«

»

QUALITY CERT: Sprijin pentru integrarea Republicii Moldova in Uniunea Europeana

Share

quality siglaIntegrarea in Uniunea Europeana este, pentru Republica Moldova, o problema de mare actualitate, termenul stabilit pentru finalizarea actiunilor de indeplinire a conditiilor privind integrarea apropiindu-se vertiginos.

Una dintre conditiile de importanta majora, impusa de Uniunea Europeana, se refera la armonizarea le­gislatiei si a reglementarilor din constructii privind materialele de constructii si racordarea prevede­rilor acestora la legislatia europeana; de asemenea, adoptarea de catre Republica Moldova a eurocodurilor, a standardelor europene, elaborarea anexelor nationale, precum si elaborarea de norme nationale si elimi­narea tuturor prevederilor din reglementarile nationale care intra in conflict cu cele stabilite prin regulamente, eurocoduri, standarde si alte documente legislative in vigoare la nivel european.

Timpul scurt, de numai doi ani si jumatate, cat a mai ramas pentru indeplinirea conditiilor impuse de Uniunea Europeana privind legislatia, a impus necesitatea organizarii la Chisinau, in perioada 28-30 octombrie, a unei Conferinte Nationale, conferinta derulata sub motto-ul “Implementarea Eurocodurilor si a reglementarilor tehnice europene in Republica Moldova”.

 

Conferinta a abordat tematici de prima importanta privind:

• Adoptarea si implementarea Eurocodurilor in Republica Moldova, inclusiv a regulamentelor si standardelor europene din domeniul constructiilor;

• Prevederile Regulamentului Par­la­mentului European si ale Consiliului nr. 305 din martie 2011;

• Certificarea calificarii profesio­nale a firmelor din constructii (experiente, probleme, perspective);

• Aspecte privind elaborarea Codului Urbanismului si al Constructiilor.

Pentru elucidarea principalelor probleme si pentru stabilirea de masuri concrete, cu privire la etapele care trebuie parcurse, precum si pentru definitivarea unui program concret Ministerul Dezvoltarii Regio­nale si Constructiilor si Uniunea Inginerilor Constructori din Repu­blica Moldova au invitat o delegatie de specialisti din Romania. Delegatia a fost compusa din dr. ing. Traian POPP – presedintele Asociatiei Inginerilor Constructori Proiectanti de Structuri – AICPS, prof. univ. dr. ing. Radu PASCU – director de departament, prof. univ. dr. ing. Dan GEORGESCU – coordonator pentru implementarea eurocodurilor din domeniul betonului si elementelor de constructii din beton, din partea Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti si ing. Ioan BURTEA – presedintele Retelei Nationale a Laboratoarelor din Romania – RNLC si al Organismului de Certificare Sisteme de Management si Produse QUALITY CERT SA.

quality cert dec foto 1

In vederea acordarii unui sprijin efectiv, de diseminare a informatiilor din domeniul de interes declarat de Uniunea Inginerilor Constructori din Republica Moldova, membrii de­le­gatiei romane au sustinut, in ziua de 29.10.2013, un ciclu de 5 prele­geri detaliate, cu caracter interactiv, in atentia unui grup de cca. 60 de specialisti din partea Autoritatii de Reglementare, a organizatiilor profesionale, patronate, organismelor de specialitate, proiectanti, operatori din constructii. S-au prezentat cu aceasta ocazie, pe parcursul a 6 ore, expuneri privind metodologia de adoptare a eurocodurilor, a legislatiei, a regulamentelor precum si implicatiile si complexitatea acestui proces, expunand si date rezultate din experienta derularii actiunilor respective in Romania, cu privire la aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului nr. 305/2011 si a sistemului de certificare a calificarii tehnico-profesionale a operatorilor economici din constructii.

Delegatia romana a purtat un dialog constructiv, la nivelul conducerii Ministerului Dezvoltarii Regionale si Constructiilor, a Asociatiei Ingine­rilor Constructori din Republica Moldova – UICM, precum si al conducerii Federatiei Patronatului CONDRUMAT si a patronatelor membre ale federatiei. S-au clarificat, cu aceasta ocazie, principalele aspecte privind etapele care trebuie parcurse, gra­dul de complexitate al actiunilor ce trebuie derulate, precum si necesitatea implicarii tuturor specialistilor din Republica Moldova la actiunile de ela­borare, armonizare si implementare a noilor reglementari.

Urmare a dialogului constructiv, avut cu personalitatile din Republica Moldova, pe parcursul celor 3 zile ale vizitei, s-a ajuns la concluzia necesitatii cooperarii intre coordonatorii actiunii de elaborare si implementare a eurocodurilor din Republica Moldova si specialisti din institutiile din Romania participante la discu­tiile organizate la Chisinau, specialisti care au experienta adecvata in dome­niile de interes puse in discutie.

Pentru o mai buna coordonare a actiunilor si derularea acestora la nivelul cerintelor, s-a stabilit, de comun acord intre parti, necesitatea perfectarii unui protocol de colaborare intre institutiile implicate din Romania si Republica Moldova participante la discutii, cu posibilitatea cooptarii si a altor specialisti din Romania, astfel incat sa se asigure incadrarea actiunilor programate in termenul stabilit de Uniunea Europeana. Propunerea de protocol intre institutiile din Republica Moldova si din Romania este in curs de fina­lizare, urmand ca, pana la finele anului 2013, sa se deruleze, deja, primele actiuni.

Consideram ca participarea la actiunea de sprijin initiata de cele patru institutii din Romania nu trebuie sa fie limitativa, fiind necesara largirea colectivului si prin implicarea altor institutii / organisme profesionale / specialisti din Romania care detin competenta si experienta necesare, pentru a asigura derularea actiunilor la nivelul cerintelor si exigentelor impuse pe plan european si finalizarea actiunii, in cel mai scurt timp posibil.

Cooperarea intre institutiile din Romania si cele din Republica Moldova, in domeniul implementarii legislatiei, a eurocodurilor, a standardelor si normelor, precum si al punerii pe piata a produselor si al certificarii calificarii operatorilor economici din constructii, este la inceput de drum, existand posibilitati concrete de participare la rezolvarea problemelor tehnice si procedurale, la nivelul ce­rintelor impuse statelor din Uniunea Europeana, si de punere in valoare a experientei Romaniei in domeniile care au facut obiectul vizitei de lucru a delegatiei de specialisti invitate in Republica Moldova.

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 99 – decembrie 2013, pag. 44

Autor:
Ioan Burtea – SC Quality Cert SA

 Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2013/12/04/quality-cert-sprijin-pentru-integrarea-republicii-moldova-in-uniunea-europeana/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.