«

»

Mentenanta echipamentelor tehnologice din constructii, componenta vitala pentru cresterea eficientei lucrarilor de constructii

Share

badiu mentenanta foto 1

Politica de mentenanta este obiectivul fundamental de evaluare, diagnoza si monitorizare a starii tehnice, pentru mentinerea performantelor de capabilitate ale utilajelor. Ea este adoptata pe baza politicilor stabilite, astfel incat sa fie definite clar si eficient etapele de reabilitare a echipamentelor.

Un procent apreciabil din bunu­rile de capital ale unei firme de constructii il reprezinta echipamentele tehnologice. In consecinta, menti­nerea acestora in stare de func­tionare, la parametrii de performanta, constituie o conditie a asigurarii eficientei activitatii firmei.

Este evident ca, din punct de vedere strict economic, structura costului cu exploatarea parcului de utilaje cuprinde preponderent cheltuielile cu intretinerea si repararea echipamentelor tehnolo­gice.

Activitatea de mentinere a echi­pamentelor tehnologice in func­tiune, la parametrii normali, este numita mentenanta. Deoarece ponderea sumelor – din costul total de productie – alocate activitatii de mentenanta este consistenta, ea impune o analiza amanuntita la nivel managerial, astfel incat reducerea cheltuielilor de exploatare / intre­tinere sa fie corelata cu asigurarea producti­vitatii / eficientei si a calitatii lucrarilor executate.

Din perspectiva managementului firmei, paradigmele moderne ale mentenantei vizeaza cerintele de organizare a resurselor tehnice in vederea asigurarii disponibilitatii si performantelor sistemului de masini si utilaje la un nivel tehnic ridicat.

In conformitate cu datele existente privind calitatea lucrarilor, starea tehnica a utilajelor, costurile exagerate ale lucrarilor si nu in cele din urma ale accidentelor inregistrate, la nivelul firmelor autohtone de constructii, constatam ca proble­ma mentenantei, importanta si rolul acesteia in desfasurarea procesului de productie nu este conturata cores­punzator. Necesitatea schimbarii de atitudine in modul in care unii managerii abordeaza men­tenanta e indiscutabila, si poate fi argumentata succint prin reduce­rea pierderilor de timp si bani.

Conditiile specifice de lucru ale echipamentelor tehnologice pentru constructii sunt caracterizate de variatia continua a sarcinilor la care sunt supuse si a parametrilor mediului de lucru. In consecinta, in procesul de lucru, echipamentele tehnologice si componentele lor sunt supuse la o uzura accentuata, producandu-se, astfel, modificarea para­metrilor constructivi si functionali ai acestora, incat, dupa un anumit timp, nu mai asigura o functionare normala.

Disfunctiile si defectele – de natura functionala sau structurala – care apar conduc la functionarea echipamentelor cu un randament scazut, cu un consum ridicat de combustibil, cu indici calitativi neco­respunzatori iar, in final, pot avea drept consecinta chiar scoaterea din functiune a utilajului. De aceea, pentru inlaturarea neajunsurilor si asigurarea functionarii masinilor si utilajelor la parametrii functionali corespunzatori, se impune ca, pe perioada exploatarii, sa se aplice, in mod continuu si coerent, un complex de masuri privind activitatea de mentenanta.

Implementarea celor mai bune practici de mentenanta, cu impact deosebit asupra firmei, presupune o abordarea sistemica, bazata pe capacitatile logistice, administrative si manageriale, astfel incat sa se asi­gure cresterea eficientei economice.

Daca indicatorii de productivitate si eficienta urmeaza sa fie asigurati prin aceste practici de mentenanta, esti tentat sa-ti pui intrebarea ce contin si care sunt modalitatile lor de realizare potrivit conceptelor actuale. In acest sens, vom prezenta, pe scurt, clasificarea tipurilor de mentenanta, respectiv identificarea fazelor in realizarea celor mai bune practici.

Astfel, exista:

  • mentenanta reactiva, care presupune repararea dupa manifes­tarea defectului, fara a cauta cauza (inconveniente: programare redusa, reparatie incompleta);
  • mentenanta corectiva, ce presupune executarea unor obligatii planificate la intervale periodice de timp prin care sa se asigure mentinerea in stare de functionare, la parametri optimi, a masinilor si utilajelor (pe baza unui program de interventii bine stabilit, cu reparatii corecte si complete; de precizat ca programul de mentenanta se apreciaza in functie de ciclul de viata al echipamentelor si nu in functie de cat de repede este repus in functiune);
  • mentenanta preventiva este determinata printr-un program care are ca scop eliminarea sau prevenirea mentenantei corective si / sau a celei reactive (un program de mentenanta preventiva mai amplu presupune evaluarea periodica a masinilor si utilajelor pentru a identifica posibile probleme in vederea programarii imediate a interventiilor necesare prevenirii oricarei disfunctii a conditiilor de functionare);
  • mentenanta predictiva (mijlocul de imbunatatire si crestere a productivitatii, calitatii lucrarilor executate si randamentului total al sistemului de masini), presupune folosirea mijloa­celor si metodelor moderne de moni­torizare a starii de functionare a masinilor si utilajelor, avertizand timpuriu aparitia unui defect iminent.

Utilizarea sistemelor moderne de monitorizare a conformitatii parametrilor / indicatorilor efectivi de func­tionare asigura alertarea departamentului de mentenanta, permi­tand luarea celor mai bune decizii pentru programarea interventiilor.

Existenta pe piata si in dotarea firmelor de constructii a masinilor si utilajelor de mare complexitate teh­nica (a caror valoare a crescut), ne obliga sa constatam ca mentenanta nu este deloc o problema simpla; ea utilizeaza in prezent o multitudine de aspecte la nivel strategic, tactic si operational, implicand totodata capa­bilitatile personalului de exploatare / intretinere, abilitatile inginerilor si nu in ultimul rand, o viziune de manager.

Rolul strategiei de mentenanta (tratata sistemic si nu artizanal), este acela de a obtine si mentine:

  • disponibilitatea optima a echipa­mentelor tehnologice pentru a men­tine capacitatea de lucru a firmei, adica reducerea pierderilor de timp si bani;
  • conditii de operare optime pentru resursele tehnice;
  • folosirea eficienta si la capacitati maxime a resurselor de mentenanta;
  • cresterea duratei de viata a echipamentelor tehnologice;
  • atitudine prompta in caz de defect.

Operatorii trebuie instruiti adecvat pentru a dobandi indemanarea necesara exploatarii corecte a echi­pamentului in frontul de lucru. Ei trebuie sa stie cum se lucreaza cu echipamentele achizitionate, sa fie capabili sa-si insuseasca si sa inteleaga instructiunile de exploatare – folosirea si intretinerea masinii.

Pentru reparatori, verificarea starii tehnice a echipamentelor tehnolo­gice pentru constructii reprezinta principalul mijloc de identificare a eventualelor defecte, pentru a asi­gura o aplicare eficienta a strategiei de mentenanta complexa.

Mentenanta, fiind o activitate extrem de importanta pentru viata masinilor si utilajelor, trebuie facuta in mod riguros, programat si sub o atenta verificare.

Pentru rezolvarea practica a problemelor de mentenanta, este necesara o buna organizare, data fiind insemnatatea functionarii permanente a utilajelor la parametri functionali prestabiliti, ce asi­gura executarea lucrarilor in conditii de siguranta si calitate. Orice aba­tere de la functionarea normala trebuie estimata ca deranjament, luandu-se toate masurile de remediere, in conformitate cu documentatia tehnica a utilajului. Pentru aceasta este nevoie ca personalul de mentenanta (corelat cu capacitatea firmei), inclusiv operatorul de utilaj sa urmareasca recomandarile de intretinere, elabo­rand / comple­tand documentatii spe­cifice. De exemplu, pentru un incarcator frontal (fig. 1), documen­tarea activitatilor de mentenanta cuprinde: inspectiile, inlocu­i­rile nepre­vazute/planificate; aspecte de ex­ploatare (conditii de lucru, uzura organelor active), practici de repa­rare; inregistrarea informatiilor.

Inspectia tehnica a incarcatorului frontal vizeaza principalele elemente ce asigura functionarea normala a utilajului (fig. 2).

Programul de mentenanta, res­pec­tiv intretinerea (curatarea, inlocuirea, verificarea, lubrifierea, golirea / reumplerea – cu lichid de frana, ulei punti, ulei hidraulic, reductoare, lichid racire, combustibil), se face zilnic, saptamanal, lunar sau dupa fiecare 500, 1.000 ore de func­tionare, iar inlaturarea defec­telor aparute in functionare se va face in conformitate cu cartea tehnica a utilajului.

Organizarea mentenantei masini­lor si utilajelor de constructii, integrarea acesteia in planul de mana­gement, conduce la ridicarea performantelor si a competitivitatii propriei firme. Dar, acest lucru nu e posibil fara o ridicare a nivelului profesional al personalului din exploatare si intre­tinere. Dezinteresul unor manageri fata de activitatea de mentenanta a condus si conduce la lucrari de constructii de calitate indoielnica, cu termene de executie intinse si costuri ridicate.

Faptele demonstreaza ca este nevoie de o alta abordare a acti­vitatii economice specifice fir­melor de constructii. Retoric, putem afirma: a sosit momentul ca managerii sa se aplece mai mult asupra rasfoirii revistelor de specialitate (ignorate si tratate cu dispret), preluand si aplicand solutii care sa contribuie la imbu­natatirea activitatii firmei, cum de altfel se intampla in tarile dezvoltate.

Bibliografie
ICECON GRUP: „Indrumar privind mentenanta echipamentelor tehnologice aflate in exploatare, pentru asigurarea cali­tatii lucrarilor de constructii”, indicativ NE 003/2015. 

Autori:
ing. Marian BADIU – ICECON SA Braila
conf. dr. ing. Doina IOFCEA – Facultatea de Utilaj Tehnologic pentru Constructii Bucuresti 

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 117 – august 2015, pag. 54

 Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2015/08/01/mentenanta-echipamentelor-tehnologice-din-constructii-componenta-vitala-pentru-cresterea-eficientei-lucrarilor-de-constructii/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.