«

»

Prevenirea riscurilor la exploatarea masinilor si utilajelor folosite in lucrarile de constructii

Share

securitatea_in_muncaPerfectionarea organizarii si coordonarii lucrarilor de constructii reprezinta un proces complex, cu caracter continuu, care comporta identificarea de masuri si folosirea de metode si tehnici care sa asigure cresterea productivitatii muncii. Inlantuirea corespunzatoare a echipamentelor tehnologice implicate in procesul de productie, folosirea rationala a timpului de lucru, imbunatatirea intretinerii masinilor si utilajelor, reprezinta actiuni care se bazeaza pe doua elemente fundamantale: perfectionarea constanta a personalului din exploatare (operatori masini si utilaje/mecanici de intretinere) si nivelul gestionarii sistemului de securitate si sanatate in munca (SSM). 

O componenta importanta a organizarii proceselor tehnologice de executare mecanizata a lucrarilor de constructii o constituie asigurarea securitatii si sanatatii personalului de deservire a masinilor si utilajelor. Securitatea si sanatatea in munca reprezinta factorii determinanti pentru eliminarea sau reducerea la minimum a riscurilor in exploatarea / intre­tinerea masinilor si utilajelor. Trebuie sa spunem deschis: accidentele produse pe santierele de constructii din tara noastra confirma faptul ca, la nivelul conducerii unor firme, nu exista o suficienta apre­ciere a beneficiilor unor politici adecvate privind securitatea si sanatatea in munca. Se pune intrebarea unde exista acei specialisti competenti in protectia muncii si cum trateaza ei problemele care vizeaza organizarea, coordonarea si monitorizarea activitatii de asigurare a securitatii si sanatatii in munca, in conformitate cu legislatia specifica in vigoare.

Nu se stie sigur dar exista impresia generala ca sunt destul de putini, anonimi, prezenti ici-colo, motiv pentru care adoptarea unei strategii solide de prevenire privind securitatea si sanatatea in munca trebuie sa inceapa de departe, cu asimilarea si prelucrarea, in cadrul firmelor, a legislatiei si informatiilor existente la nivel european privind asigurarea securitatii si sanatatii in munca, factor-cheie al mentinerii succesului firmelor. Si inca ceva: aptitudinile de conducere, ale decidentilor, ale perso­nalului in materie de SSM, inclusiv ale membrilor Consiliului de Administratie al firmei, gestionate corespunzator si recunos­cute drept factori predictivi ai rezultatelor in materie de securitate, influenteaza pozitiv asupra sanatatii si bunastarii angajatilor, contribuind substantial la cresterea productivitatii si sporirea eficientei operationale.

In constructii, pot aparea accidente din diverse cauze, ca: insuficienta cunoas­tere a masinilor si utilajelor de catre unii operatori (ca o consecinta a timpului scurt de formare si instruire), organizarea necorespunzatoare a procesului tehnologic sau a frontului de lucru specific utilajului folosit, defec­tarea utilajelor slab controlate, lipsa sau starea defec­tuoasa a dispozitivelor de protec­tie, cunoas­terea deficitara a prescriptii­lor de tehnica a securitatii muncii de catre operatorii/muncitorii care vin in contact cu utilajul in procesul de lucru/intretinere a utilajului.

Firmele de constructii care se confrunta cu toate riscurile din domeniul securitatii si sanatatii in munca specifice acestui sector de activitate periculos, dar poate nu au expertiza necesara “in interior” pentru a rezolva aceste probleme, pot apela la un specialist in domeniul securitatii si sanatatii in munca. Acesta va coordona activitatea de instruire si informare a fiecarui ope­rator/muncitor admis pe utilaj sau la  locul de munca, asigurandu-se ca sunt luate toate masurile cerute de securitatea si sanatatea in munca (SSM) pentru evitarea riscurilor.

Avantajele instruirii si informarii personalului cu preocupari in explo­a­tarea si intretinerea masinilor si utilajelor folosite la executarea mecanizata a lucrarilor de constructii, privind securitatea si sanatatea in munca, sunt prezentate in fig. 1.

Masurile care se impun pentru evitarea accidentelor si protejarea masinilor si utilajelor sunt indicate (in documentatia tehnica), pe de o parte de fabricant, iar pe de alta parte in cadrul instruirii periodice in tehnica SSM, de catre specialisti in domeniu. Toate acestea completeaza informatiile si cunostintele necesare prevenirii riscurilor.

In functie de lucrarea de executat si de organizarea santierului, masi­nile si utilajele pot avea urmatoarele moduri de lucru:

  • lucru in tehnologie individuala;
  • lucru in lant tehnologic pentru rea­lizarea unei mecanizari complexe;
  • lucru integrat intr-o tehnologie de santier.

In cazul in care utilajul lucreaza intr-o tehnologie individuala sau incadrat intr-o tehnologie de santier, operatorul trebuie sa cunoasca bine tehnologia de lucru, respectiv de santier, sa organizeze punctul de lucru astfel incat sa-si poata desfasura activitatea in conditii de maxima siguranta.

In cazul in care utilajul lucreaza intr-un lant tehnologic, operatorul trebuie sa-si organizeze activitatea, din punct de vedere al asigurarii securitatii si sanatatii in munca, tinand seama de respectarea interdependentei tehnologice a masinilor ce deservesc procesul tehnologic complex.

Pentru prevenirea riscurilor (accidentelor de munca), la exploatarea masinilor si utilajelor folosite in lucrarile de constructii, strategia firmei trebuie sa aiba in vedere doua directii: competenta profesionala a operatorilor/mecanicilor de intretinere si organizarea riguroasa a santierului.

S-a constatat ca, in firmele care sunt preocupate de perfectionarea constanta a organizarii lucrarilor si de ridicarea gradului de calificare a operatorilor, accidentele inregistrate in munca sunt nesemnificative, iar din punctul de vedere al rezultatelor economice, succesele sunt conside­rabile. Cu alte cuvinte, nu e suficient sa ai echipamente tehnologice performante pentru cresterea eficientei economice.

BIBLIOGRAFIE

*** Teme SSM. Agentia Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca;

  1. BARDESCU I., Tehnologia si mecanizarea lucrarilor de constructii si industriale, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti,1975;
  2. NECULA C., Aspecte privind identificarea resurselor de crestere a productivitatii muncii la executarea mecanizata a lucrarilor de constructii. Revista de Unelte si Echipamente, Anul XII, Nr. 2, februarie 2011;
  3. NECULA C., Eficienta executarii lucrarilor de constructii prin solutii de organizare performante. Revista de Unelte si Echipamente, Anul XII, Nr. 9, septembrie 2011.

Autor:
ing. Carmen NECULA – IRIDEX GROUP BUCURESTI

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 114 – mai 2015, pag. 44

 Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2015/05/09/prevenirea-riscurilor-la-exploatarea-masinilor-si-utilajelor-folosite-in-lucrarile-de-constructii/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.