarea deseurilor rezultate in urma activitatii de constructii;

• Atragerea in ARACO a societatilor de constructii mici si mijlocii;

• Dezvoltarea parteneriatelor cu antreprenorii straini din Romania;

• Informarea entitatilor achi­zi­toare, a sistemului bancar si a membrilor ARACO, in legatura cu riscurile tehnice si comerciale gene­rate de prezenta in Romania a unor antreprenori romani sau straini;

• Consolidarea pozitiei ARACO in structura miscarii patronale din Romania, in CES, in CESE si FlEC;

• Promovarea unei Aliante pentru Constructii, care sa reuneasca organizatiile patronale, profesionale, sindicale, de cercetare etc. din sectorul de constructii si materiale de constructii;

• Consolidarea parteneriatelor cu patronatele de profil din Germania, Franta, Italia, Belgia, Bulgaria, Moldova, Elvetia, Spania, Rusia, Coreea si China;

• Consolidarea reprezentati­vitatii ARACO la nivel de ramura;

• Consolidarea colaborarii cu ARB (Asociatia Romana a Bancilor);

• Consolidarea parteneriatului cu mediul universitar tehnic de constructii din centrele universitare din Romania;

• Consolidarea parteneriatului social cu FGS Familia si dezvoltarea entitatilor paritare create pentru sector conform Acordului Social Sectorial actualizat (CSC, CMC, CPMM, CPTT CASIMMCO, CCC etc.);

• Sprijinirea membrilor care vor sa activeze pe piete externe pe relatia Bulgaria, Serbia, Moldova, Turkmenistan, Kurdistan, Algeria, Libia etc.;

• Imbunatatirea politicii de comunicare a ARACO;

• Imbunatatirea situatiei financiare a organizatiei.

• Implicarea ARACO in proiecte cu finantare comunitara si asigurarea resurselor pentru cofinantare (2%), in parteneriat cu membrii care beneficiaza de aceste programe;

• Continuarea reformarii structurii de personal a executivului asociatiei;

• Implicarea controlata a unor reprezentanti ARACO in platforme social – economice, generate in pro­ximitatea politicului la nivel national si regional, pentru protejarea si promovarea intereselor legitime ale membrilor sai.

ARACO a incercat si in acesti ani sa mentina spiritul durabil al apartenentei la o breasla antreprenoriala, pe care o dorim sa redevina profi­tabila si respectata. Am considerat ca este esential sa ramanem uniti intru spiritul ARACO si sa depasim turbulentele grave politice si economico-sociale ale acestor vremuri impredictibile.

Trebuie sa admitem acele apre­cieri critice pe care membrii ni le transmit si sa actionam, impreuna, pentru corectiile necesare.

Atat la nivel central cat si la nive­lul filialelor va trebui sa gasim resur­sele umane, logistice, financiare, precum si acea atitudine care sa ne permita sa:

• consolidam relatiile cu membrii asociatiei;

• atragem noi membri la cele mai reduse costuri posibile;

• oferim servicii suplimentare membrilor;

• convingem membrii sa onoreze macar cotizatiile;

• imbunatatim nivelul de loialitate al membrilor;

• atragem resurse financiare suplimentare;

• atragem mai multi participanti la intalniri, seminarii si conferinte.

Fara societati de constructii stabile, respectate, competitive si fara profesionisti in constructii, Romania risca sa stagneze intr-o recesiune indelungata si foarte periculoasa!

*

Au urmat dezbaterile pe margi­nea Raportului, dezbateri din care s-au desprins o serie de idei interesante menite sa contribuie la imbu­natatirea activitatii viitoare a Asociatiei.

In acest context, cea mai interesanta idee ni s-a parut cea lansata de unul dintre invitatii de onoare ai Conferintei, dl. Cristian Erbasu – presedintele Patronatului Societa­tilor din Constructii.

Dl. Erbasu a militat, in cuvantul sau, pentru unirea, intr-o federatie, a tuturor institutiilor ce repre­zinta, in momentul de fata, breasla constructorilor. O asemenea fede­ratie ar putea sa asigure o mai buna reprezentativitate a constructorilor in dialogul cu institutiile conducatoare ale Statului, obligandu-le sa tina cont de doleantele lucratorilor din aceasta ramura, una dintre cele mai importante ale economiei.

*

Conferinta s-a incheiat cu o festivitate traditionala, si anume, decer­narea premiilor Trofeului ARACO, ajunsa la editia a XVIII-a. Si in acest an, ARACO a premiat cateva dintre lucrarile de constructii care au raspuns criteriilor si exigentelor cerute de un concurs la nivel national. De altfel, inca din 1995, pentru a stimula preocuparile in ve­derea cresterii calitatii constructiilor si pentru a recompensa realizarile deosebite in acest domeniu, ARACO a instituit distinctia de excelenta de­numita „Trofeul Calitatii“.

La editia din 2013 au fost premiate 14 lucrari, lucrari care vor fi prezentate, toate, in revista noastra.

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 99 – decembrie 2013, pag. 8

 Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2013/12/04/conferinta-nationala-araco/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.