«

»

Personalitati romanesti in constructii – Mircea IEREMIA

Share

mircea_ieremiaS-a nascut la 25 iunie 1939 in Ploiesti. Dupa absolvirea Liceului Mihai Viteazul, din Bucuresti, a urmat cursurile Facultatii de Constructii Civile, Industriale si Agricole de la Institutul de Constructii Bucu­resti, cursuri absolvite in anul 1961.

 

Activitatea inginereasca a inceput-o la intreprinderea de Constructii Speciale Industriale si Montaj, contribuind la realizarea Fabricii de Masini Unelte si Agregate Bucuresti (1961 – 1963). La acest santier a detinut functia de sef sector montaj constructie metalica la hala de montaj, la hala de mecanica fina, la hala de mecanica grea si la depozitul de agregate.

 

Activitatea didactica a inceput-o in anul 1963, ca asistent la Catedra de rezistenta materialelor – Institutul de Constructii Bucuresti, parcurgand toate treptele universitare: asistent (1963 – 1968), sef de lucrari (1968 – 1976), conferentiar (1976 – 1990), profesor (din anul 1990) la aceeasi catedra a institutului, devenit ulterior Universitatea Tehnica de Constructii. Intre anii 1994 -1999, a activat si ca profesor la Departamentul de Studii in Limbi Straine, la aceeasi universitate. Din anul 1990 pana in prezent, a fost si este profesor asociat si la Facultatea de Constructii – Universitatea Ovidius Constanta, iar intre anii 1990 – 1997 a functionat ca profesor si la Academia Militara – Facultatea de Geniu, Geodezie si Constructii.

In cariera sa de profesor in inva­tamantul universitar, a predat urmatoa­rele cursuri: Rezistenta materialelor, Teoria elasticitatii si plasticitatii, Teoria placilor plane si curbe, Mecanica constructiilor, Statica constructiilor, Mecanica mediilor continue, Reologia, Mecanica solidului deformabil.

Titlul stiintific de doctor inginer l-a obtinut cu lucrarea: Contributii la stu­diul starii de tensiune si de deformatie, care apare la nodurile de cadru cu racordare curba.

Din anul 1996 este conducator de doctorat in domeniul Inginerie Civila, specialitatea Rezistenta materialelor, elasticitate, plasticitate, participand si ca referent stiintific oficial, in comisii de doctorat.

 

Activitatea stiintifica a prof. Mircea Ieremia s-a desfasurat in domeniile: mecanica computationala a corpului deformabil; analiza statica si dinamica numerica neliniara (fizic si geometric) a structurilor, tinand seama de conlucrarea structurii cu terenul de fundare si de interactiunea fluid-structura (studii de caz reale, rezolvate numeric cu metoda elementului finit); teoria si calculul de rezistenta si stabilitate a placilor ortotrope metalice si de beton armat (cercetari experimentale in-situ cu metoda tensiometriei electrice rezistive si cercetari numerice cu metoda elementului finit); teoria si calculul de rezistenta si verificarea la voalare a nodurilor de cadre metalice cu sectiune compusa a halelor industriale, tinand seama de conlucrarea spatiala rigla – stalp si a placilor rigidizate cu nervuri ale navelor (cercetari teore­tice si experimentale in laborator si in-situ cu metoda fotoelasticitatii si a tensiometriei electrice rezistive).

 

Prof. Mircea Ieremia desfasoara o activitate publicistica tehnica importanta. In afara cursurilor editate la UTCB si Universitatea Ovidius, Constanta, enumeram cateva dintre cartile tiparite (autor sau coautor): Elasticitate. Plasticitate. Neliniaritate, Ed. PRINTECH, 1998; Teoria si calculul placilor ortotrope, Ed. Tehnica, 1983; Aplicarea teoriei elasticitatii si a placilor in calculul constructiilor, Ed. Tehnica, 1986; Analiza numerica neliniara a structurilor, vol. I – Fundamente de calcul, Ed. CONPRESS, 2004, vol. al II-lea – Modelarea raspunsului structural, Ed. CONPRESS, 2005; Rezistenta materialelor. Lucrari de laborator, Ed. World Scientific International Publishing House, New York – Bucharest – London, 2001.

Dintre cartile cu aplicabilitate practica in proiectare (coautor) enumeram: Utilizarea calculatoarelor elec­tronice in proiectare, Ed. M.C.Ind – COCC, 1974; Proiec­tarea structurilor. Programe de calcul automat, Ed. M.C.Ind – COCC, 1975; Structuri metalice articulate. Programe de calcul, 1977 si Programul Symbolic Matrix Interpretative System pentru calculul automat al structurilor, ICB, 1977.

In cariera sa profesionala de pana acum, a publicat si peste 180 de articole in diferite reviste din tara si strainatate. Dintre publicatii se impune, in mod deosebit, tratatul Analiza nume­rica neliniara a structurilor, ce repre­zinta o premiera, avand ca scop investigarea comportarii reale a diferitelor tipuri de structuri si materiale (beton armat, otel, teren de fundare) solicitate pana la starea de colaps, in scopul unei proiectari rationale.

De asemenea, prof. Mircea Ieremia a participat, cu comunicari apreciate, la diferite congrese stiintifice nationale si internationale, in domeniile: metode de calcul in inginerie, mecanica computationala, conferinte de inginerie seismica, poduri si structuri ingineresti, structuri din otel si aluminiu, calculul si proiectarea panzelor subtiri.

Prof. Mircea Ieremia a fost visiting professor (conferinte, cursuri, documentare) la universitatile: École Nationale des Ponts et Chausseés, Paris (1987, 2000); Technical University Gradevinski Fakultet, Niš (1991); Universitatea Tehnica a Moldovei, Chisinau (1996, 2000); Université de Liège (2000); Universidade de Aveiro (2006 ; 2007).

Pentru laborioasa sa activitate stiintifica, profesorului Mircea Ieremia i s-a acordat premiul Aurel Vlaicu al Academiei Romane, in anul 1983.

 

In paralel cu activitatea didactica, a participat la realizarea a nume­roase lucrari ingineresti, in calitate de inginer proiectant, inginer consilier sau expert la unele unitati de proiectare. Din aceasta activitate insemnata, amintim: IPROLAM (1963 – 1970) – proiectare la diferite lami­noare din tara; Institutul de Proiec­tare Carpati, 1988: Casa Republicii – verificare plansee structura de rezistenta; Institutul de Cercetare Pro­iectare Gospodarirea Apelor (1987 – 1988): nodurile hidrotehnice de pe raul Dambovita – verificare la actiunea seismica; expertize tehnice si/sau proiecte de consolidare la constructii avariate de seism, dintre care mentionam: Universitatea Bucu­resti, Institutul de Filosofie Bucuresti, Combinatul de Aluminiu ALRO Slatina, Portul Constanta Sud (terminal de containere pe molul IIS), Portul Constanta Nord (terminalul de ciment la danele 67 – 68), ansamblul de cladiri la Teatrul National Bucuresti (sala principala, corpul scenei, corp anexe, Teatrul de Opereta) etc.

Prof. Mircea Ieremia a fost consilier la Technical Computer Application – Bruxelles (1992 – 1995); proiecte/expertize in Liban, Iran, Arabia Saudita, Kuwait, Belgia; colaborare-consultanta inginerie seismica, Erzincan, Turcia, 1992, delegat MLPAT; inginer specialist rezistenta si verificator proiecte la lucrarile realizate de institutele de proiectari: IPRONEF SA, 1998, ISPE SA (din anul 1999), IPTANA SA (din anul 2001), Hidro Proiect Design SA (din anul 2005). De asemenea, este expert tehnic (din anul 1992), verificator de proiecte (din anul 1993) atestat MLPAT – rezistenta si stabilitate pentru constructii din beton, beton armat, zidarie, metal.

Prof. Mircea Ieremia a fost membru al International Association for Bridge and Structural Engineering, Zürich (1978 – 2000); Association Française du Génie Parasismique, Paris (1995); Earthquake Engineering Research Institute, Oakland (1995 – 1999); New York Academy of Sciences (1998 – 2000); Comité Scientifique et Technique al Association Française du Génie Parasismique (2000) etc. De asemenea, este membru titular al Academiei Oamenilor de Stiinta (1998) si membru in diferite asociatii tehnice romanesti.

A prezentat cursuri pentru masteranzi si doctoranzi la Universitatea din Aveiro, Portugalia intre anii 2006 – 2007.

Discipol stralucit al renumitilor profesori Aurel A. Beles si Panaite Mazilu, a imbinat activitatea didactica cu cea de cercetare stiintifica si de proiectare-executie-expertizare.

Seriozitatea, initiativa, obiectivitatea, exigenta, capacitatea de ana­liza si de sinteza, dragostea fata de profesie si de semeni sunt caracte­ristice prof. Mircea Ieremia, care se inscrie cu o pagina frumoasa printre cele mai de seama personalitati ale istoriei stiintei si tehnicii romanesti in constructii.

(Din vol. Personalitati romanesti in constructii, autor Hristache Popescu) 

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 104 – iunie 2014, pag. 50Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2014/06/06/personalitati-romanesti-in-constructii-mircea-ieremia/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.