«

»

PSC: Promovarea intereselor breslei constructorilor din Romania in cadrul Uniunii Europene

Share

psc logo nouAccederea Romaniei la UE nu a fost si nu trebuie sa fie ceva formal, ci in primul rand o prezenta si o activitate care sa asigure o integrare in sistemul economic european, pe baze concurentiale si de eficienta. Daca este sa privim acest lucru din punct de vedere al tarii noastre, esential este ca pe toate planurile vietii econo­mico-sociale sa promovam consecvent investitiile, singurele care pot aduce potentialul tarii la nivel european.

Intelegand un asemenea demers, Patronatul Societatilor din Constructii si-a propus si actioneaza pentru promovarea intereselor breslei constructorilor romani in cadrul UE.

Date si fapte concrete inseram din precizarile dnei Raluca Hanta, specialist comunicare si PR al PSC.

 

PSC este bine reprezentat la nivel national, fiind membru al Federatiei Patronatelor Societatilor din Constructii – FPSC si al Uniunii Generale a Industriasilor din Romania.

La nivel international, Patronatul Societatilor din Constructii este membru activ in cadrul Uniunii Europene a Promotorilor Constructori – UEPC, organizatie care are o istorie lunga ce dateaza din 1958, atunci cand a fost fondata ca o asociatie internationala in scopuri stiintifice. Inca de la inceput, scopul UEPC a fost sprijinirea si apararea intereselor dezvoltatorilor si constructorilor din Europa, pozi­tionandu-se ca reprezentant al acestora in raport cu institutiile europene. Se poate spune ca UEPC reprezinta un actor cheie in sectorul european al constructiilor, participand activ la mai multe foruri UE, intre care Forumul la nivel inalt privind Strategia pentru competitivitatea durabila a sectorului construc­tiilor si a intreprinderilor sale, promovat de Comisia Europeana.

tiberiu_andrioaieiPSC reprezinta, sustine si promo­veaza interesele sectorului constructiilor din Romania la nivel european, participand la intrunirile Comitetului mixt, la Consiliul de Administratie si la reuniunile Adunarii Generale. Colaboram cu ceilalti colegi constructori din Uniunea Europeana in vederea monito­rizarii si armonizarii legislatiei din domeniu la nivel european, la acti­vitatile de lobby pe probleme cheie, la evenimentele din cadrul institutiilor UE, dar si la implementarea proiectelor regionale. In acest sens, PSC a parti­cipat la intrunirea Consiliului de Administratie si la Adunarea Generala de la Wroc³aw, in perioada 7 – 10 octom­brie a.c., prin domnul secretar general Tiberiu Andrioaiei, reprezentantul patro­natului in grupul de lucru pentru eficienta energetica din cadrul UEPC.

Tematicile discutate la aceasta intrunire au fost cele privind: cotele de TVA, accesibilitatea si eficienta energe­tica, cu accent pe cea din urma, in contextul importantei articolului 9 al Directivei 2010/31/EU, conform caruia statele membre trebuie sa elaboreze planuri nationale pentru cresterea numarului de cladiri cu consum de energie aproape egal cu zero. Aceste planuri trebuie sa includa, printre altele, aplicarea detaliata in practica a definitiei  cladirilor cu consum de ener­gie aproape egal cu zero (inclusiv un indicator numeric al consumului de energie primara, exprimat in kWh/m2 pe an), obiective intermediare privind imbunatatirea performantei energetice a noilor cladiri pana in 2015, precum si informatii cu privire la politicile financi­are sau alte masuri menite sa promo­veze acest principiu.

Scopul intrunirilor de acest fel este acela de a crea mecanisme care sa poata asigura transferul de informatii si know-how, pentru a ajuta statele membre, in speta Romania, sa puna in aplicare directivele, precum si pentru a incuraja implementarea masu­rilor  in vederea economisirii energiei si promovarii surselor de energie regenerabila la cladirile existente.

Politica energetica a UE trebuie sa asigure securitatea aprovizionarii gos­podariilor si a intreprinderilor la preturi si costuri accesibile si competitive. Acest aspect este deosebit de important pentru competitivitatea Europei, in contextul cresterii cererii de energie din partea marilor economii si al nivelului ridicat al costurilor cu energia. Raman esentiale, in continuare, diversificarea aprovizionarii cu energie a Europei si dezvoltarea resurselor ener­­getice indigene, in vederea asigurarii securitatii aprovizionarii, a reducerii dependentei energetice externe a UE si a stimularii cresterii economice.

In ceea ce priveste TVA-ul, in cadrul reuniunii Comitetului Mixt de la Madrid, din luna mai a acestui an, s-a convenit configurarea unui grup de lucru care sa pregateasca lucrarile pentru viitorul document referitor la accesibilitate si a unui grup de lucru ce va elabora pozitia comuna a UEPC in vederea revizuirii cotelor de TVA. Cel mai probabil, Comisia Europeana va propune o directiva pentru imbuna­tatirea pietei de bunuri si servicii accesibile persoanelor cu handicap si celor in varsta. Aceasta initiativa va include masuri obligatorii pentru promovarea achizitiilor si armonizarea standardelor de accesibilitate.

UEPC subliniaza faptul ca reduce­rea cotelor de TVA pentru „locuintele sociale“, ar trebui sa fie disponibila, in mod egal, pentru furnizorii publici, semi-publici sau privati, pentru a asi­gura conditii de concurenta echitabile. Membrii UEPC ar putea fi afectati de o reforma a TVA-ului pentru locuinte sau pentru materialele de constructii mai ales in cazul in care o abordare eficienta a resurselor va fi aprobata de Comisie. Comunicarea Comisiei Euro­pene din 6.12.2011 stabileste ca­racteristicile fundamentale ce trebuie sa stea la baza noului regim de TVA, orientate pe trei directii esentiale: TVA-ul trebuie sa devina cat mai functional pentru intreprinderi, sa fie mai eficient in actiunea de sprijinire a consolidarii fiscale a statelor membre si a cresterii economice durabile si sa ajute la stoparea pierderilor uriase de venituri care au loc in prezent din cauza necolectarii TVA-ului si a fraudelor.

Consideram ca recomandarile Grupului Institutiilor Financiare din Domeniul Eficientei Energetice – EEFIG sunt foarte utile iar aplicarea lor la situatia actuala din tara noastra ar aduce plusvaloare sectorului constructiilor, un sector aflat, din pacate, la nivelul minim al ultimilor 8 ani. In acest sens, sunt recomandate investitiile in eficienta energetica, investitii care au potentialul de a deveni un factor-cheie al competitivitatii Uniunii Europene, aducand plusvaloare economica, inovare si sporind ocuparea fortei de munca in sectorul constructiilor, in statele membre.

Pentru a realiza o renovare profunda a cladirilor, din punct de vedere al eficientei energe­tice, factorii de decizie si participantii de pe piata trebuie sa colaboreze pentru a extinde modelele de succes deja existente, in toate statele membre. Un alt factor important este utilizarea optima a fondurilor structurale si de investitii 2014-2020, pentru a indeplini obiectivele convenite, in temeiul directivei privind eficienta energetica.

Toate informatiile si documen­tele rezultate din participarea PSC la intrunirea Consiliul de Administratie si la Adunarea Generala de la Wroclaw vor fi facute publice pe site-ul www.psc.ro, putand fi astfel consultate de cei interesati. 

Autor:
Raluca Hanta, specialist comunicare si PR al PSC
 

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 109 – noiembrie 2014, pag. 10 

PATRONATUL SOCIETATILOR DIN CONSTRUCTII
B-dul Unirii, nr. 70, bl. J4, sc. 4, ap. 130, et. 8, cam. C, Sector 3, Bucuresti
Tel./Fax: +4 021.311.95.94, +4 021.311.95.94
E-mail: office@psc.ro | Web: www.psc.roDaca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2014/11/01/psc-promovarea-intereselor-breslei-constructorilor-din-romania-in-cadrul-uniunii-europene/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.