«

»

TROFEUL CALITATII ARACO: Statia de sortare si tratare mecano-biologica a deseurilor din cadrul CMID Iridex Bucuresti

Share

iridex cmid foto 2Antreprenor: SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL
Subcontractori de specialitate: FB CONSTRUCT, ADARCO INVEST
Beneficiar: SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL 

In urma licitatiei organizate de Primaria Capitalei in 1998, SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL a dezvoltat, prin investitii din surse proprii, depozitul conform de deseuri municipale Bucuresti.

Ulterior infiintarii depozitului conform au fost facute eforturi tehnice si financiare importante pentru dezvoltarea unei game cat mai largi de activitati in domeniul managemen­tului deseurilor, in concordanta cu legis­latia europeana si cu exigentele legale asumate de Romania fata de UE, facandu-se, astfel, trecerea de la depozite la centre de management integrat. Astfel, prin  dezvoltarea multila­­te­rala a activitatilor si prin eforturi finan­ciare sustinute s-a dezvoltat Centrul de management integrat al deseurilor din Bucuresti, sector 1 (langa Chiajna) unde a fost construita si pusa in functiune prima statie de producere a energiei electrice din gazele rezultate in depozit, iar apoi a fost finalizata si prima Statie de tratare mecano-biologica (TMB) a deseurilor municipale si industriale asimilabile, precum si o statie de tra­tare si valorificare a deseurilor din constructii.

In cele ce urmeaza sunt prezentate succint activitatile de tratare meca­nica, tratare biologica, valorificare si eliminare a deseurilor care se desfa­soara la CMID IRIDEX BUCURESTI:

 1. Statia TMB, care cuprinde:
 • Instalatie de tratare mecanica a deseurilor municipale cu o capacitate de 180.000 t anual si statie de sortare pentru fractia uscata din deseurile municipale, cu o capacitate de 90.000 t anual. Desi este o obligatie legislativa asumata prin tratatul de aderare, colectarea selectiva a deseurilor municipale nu este inca pe deplin implementata. In acest sens, propunerea catre auto­ritati s-a referit la necesitatea de a implementa colectarea selectiva pe 2 fractii (umeda si uscata), solutie care poate duce la rezultate satisfacatoare pe termen scurt si mediu, in conditiile in care populatia are un grad scazut de constientizare, solu­tia avand potentialul de a fi mult mai usor acceptata. Din acest motiv, solu­tia aleasa in prezent pentru valorificarea partii reciclabile si reducerea cantitatilor depozitate este tratarea mecanica cu separarea fractiei ume­de si sortarea fractiei uscate.
 • Instalatie de tratare biologica prin fermentare aeroba a fractiei biodegradabile din deseurile municipale, precum si a deseurilor vegetale in celule de compostare acoperite cu membrane semipermeabile. Instalatia este compusa din 8 biocelule. In acest fel, se reduc semnificativ cantitatile de deseuri biodegradabile eliminate prin depozitare, cu importante beneficii de protectie a mediului (reducerea cantitatilor de levigat produse in depozit, reducerea impactului prin mirosuri, reducerea nece­­sarului de material de acoperire zilnica);
 1. Instalatie de captare a gazului de depozit si valorificare a acestuia prin producere de energie electrica si termica. Instalatia a fost formata initial din doua CHP cu puterea de 2,4 MWe, cu marirea capacitatii la 3,6 MW incepand din octombrie 2013;
 2. Instalatie de procesare a dese­urilor din constructii si demolari, prin selectarea materialelor feroase, concasarea betoanelor, producerea agregatelor in 3 sorturi, ce se utilizeaza ca material de acoperire zilnica, fundatii de drumuri, straturi drenante etc. Instalatia are o capacitate de 9.000 t anual.

In urma implementarii acestor investitii, amplasamentul administrat de SC IRIDEX GROUP IMPORT  EXPORT SRL a devenit cu adevarat un Centru de Management Integrat al Deseurilor, capabil sa primeasca si sa proceseze cantitati semnificative de deseuri municipale, in acest mod aducand-si o contributie importanta la indeplinirea tintelor prevazute in Planul de Gestionare a Deseurilor al  Municipiului Bucuresti, si anume:

 • Reciclarea deseurilor de amba­laje din plastic, hartie si carton, materiale feroase si neferoase – aproximativ 4000 t anual;
 • Valorificarea superioara a dese­urilor, prin productia de energie electrica si termica si, respectiv, coinci­nerare in fabricile de ciment, avand ca efect direct diminuarea semnificativa a emisiilor de gaze cu efect de sera in atmosfera. Astfel, prin captarea si valorificarea gazului de depozit, productia de energie a fost de cca. 1.400 MWeh lunar, cu marirea din octombrie 2013, la 2.000 MWhe si 600 MWht lunar;
 • Captarea gazelor de depozit si producerea de energie electrica si termica in instalatii de mare randament din surse de energie regenerabile;
 • Diminuarea semnificativa a cantitatilor de deseuri biodegradabile depuse in depozitul conform admi­nistrat cu cca. 40.000 tone/an, prin implementarea tratarii mecano-biologice, urmand ca in cursul anului 2015 sa se ajunga la 90.000 t/an;
 • Diminuarea cu cca. 60 000 tone/an a cantitatilor de deseuri non-biodegradabile depozitate, prin selectarea fractiei uscate si elimi­narea prin coincinerare in fabricile de ciment;
 • Cresterea numarului de locuri de munca cu aproximativ 75 angajati.

Toate investitiile susmentionate au fost realizate de SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL  din fonduri proprii sau atrase, fara a beneficia de  vreun sprijin din partea  autoritatilor locale sau centrale. Trebuie subliniat faptul ca, la nivelul Municipiului Bucuresti si jud. Ilfov, autoritatile locale si centrale nu s-au implicat suficient in activitatea de gestionarea a deseurilor.

Este cunoscut faptul ca Munici­piul Bucuresti si parte din judetul Ilfov genereaza cele mai mari cantitati de deseuri localizate pe o arie  geografica mica, in comparatie cu celelalte regiuni ale tarii. Cu toate acestea, nici municipiul Bucuresti si nici judetul Ilfov nu au reusit atra­gerea de fonduri europene pentru implementarea unor sisteme integrate de management al deseurilor, majoritatea covarsitoare a investitiilor in domeniu fiind realizate din surse private ale operatorilor.

Tehnologia de TMB este o alternativa viabila la incinerarea dese­urilor, avand ca argumente:

 • In urma aplicarii procedurilor de tratare mecano-biologica si coinci­nerare in fabricile de ciment, doar cca. 35% din cantitatea intrata in statia TMB ajunge la depozitare;
 • Costurile de operare ale statiilor TMB si sortare sunt mult mai reduse, suportabile si accesibile populatiei si generatorilor de deseuri;
 • Necesarul investitional, in comparatie cu incinerarea, este mult mai redus, iar potentialul de poluare a mediului mult diminuat.

Aceasta prezentare se refera, in principal, la statia de sortare si prelucrare a deseurilor municipale si asimilabile, aceasta fiind ultima investitie realizata si pusa in functiune in luna mai 2013.

Proiectul a fost generat, fundamentat si demarat pentru finantare  de  SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL Bucuresti, in calitate de beneficiar al investitiei.

Activitatea in cadrul statiei este axata pe 3 componente principale:

 • Sortarea deseurilor reciclabile, balotarea si valorificarea catre societati specializate in reciclare;
 • Extragerea fractiei biodegra­dabile din deseurile municipale si tratarea biologica a acestei fractii prin aerare fortata intensiva;
 • Compactarea fractiei de refuz de sortare, dupa sortarea mecanica / manuala si valorificarea catre societati specializate.

Din cauza neimplementarii pe scara larga a obligatiei legislative de colectare selectiva a deseurilor de la populatie, deseurile municipale, care reprezinta input-ul pentru statia de sortare, au o compozitie eterogena, in diverse proportii, cu urmatoarele tipuri de materiale: hartie / carton, metale, PET-uri, materiale plastice, sticla, textile, piele, lemn, cauciuc, fractie biodegradabila, altele.

Deseurile in amestec sunt prelucrate pe o instalatie tehnologica care are ca rol functional:

 • Sortarea mecanica a deseurilor;
 • Sortarea manuala pozitiva a deseurilor;
 • Compactarea / balotarea dese­urilor reciclabile;

Dupa sortarea mecanica si ma­nuala rezulta urmatoarele deseuri reciclabile:

 • Sticla (recipienti);
 • Doze (Al);
 • Materiale plastice (LDPE, HDPE, PVC, PE);
 • Hartie / carton;
 • PET;
 • Materiale feroase.

 

Descrierea fluxului tehnologic

 • Transportul deseurilor in amestec cu autogunoierele la statia de sortare;
 • Receptia vizuala la cantarire;
 • Cantarirea deseurilor;
 • Descarcarea deseurilor in zona buncarului de receptie si manipularea lor cu greiferul cu pod rulant, la gura de alimentare a desfacatorului de saci;
 • Ruperea pungilor / sacilor ce contin deseuri;
 • Sortarea ambalajelor din carton si a materialelor plastice mari;
 • Transportul cu benzile transpor­toare al deseurilor in amestec la sita dinamica;
 • Sitarea deseurilor, obtinandu-se un sort marunt si un sort mare;
 • Transportul cu banda transpor­toare al sortului marunt cu continut bogat in fractie biodegradabila in containerul semideschis;
 • Transportul sortului marunt cu autospeciala cu carlig la zona de tratare biologica intensiva;
 • Prelucrarea si transportul pe 2 benzi a sortului mare de la sita dinamica la cele 2 benzi de sortare;
 • Sortarea manuala pozitiva a deseurilor reciclabile;
 • Transportul gravitational prin jgheaburi al deseurilor sortate;
 • Transportul cu banda al dese­urilor sortate / fractii, la presa de balotat ( 5 to/h).

 

Descrierea instalatiei tehnologice de prelucrare mecanica a deseurilor

Rol functional:

 • Sortarea mecanica a deseurilor in amestec;
 • Sortarea manuala pozitiva a deseurilor;
 • Compactarea / balotarea deseu­rilor sortate;

Componentele principale ale instalatiei:

 • 2 linii de sortare mecanica si manuala / identice;
 • 1 linie de balotare deseuri sortate reciclabile, respectiv: Doze (Al), Materiale plastice, Hartie / Carton si PET- uri;
 • 1 linie de balotare a fractiei de refuz de sortare.

Alegerea componentei liniei teh­no­logice s-a facut avand in vedere urmatoarele criterii principale:

 • Compozitia deseurilor;
 • Capacitatea de prelucrare;
 • Gestionarea deseurilor dupa sortare;
 • Fiabilitatea instalatiei;
 • Calitatea sortarii;
 • „Elasticitate” in organizarea pos­turilor de sortare;
 • Efectele sociale;
 • Protectia factorilor de mediu;
 • Eficienta economica;
 • Cheltuieli de exploatare;

Performante tehnologice:

 • Capacitatea de prelucrare a deseurilor: 40 to/h;
 • Sortare mecanica – separare fractie biodegradabila;
 • Sortare manuala pozitiva – extragere selectiva de pe banda de sortare a deseurilor ce prezinta interes, respectiv: sticla / recipienti, doze (Al), materiale plastice, hartie / carton, PET-uri.
 • Valorificarea fractiei de refuz de sortare in instalatiile fabricilor de ciment, prin coincinerare.

 

Statia de sortare a deseurilor menajere mixte este proiectata sa aiba o capacitate de prelucrare a deseurilor de 40 to/h si se compune din urmatoarele utilaje:

 1. Buncar cu banda de canal 1.600 mm x 10.000 mm;
 2. Desfacator de saci cu gheare retractabile cu capacitate de 40 to/h;
 3. Banda inclinata cu racleti alimentare sita cu discuri 1.600 mm x 12.000 mm;
 4. Sita cu discuri 1.600 x 5.000/80;
 5. Banda preluare sort <80 mm – 1.600 mm x 3.600 mm;
 6. Banda colectoare sort <80 mm, cu tambur magnetic – 1.200 mm x 8.000 mm;
 7. Banda transversala 1.200 mm x 3.000 mm;
 8. Banda inclinata cu racleti pentru alimentarea benzilor de sortare 1 si 2 – 1.200 mm x 7.000 mm;
 9. Banda sortare 1+ 2 – 1.200 mm x 21.000 mm;
 10. Banda colectare refuz dupa sortare, reversibila – 1.000 mm x 10.000 mm;
 11. Banda canal pentru alimen­tare presa de balotat – 1.400 mm x 20.000 mm;
 12. Banda inclinata cu racleti alimentare presa de balotat – 1.400 mm x 16.300 mm;
 13. Separator magnetic overband;
 14. Separator pentru metale nemag­netice;
 15. Cabina de sortare climatizata cu 24 posturi de sortare;
 16. Presa de balotat cu legare auto­mata si perforator de PET integrat in palnia presei;
 17. Instalatia de climatizare – ventilare;
 18. Instalatia electronica de comanda.

 

Intreaga linie tehnologica este adapostita intr-o hala construita pe structura de rezistenta metalica, inchisa cu panouri de tabla. Constructia este racordata la toate utili­tatile necesare, avand in vecinatate cantarul auto, retele de apa si canalizare, statie proprie de epurare ape uzate menajere, post Trafo. Pentru personalul deservent, s-au montat, in interiorul halei de sortare, containere cu vestiare, grupuri sani­tare si dusuri.

 

Principala provocare pe parcursul proiectarii, dimensionarii si alegerii echipamentelor componente ale liniei tehnologice a fost data de necesitatea adaptarii flu­xului la realitatea concreta in ceea ce priveste compozitia deseurilor municipale colectate in amestec, pastrand, totodata, flexibilitatea modificarii fluxurilor de deseuri in perspectiva implementarii colectarii selective.

 

Elementul de noutate  si calitate al proiectului este dat de faptul ca aceasta este prima statie de sortare si prelucrare a deseurilor munici­pale si asimilabile colectate in amestec pusa in functiune si care functioneaza la capacitate maxima in vecinatatea Municipiului Bucuresti, deservind mare parte din populatia sectoarelor 1, 6, 5 si parte din locali­tatile din zona de Nord a judetului Ilfov.

Desi s-au mai construit statii de sortare pe raza Municipiului Bucuresti, acestea sunt, in mare masura, destinate sortarii materialelor reciclabile colectate de la marii agenti economici, ponderea deseurilor de la populatie fiind nesemnificativa sau complet inexistenta.

Din perspectiva atingerii tintelor asumate prin Tratatul de Aderare la U.E., aceasta statie de sortare reprezinta un pas important pe care tara noastra il face pe drumul dezvoltarii durabile.

…citeste articolul integral in Revista Constructiilor nr. 120 – noiembrie 2015, pag. 34

 Daca v-a placut articolul de mai sus
abonati-va aici la newsletter-ul Revistei Constructiilor
pentru a primi, prin email, informatii de actualitate din aceeasi categorie!
Share

Permanent link to this article: https://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2015/11/01/trofeul-calitatii-araco-statia-de-sortare-si-tratare-mecano-biologica-a-deseurilor-din-cadrul-cmid-iridex-bucuresti/

Lasă un răspuns

Adresa de email nu va fi publicata.