«

»

Relatii si corelatii la exploatarea utilajelor de constructii

Share

necula fig 3Realizarea mecanizata a lucrarilor de constructii reprezinta finalizarea unui proces tehnic complex, riguros studiat din punctul de vedere al identificarii conditiilor care sa indeplineasca extremal anumite criterii prestabilite: pret de cost, productivitate, consum energetic, durata de executie etc. Obtinerea unor indici superiori de eficienta economica la echipamentele tehnologice folosite in mecanizarea lucrarilor de constructii impune o analiza rationala a exploatarii (utilizarea adecvata si corelata a utilajelor pentru asigurarea fluenta a fluxului tehnologic, deservirea utilajelor in conditii de maxima siguranta si sanatate in munca).

Mecanizarea unui proces tehnologic specific unei lucrari de pamant este precedata de o anumita pregatire respectand reguli bine determinate. Acestea constau, de fapt, intr-o gandire tehnologica privind patru elemente. Pe baza unei analize detaliate a fiecarei activitati din structura procesului tehnologic al lucrarii, referitor la amplasament (natura solului si conditiile de lucru pretabile la mecanizare), se va elabora documentatia tehnico – economica pentru executarea lucrarii vizand alegerea utilajelor, a schemelor tehnologice si a programarii resurselor.

Tehnologia de mecanizare repre­zinta un ansamblu de activitati specific unei lucrari de constructii justificate din punct de vedere economic si tehnic. Acestea trebuie sa se desfasoare intr-o anumita corelatie, respectand anumite conditii stabilite si folosind un sistem bine precizat de masini si utilaje. Tehnologia de mecanizare este adoptata in functie de specificul lucrarii, inca­drata intr-un flux de lucru mecanizat al activitatilor, cu specificarea proce­deului de executare care sa asigure realizarea obiectivului la un nivel superior de productivitate si calitate.

Tehnologia de exploatare a masi­nilor si utilajelor reprezinta totalitatea activitatilor privind utilizarea lor cu maximum de randament in diferite conditii de lucru. O tehnologie de exploa­tare pentru o lucrare de pamant cuprinde: caracteristicile – in cazul de fata – frontul de lucru, cerintele fiecarei activitati a procesului tehnologic, caracteristicile utilajului, sche­ma de executare a activitatilor, indicatorii programati pentru fiecare activitate si controlul calitatii lucrarii executate.

Realizarea unui volum cat mai mare de lucrari de pamant, de calitate si cu cheltuieli reduse pe unitatea de volum sau suprafata, nu poate avea loc fara aplicarea cu rigoare a schemelor tehnologice de mecanizare, in paralel cu utilizarea masinilor performante manuite de operatori cu o sanatate buna si un nivel adecvat de calificare.

Impactul dintre procesul de lucru si procesul tehnologic se petrece in frontul de lucru, care reprezinta veriga de baza a procesului de productie mecanizat. Frontul de lucru este un sistem ce are ca elemente: omul, masina, relatiile si un scop – cresterea productivitatii.

Executarea lucrarilor de pamant cu mijloace mecanizate performante contribuie in mod decisiv la cres­terea productivitatii, deoarece ele dau posibilitatea efectuarii activi­tatilor in termene optime si de calitate superioara.

Productivitatea in exploatare a utilajului (productia normata ce trebuie realizata in unitatea de timp, in conditii efective de lucru, valorile acesteia fiind folosite la programa­rea lucrarilor executate mecanizat) depinde de un sistem de factori: natu­rali, umani, tehnici, economici, organizatorici, psihologici.

La alcatuirea sistemului de masini si utilaje necesare mecanizarii unui proces tehnologic specific unei lucrari de pamant trebuie sa se tina seama de conditiile de lucru (natura si starea terenului), natura si cantitatea lucrarii, durata si costul execu­tiei lucrarii si evident metodele de lucru ale utilajelor in frontul de lucru.

Estimarea alcatuirii rezonabile a sistemului de masini este determinata de parametrii si indicatorii de exploatare. Acestia trebuie sa cores­punda cerintelor tehnologice si economice ale lucrarii ce se executa.

Structura unui sistem de masini specific lucrarilor de terasamente (fig. 1), se elaboreaza in baza teh­nologiei de executare mecanizata a diferitelor activitati (pregatirea tere­nului, sapaturi in spatii largi sau inguste, transportul rutier al pamantului, deplasarea pamantului, finisa­rea terasamentelor, compactarea pamantului).

In cadrul modelului de proces tehnologic, prezentat in figura 1, exca­vatorul executa activitatea de baza a lucrarilor de terasamente.

In ceea ce priveste folosirea eficienta a excavatoarelor hidraulice, conditionata de volumele de sapaturi, se remarca utilizarea tot mai larga a excavatoarelor cu mai multe echipamente de lucru (denumite incarcatoare-excavatoare). Utiliza­rea acestor excavatoare la volume mici de lucrari diferite are ca efect reducerea numarului de masini – ce presteaza activitati in procesul teh­nologic al lucrarilor de terasamente – si a cheltuielilor destinate inchirie­rilor, asigurand, totodata, calitatea execu­tiei comparabila cu cea a utilajelor specializate.

Elementul de baza al procesului tehnologic mecanizat (fig. 1) pentru fiecare activitate tehnologica este de natura mecanica.

Activitatea desfasurata de un operator cu ajutorul unei masini pentru lucrari de pamant reprezinta procesul de lucru (fig. 2).

Indicatorii de baza cu ajutorul carora se apreciaza eficienta folosirii masinilor si utilajelor in procesul de mecanizare sunt: productivitatea si costul lucrarilor executate.

Folosirea masinilor si utilajelor pentru constructii cu eficienta marita este legata de performanta lor, in ceea ce priveste cantitatea si calitatea activitatii executate.

Sporirea productivitatii si calitatii lucrarilor executate este posibila numai respectand cu multa rigoare fazele de lucru in conformitate cu documentatia de executie a lucrarii si tehnologiile de lucru specifice fiecarui utilaj. Corelarea tehnologiilor de lucru pentru fiecare utilaj in parte, in interdependentele tehnologice, din sistemul de masini, trebuie sa aiba in vedere parametrii constructivi, functionali si de exploatare si sa elimine stagnarile, in scopul respectarii termenelor de executie.

De asemenea, frecvent in desfa­surarea procesului de lucru, exista tentatia unor operatori de utilaje, de a recurge la incropeli sau simplificari in modul de lucru, din considerente economice, evident cu asentimentul sefului de santier, initiative care in final, din pacate, se soldeaza cu accidente grave.

Pentru a sustine cele afirmate, in figura 3.a, este aratat modul corect de sapare a unui sant, cu excavatorul cu cupa intoarsa si folosirea elementelor de sustinere/spraituri, iar in figura 3.b, modul incorect de lucru, unde muncitorul aflat in sant risca sa fie ingropat de viu.

In mod evident, utilizarea masi­nilor si utilajelor performante deservite de operatori calificati, in conditii de siguranta si sanatate, reprezinta caile principale pentru asigurarea calitatii ridicate a lucrarilor realizate, care sa permita o participare efici­enta si economica a firmei in sectorul constructiilor.

Calitatea, indiferent de lucrare si de dimensiunile firmei, reprezinta un ingredient important in strategia competitiei. In multe cazuri, imbu­natatirea calitatii poate fi determinanta pentru supravietuirea unei firme.

Punctul de vedere actual asupra cali­tatii lucrarilor de constructii are implicatii practice:

  • Respectarea tehnologiilor de executie si a prescriptiilor tehnice;
  • Controlul riguros al lucrarilor pe toate etapele de executie;
  • Respectarea consumurilor;
  • Asigurarea unui mediu de lucru sigur si sanatos.

Intr-o organizare de santier mo­derna, nimic nu se poate realiza la voia intamplarii, orice proces tehnologic complex de lucrari trebuie trecut sub un control riguros, studiat si realizat sub toate aspectele si optimizat.

BIBLIOGRAFIE

  1. BARDESCU I., Tehnologia si mecanizarea lucrarilor de constructii civile si industriale, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti,1975;
  2. Herniaux, G., Conducerea proiectelor de organizare, Editura Tehnica, Bucuresti, 1998;
  3. Necula, C., Implementarea si exploatarea echipamentelor tehnolo­­gice multifunctionale la realizarea lucrarilor de constructii, in Revista de Unelte si Echipamente, Anul XI, nr. 12 (124), Dec. 2010 – Ian. 2011.

Autor:
ing. Carmen NECULA – IRIDEX GROUP BUCURESTI

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 116 – iulie 2015, pag. 62

 Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2015/07/04/relatii-si-corelatii-la-exploatarea-utilajelor-de-constructii/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.