«

»

Personalitati romanesti in constructii – Virgil FOCSA

Share

virgil_focsaS-a nascut la Husi la 26 iulie 1923.

Dupa absolvirea Liceului Cuza Voda din localitate, s-a inscris la Institutul Politehnic Gheorghe Asachi din Iasi – Facultatea de Constructii, obtinand, in anul 1946, diploma de inginer constructor.

Activitatea inginereasca a ince­put-o la Serviciul LS din Regionala CFR Iasi, contribuind la refacerea retelei de cai ferate din Moldova, la proiectarea si construirea de poduri, castele de apa la Veresti, Valea Putnei etc. In peri­oada anilor 1947 – 1952, a proiectat si a participat la executarea imobilului sucursalei Bancii Nati­onale din Iasi iar in anul 1948, a contribuit la refacerea Teatrului National din Iasi. Ca proiectant la filialele IPROCHIM, IPIU, IPROMET, a colaborat la realizarea unor obiective ale Intreprinderii de Antibiotice Iasi si la alte diferite obiective industriale din Moldova.

Dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial a condus lucrarile de refa­cere a 14 obiective avariate din Iasi, iar in urma seismului din 1977, a condus proiectarea lucrarilor de consolidare a 34 de cladiri.

Activitatea in invatamantul superior a inceput-o in anul 1947, ca asistent la cursul de Constructii civile. In anul 1948, a fost numit conferentiar la disciplina Constructii industriale, iar din 1953 la disciplina Constructii civile, deve­nind profesor titular in anul 1969.

In perioada anilor 1956 – 1968, a lucrat, in paralel, ca cercetator stiintific la ICSC si INCERC Iasi, preocupandu-se – incepand din anul 1956 -, de comportarea higrotermica a constructiilor din blocuri si panouri mari executate in Iasi. In perioada anilor 1964 – 1976, a fost sef al Catedrei de constructii civile si industriale, asigurand orientarea continutului disciplinei de profil in acest domeniu. De asemenea, a promovat introducerea cursului opti­onal de Higrotermica si acustica cla­dirilor, pe care l-a predat studentilor din anul V.

Profesorul Virgil Focsa a des­fasurat o laborioasa activitate stiintifica, concretizata in 210 lucrari dintre care 25 au fost prezentate la congrese internationale sau publicate in revistele de peste hotare. Menti­onam dintre titlurile publicate: Cladiri civile; Lucrari de laborator (1967); Higro­termica si acustica cladirilor (1975); Constructii civile (1976); Vibratii si zgomote (1980) etc.

Cercetarile elaborate in domeniul higrotermicii si acusticii constructiilor s-au concretizat prin aplicatii economice si de confort, privind energia si implicatiile ei in functionalitatea cladirilor.

Prof. Focsa a orientat cerce­tarea experimentala in Fizica construc­tiilor, contribuind la dezvoltarea unei baze de cercetare la Statia de incercari higrotermice – initiata si realizata de domnia sa in anul 1972, si care functioneaza la Filiala ICCPDC Iasi, a Statiei de incercari acustice, a instalatiei de etanseitate la aer si la apa, a instalatiei de anduranta etc. Pe baza studiilor higrotermice si acustice efectuate la Iasi, s-au stabilit metode noi si s-au elaborat dispo­zitive si aparatura originala de cercetare. De evidentiat, in acest sens, lucrarile publicate, care au fost solicitate pentru consultare in diferite tari, cum au fost: Polonia, Cehoslovacia, Ungaria, R.D. Germana, Olanda, Anglia, Italia etc. De asemenea, o parte dintre lucrarile stiintiifice si didactice, privind izolarile termice si acustice ale constructiilor au fost apreciate de Ministerul Educatiei si Inva­tamantului, care a acordat Premiul III in anul 1964 lucrarii Indrumator la cladirile civile si industriale si premiul II in anul 1967 pentru lucra­rea Zgomotul exterior in muni­cipiul Iasi.

Profesorul Virgil Focsa a cola­borat la peste 30 de contracte, coordonand la ICCPDC Iasi si la Facultatea de Constructii temele din domeniul higrotermicii.

Incepand din anul 1969, in calitate de conducator stiintific, a indrumat 32 de doctoranzi, dintre care 15 au sustinut teza in domenii avand contingente cu Fizica constructiilor.

Laborioasa sa activitate in domeniul cercetarii s-a remarcat si prin obtinerea a 9 medalii de inventii si inovatii si doua premii I la Salonul de inventii Iasi.

Ca o recunoastere a activitatii sale remarcabile in domeniul stiintei si tehnicii constructiilor, profesorul Virgil Focsa a fost membru al unor organizatii internationale stiintifice de specialitate si anume: CIB – Comisia W.40, Consiliul stiintific CAER la tema Acustica in constructii. De asemenea, a fost si membru in Comisia de acustica a Academiei Romane.

Profesorul Virgil Focsa a avut si sarcini de raspundere in inva­tamantul superior, ca prodecan al Facultatii de Constructii din Iasi intre anii 1964 – 1968, iar din anul 1976 decan, contribuind la promovarea si perfec­tionarea procesului de integrare a invataman­tului cu cercetarea si productia, la dezvol­tarea bazei materiale a facultatii.

A desfasurat si o bogata activitate in functiile de presedinte al Comisiei pentru constructii a Comi­siei judetene si municipale a inginerilor si tehni­cienilor; prese­dinte al Comisiei de fizica constructiilor din Sectia de constructii CNIT, pre­sedinte al Comisiei de poluare fizica din Filiala Academiei Romane, Iasi, membru al Consiliului de conducere al Inspectoratului de stat pentru investitii – constructii, membru al Comisiei de protectie a mediului ambiant din judetul Iasi.

Pentru intreaga sa activitate didactica, stiintifica si tehnica, a fost decorat cu diferite ordine si medalii.

Prin activitatea sa deosebita, desfasurata timp de aproape 40 de ani, prof. Focsa s-a dovedit un specialist de seama in domeniul constructiilor, un intemeietor de scoala, personalitate stiintifica marcanta, cunoscut si peste hotare.

Ca profesor, s-a preocupat de ridicarea nivelului stiintific al pre­legerilor, folosind metode moderne de predare.

S-a remarcat, totodata, in randul cadrelor didactice din centrul universitar Iasi prin exemplu de munca si daruire profesionala.

S-a impus in randul constructorilor prin realizari de exceptie, care fac cinste profesiei, contribuind la afirmarea internationala a stiintei si tehnicii constructiilor din tara.

Cinstea, sinceritatea, modestia, exigenta, intregesc activitatea omului si profesorului Virgil Focsa, plecat dintre noi in anul 1987.

(Din vol. Personalitati romanesti in constructii – autor Hristache Popescu) 

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 120 – noiembrie 2015, pag. 32

 Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2015/11/01/personalitati-romanesti-in-constructii-virgil-focsa/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.