«

»

QUALITY CERT: ISTORIC SI PRIORITATI IN CONSTRUCTII. Punct de vedere privind participarea asociatiilor profesionale la modernizarea legislatiei din constructii

Share

01_quality siglaIntr-un raport al “Departamentului de Constructii” din cadrul Comisiei Europene se mentiona ca, la nivel european, valoarea totala a constructiilor in PIB-ul UE este de 10%, iar ponderea in formarea capitalului fix total este de 48,9%. In prezent, sectorul constructiilor numara cca. 1,9 milioane intreprinderi, cu peste 11,6 milioane angajati si, in plus, alte 26 milioane de muncitori depinzand, direct sau indirect, de acest sector, care absoarbe cea mai numeroasa forta de munca.

O asemenea pondere deosebita in economia Uniunii Europene si, implicit, a Romaniei necesita abordarea problemelor specifice, legislative, de reglementare, normative, cu cea mai mare seriozitate, deoarece eficienta politicii de redresare a economiei nationale depinde, in mare masura, de abordarea pragmatica si profesionala a situatiilor cu care se confrunta ramura constructiilor si a materialelor de constructii precum si adoptarea de masuri pentru punerea in valoare a competentei operatorilor economici din constructii si crearea unui cadru legislativ adecvat, prin eliminarea unor prevederi legislative promovate sau sustinute de grupuri de interese sau care favorizeaza fenomenul de coruptie. 

Atestarea documentara a evo­lutiei conceptului privind construc­tiile, modernizarea tehnologiilor, adoptarea de reguli tehnice care sa permita tinerea sub control a proceselor si modernizarea activitatii acestora, dateaza de peste 180 de ani, una dintre promotoarele evolutiei conceptiei in domeniul constructiilor din Europa fiind Romania. Acest fapt ne obliga sa continuam traditia, avand dreptul de a urmari sa ne recapatam locul pe care constructorii romani il merita in ierarhia valorilor la nivel european si  nu numai.

Din atestarile documentare, amintim numai unele puncte cheie ale istoriei constructiilor din Romania, marcata prin: stabilirea in anul 1832 (Regulamentul organic) a primelor principii de creare a unui serviciu de drumuri, stabilirea in anul 1841 de catre “Departamentul din Launtru” din Moldova a conceptului de alcatuire a sectiunii drumuri (tehnologie, materiale, metode de compactare, dotare personal), precum si elaborarea de catre acesta a reglementarii “Asezamantul pentru chipul lucrarii soselelor in Moldova”. De asemenea, infiintarea, in anul 1847, de catre “Ministerul din Launtru” din Tara Romaneasca a “Directiei Lucrari Publice” cu 4 sectii (inginereasca, drumuri si poduri, arhitectura, lucrari hidraulice), precum si infiintarea in anul 1849 de catre “Departamentul Lucrarilor Publice” din Moldova a “asezamantului organic” care stabilea reguli cu privire la exercitarea profesiei de antreprenor si asigura alcatuirea de instructiuni atingatoare (reguli/ legi din alte tari).

Certificarea performantei produselor si atestarea calitatii lucrarilor a fost legiferata in Romania inca din anul 1850, prin “politica asupra zidurilor private”, in care se introduceau reguli cu privire la atestarea obligatorie a lucrarilor, reguli pentru efectuarea zidurilor, iar pentru producatorii de caramida introducerea cercetarii obligatorii a calitatii, inainte de a se pune pe piata.

In acelasi an, Domnitorul Alexandru Ioan Cuza aproba conditiile generale pentru lucrarile publice, regulamentul pentru adju­de­cari si emite Decretul 629 referitor la “Regulamentul privind orga­ni­zarea Corpului Inginerilor Civili din Romania”.

In 10 august 1862, Ministrul Lucrarilor Publice formeaza Comitetul Tehnic al Lucrarilor, iar in luna noiembrie a aceluiasi an stabileste numirea de sefi de circumscriptie de PROBE DE MATERIALE in vederea verificarii CARACTERISTICILOR FIZICO-MECANICE.

In anul 1836, ministrul Alexandru St. Catargi emite circulara privind continutul proiectelor (descrierea anteproiectului, bazele alegerii pro­iectului, materiale prevazute), stabi­leste lista Constructiilor publice, por­turi, cheuri, drumuri, precum si re­gulile privind probitatea profesio­nala a personalului de control pe faze de executie si obligativitatea utilizarii numai a materialelor cores­punza­toare (Ordinul 4160 din 5 mai 1863).

In anul 1867 se infiinteaza, de catre Ing. Panaite Donici, “Scoala de Poduri, Sosele si Mine”, iar in 1868 ing. Spiru Lorceanu editeaza primul Manual de Constructii din Romania (“Manualul constructiei si intretinerii drumurilor”).

In 1879, Ministerul Lucrarilor publice infiinteaza Comitetul Tehnic al Lucrarilor Publice (avizare proiecte, intocmire reglementari tehnice).

In anul 1879, dr. ing. Alfons Oscar Saligny infiinteaza primul la­borator de incercari in constructii din Romania, care efectueaza incercari pentru lucrarile de constructii, inclusiv cele executate sub conducerea ing. Anghel Saligny (podul de la Cernavoda, lucrarile din portul Constanta etc.) fiind printre primele laboratoare de specialitate cu prestigiu din Europa.

In anul 1901, Ministerul Lucrarilor Publice organizeaza Comitetul Supe­rior, iar in anul 1918 stabileste atributiuni pentru acesta privind examinarea si aprobarea de proiecte / programe / planuri de sistematizare / regulamente, precum si studierea si intocmirea de norme tehnice, Comitet care modernizeaza activitatea sub domnia Regelui Carol si functioneaza, sub diferite forme de organizare, pana in anul 1949.

Seismul din 4 martie 1977 rea­duce in actualitate problema abordarii, cu seriozitate, a rezistentei, stabilitatii si durabilitatii constructiilor, prin adop­tarea Legii 8/1977 iar anii 1975 – 1977 sunt marcati de modernizarea legislatiei in constructii, in vederea ali­nierii la legislatia europeana, cu mentinerea traditiei nationale, aceasta reprezentand un pas important in derularea activitatii in domeniul constructiilor, la nivelul cerintelor si exigentelor stabilite prin legislatia europeana.

Adoptarea Legii 177/2015 repre­zinta un pas important in introdu­cerea de reguli noi, pentru tinerea sub control a activitatii in domeniul constructiilor, care sa asigure cres­terea prestigiului constructorilor romani, precum si participarea acestora, pe picior de egalitate cu constructorii din alte state, la adjudecarea de lucrari corespunzatoare la nivelul competentei detinute.

In anul 1999, cu ocazia implinirii a 50 de ani de la introducerea in Franta (decembrie 1949) a “Certificarii Profesionale a Intreprinderilor din Constructii”, la reuniunea de aniversare organizata de autoritatea de reglementare din Franta, unicul  invitat din tarile din Europa de Est a fost Romania. In cuvantul acordat de Comisarul Guvernului pentru Constructii al Frantei, am avut onoarea de a comunica faptul ca Romania detine o atestare documentara privind infiintarea unui sistem de recunoastere a competentelor profesionale in domeniul construc­tiilor, cu o vechi­me de 158 de ani.

Daca ne referim la evolutia, la nivel mondial, a conceptului privind abordarea problemelor de management in domeniul calitatii, trebuie sa reamintim ca personalitati de notorietate mondiala din Statele Unite (Feigenbaum, Deming, Edwards, Crosby, Juran – de origine romana) alaturi de Isikawa din Japonia, au pus, in perioada 1920 – 1950, bazele  teoriilor privind modernizarea conceptului de management al calitatii aplicabil si in domeniul Constructii. Aceste teorii au produs o reactie de respingere in statul ame­rican, initiatorii fiind nevoiti sa aplice principiile enuntate in Japonia, dupa care, constatandu-se efectele deo­sebit de favorabile, au fost solicitati si au acti­onat in continuare in Statele Unite.

Personalitatile mentionate au facut publice, la nivel mondial, teoriile care au pus bazele conceptului mo­dern privind managementul calitatii, ele bazandu-se, in principal, pe: imbunatatirea continua a proceselor, controlul integral al produselor, obtinerea de dovezi de la furnizori / subcontractori, asigurarea tuturor instrumentelor si masurilor pentru derularea corespunzatoare a proceselor, crearea unei structuri cores­punzatoare la nivel de management de varf si promovarea unui management participativ, internalizarea relatiei “client – furnizor”, desfiintarea barierelor dintre compartimentele societatii si promovarea unui spirit de colaborare permanenta, forma­rea de echipe care sa identifice problemele, incurajarea comunicarii, identificarea, analizarea, eliminarea, riscurilor, asigurarea derularii de actiuni preventive, utilizarea, in conducerea institutiilor, a instrumentelor calitatii, adoptarea principiului pri­vind raportul calitate / pret care sa conduca in final la reducerea costurilor si eficientizarea activitatii operatorilor economici.

Introducerea incepand cu anul 1924, de catre militarii americani, in uzinele cu profil militar, a modelului de control statistic si esantionare, continuand cu principiile enuntate de personalitatile din domeniul mana­gementului mentionate mai sus, au pus bazele promovarii conceptului modern care a insemnat adoptarea, din ce in ce mai mult, a criteriului de evaluare privind raportul calitate / pret, punerea in valoare a competentei operatorilor economici din domeniul constructiilor. Toate acestea reprezinta, astazi, o problema la ordinea zilei, de prima importanta pentru domeniul reglementarii in constructii.

Principalii actori care, alaturi de autoritatile de reglementare, detin competentele necesare pentru crea­rea cadrului legislativ si pentru implementarea reglementarilor privind aplicarea legislatiei, care sa asigure un cadru adecvat de aplicare a politicii guvernului, de inlaturare a coruptiei si a influentei grupurilor de interese, sunt ASOCIATIILE PROFESIONALE din Domeniul Constructiilor.

In vederea continuarii traditiei atestate documentar in cei 183 de ani, pentru promovarea unei legislatii care sa asigure derularea proceselor la nivelul exigentelor stabilite la nivel national si european, adjudecarea de lucrari de catre cei mai competenti operatori economici, eficientizarea utilizarii fondurilor de stat, garantate de stat, exista, cum mentionam, organisme profesio­nale de o incontestabila competenta si cu grad mare de reprezentabilitate la nivel national. Enumeram aici cateva dintre ele: Asociatia Profesionala de Drumuri si Poduri din Romania, Asociatia Inginerilor Constructori din Romania, Asociatia Producatorilor de Materiale de Constructii din Romania, Asociatia Romana pentru Tehnologii, Echipamente, Mana­gement si Agrement Tehnic in Constructii, Reteaua Nationala a Laboratoarelor din Constructii, Comisia Nationala Comportarea in situ a Constructiilor. Toate acestea au hotarat sa constituie un grup organizat care, alaturi de alte orga­nisme ce doresc instituirea unor relatii de colaborare, impreuna cu autoritatile de reglementare, sa participe efectiv la procesul de elaborare, avizare, adoptarea unei legislatii, care sa permita readucerea ramurii constructiilor din Romania la nivelul detinut de-a lungul istoriei si sa asi­gure constructorilor romani sanse egale in competitia de ocupare a unui loc pe piata, la nivelul competentelor detinute.

Se considera de prima importanta, adoptarea unor Hotarari de Guvern si/sau, dupa caz, de Ordine ale autoritatilor de reglementare, care sa elimine de pe piata operatorii economici ce nu detin o forma de recunoastere oficiala la nivel national si organismele care activeaza pe teritoriul Romaniei, sub tutela unor organisme acreditate in alte state si care emit documente echivalente nefundamentate, care permit unor operatori economici, ce nu detin competenta necesara, sa adjudece lucrari si/sau sa puna pe piata produse pentru Constructii, care nu inde­plinesc cerintele, exigentele actuale, precum si pentru aplicarea Legii 177/2015, Regulamentului (UE) 305/2011 si regle­metarile aplicabile.

Finele anului 2015 si semestrul I al anului 2016 vor reprezenta, pentru istoria constructiilor din Romania, ani hotaratori pentru restabilirea prestigiului constructorilor romani, care au dreptul de a se mentine in randul celor mai buni constructori din Europa. Pentru aceasta este necesar ca autoritatile implicate in adoptarea legislatiei, a reglementarilor si normelor cu impact major in mentinerea pe piata a operatorilor economici din constructii, sa asigure un cadru adecvat pentru organizarea unui dialog deschis si pentru adoptarea celor mai bune si eficiente prevederi legislative, inclusiv in domeniul licitatiilor publice.

Autor:
ing. Ioan BURTEA – presedinte S.C. QUALITY CERT S.A.

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 120 – noiembrie 2015, pag. 14

 Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2015/11/01/quality-cert-istoric-si-prioritati-in-constructii-punct-de-vedere-privind-participarea-asociatiilor-profesionale-la-modernizarea-legislatiei-din-constructii/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.