«

»

Certificarea calificarii tehnico-profesionale a operatorilor economici din constructii. Moment de importanta istorica in procesul de modernizare a conceptiei in domeniul constructiilor

Share

quality siglaIstoria constructiilor din Romania este marcata de momente de o importanta deosebita, care au situat tara noastra in randul statelor cu traditie din Europa, cu rol activ in modernizarea proceselor de construire.

Din anul 1832, de pe vremea Regulamentului Organic, ne reamintim cu mandrie de trei evenimente marcante, de prima importanta: 1862 – infiintarea primului corp de inspectori generali de catre Domnitorul Alexandru Ioan Cuza, 1977 – adoptarea Legii 8 privind rezistenta, stabilitatea, siguranta in exploatare si durabilitatea construc­tiilor, 1995 – adoptarea Legii 10 privind calitatea in constructii.

In prezent, 14 tari europene cu traditie in constructii, din care enumeram Marea Britanie, Franta, Germania, Italia, Spania, Belgia, Portugalia, Grecia, au adoptat un sistem de Certificare a calificarii tehnico-profesio­nale a intreprinderilor din constructii, unele dintre acestea avand o experienta acumulata pe parcursul a cca. 60-100 de ani.

 

Constructorii francezi isi amintesc cu mandrie, dupa 65 de ani, faptul ca la 2 noiembrie 1949 Primul Ministrul al Frantei, impreuna cu Ministrul Reconstructiei si Urbanismului au infiintat oficial in Franta sistemul de certificare a calificarii profesionale a intreprinde­rilor din constructii.

In Romania, dupa 20 de ani de la data la care s-a initiat prima actiune de implementare a unui sistem de certificare a calificarii tehnico-profesionale a operatorilor din constructii, s-au parcurs trei etape importante, respectiv primul aviz favorabil al  CTS- MLPTL la data de 28.03.1995, avizare favorabila in CTS MLPTL – Comitetul Tehnic de Specialitate nr. 1, a versiunii actua­lizate la data de 24.06.2002 si etapa  cea mai complexa, 2002 – 2014, de armonizare a prevederilor privind certificarea calificarii tehnico-profesionale a operatorilor din constructii cu legislatia europeana, asigurandu-se preluarea prevederilor acestora intr-un proiect de “Hotarare de Guvern”, care este aliniat la cerintele si practicile actuale utilizate de statele din Uniunea Europeana.

Astazi, la fel ca si in Franta in anul 1949, in Romania exista oportunitatea de adoptare a unei “Hotarari de Guvern” in domeniul certificarii califi­carii tehnico-profesionale, atat Guvernul Romaniei cat si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in cadrul politicii de modernizare a legislatiei, avand disponibilitatea pentru crearea unui cadru legislativ, care sa permita valorificarea potentialului tehnic-organizatoric al constructorilor din Romania si sa asigure:

• introducerea unei legislatii aliniate la prevederile Directivei 2004/18/CE si OUG 34/2006, precum si a standardelor internationale, europene, nationale privind certificarea;

• simplificarea activitatii de preselectie la licitatiile publice de catre comisiile de licitatie, prin eliminarea necesitatii prezentarii de documente justificative privind competenta teh­nica, in cazul prezentarii unui certificat de calificare tehnico-profesionala;

• recunoasterea, de catre comisiile de licitatie, beneficiari etc. a competentei tehnice a operatorilor economici, la nivelul stabilit prin certificatul de calificare profesionala;

• introducerea unui sistem national unitar de evaluare si eliminare a subiectivismului in evaluarea competentei profesionale;

• simplificarea accesului operatorilor economici cu activitate in constructii la participarea la licitatie si/sau adjudecarea de lucrari;

• asigurarea accesului microintreprinderilor si/sau a intreprinderilor familiale, a intreprinderilor mici si mijlocii, pentru preluarea de contracte privind lucrarile din domeniile/specia­litatile pentru care sunt strict specia­lizate si pentru care detin resursele si tehnologiile adecvate;

• asigurarea participarii, ca subantreprenori, la executarea de lucrari din categoriile de importanta A, B, C, in calitate de intreprinderi specializate, in cazul in care detin acelasi nivel de recunoastere a competentei tehnice cu antreprenorul general;

• punerea la dispozitia titularilor de credite, investitorilor, autoritatilor contractante, prin publicarea in Monitorul Oficial si/sau afisarea pe site-ul Consiliului National de Certificare, a unei liste oficiale cu operatorii economici cu activitate in constructii, certificati pe domenii, tipuri de constructii, categorii de lucrari, nivele de competente, care sa le permita acestora selectarea celor competenti si cu profil adecvat specificului constructiilor pe care doresc sa le realizeze;

• alinierea la practicile si normele europene in vigoare sau in curs de adoptare, utilizate la nivel european de statele care au introdus sistemul de certificare a competentei profesionale;

• asigurarea unei baze concrete de recunoastere, de catre statele membre UE, a competentei profesionale a operatorilor economici din Romania pe baza acordurilor incheiate de autoritatea MDRAP cu autoritatile de profil din alte state;

• participarea operatorilor econo­mici cu activitate de constructii din Romania la adjudecarea de contracte, in conditii de egalitate cu operatorii economici din alte state.

Conditia fundamentala pentru obtinerea acestor drepturi este aceea de aliniere a legislatiei de certificare la prevederile standardelor europene SR EN ISO/CEI 17021:2011, SR CLC/TS 50349:2006, standardelor romane SR 13476-1:2003, SR 13476-2:2003, precum si a Legii 10/1995 privind calitatea in constructii si a OUG 34/2006, aliniere efectuata, deja, in mare parte in cadrul legislatiei aplicate in Romania in activitatea de certificare.

In procesul de certificare, se urma­reste aplicarea unor tarife la nivele minime de tarifare, aprobate de autoritate, care sa fie accesibile operatorilor economici, precum si evaluarea ope­ratorilor economici cu respectarea pre­­vederilor stabilite prin OUG 34/2006 si a Legii 10/1995.

Criteriile de certificare, conform prevederilor documentelor care stau la baza certificarii, utilizate la nivel national si european, sunt “criteriile juridice-administrative”, “criterii financiare” si “criterii tehnice” mentionate si in OUG 34/2006, care sunt similare cu cele practicate de celelalte state, fara diferente semnificative in functie de traditia din fiecare din aceste tari.

Precizam ca, pentru datele men­tionate in certificatele de calificare, nu va mai fi necesar sa se prezinte documente care sa sustina competentele respective, cu exceptia datelor la zi care sa ateste indeplinirea criteriilor stabilite la art.180 din OUG 34/2006 privind dreptul de participare la licitatia publica, precum si a situatiei econo­mico-financiare la data participarii la licitatie.

Activitatea de certificare se deru­leaza numai de organisme de certificare desemnate de autoritate, care raspund de corectitudinea evaluarilor si indeplinesc conditiile de impartialitate.

Adoptarea Proiectului de Hotarare va contribui la asigurarea cadrului le­gislativ pentru participarea marilor companii, dar si a microintreprinde­rilor, la adjudecarea de lucrari, simplificand si reducand la maximum numarul de documente justificative si informatiile solicitate, in prezent, la lici­tatiile publice si/sau in relatiile directe cu partenerii din sectorul privat.

Prevederile Proiectului de Hotarare de Guvern asigura accesul la certificare, pe durata limitata, a intreprinde­rilor nou infiintate si nu impun conditii speciale pentru fundamentarea competentei operatorilor economici, acestea fiind cele stabilite prin legislatia nationala, si permit fundamentarea detinerii dotarii tehnice pentru aplicarea tehnologiilor, prin prezentarea de contracte/conventii.

Proiectul de Hotarare de Guvern are prevederi si cu privire la:

• emiterea de certificate si pentru grupuri de operatori economici, care incheie documente de asociere, in vederea fundamentarii, in comun, a competentei profesionale pe perioada de valabilitate a documentelor de asociere;

• extinderea domeniilor si modificarea clasei de tehnicitate, pe masura indeplinirii, la un nivel superior, a criteriilor de certificare.

Avand in vedere importanta actului legislativ care se propune pentru adoptare, precum si pentru sustinerea introducerii sistemului de certificare tehnico-profesionala, consideram utila formularea eventuala la e-mailul: quality_cert@yahoo.com, a optiunii de principiu pentru promovarea actului legislativ.

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 102 – aprilie 2014, pag. 20

Autor:
Ioan Burtea – presedinte Quality Cert SA

 Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2014/04/03/certificarea-calificarii-tehnico-profesionale-a-operatorilor-economici-din-constructii-moment-de-importanta-istorica-in-procesul-de-modernizare-a-conceptiei-in-domeniul-constructiilor/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.