«

»

CONSTRUCT CLUSTER OLTENIA: Clusterul – motorul dezvoltarii economice si inovarii

Share

marian_petcuVorbind despre conceptul de cluster, putem spune ca el a castigat in ultimii ani o imensa popularitate, decidentii politici, practicienii si oamenii de stiinta referindu-se, tot mai mult, la acest sistem de asociere. Motivul principal este ca el a fost acceptat ca o solutie pentru combaterea crizei, un instrument pentru cresterea compe­titivitatii si dezvoltarii regionale.

S-a constatat ca dezvoltarea sustenabila si crearea de locuri de munca in Uniunea Europeana (UE) depinde, din ce in ce mai mult, de excelenta si inovare, elemente care creeaza competitivitate in cadrul Uniunii. De altfel, Strategia Europa 2020 subliniaza importanta cresterii inteligente, durabile si favorabile incluziunii. Initiativele strategiei (o agenda digitala pentru Europa, o uniune a inovarii, o Europa eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor, o politica industriala pentru era globalizarii) stabilesc cadrul pentru dezvoltarea economica.

Conceptul de cluster este introdus in politica economica de catre Michael Porter si se regaseste in legislatia din Romania (HG 918/2006) care defineste clusterul ca o grupare de producatori, utilizatori si/sau be­neficiari, in scopul punerii in aplicare a bunelor practici din UE, in vederea cresterii competitivitatii operatorilor economici; clusterele inovative sunt considerate, la nivel international, motorul dezvoltarii economice si inovarii, reprezentand un cadru pro­pice de dezvoltare a afacerilor si de colaborare intre companii, institute de cercetare, universitati, furnizori, clienti, competitori, situati in aceeasi arie geografica.

Avantajele apartenentei la un cluster (geografic, industrial sau de alta natura) sunt evidente: cresterea productivitatii, acces intensificat la resurse (tehnologie, informatii, clienti si canale de distributie si nu numai), implicarea intr-un mediu care sus­tine infiintarea de noi firme, reducerea obstacolelor pentru intreprinzatorii dornici sa intre pe piata, reducerea riscurilor cu care se confrunta start-up-urile, cresterea nivelului de inovatie in domeniul respectiv; cres­terea ritmului de transfer al cunostintelor si de know-how, apartenenta la o masa critica comuna (ex. forta de munca / competitivitate pe piata muncii) etc.

Construct Cluster Oltenia a fost infiintat la initiativa mai multor entitati, prin asocierea acestora, pentru a sprijini industria constructiilor si a productiei de materiale subsecvente, cu scopul declarat de a sustine cresterea competitivitatii, atat pe piata nationala cat si pe piata internationala. Cu un numar de 21 de membri fondatori, s-a constituit, in data de 27.02.2014, Asociatia Construct Cluster Oltenia.

Misiunea Construct Cluster Oltenia: „Impreuna vom sustine inovarea, concurenta corecta si dezvoltarea colaborarii in domeniul constructiilor in Regiunea Sud-Vest Oltenia, care are in vedere calificarea si specializarea fortei de munca din domeniul constructiilor si domeniile adiacente. Clusterul s-a constituit in scopul revitalizarii sectorului de constructii si sectoarelor adiacente, in vede­rea dezvoltarii IMM-urilor care fac parte din componenta sa.”

Scopul propus este: reprezen­tarea intereselor intreprinderilor de profil din regiune; cresterea competitivitatii prin participarea comuna pe pietele de desfacere;  modernizarea tehnologiilor utilizate in domeniu, prin implementarea de noi solutii inovative; colaborarea intre membrii clusterului pentru achizitia in comun de energie, produse intermediare, servicii; colaborarea cu celelalte clustere din domenii adiacente.

Clusterul isi propune, de asemenea, cresterea capacitatii de promo­vare a inovarii, competitivitatii, formarii profesionale, transferului tehnologic ca politica de dezvoltare regionala durabila prin interconectarea cunos­tintelor, tehnologiilor, afacerilor si persoanelor; sprijinirea cercetarii, ino­varii, transferului tehnologic, infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor si in special a IMM-urilor.

Sectorul in care activeaza clusterul este industria constructiilor (incluzand aici si industria producatoare de materiale de constructii dar si firmele furnizoare de servicii – spre exemplu proiectare & avizare – si organizatii si institutii de invata­mant – inovare – cercetare precum si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, cu rol de facilitator – catalizator).

 

Structura clusterului acopera aspectele complexe ale dezvoltarii regionale:

 • Catalizator: Agentia pentru Dezvoltare Regionala SV Oltenia;
 • Educatie, formare profesionala si cercetare: Universitatea din Craiova, Facultatea de Mecanica;
 • Cercetare – dezvoltare: Asociatia Romana pentru Transfer Tehnologic si Inovare;
 • Constructii civile si industriale: RECON SA, AXH CONSTRUCT SRL;
 • Proiectare de constructii civile si industriale: GETRIX SA;
 • Comercializarea materialelor de constructii: CIROMAT SRL, PROGOPO SRL;
 • Instalatii in constructii industriale si civile: MONTAJ SRL;
 • Lucrari de tamplarie si dulghe­rie: GIP SA, LEMN CONFEX SRL;
 • Lucrari de pardosire: INDUSTRIAL PROTEHNO SRL;
 • Constructii metalice: REZISTENT PRODCOM, RADUCONS IMPEX SRL, LSS & MECSERV SRL;
 • Productie: CAM SRL, GMC ACTIV SRL, STEEL CONSTRUCT SRL;
 • Productie ambalaje din polieti­lena: MOVIPLAST SRL;
 • Productie vopsele lavabile si ade­zivi vinilici: MULTIBOND DURAL SRL.

 

Pana in mai 2015 au aderat 22 IMM-uri si OTIMMC Craiova, membru onorific:

 • Lucrari de pardosire si montaj pardoseli: NEOTOP SRL, FLANDERS SRL, LB DÉCOR HOUSE SRL;
 • Constructii civile si industriale: CONICON PREST SRL, GNB CONSTRUCT SRL, ROTAX CONSTRUCTION & SERVICES SRL, LA TRANSPORT MAN SRL;
 • Lucrari de instalatii in constructii industriale si civile: CONFORT HOUSE SRL, DIVERSINST SRL, AB INSTAL SRL, LIVTECH SRL;
 • Lucrari de tamplarie si dulgherie LUCALEX SRL;
 • Productie ambalaje din polieti­lena: RO SERVICE ROPHILL SRL;
 • Tamplarie termoizolanta si productie accesorii: FEROPLAST SRL;
 • Telecomunicatii, activitati de servicii privind sistemele de secu­ritate: 3I AUTOMATIZÃRI SRL si EUROTEHNICA IT & C SRL;
 • Alte lucrari speciale in constructii: MOL SRL;
 • Distributie si comert: TIMAR DIS­TRIB SRL, OLTENIA GARDEN SRL;
 • Constructii utilitare: CROMAFOR SRL;
 • Constructii drumuri si autostrazi: MAG CONSTRUCT SRL, ERPIA SA.

Pentru a adera la cluster, solicitantii trebuie sa aiba activitatile autorizate (CAEN) in concordanta cu strategia de dezvoltare a clusterului; sa fie de acord cu modul de organizare, de actiune si cu principiile clusterului, asumandu-si respectarea protocolului de colaborare si regulamentul de organizare si functionare; sa fie de acord sa sprijine financiar derularea activitatii entitatii de mana­gement a clusterului; in plus, solicitantul trebuie sa nu se afle in situatii litigioase cu niciunul dintre membrii clusterului.

O actiune concreta a constat in implementarea proiectului „Cresterea economica si dezvoltarea partene­riala a clusterului Construct Cluster Oltenia”, POS CCE-A1-DM 1.3. – O 1.3.3- 2013, Axa prioritara 1 – „Un sistem de productie inovativ si eco-eficient, Domeniul Major de Interventie 1.3 – “Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului”, Operatiune 1.3.3 – „Sprijin pentru integrarea intreprinderilor in lanturile de furnizori sau clustere” in valoare de 200.000 euro, inca din mai 2014.

In cadrul proiectului au fost rea­lizate activitati precum: proiectarea, documentarea, implementarea si certificarea sistemelor de management (inclusiv organizarea de audituri de supra­veghere); organizarea de campanii de promovare a facili­tatilor clusterului: organizarea de seminarii de promovare, mese rotunde etc., promovarea on-line pe perioada de implementarea a pro­iectului, participarea la targuri, expozitii si misiuni economice in tara si in strainatate; participarea la cursuri de formare (training) pentru instruirea persona­lului EMC si a reprezentantilor membrilor clusterului / lantului de valoare, pentru sco­purile proiectului, organizarea de work-shopuri / seminarii cu scopul facilitarii schimbului de experienta (knowledge transfer) si cres­terii incre­derii intre membrii clusterului etc.

Pentru o mai buna si corecta informare a fost creat web-site-ul http://www.constructcluster.ro/ dedi­cat actiunilor de promovare pentru membrii clusterului in scopul cres­terii vizibilitatii serviciilor si / sau produselor prin intermediul internetului, atat in limba romana cat si in limba engleza, ceea ce permite o extindere de mare amploare a publicului – tinta atat catre tarile europene cat si in afara UE.

De mentionat ca, in cursul anului 2014, a fost semnat Acordul de cola­borare cu „Balkan Cluster Network“, acord care prevede dezvoltarea colaborarii intre partile semnatare in vederea cresterii economice si soci­ale a regiunii si a entitatilor membre in cluster.

Totodata, s-a realizat si inscrie­rea clusterului Construct Cluster Oltenia in retele europene: European Cluster Collaboration Platform, SUERD-AP8-Clusters of Excellence, SEE meta cluster network, The Balkan Cluster Network, European Cluster Observatory, sectorial networks etc.

Ca strategie pe termen lung: ne propunem sa fim cea mai reprezentativa structura asociativa pe lantul de valoare din industria constructiilor si a productiei de materiale adiacente.

 

Asadar, in final, iata pe scurt obiectivele propuse de Construct Cluster Oltenia:

 • dezvoltarea colaborarii intre membri in vederea dezvoltarii economice si sociale a regiunii;
 • cresterea competitivitatii in industria constructiilor civile si industriale, a productiei de materiale si subansamble;
 • dezvoltarea mediului de afaceri si a afacerilor in regiunea Sud-Vest Oltenia;
 • introducerea elementelor de cercetare si inovare in productia elementelor de constructii, in activitatile de construire a cladirilor civile si industriale;
 • calificarea, perfectionarea si spe­cializarea fortei de munca in sectorul constructiilor si in domeniile adiacente, in special in productia materialelor de constructii;
 • atragerea investitiilor straine in regiune, prin realizarea de misiuni economice in vederea identificarii de parteneri economici si atragerea de misiuni economice pentru stabilirea de parteneriate de afaceri si reali­zarea de investitii cu capital strain;
 • facilitarea intrarii agentilor economici din regiune pe noi piete, prin actiuni complexe de internationa­lizare si participarea la evenimente de afaceri, in principal in tarile membre ale Uniunii Europene si nu numai;
 • colaborarea cu autoritatile pu­blice locale, regionale si centrale in vederea asigurarii unei dezvoltari durabile a zonei;
 • colaborarea cu alte clustere din tara si din strainatate in vederea realizarii unor parteneriate strategice;
 • participarea la targuri si evenimente de profil in vederea cresterii exporturilor de bunuri si servicii; atragerea de fonduri europene pentru dezvoltarea activitatilor de productie dar si a serviciilor;
 • dezvoltarea de proiecte de inves­titii pentru productie, servicii si transfer tehnologic; dezvoltarea de centre de afaceri, parcuri industriale si logistice, centre inter-modale pentru persoane si marfuri in zonele de confluenta a retelelor de transport;
 • dezvoltarea unei platforme de cercetare-dezvoltare-inovare si faci­litarea transferului tehnologic si inovarii catre sectorul privat;
 • crearea unei platforme de promovare (web-site, portal dedicat domeniului investitional, brosuri de promovare).

Din tabloul complet al intentiilor noastre mai fac parte si extinderea pe noi piete si atragerea de clienti si parteneri de afaceri pentru membrii clusterului; crearea unui brand si internationalizarea imaginii cluster­ului; atragerea de noi membri si diversificarea structurii clusterului; colaborarea cu autoritatile locale, regionale si centrale in vederea asigurarii unei dezvoltari durabile a zonei; colaborarea cu alte clustere din tara si din strainatate pentru realizarea unor parteneriate strategice.

Iata suficiente argumente prin care noi consideram ca indeplinirea obiectivelor strategice va asigura, pe termen mediu si lung, o crestere economica ridicata si o reducere a decalajelor econo­mico-sociale dintre regiunea SV Oltenia si celelalte state membre ale UE.

Autor:
Marian Petcu – presedinte Construct Cluster Oltenia

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 116 – iulie 2015, pag. 22

 Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2015/07/04/construct-cluster-oltenia-clusterul-motorul-dezvoltarii-economice-si-inovarii/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.