«

»

SRAC: Evaluarea conformitatii elementelor metalice cu rol structural

Share

srac logo 2014Incepand cu 01 iulie 2014, conform prevederilor art 17 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr 305/2011, toate elementele din otel si din aluminiu utilizate in lucrari de constructii cu rol structural pot fi introduse pe piata europeana numai dupa ce producatorul sau reprezentantul sau autorizat emite o declaratie de performanta si aplica marcajul CE pe produs.

Marcajul CE este singurul marcaj de atestare a conformitatii unui produs de constructii din domeniul reglementat, cu performanta declarata in relatie cu caracteristicile esentiale. In cazul elementelor metalice structurale, marcajul CE semnifica conformitatea acestor produse fata de caracteristicile esentiale mentionate in anexa ZA a standardului european armonizat SR EN 1090-1 „Executia structurilor de otel si structurilor de aluminiu” Partea 1: „Cerinte pentru evaluarea conformitatii elementelor structurale”.

De asemenea, producatorul trebuie sa indeplineasca conditiile specifice procesului sau de fabricatie, asa cum sunt descrise in standardele de executie SR EN 1090-2 „Cerinte tehnice pentru structuri din otel” si respectiv, SR EN 1090-3 ”Cerinte tehnice pentru structuri din aluminiu”.

Elementele metalice care intra sub aceasta evaluare pot fi atat elemente structurale de serie sau de non-serie, cat si sub forma unor seturi.

Aceste elemente pot fi fabricate din semifabricate laminate la cald sau formate la rece sau din produse componente obtinute prin alte tehnologii. Astfel, pot fi executate din sectiuni/profile cu diferite forme, produse plate (table, foi, benzi), bare, piese turnate, piese forjate din otel si din aluminiu, neprotejate sau protejate impotriva coroziunii prin acoperire sau prin alt tratament de suprafata.

Cerintele standardului SREN1090-1 nu se aplica la evaluarea conformitatii elementelor utilizate pentru tavane suspen­date, sine sau traverse pentru sisteme de cale ferata.

Conform anexei ZA a acestui referential, elementele structurale din otel sau din aluminiu sunt certificate dupa sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei  2+ (controlul productiei in fabrica).

 

SRAC CERT este organism notificat de Comisia Europeana, sub numarul de identificare „NB 2003“ conform Regulamentului(UE) nr. 305/2011, pentru certificarea acestor elemente metalice utilizate in diverse lucrari de constructii cu rol structural.

 

In cazul evaluarii acestor produse in sistemul 2+, se  stabi­lesc urmatoa­rele sarcini pentru producator si pentru organismul notificat:

  1. Sarcini ale producatorului:

1.1 Evaluarea performantei elementului structural, pe baza incercarilor (inclusiv a esantionarii conform Tabel 1 din referential), a calculelor, a valorilor tabelare sau a documentatiei descriptive a produsului respectiv, si determinarea produsului-tip.

Pentru aceasta, producatorul trebuie sa aleaga una dintre cele patru metode de declarare a performantei prevazute in standard (ZA3.2; ZA3.3; ZA3.4 sau ZA3.5). In functie de metoda aleasa, producatorul va stabili nivelul sau clasa de performanta pentru minimum una sau mai multe caracteristici esentiale, si anume, pentru: tolerante la dimensiuni si forma; sudabilitate; tenacitatea la rupere; capacitate portanta; rezistenta la oboseala; deformatia la starea limita de exploatare; rezistenta la foc; reactia la foc; substante periculoase; rezistenta la soc; durabilitate.

1.2 Controlul productiei in fabrica include:

  • Stabilirea clasei de executie solicitata la certificare, conform tabel B.3 din SR EN 1090-2. Producatorii cu certificarea elementelor structurale in clasa EXC3 au capabilitate de a fa­brica si in clase de executie inferioare EXC1 si EXC2; respectiv in clasa EXC2, au capabilitate si pentru fabricatia in clasa EXC1.
  • Implementarea procedurilor sistemului CPF, inclusiv cele referitoare la sudura, atunci cand este aplicabil.

In tabelul A.3 din SR EN 1090-2 sunt mentionate cerintele pentru fie­care clasa de executie privind documentatia de executie, produsele componente, procesele de debitare, fasonare, gaurire, decupare, asamblare, sudare, montare , inspectii, incercari si corectii ale neconformitatilor. De exemplu, pentru clasa de executie EXC3, cerintele privind sudura sunt conform EN ISO 3834-2 „Cerinte de calitate pentru materiale metalice imbinate prin sudura” – „Cerinte de calitate complete”.

  • Calificarea si responsabilitatile per­­sonalului care executa sudura. Coordonatorul procesului de sudura trebuie sa fie calificat conform prevederilor EN ISO 14731, sudorii conform EN 287-1 si operatorii sudori conform EN 1418.
  • Procedee de sudare care depind de clasa de executie, materialul de baza si gradul de mecanizare.

1.3 Incercarea esantioanelor pre­levate in unitatea de productie de catre producator in conformitate cu planul de incercari prestabilit conform tabelului 2 din SR EN 1090-1.

  1. SRAC – organism notificat pentru certificarea controlului produc­tiei in fabrica decide cu privire la emi­terea, restrictionarea, suspendarea sau retragerea certificatului de conformitate a controlului productiei in fabri­ca, pe baza rezultatelor urmatoarelor evaluari si verificari pe care le efec­tueaza:
  • Inspectarea initiala a unitatii de productie si a controlului productiei in fabrica:

SRAC verifica daca rezultatele ITT iar, unde este cazul, si rezultatele ITC, sunt in concordanta cu domeniul de utilizare, cu produsul-tip si cu materialele utilizate.

De asemenea, SRAC trebuie sa verifice daca producatorul dispune si de toate resursele necesare, in primul rand de echipamente de productie si personal competent, care sa asi­gure conformitatea produsului.

Daca procesul de fabricatie se refera si la sudura, SRAC va verifica indeplinirea cerintelor conform seriei de standarde ISO 3834 si a clasei de executie solicitate de producator. Certificatul de sudura va contine urmatoarele informatii: domeniul de aplicare si standarde aplicabile; clasa(e) de executie; proce­deu(e) de sudare; material(e) de baza; coordonator responsabil cu sudarea, conform EN ISO 14731.

Certificatul de conformitate al controlului productiei in fabrica, pentru elemente metalice structurale, eliberat de SRAC in regim notificat, va cuprinde niveluri sau clase de performanta ale acestui produs, utilizarile sale preconizate si metodele de marcaj CE.

  • Supravegherea, evaluarea si examinarea continua a controlului productiei in fabrica:

SRAC verifica periodic, prin esantionare, daca sistemul de control al productiei in fabrica este mentinut de producator astfel incat sa asigure mentinerea nivelurilor sau claselor de calitate, asa cum le declara producatorul in declaratia sa de performanta.

Autor:
Georgeta Neagu – Manager CPF, SRAC CERT 

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 109 – noiembrie 2014, pag. 72Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2014/11/01/srac-evaluarea-conformitatii-elementelor-metalice-cu-rol-structural/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.