«

»

Ocupatiile din activitatea de monitorizare a comportarii in situ a constructiilor (II)

Share

(Continuare din numarul anterior)

Specialist in urmarirea speciala a comportarii in situ a constructiilor
Descrierea ocupatiei

Urmarirea speciala a comportarii in situ a construc­tiilor presupune un grad de calificare superioara celei a responsabilului cu urmarirea curenta, deoarece ea implica, pe langa constatarea starii tehnice de moment a constructiei si a consecintelor asupra aptitudinii pentru exploatare a acesteia si depistarea cauzelor generatoare ale transformarilor pe care le sufera. In plus, ea implica si capacitatea de a propune si efectua toate cercetarile necesare precizarii diagnosticului stabilit, folosindu-se tehnica experimentala moderna de specialitate. Prin urmare, specialistul cu urmarirea comportarii in situ a constructiilor trebuie sa fie in mod obligatoriu licentiat al unei facultati de constructii si, in acelasi timp, un cunoscator al metodelor si tehnicilor de investigatie experimentala (observare si masurare), al metodelor si tehnicilor mo­derne de prelucrare a rezultatelor, al metodelor de ratio­nament deductive si de sinteza, care sa-i permita punerea unui diagnostic corect si veridic. Specialistul in urmarirea speciala a comportarii in situ a constructiilor trebuie sa fie capabil ca, pe baza constatarilor facute asupra starii tehnice a constructiei, sa intocmeasca un proiect de urmarire speciala, sa organizeze si sa conduca investigatiile necesare, iar pe baza rezultatelor obtinute sa pre­zinte un raport cu diagnosticul aptitudinii pentru exploatare a constructiei cercetate si sa recomande masuri de asigurare a acesteia in viitor.

 

a. Cunoasterea metodelor si tehnicilor moderne de investigare a comportarii in situ a constructiilor

Specialistul in urmarirea speciala a comportarii in situ a constructiilor trebuie sa cunoasca metodele moderne de observare si masurare a fenomenelor ce caracterizeaza comportarea in situ a constructiilor, precum miscarea constructiilor (deplasare, deformatie globala, deformatie specifica, rotire, inclinare, rasturnare, tasare), degradarea starii fizice a constructiilor (eroziune, coroziune, fisurare, umezire, ciobire, patare, exfoliere, putrezire, subspalare, curgere lenta, contractie, dilatare, inghet / dezghet), atac biologic (microorganisme, alge, ciuperci, insecte, pasari, rozatoare s. a.).

 

b. Cunoasterea metodelor moderne de prelucrare a datelor experimentale

 

c. Redactarea unui proiect de urmarire speciala a comportarii in situ a constructiilor

Urmarirea speciala, spre deosebire de urmarirea curenta, se bazeaza pe existenta unui proiect de urmarire speciala prevazut prin normativul referitor la aceasta acti­vitate, conform caruia proiectul trebuie sa cuprinda: denumirea si amplasarea obiectului de constructie; motivele instituirii urmaririi speciale; descrierea lucrarii; obiectivele urmaririi speciale; metode de masurare / determinare si aparatura necesara; stabilirea locatiei punctelor de masurare pe constructie si imprejurimi; conditii de receptie, verificare, depozitare a aparaturii; stabilirea mo­du­lui de arhivare a datelor; indicarea modului de prelucrare a datelor; programul masurarilor; masuri in caz de risc.

 

d. Organizarea si conducerea investigatiilor pe constructii in situ

Urmarirea speciala a comportarii in situ a constructiilor presupune desfasurarea unei activitati complexe in vederea punerii in practica a prevederilor proiectului respectiv. Organizarea activitatii implica alegerea personalului si a mijloacelor tehnice necesare, crearea conditiilor de acces la punctele de observare si masurare (schele, platforme, eliberarea cailor de acces de obstacole), montarea aparatelor si a dispozitivelor pe si in elementele constructiei si in imprejurimi, luarea masurilor de protectie a muncii si a mediului; efectuarea masu­rarilor conform programului prevazut, asigurarea legaturilor dintre echipe si cu conducerea operatiunilor, controlul executarii lucrarilor si luarea masurilor de interventie in caz de nevoie.

 

e. Redactarea unui raport cu diagnosticul constructiei urmarite

Scopul urmaririi speciale a comportarii in situ a constructiilor este acela de a diagnostica starea lor intr-un anumit moment al evolutiei sale si cauzele care au ge­nerat-o, in lumina obiectivelor concrete care au declan­sat actiunea de urmarire si de a pune acest diagnostic la dispozitia beneficiarului /comanditarului actiunii. Specia­listul in urmarirea comportarii in situ a constructiilor trebuie sa fie in masura de a elabora un raport la final de actiune, in care sa arate cum au fost respectate preve­derile proiectului de urmarire speciala si care sunt rezultatele obtinute. Pe baza acestor rezultate, specialistul trebuie sa poata previziona comportarea constructiei in viitor si sa indice masurile necesare pentru a-i asigura aptitudinea pentru exploatare.

 

Expert in urmarirea comportarii in situ a constructiilor
Descrierea ocupatiei

Monitorizarea comportarii in situ a constructiilor implica si realizarea unor interventii, de natura fie a mentenantei, fie a reabilitarii, ultima implicand transformari formale si structurale ale constructiilor, care se pot realiza doar pe baza unui proiect corespunzator, elaborat de un expert in monitorizarea comportarii in situ a constructiilor. Acest expert trebuie sa fie apt pentru a efectua toate sarcinile care ar reveni responsabilului cu urmarirea curenta, cat si specialistului in urmarirea speciala si, in plus, sa rezolve necesitatile de interventie prin solutii constructive adecvate de renovare sau reabilitare, concretizate in proiecte de interventie care sa tina seama de conditiile specifice de lucru pe constructii existente.

 

a. Evaluarea periculozitatii starii tehnice a constructiilor si stabilirea prioritatilor de interventie pe constructie

Expertul in monitorizarea comportarii in situ a constructiilor trebuie sa fie capabil ca, pe baza constatarii starii tehnice a constructiei, sa evalueze in ce masura eventualele degradari, defecte si disfunctionalitati descoperite reprezinta pericole pentru aptitudinea de exploatare a constructiei cercetate si care ar trebui sa fie ordinea rea­lizarii lucrarilor de interventie pentru o remediere cat mai eficienta a starii de risc in care se afla constructia.

 

b. Alegerea metodelor si mijloacelor de interventie pe constructie

 

c. Intocmirea proiectului de interventie pe constructie

Proiectul de interventie pe constructie este un proiect care defineste lucrarile ce trebuie executate asupra constructiei existente, pentru a inlatura deficientele de comportament constatate si a-i reda aptitudinea pentru exploatare, avuta sau dorita. Lucrarile de constructie avute in vedere sunt foarte variate, depinzand de tipul de constructie (cladire, sosea, baraj, aeroport, turn de racire, tunel etc.) si de conditiile de amplasament. In general, proiectul se conduce dupa regulile cuprinse in standar­dele ocupationale pentru inginerii proiectanti de constructii.

 

d. Intocmirea raportului de expertiza

Scopul monitorizarii in situ a constructiilor este acela de a diagnostica starea lor intr-un anumit moment si a indica masurile necesare, fie pentru mentinerea, fie pentru refacerea aptitudinii lor pentru exploatare. Expertul in monitorizarea comportarii in situ a constructiilor trebuie sa fie in masura a elabora un raport la final de expertiza in care sa arate actiunile intreprinse pentru evaluarea starii tehnice a constructiei, rezultatele obtinute si masurile necesare propuse pentru a-i asigura aptitudinea pentru exploatare in continuare.

 ____________________

Acestea sunt principalele probleme legate de exer­citarea noilor ocupatii introduse in COR, care ar trebui cunoscute de catre constructorii amatori de angajare, in activitatea de monitorizare a comportarii in situ a constructiilor.

Ca o observatie, in COR denumirea ocupatiilor este putin schimbata fata de cea propusa de mine, MDRAP eliminand, din pacate, sintagma in situ si precizarea ca specialistul este specialist in urmarirea speciala.

Cred ca, in lumina celor expuse in introducere, autoritatile publice centrale (Guvern) si locale (prefecti, primari, consilii locale) ar trebui sa ia urgent masuri de organizare efectiva a activitatii de monitorizare a comportarii in situ a constructiilor, prin infiintarea comisiilor de atestare a competentei candidatilor la practicarea celor trei ocupatii aferente care sa asigure prezervarea fondului construit existent, purtand si responsabilitatea masurilor luate. Asemenea comisii ar trebui sa functioneze in cadrul primariilor si prefecturilor pentru atestarea responsabililor cu urmarirea curenta a cladirilor si in cadrul ministerelor, pentru atestarea responsabililor cu urmarirea curenta a constructiilor speciale din dotarea unitatilor subordonate.

Pentru atestarea specialistilor si expertilor in urmarirea speciala a comportarii in situ a constructiilor comisiile ar trebui infiintate, in cadrul asociatiilor profesionale si a institutiilor de invatamant superior de constructii, potrivit categoriilor de constructii avute in vedere (constructii hidrotehnice, edilitare, energetice, cai de comunicatie si transport, telecomunicatii etc.). Exami­narea si certificarea ulterioara ar trebui taxate si platite de catre candidati, avand in vedere ca in felul acesta devin capabili de a fi angajati si platiti pentru munca lor.

Comisia Nationala Comportarea in situ a Constructiilor, prin natura preocuparilor sale, are o comisie de atestare pentru toate cele trei ocupatii, fiind indreptatita prin statut sa confirme si ateste competente in acest domeniu. In functie de candidat, comisia apeleaza si la specialisti din afara (cadre universiare, inspectori ISC s. a.)

Cred ca este timpul sa trecem de la vorbe la fapte, caci, dupa cum se vede, natura nu ne iarta greselile.

Detalii suplimentare se pot obtine de la Comisia Nationala Comportarea in situ a Constructiilor, Sos. Pantelimon nr. 266, 021652, Bucuresti, Tel.: 021 255 10 33, E-mail: cncisc@gmail.com

Autor:
dr. ing. Felician Eduard Ioan Hann – presedinte de onoare al Comisiei Nationale Comportarea in situ a Constructiilor

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 100 – ianuarie-februarie 2014, pag. 58

 Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2014/01/31/ocupatiile-din-activitatea-de-monitorizare-a-comportarii-in-situ-a-constructiilor-ii/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.